Sunteți pe pagina 1din 1

OXIZI METALICI - oxid + metal

BAZE - hidroxid (-OH valena I)+ metal

Na2O oxid de sodiu


CaO oxid de calciu
Al2O3 oxid de aluminiu
Fe2O3 oxid de fier (III)
Ag2O oxid de argint (I)
OXIZI NEMETALICI - prefix+ oxid+ nemetal
CO monoxid de carbon
CO2 dioxid de carbon
SO3 trioxid de sulf
HIDRACIZI- acid+ nemetal + HIDRIC

Li OH- hidroxid de litiu


Mg (OH)2 hidroxid de magneziu
Cu (OH)2- hidroxid de cupru (II)
Ca (OH)2 hidroxid de calciu
Fe (OH)3 hidroxid de fier (III)
Al (OH)3 hidroxid de aluminiu

HCl- acid clorhidric


HBr acid bromhidric
HI acid iodhidric
HF acid fluorhidric
H2S acid sulfhidric
OXIACIZI cu nr. mare de atomi de oxigen
- acid+ nemetal + IC

NaCl- clorur de sodiu


BeBr2- bromur de beriliu
CaI2- iodur de calciu
SnF2- fluorur de staniu (II)
FeS sulfur de fier
SAREA OXIACIZILOR cu nr. mare de atomi de
oxigen- nemetal + AT+ metal

HNO3- acid azotic (NO3- valena I- azotat)


H2SO4- acid sulfuric (SO4- valena II- sulfat)
H2CO3- acid carbonic(CO3- valena IIcarbonat)
H3PO4 acid fosforic (PO4- valena III- fosfat)
OXIACIZI cu nr. mic de atomi de oxigenacid+ nemetal + OS

Ca(NO3)2 - azotat de calciu


Al2(SO4)3 sulfat de aluminiu
BaCO3 carbonat de bariu
Mg3(PO4)2 fosfat de magneziu

HNO2- acid azotos (NO2- valena I- azotit)


H2SO3- acid sulfuros (SO3- valena II- sulfit)
H3PO3- acid fosforos (PO3- valena III- fosfit)

Ca(NO2)2 azotit de calciu


Al2(SO3)3 sulfit de aluminiu
Mg3(PO3)2 fosfit de magneziu

H2O - ap
H2O2 ap oxigenat
O atom de oxigen
O2 molecula de oxigen (format din 2 atomi)
O3 ozon (format din 3 atomi de oxigen)

CH4 - metan
NH3 amoniac
- NH4 radical amoniu- valena I (NH4Cl- clorur de
amoniu ; (NH4)2CO3 carbonat de amoniu ; NH4OHhidroxid de amoniu ; (NH4)2SO4 sulfat de amoniu)

FORMULA
ACIDULUI
SRII
HCl- ac. clorhidric
HBr- ac. bromhidric
HI- ac. iodhidric
HF- ac. fluorhidric
H2S ac. sulfhidric

SAREA HIDRACIZILOR- nemetal+ UR +metal

SAREA OXIACIZILOR cu nr. mic de atomi de


oxigen- nemetal + IT+ metal

FORMULA
ACIDULUI

MCln -clorur
MBrn - bromur
MIn - iodur
MFn - fluorur
M(HS)n sulfur acid
M2Sn - sulfur

HNO3 ac. azotic


HNO2 ac. azotos
H2SO4 ac. sulfuric
H2SO3- ac. sulfuros
H2CO3- ac. carbonic
H3PO4 ac. fosforic
H3PO3- ac. fosforos

SRII
KNO3 azotat de potasiu
KNO2 azotit de potasiu
KHSO4 sulfat acid de potasiu
K2SO4 sulfat de potasiu
KHSO3 sulfit acid de potasiu
K2SO3 sulfit de potasiu
KHCO3 carbonat acid de potasiu
K2CO3 carbonat de potasiu
KH2PO4- fosfat biacid de potasiu
K2HPO4- fosfat acid de potasiu
K3PO4- fosfat de potasiu
KH2PO3- fosfit biacid de potasiu
K2HPO3- fosfit acid de potasiu
K3PO3- fosfit de potasiu

SUFIXUL
ACIDULUI
hidric
os
ic

RADICALULUI
ur
it
at