Sunteți pe pagina 1din 2

postelnicul Tudorache hotarnic intre noi, i mergind in fata

locului, dindu-sa, adiea sellimbindu-sa unul paste partea al tuia, a cazut partea lui Stan Turcu tot pd locul cel rau. Si el
cerea partea ca s i s dea si pa din jos, si pin loc mai bun.
Vazind noi, toti fiind fata, ca este locul rau, ne-am invoit
Cu totii i i-am lasat mai mult tot p-alaturea.
insa la trasura cc vine pa. Muscel, stinjent douazeci, din
vi rf s pr e Soar e - ra s a re . La tr a s ura di n mi j l oe c c vi ne pi n
Butile Goghi, stinjeni . cinsprezece ; insa la trasura din Valea
Stilpului sase. Si ne-a m invoit Cu totii, ca sa. nu mai fie
judecati si alto gilcevuri intre noi, fiind si hotarnic fata, s
alba a o stapini cu buna pace si fdra nici o suparare de catre
noi mo.snenii ; ca asa ne-a fost invoiala
cine s-o mai scula, sa aiba a plati toata cheltuiala
cc s-au facut clespre toti.
pentru mai bund ineredintare, ne-am iscalit, puinclu-ne
s i de get e l e i n nu me l e noa s tr e , i n l oc de pe c e t e, ca sa s a
creaza.
1814, oct.
Eu Dumitru Capuz adeverez.
Eu Dinul sin Tudor adeverez.
Eu Istrate vataf Slunic acleverez. Eu
Ion Capuz adeverez.
Eti Dumitru Mihai adeverez. Eu
Costandin Mihal adeverez. Eu
Cirstea Motel adeverez. Eu
Stan Duduciu adeverez.
Eu Dinu Ciolac adeverez.
Popa Marcu martor.

O C O L N I TA

1814, dec. 4.

COPIE

48

Din luminata porunca a Mariei Sale Domnului nostru Jo


:Ion Caragea Voevod, prin pitaeul dumnealor boierilor isprav nici, fund orinduit ca sa. sforesc i s aleg partile fiescaruia
mosnean dintr-acest
Deci, dup a lor eerere si multumire, ce prin zapis au dat
la mina niea, cu coprinderea ea sa.. sforesc i sa deosebesc
stinjenii fieckuia mosnean i sd clau lungul din cap pina in
cap, adica din apa Slanicului pina in apa Teleajenului, si vrind
fac trei trasaturi, dupa obiceiu, nu s-a putut : una ca mosia
este lune). si sgirciuroasa si, al doilea, fiind intr-un Joe mai
lata intr-un loc mai ingusta si suma fiind putina. Dar, pen tru de a-si avea fiescare linistire i stapinirea sa, am chibzuit
a nu se face napastuire nici la unul, si am facut zece trasuri,
la fiei.eare trasura, cc suma de stinjeni .au esit, s-au dat
cu analoghle la suma stinjenilor cc au avut fieeare mosnean
alesi in foaia raposatului Costandin blv vel medelnicer la
leatul 7237 (anul de la Hristos 1729), care trasaturi, din apa
Slanicului spre rasarit pina in Podul Bisericii, in marginea
satului de spre apus, merg toate funiile drepte ; iar de acolo
pin.a pe Mlacd, s-au sclaimbat dupa eoprinderea caminurilor,
si au a le stdpini dupa cum li s-au impietrit. Iar de acolea,
din Mlaca, si pn in malul silistei iara s-au schirnbat, i si listea iarasi s-a schimbat, dupd cum s-au impartit sg o sta pineased ; care trasuri se arata mai jos, dinclu-li-se
pe la miinile lor, sa. stapineasca cu pace.
1814, dec. 4.

Adica hotarnicia i alegerea sforilor de mosie cuvenitii


dupa spita nea mului fieckui mosnean in hotarul. comunei
Tei sani, Pl aiul Teleaj en, jud. Sa ac, f acut a do
Homoriceanu, hotarnie, la 4 decembrie 1814.

Trasura cc s-au facut intiiu la apa Sidnicului, au iesit


stinjeni 773 si un ciric i s-au impartit
Vinzarea lui Ciulae, insa lungul din
27
2
apa Slanicului pina In plaiul IVIazarichiului.
27
2
Gheorghe Moldoveanu.

1814, dec. 4.

138

Stinjeni. Ciricv.r. Palme.