Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA ADAMCLISI
PRIMARIA
NR. 3157 / 1 / 09.06.2015
PRQCES-VERBAL DE CONSTATARE A DERULRII TUTUROR
ETAPELOR PROCEDURALE PREVZUTE DE LEGEA 17/2014
Incheiat, astzi 09.06.2015 , cu ocazia constatrii derulrii tuturor etapelor
procedurale, privind Oferta de vnzare nr. 23 / 29.04.2015 pentru terenul extravilan
n suprafa de 0,28 ha avand categoria de folosinta arabil situat n extravilanul
localitii Zorile , sola 114, parcela 1000 / 37, proprietatea numitilor Preda Aurel ,
domiciliat in localitatea Zorile, str. Viilor, nr. 8, comuna Adamclisi,
judetul
Constanta, avnd CNP 1530527130038, Preda Gheorghe domiciliat in Municipiul
Constanta, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 37, bl. L21, sc. B, et. 9, apt. 76, judetul
Constanta, CNP 1440401131356, Preda Mihai domiciliat in municipiul Medgidia, str.
Podgoriilor, nr. 10, Bl. VS5, sc. B, et. 2, apt. 31, judetul Constanta, CNP
1400515134009, conform art.3 lit.i) din Ordinul Nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai
2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea
nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate
public i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor
Statului. Pentru terenul mai sus menionat:

- in data de 29.04.2015 s-a ncheiat Procesul-verbal de afiare


nr. 1935 / 29.04.2015 i s-a afiat Oferta de vnzare nr. 23 /
29.04.2015 la Primria comunei Adamclisi si lista preemptorilor;
- n data de 21.05.2015 s-a ncheiat Proces-verbal de afiare nr.
2557 / 21.05.2015 privind afisarea comunicarii de acceptare a ofertei
de vanzare la avizierul din fata Primariei comunei Adamclisi si pe
pagina de interner a institutiei;
-n data de 09.06.2015 vanzatorul instiinteaza Primaria comunei
Adamclisi de luare la cunostinta si de acceptare a ofertei de vanzare
de catre preemptorul arendas OLESCU GHEORGHE (GRIO)
INTREPRINDERE FAMILIALA drept pentru care s-a incheiat prezentul
Proces Verbal azi 09.06.2015.

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 exemplare: unul pentru


Primaria comunei Adamclisi si unul pentru Directia pentru Agricultura a
Judetului Constanta.

SECRETAR
REFERENT
SERIF
ZAMFIR MARIAN

SIBEL