Sunteți pe pagina 1din 6

APE UZATE

HG 352/2005 aprobarea normelor privind conditiile de descarcare


in mediul acvatic a apelor uzate
NTPA 001 Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale
si orasenesti in receptori naturali
Nr.
crt.

Indicator de calitate (U.M.)

0
1
2
3
4
5

1
Temperatura ( C)
pH
Materii in suspensie (mg/l)
Reziduu filtrat la 1050C (mg/l)
CBO5 (mg O2/l)

2
electrochimic
gravimetric
gravimetric
electrochimic

6
7

CCOCr (mg O2/l)


Azot amoniacal (mg/l)

8
9
10
11

Azot total (mg/l)


Azotat (mg/l)
Azotit (mg/l)
Sulfuri si hidrogen sulfurat
(mg/l)

12
13

Sulfiti (mg/l)
Sulfati (mg/l)

14

Fenoli (mg/l)
Substante extractibile in eter
de petrol (mg/l)
Produse petroliere (mg/l)
Fosfor total (mg/l)
Agenti de suprafata anionici
(mg/l)

volumetric
spectrofotometric
volumetric
combustie +IR
spectrofotometric
spectrofotometric
spectrofotometric,
dizolvate usor
eliberabile
volumetric
turbidimetric
gravimetric
spectrofotometric
gravimetric

15
16
17
18

Tehnica analitica

Metoda de analiza
3
SR ISO 10523-97
SR EN 872-2005
STAS 9187-84
SR EN 1899/1-03;2-02
DIN 38409/51-87
SR ISO 6060-96
SR ISO 7150/1-01
SR ISO 5664/2001
SR EN 12260-04
SR ISO 7890/3-00
SR EN ISO 26777-06

SR ISO 10530-97
SR ISO 13358-00

Valori limit
admisibile
conf.NTPA 001
4
35
6,5-8,5
35 (60)
2000
25
125
2 (3)
10 (15)
25 (37)
1(2)
0,5

STAS 7661-89
EPA 427 C
STAS 8601-70
SR ISO 6439-06
SR 7587-96

1
600

FT -IR
spectrofotometric

SR 7877/2-1995
SR EN ISO 6878-05

5
1 (2)

spectrofotometric

SR EN 903 - 2003

0,3
20

0,5

21
22
23
24
25
26

Agenti de suprafata neionici


(mg/l)
Agenti de suprafata cationici
(mg/l)
Cianuri totale (mg/l)
Clor rezidual liber (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Fluoruri (mg/l)
Arsen (mg/l)
Aluminiu mg/l)

19
20

spectrofotometric

SR ISO 7875/2- 96

spectrofotometric

DIN 38409/07-1989

spectrofotometric
volumetric
volumetric
electrochimic
ICP-OES
ICP-OES

SR ISO 6703/1-98
SR EN ISO 7393/1-02
SR ISO 9297-01
SR ISO 10359/1-01
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09

0,1
0,2
500
5
0,1
5

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cadmiu (mg/l)
Calciu (mg/l)
Crom total (mg/l)
Crom (VI) (mg/l)
Cupru (mg/l)
Plumb (mg/l)
Zinc (mg/l)
Nichel (mg/l)
Mangan (mg/l)
Fier total (mg/l)
Mercur (mg/l)
Argint (mg/l)
Molibden (mg/l)
Seleniu (mg/l)
Magneziu (mg/l)
Cobalt (mg/l)

AAS
AAS
AAS
spectrofotometric
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS cu vapori reci
AAS
AAS
ICP-OES
AAS
AAS

SR ISO 8288-01
SR ISO 7980-97
SR ISO 9174-98
SR ISO 11083-98
SR ISO 8288-01
SR ISO 8288-01
SR ISO 8228-01
SR ISO 8288-01
SR 8662/2-96
SR 13315-96
SR EN 1483/07
STAS 8190-68
STAS 11422-84
SR EN ISO 11885-09
SR 8662/2-96
SR ISO 7980-97

0,2
300
1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
1
5
0,05
0,1
0,1
0,1
100
1

NTPA 002 Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare


ale localitatilor

Nr.
crt.

Indicator de calitate
(U.M.)

Tehnica analitica

Metoda de analiza

Valori limit
admisibile
conf.NTPA 001

1
2
3

electrochimic
gravimetric

SR ISO 10523-97
SR EN 872-2005

Temperatura ( C)
pH
Materii in suspensie
(mg/l)
CBO5(mgO2/l)

electrochimic

300

5
6

CCOCr (mgO2/l)
Azot amoniacal(mg/l)

7
8
9

Fosfor total (mg/l)


Cianuri (mg/l)
Sulfuri si hidrogen
sulfurat (mg/l)
Sulfiti (mg/l)
Sulfati (mg/l)

volumetric
spectrofotometric
volumetric
spectrofotometric
spectrofotometric
spectrofotometric

SR EN 1899/1-03;2-02
DIN 38409/51-87
SR ISO 6060-96
SR ISO 7150/1-01
SR ISO 5664/2001
SR EN 6878-2005
SR ISO 6703/1-98
SR ISO 10530-97

volumetric
gravimetric
turbidimetric
spectrofotometric
spectrofotometric

STAS 7661-89
STAS 8601-70
EPA 427 C
SR ISO 6439-06

2
600

spectrofotometric

SR ISO 7875/2- 96

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fenoli (mg/l)
Agenti de suprafata
anionici (mg/l)
Agenti de suprafata
neionici (mg/l)
Agenti de suprafata
cationici (mg/l)
Substante extractibile in
eter de petrol (mg/l)
Plumb (mg/l)
Cadmiu (mg/l)
Crom total (mg/l)
Crom 6+ (mg/l)
Cupru (mg/l)
Nichel (mg/l)
Zinc (mg/l)
Mangan (mg/l)
Clor rezidual liber (mg/l)

spectrofotometric

40
6,5-8,5
350

500
30
5
1
1

30

SR EN 903 -2003

DIN 38409/07-1989

25
-

gravimetric

SR 7587-96

30

AAS
AAS
AAS
spectrofotometric
AAS
AAS
AAS
AAS
volumetric

SR ISO 8288-01
SR ISO 8288-01
SR ISO 9174-98
SR ISO 11083-98
SR ISO 8288-01
SR ISO 8288-01
SR ISO 8228-01
SR 8662/2-96
SR EN ISO 7393/1-02

0,5
0,3
1,5
0,2
0,2
1
1
2
0,5

APA -Substante prioritare, periculoase

HG 351/2005, modificat si completat de HG 1038/2010


Indicator de
calitate

Tehnica
analiti
ca

Standarde de
calitate

Metoda de analiza

0
Arsen
Argint
Plumb
Cadmiu

1
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES

2
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09

Mercur
Nichel
Crom
Molibden
Vanadiu
Seleniu
Staniu
Stibiu
Cupru
Cobalt
Bariu
Bor
Titan
Vanadiu
Benzen
o,m,p Xilen
Toluen
Etilbenzen
Pentaclorfenol
Octil-fenol

ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
GC-MS
GC-MS
GC-MS
GC-MS
GC-FID
GC-MS

Nonil-fenol

GC-MS

1,2,-dicloretan
Diclormetan
Tetraclorura de
carbon

GC-MS
GC-MS
GC-MS

SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR EN ISO 11885-09
SR ISO 11423/1-00
SR ISO 11423/1-00
SR ISO 11423/1-00
SR ISO 11423/1-00
SR ISO 12673-02
SR EN ISO 18857/107
SR EN ISO 18857/107
SR EN ISO 10301-03
SR EN ISO 10301-03
SR EN ISO 10301-03

0
Tetracloretilena
Tricloretilena

1
GC-MS
GC-MS

2
SR EN ISO 10301-03
SR EN ISO 10301-03

CMA-SCM*
Ape interioare de
suprafata
(g/l)

MA-SCM
Ape interioare
de suprafata
(g/l)

neaplicabil
0,45 (clasa 1)
0,45( clasa2)
0,6(clasa3)
0,9(clasa4)
1,5(clasa5)
0,07
neaplicabil
1,2
50
1
neaplicabil

7,2
7,2
0,08 (clasa 1)
0,08( clasa2)
0,09(clasa3)
0,15(clasa4)
0,25(clasa5)
0,05
20
2,5
3,6
1,2
0,07
2,2
0,0001
1,3
0,7
200
10
1,2
10
10 (fiecare)
10
10
0,4
0,1

2,0

0,3

neaplicabil
neaplicabil
neaplicabil

10
20
12

3
neaplicabil
neaplicabil

4
10
10

Cloroform
( triclormetan)
Compusi
tributilstanici
1,2 Diclorbenzen
Triclorbenzen
Hexaclorbenzen
Hexaclorbutadiena
DEHP
Antracen
Benz(a)antracen
Fenantren
Naftalina
Fluoranten
Hidrocarburi
aromatice
policiclice(HAP)
din care:
-benzo(b)fluoranten
-benzo(k)fluoranten
-benzo(a)piren
-benzo(ghi)perilen
-indeno ( 1,2,3-ed
piren)
Pesticide ciclodiene
-aldrin
-dieldrin
-endrin
DDT total
Atrazin
Simazin

GC-MS

SR EN ISO 10301-03

neaplicabil

2,5

GC-MS

SR ISO 17353/2006

0,0015

0,0002

GC-MS
GC-ECD
GC-ECD
GC-FID
GC-FID
HPLC-FLD
HPLC-FLD
HPLC-FLD
HPLC-FLD
HPLC-FLD
HPLC-FLD

SR EN ISO 10301-03
SR EN ISO 6468-2000
SR EN ISO 6468-2000
SR EN ISO 6468-2000
SR ENISO 18856-06
SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04

neaplicabil
0,05
0,6
neaplicabil
0,4
neaplicabil
1

10
0,4
0,01
0,1
1,3
0,1
0,01
0,03
2,4
0,1

HPLC-FLD

SR EN ISO 17993-04

neaplicabil

0,03

HPLC-FLD
HPLC-FLD

SR EN ISO 17993-04
SR EN ISO 17993-04

0,1
neaplicabil

0,05
0,002

GC-ECD

SR EN 6468-00

neaplicabil

=0,01

GC-ECD
HPLC
HPLC

SR EN 6468-00
SR EN ISO 11369-04
SR EN ISO 11369-04

neaplicabil
2,0
4

0,025
0,6
1

NOTA:
La solicitare se realizeaza analize bacteriologice pentru ape uzate si namoluri rezultate din statii de
epurare, conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Indicator

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tehnica analitica

Metoda de analiza

ANALIZA BACTERIOLOGICA apa uzata


Numr total de bacterii
mezofile ce se dezvolt la
37C (NTG)
Numr probabil de
bacterii coliforme totale
Numr probabil de
bacterii coliforme fecale
Numr probabil de
bacterii Escherichia coli
Numr probabil de
streptococi fecali
Bacterii din genul
Salmonella [*]

Metoda diluiilor multiple


Metoda tuburilor multiple
Metoda tuburilor multiple
Metoda tuburilor multiple
Metoda tuburilor multiple
Preimbogatire, mbogire, dispersie i
izolare pe medii selective i confirmare
biochimic i serologic

SR EN ISO 6222/2004
SR EN ISO 8199/2008
ISO 9308-2/1990
SR EN ISO 8199/2008
ISO 9308-2/1990
SR EN ISO 8199/2008
ISO 93082/1990
SR EN ISO 8199/2008
SR EN ISO 7899/2-2002
SR EN ISO 8199/2008
ISO 19250:2010

[*] In cazul prezenei bacteriilor din genul Salmonella, identificarea speciei se poate efectua de ctre
Institutul Cantacuzino - Laborator Enterobacterii, colaborator al INCD-ECOIND.
Nota: - Prelevarea probelor destinate analizelor bacteriologice se efectueaza in vase sterile puse la
dispozitie de catre INCD ECOIND si urmand indicatiile specialistilor nostri.

S-ar putea să vă placă și