Sunteți pe pagina 1din 10

A

1
2

CAMINUL MOXA, ASE Bucuresti

3
4

Tarif lunar

5
6
7
8
9
10 Nr. Crt.
100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50

Tabel nominal cu studentii cazati la data de:

Camera

Cod numeric personal


100 1890217723456
1750505723456
1850109723456
103 1890312723456
2900516330450
1911219234567
2500217234567
107 1880826723457
1890730234567
2500217234567

Nume si prenume Data nasterii


Varsta
Ion Dan
2/17/1989
Gigi Marian
5/5/1975
Chiriac Ion
1/9/1985
Dan Tudor
3/12/1989
Iordache Roxana
5/16/1990
Caragea Tudora
12/19/1991
Matei Mioara
5/23/1992
Mares Costica
8/26/1988
Mihai Ionel
7/30/1989
Mihai Ionela
10/2/1988

10/1/2009

Anul de studii
I
II
III
master
master
II
I
III
II
I

Facultatea
CIG
FABBV
EG
FABBV
EG
CIG
EG
CIG
CIG
FABBV

Datorie (luni) TOTAL DATORIE


2
0
4
5
2
4
0
1
2
3

21 STATISTICA TOTAL
MEDIE
22
MINIM
23
MAXIM
24
25
26
27
28 1. Sa se stabileasca numele foii curente "Camin C4"
29 2. Sa se copieze foaia de calcul curenta intr-o alta foaie cu numele "Camin Moxa"
30 3. Sirul de caractere "Caminul Moxa, ASE Bucuresti" va fi afisat in celulele fuzionate D2:F2 si va fi formatat cu font Arial, caractere aldine, 14 pct, culoare de fundal gri, font rosu, bordur
31 4. Tariful lunar din celula B4 va fi afisat in format monetar "lei"
32 5. Sa se incrementeze nr. crt. al studentilor folosind pasul de numarare 5
33 6. Camera de camin cu nr. 100 va fi afisata in celulele fuzionate B11:B13. Camera de camin cu nr. 103 va fi afisata in celulele fuzionate B14:B17 si camera
34 de camin cu nr. 107 va fi afisata in celulele fuzionate B17:B20

35
36
37
38
39
40
41
42

A
B
C
D
E
F
7. Sa se calculeze si sa se afiseze varsta fiecarui student continand sufixul "ani"
8. Sa se calculeze total datorie de plata prin inmultirea numarului de luni datorie cu tariful lunar.
9. Sirul de caractere "STATISTICA" sa se afiseze in celulele fuzionate A21:A24 orientat central la 45 grade
10. Sa se calculeze pentru toti studentii din camin totalul, media, minima si maxima de plata
11. Sa se formateze conditionat datoriile mai mari de 200 lei obtinute de studentii de la facultatea FABBV.
12. Sa se formateze conditionat studentii fara datorii
13. Sa se formateze conditionat studentii cu datorii minime si cei cu datorii maxime.
14. Sa se inhibe la afisare datoriile nule.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10 DATORIE
OTAL
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
ndal
30gri, font rosu, bordura de culoare albastra
31
32
33
34

K
35
36
37
38
39
40
41
42

CAMINUL MOXA, ASE Bucuresti

2
3
4

Tarif lunar

50 lei

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabel nominal cu studentii cazati la data de:

Nr. Crt.

Camera

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

100

103

107

ST
AT
I

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ST
IC
A

21

Cod numeric
personal

Nume si prenume Data nasterii

1890217723456
1750505723456
1850109723456
1890312723456
2900516330450
1911219234567
2500217234567
1880826723457
1890730234567
2500217234567

Ion Dan
Gigi Marian
Chiriac Ion
Dan Tudor
Iordache Roxana
Caragea Tudora
Matei Mioara
Mares Costica
Mihai Ionel
Mihai Ionela

10/1/2009

Varsta

2/17/1989
5/5/1975
1/9/1985
3/12/1989
5/16/1990
12/19/1991
5/23/1992
8/26/1988
7/30/1989
10/2/1988
TOTAL
MEDIE
MINIM
MAXIM

Anul de studii
26 ani
40 ani
30 ani
26 ani
25 ani
24 ani
23 ani
27 ani
26 ani
27 ani

I
II
III
master
master
II
I
III
II
I

Facultatea
CIG
FABBV
EG
FABBV
EG
CIG
EG
CIG
CIG
FABBV

Datorie (luni) TOTAL


DATORIE
2
0
4
5
2
4
0
1
2
3

100 lei
0 lei
200 lei
250 lei
100 lei
200 lei
0 lei
50 lei
100 lei
150 lei
1,150 lei
115
0
250

1. Sa se stabileasca numele foii curente "Camin C4"


2. Sa se copieze foaia de calcul curenta intr-o alta foaie cu numele "Camin Moxa"
3. Sirul de caractere "Caminul Moxa, ASE Bucuresti" va fi afisat in celulele fuzionate D2:F2 si va fi formatat cu font Arial, caractere aldine, 14 pct, culoare de fundal gri, font rosu, bordur
4. Tariful lunar din celula B4 va fi afisat in format monetar "lei"
5. Sa se incrementeze nr. crt. al studentilor folosind pasul de numarare 5
6. Camera de camin cu nr. 100 va fi afisata in celulele fuzionate B11:B13. Camera de camin cu nr. 103 va fi afisata in celulele fuzionate B14:B17 si
camera de camin cu nr. 107 va fi afisata in celulele fuzionate B17:B20

6. Camera
de caminBcu nr. 100 va fi C
afisata in celulele fuzionate
B11:B13.ECamera de camin
B14:B17I si
A
D
F cu nr. 103 va fi afisata
G in celulele fuzionate
H
camera
de
camin
cu
nr.
107
va
fi
afisata
in
celulele
fuzionate
B17:B20
34
35 7. Sa se calculeze si sa se afiseze varsta fiecarui student continand sufixul "ani"
36 8. Sa se calculeze total datorie de plata prin inmultirea numarului de luni datorie cu tariful lunar.
37 9. Sirul de caractere "STATISTICA" sa se afiseze in celulele fuzionate A21:A24 orientat central la 45 grade
38 10. Sa se calculeze pentru toti studentii din camin totalul, media, minima si maxima de plata
39 11. Sa se formateze conditionat datoriile mai mari de 200 lei obtinute de studentii de la facultatea FABBV.
40 12. Sa se formateze conditionat studentii fara datorii
41 13. Sa se formateze conditionat studentii cu datorii minime si cei cu datorii maxime.
42 14. Sa se inhibe la afisare datoriile nule.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
undal
30 gri, font rosu, bordura de culoare albastra
31
32
33

K
34
35
36
37
38
39
40
41
42