Sunteți pe pagina 1din 2

Raport privind activitatea de sanatate si securitate in munca

in semestrul I al anului 2014 dezbatute in CSSM


Spitalul Municipal are ca domeniu prestari servicii medicale si asistenta
spitaliceasca.
In primul semestru al anului 2014 s-au luat o serie de masuri pentru imbunatatirea
conditilor de munca din cadrul unitatii noastre, precum si dotarea cu echipamente pentru
alarmarea si alertarea personalului in caz de imcendiu folosite in planurile de evacuare.
S-au achizitionat lampi pentru veghe si lampi de semnalizare pentru evacuare, care au
fost montate si inlocuite acolo unde a fost cazul.
S-au facut propuneri de normalizarea conditiilor de munca la sectiile nominalizate
pentru conditii deosebite (Boli infectioase, Compartiment nosocomiale, Laborator
micribiologie, Laborator anatomie patologica, Laborator analize medicale, Dispensar
penumoftiziologie) si realizarea acestora in functie de bugetul alocat.
S-au alocat fondurile necesare pentru achizitionarea echipamentului de protectie
pentru personalul medical si a materialelor igienico sanitare pentru sectiile din Spitalul
Municipal .
A fost planificat un program de instruire teoretica si practica in domeniul sanatatii si
securitatii in munca si a situatiilor de urgenta in care s-au aplicat cunostintele teoretice si
practice
In domeniul situatiilor de urgenta s-a facut practic evacuarea pacientilor si a
personalului in caz de incendiu si manipularea echipamentelor de stingere din dotarea
acestora.
In ce priveste intruirea SSM s-au reamintit cerintele de securitate si sanatate la lucrul
in unitatile de ingrijire a sanitara si care sunt riscurile la care sunt supusi lucratorii in cadrul
spitalelor.
S-a facut inspectarea efectiva a unitatii pentru verificarea utilizarii echipamentelor,
dispozitivelor si aparatelor de protectie colectiva si individuala, a starii tehnice a aparaturii
medicale, instalatiilor, a modului de organizare si intetinere a locurilor de munca ,
semnalizarea de securitate, comportamentul lucratorilor.
S-a admis la lucru numai personalul aflat intr-o stare corespunzatoare de sanatate,
odihna, instruit si autorizat dupa caz.
S-a verificat de consiliul de sanatate si securitate in munca daca personalul respecta
cerintele de securitate in munca la indeplinirea sarcini de munca ;
S-a facut verificarea personalului in ce priveste utilizarea echipamentului de protectie.
S-a controlat indeplinirea programului de prevenire si protectie la nivelul unitatii.
S-a verificat efectuarea si calitatea instructajelor la locul de munca si periodice.
S-au verificat daca sunt mentinute si respectate indicatoarele de securitate.
Pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite se vor reinnoi avizele pentru
incadrarea in conditii deosebite si se vor indeplini masurile cuprinse in planul de prevenire si
protectie pentru acest an.
In concluzie la cele prezentate mai sus au fost indeplinite si respectate de catre
conducerea si lucratorii unitatii.

Aprobat CSSM

Intocmit resp SSM

S-ar putea să vă placă și