Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Politehnica Timioara

Facultatea CONSTRUCTII
Domeniul de licenta:
Programul de studii univ. de masterat:

Inginerie civil

SUSTAINABLE CONSTRUCTIONS UNDER NATURAL HAZARDS AND


CATASTROPHIC EVENTS (SUSCOS)
Structuri pentru construcii durabile n condiii de hazard natural i aciuni extreme

Forma de invatamant: cu frecventa


Durata studiilor: 2 ani
STIINE INGINERETI
INGINERIE CIVIL
Inginerie civil i instalaii

Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI):


Ramura de stiinta (RSI):
Domeniul de studii universitare de masterat (DSU_M):
Cod
Cod Cod DSU
Cod DFI
RSI DII _M
20
10
10
10

PLAN DE NVMNT
An universitar 2014 - 2015
ANUL I

1.

2.

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

Design of sustainable constructions Proiectarea durabil a


structurilor
6 E
30 20 17,5
0 CMMC DA

Advanced design of steel and composite structures Proiectare


avansat a structurilor din otel i compuse
6 E
30
20 17,5
0 CMMC DA 50
Design for seismic and climate changes Proiectarea structurilor la
seism i la schimbri climatice
6 E
30
20 17,5
0 CMMC DA 50

6 E
3.

20 17,5

0 CMMC

DA

50

30

20 17,5

1/2CMMC+1/2 CCI

DA

50

Local culture and language Cultura i limba autohton


2 E

10 12,5

0,0

0 CMMC

DS

20

CMMC

DS

30

Design for fire and robustness Proiectarea la foc i robustee


6 E
30
20 17,5
0 CMMC DS 50
Business economics and entrepreneurship Economie de afaceri i
antreprenoriat
2 E
10 12,5
0,0
0 CMMC DS 20

OPTIONAL 1.1.

5.
5

25

15

15,0

OPTIONAL 2.1.
0

OPTIONAL 1.2.

5.
5
total /
semestru
total /
sptmn

30

Conceptual design of bridges Concepte de proiectare a podurilor


6 E

4.

50

Conceptual design of buildings Concepte de proiectare a cldirilor

ore:
credite:
ore:
din care:

E
335
30
23,93

25

15 15,0
VPI:
evaluri:

10,7 7,3

25

15

15,0

CMMC

DS

CMMC

DS

30

OPTIONAL 2.2.
0

CMMC

5,9 0,0

30
200
4E

DS

(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

E
335
30
23,93

25

15,0
15
VPI:
evaluri:

10,7 7,3

5,9

0,0

30
200
4E

(c, s, l, p)

ANUL II
SEMESTRUL 3
1.

7 weeks Research activity 7 spt. Activitate de cercetare tiinific


15 D

2.

SEMESTRUL 4

65

65 CMMC

DS

70

Development and Defense of Master Thesis - 7 weeks


15 E

65

65 CMMC

DS

70

3.

4.

5.
total /
semestru
total /
sptmn

ore:
credite:
ore:
din care:

260
30
18,57

VPI:
evaluri:
0

9,3 9,3

140
4E
(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

0
0
0,00

VPI:
evaluri:
0

0
1E+1D
0

(c, s, l, p)

DISCIPLINE OPTIONALE
ANUL I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

OPTIONAL 1.1. Advanced design of glass structures Proiectarea avansat


a structurilor din sticl

OPTIONAL 2.1. Advanced design of glass structures Proiectarea avansat


a structurilor din sticl

5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30
5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30
OPTIONAL 1.1. Advanced design of timber structures Proiectarea
OPTIONAL 2.1. Advanced design of timber structures Proiectarea avansat
avansat a structurilor din lemn
a structurilor din lemn
5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30
5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30
OPTIONAL 1.1.Rehabilitation and maintenance of structures Reabilitarea i OPTIONAL 2.1.Rehabilitation and maintenance of structures Reabilitarea i
mentenana structurilor
mentenana structurilor
5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30
5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30
OPTIONAL 1.2. Design for renewable energy systems Proiectarea
OPTIONAL 2.2. Design for renewable energy systems Proiectarea
sistemelor de energie regenerabil
sistemelor de energie regenerabil
5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30
OPTIONAL 1.2. Advanced design of concrete structures Proiectarea
avansat a structurilor de beton
5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30
OPTIONAL 1.2. Design of aluminium and stainless steel structures
Proiectarea structurilor din aluminiu i oel inoxidabil
5
E
25
15 15,0 0
CMMC
DS 30

5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30
OPTIONAL 2.2. Advanced design of concrete structures Proiectarea
avansat a structurilor de beton
5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30
OPTIONAL 2.2. Design of aluminium and stainless steel structures
Proiectarea structurilor din aluminiu i oel inoxidabil
5
E
25
15
15,0 0
CMMC DS 30

7.

8.

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.Viorel-Aurel ERBAN

DECAN,
Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

Legenda
Nume disciplina
Cod

nc

FE

Cod = cod disciplina


nc = nr.credite transferabile
FE = forma de evaluare
FE {E, D, C, P-E, P-D}
E=examen
D=evaluare distribuita
c=nr.ore curs/semestru
s=nr.ore seminar
(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2014 / 2015

CF

VPI

l=nr.ore laborator
p=nr.ore proiect
CF=categorie formativa careia ii apartine disciplina
CF{DA, DCA, DS}
DA - disciplina de aprofundare
DCA - disciplina de cunoastere avansata
DS- disciplina de sinteza
VPI = volum de ore necesar pregatirii individuale pentru un semestru
Exemplu
Tehnologii Internet
Cod

28

28

DS

70