Sunteți pe pagina 1din 1

(cf.RNCIS:http://www.rncis.ro/portal/page?

_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Titlulidenumireacalificrii
Titludeabsolvire
Denumirecalificare

Inginer

Instalaiipentruconstrucii Codcalificare

L20101007010

Persoande
contact

ContactACPART
ACPART

Elementedeidentificareacalificrii
Niveldestudiu:
Domeniufundamental:
Ramuradetiin:
Domeniuierarhizare:
Domeniudestudiu:
Programdestudiu:
Numrultotaldecredite:
Duratdestudiu:
Precondiiideacces:
Detalii:

Licen
tiineinginereti
Ingineriecivil
Inginerieciviliinstalaii
Ingineriainstalaiilor
Instalaiipentruconstrucii
240
4ani

Rezumatulreferenialuluicalificrii
Competeneprofesionale:
Identificareaconstructivifuncionalaelementelorisistemelordeinstalaii.
Efectuareacalculelordedimensionarepentruinstalaii.
Concepereaiproiectareadinpunctdevederetehnologicieconomicasistemelordeinstalaii.
Organizareaiconducereaproceselordeexecuieasistemelordeinstalaii.
Aplicareacerinelordecalitate,energiesimediupentrusistemeledeinstalaii.

Competenetransversale:
Identificareaobiectivelorderealizat,aresurselordisponibile,condiiilordefinalizareaacestora,etapelordelucru,timpilordelucru,termenelorderealizareaferentei
riscuriloraferente.
Identificarearoluriloriresponsabilitilorntroechippluridisciplinariaplicareadetehniciderelaionareimunceficientncadrulechipei.
Utilizareaeficientasurselorinformaionaleiaresurselordecomunicareiformareprofesionalasistat(portaluriInternet,aplicaiisoftwaredespecialitate,bazededate,
cursurionlineetc.)attinlimbaromanacatsiintrolimbadecirculaieinternationala.