Sunteți pe pagina 1din 10

Discipline aferente competenelor

Facultate: Facultatea de Construcii Universitate: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA


Domeniu
fundamental:
Domeniu de
studiu:

tiine
inginereti
Ingineria
instalaiilor

Ramura de
tiin:
Program de
studiu:

Inginerie civil

Domeniu
ierarhizare:

Inginerie civil i
instalaii

Instalaii pentru
construcii
Competene profesionale

Competen
C1
Identificarea constructiv i
funcional a elementelor i
sistemelor de instalaii

Competene explicitate prin descriptori Arii de


de nivel
coninut
-Identificarea i definirea fiecrei categorii
de instalaii pentru echiparea construciilor:
ncalzire, tehnico- sanitare, ventilare i
climatizare, frigorifice, gaze combustibile,
electrice,de iluminat i de automatizare,
reele interioare i exterioare - termice, de
alimentare cu ap i canalizare, de gaze
combustibile, electrice i de iluminat
-Explicarea si interpretarea rolului
funcional al elementelor de instalaii:
incalzire, tehnico- sanitare, ventilare si
climatizare, frigorifice, gaze combustibile,
electrice,de iluminat si de automatizare,
retele interioare si exterioare - termice, de
alimentare cu apa si canalizare, de gaze
combustibile, electrice si de iluminat
-Particularizarea soluiilor de alctuire
pentru toate categoriile de instalaii
-Aprecierea modului de reprezentare
grafic a elementelor i schemelor de

Total
credite pe
competen
47.6

Discipline

Disciplin
Instalatii hidroedilitare
Opt.1
Rezistenta materialelor
1
Masini hidraulice Opt.2
Geometrie descriptiva
Instalatii de incalzire 1
Procese i echipamente
termice industriale Opt.
8
Tehnologia si montajul
instalatiilor 1
Grafica tehnica asistata
de calculator si desen
tehnic

Puncte Credite pe
credit disciplin
1.2

4.0

1.2

3.0

1.2
1.5
1.5

4.0
3.0
5.0

0.8

4.0

1.2

4.0

2.5

5.0

instalaii
-Identificarea coninutului i gradului de
detaliere a documentaiilor tehnice pe faze
de promovare a investiiei

Hidraulica 2
Instalatii frigirifice 2
Instalatii frigirifice 1
Termotehnica 2
Termotehnica I
Instalatii de incalzire 2
Materiale de constructii
Aparate termice
Automatizarea
instalaiilor Opt.12
Instalaii hidraulice
industriale Opt. 4
Reele termice Opt.11
Tehnologia si montajul
instalatiilor 2 Opt.7
Echipamente pentru
depoluarea apei i
aerului Opt. 9
Instalaii de ventilare i
condiionare 2 Opt.5
Instalatii sanitare si de
gaze 1
Elemente de arhitectura
Fundamente de
mecanica
Instalaii de ventilare i
condiionare 1 Opt.3
Instalaii electrice 1
Instalaii electrice 2
Opt.6
Electrotehnica
Instalatii sanitare si de
gaze 2
Constructii
Examen de licenta

2
1.5
1.2
2.5
3
1.2
1.5
2.1

4.0
5.0
3.0
5.0
6.0
4.0
5.0
6.0

0.4

4.0

1.2

4.0

4.0

5.0

1.5

5.0

5.0

1.6

4.0

1.2

2.0

5.0

0.4

4.0

1.2

4.0

5.0

2.4

6.0

5.0

2
2

5.0
10.0

Alimentri cu energie
electric Opt.14

C2
Efectuarea calculelor de
dimensionare pentru instalaii

-Definirea conceptelor si teoriilor pentru


alegerea soluiilor tehnologice de realizare
a fiecrei categorii de instalaii pentru
echiparea construciilor: incalzire, tehnicosanitare, ventilare i climatizare,
frigorifice, gaze combustibile, electrice,de
iluminat i de automatizare, reele
interioare i exterioare - termice, de
alimentare cu ap i canalizare, de gaze
combustibile, electrice i de iluminat
-Interpretarea parametrilor funcionali i
stabilirea ipotezelor de calcul pentru
fiecare categorie de instalaii
-Conceperea schemelor tehnologice,
alegerea echipamentelor i materialelor
adecvate pentru realizarea acestora
-Evaluarea rezultatelor obinute n urma
utilizrii metodelor/programelor de
proiectare asistat de calculator din
domeniul sistemelor de instalaii
-Utilizarea n documentele tehnice ale
proiectelor a calculelor de dimensionare i
verificare

0.6

3.0

94.2
Puncte Credite pe
credit disciplin
Materiale de constructii 1.5
5.0
Procese i echipamente
termice industriale Opt. 2
4.0
8
Alimentri cu energie
1.5
3.0
electric Opt.14
Instalatii sanitare si de
2
4.0
gaze 1
Instalatii de incalzire 2 2
4.0
Reele termice Opt.11 2.4
4.0
Echipamente pentru
depoluarea apei i
2.5
5.0
aerului Opt. 9
Elaborare lucrare
1
5.0
licenta
Fundamente de
inginerie electrica si
1.5
3.0
electronica
Utilizarea si
programarea
2
5.0
calculatoarelor
Algebra si geometrie
1.2
4.0
Aparate termice
3
6.0
Constructii
2.5
5.0
Instalatii frigirifice 1
1.5
3.0
Proiectare asistata de
2.4
4.0
calculator Opt.13
Fizica
2
4.0
Disciplin

Instalatii hidroedilitare
Opt.1
Electrotehnica
Instalatii sanitare si de
gaze 2
Masini hidraulice Opt.2
Automatizarea
instalaiilor Opt.12
Grafica tehnica asistata
de calculator si desen
tehnic
Instalaii de ventilare i
condiionare 1 Opt.3
Instalaii electrice 1
Matematici speciale
Metode numerice i de
optimizare n instalaii
Opt.10
Rezistenta materialelor
1
Analiza matematica
Examen de licenta
Termotehnica 2
Instalaii electrice 2
Opt.6
Instalaii hidraulice
industriale Opt. 4
Hidraulica 2
Tehnologia si montajul
instalatiilor 2 Opt.7
Geometrie descriptiva
Hidraulica 1
Instalaii de ventilare i
condiionare 2 Opt.5
Instalatii frigirifice 2

2.4

4.0

3.6

6.0

5.0

1.6

4.0

1.6

4.0

2.5

5.0

2.4

4.0

2.4
1.2

4.0
4.0

5.0

1.8

3.0

1.2
2
2.5

4.0
10.0
5.0

2.5

5.0

4.0

4.0

5.0

1.5
4.8

3.0
6.0

2.5

5.0

5.0

Fundamente de
mecanica
Tehnologia si montajul
instalatiilor 1
Matematici asistate de
calculator (Metode
numerice)
Ecologie
Instalatii de incalzire 1

C3
Conceperea i proiectarea din
punct de vedere tehnologic i
economic a sistemelor de
instalaii

-Identificarea metodelor si procedurilor de


lucru pentru alegerea, instalarea i
exploatarea sistemelor de instalaii
-Explicarea proprietilor materialelor de
instalaii i utilizarea tehnologiilor
specifice punerii n practic a acestora
-Alegerea materialelor i tehnologiilor
adecvate condiiilor particulare de alctuire
i amplasare a instalaiilor
-Programarea i optimizarea proceselor
tehnologice specifice diferitelor faze de
execuie a sistemelor de instalaii
-Elaborarea documentelor tehnice i de
evaluare financiara privind programarea,
lansarea si urmrirea lucrrilor de
proiectare a sistemelor de instalaii aferente

5.0

1.6

4.0

5.0

0.6
2.5

2.0
5.0

23.8
Disciplin
Hidraulica 1
Instalatii frigirifice 1
Protectia mediului
Utilizarea si
programarea
calculatoarelor
Examen de licenta
Instalatii de incalzire 1
Microeconomie
Reele termice Opt.11
Instalatii frigirifice 2
Instalatii hidroedilitare
Opt.1
Masini hidraulice
Opt.2
Elaborare lucrare
licenta
Chimie generala
Instalatii sanitare si de
gaze 1
Matematici speciale

Puncte Credite pe
credit disciplin
1.2
6.0
0.3
3.0
0.6
2.0
1.5

5.0

2
1
0.9
0.4
0.5

10.0
5.0
3.0
4.0
5.0

0.4

4.0

1.2

4.0

5.0

0.9

3.0

0.4

4.0

1.2

4.0

Proiectare asistata de
calculator Opt.13
Analiza matematica
Tehnologia si montajul
instalatiilor 1
Tehnologia si montajul
instalatiilor 2 Opt.7
Topografie
Aparate termice
Automatizarea
instalaiilor Opt.12
Algebra si geometrie
Instalatii de incalzire 2

C4
Organizarea i conducerea
proceselor de execuie a
sistemelor de instalaii

-Identificarea i definirea semnificaiei


documentelor specifice proceselor de
organizare a execuiei lucrrilor de
instalaii
-Interpretarea caracteristicilor resurselor
necesare executrii instalaiilor
-Dimensionarea resurselor necesare pentru
proiectarea i execuia instalaiilor i
evaluarea costurilor aferente
-Programarea i optimizarea activitilor
specifice proceselor de execuie a
instalatiilor
-Elaborarea documentaiei tehnicoeconomice pentru execuia i exploatarea
instalaiilor

0.4

4.0

1.2

4.0

1.2

4.0

5.0

2.8
0.9

4.0
6.0

0.8

4.0

1.2
0.8

4.0
4.0

24.9
Disciplin
Ecologie
Algebra si geometrie
Microeconomie
Elaborare lucrare
licenta
Analiza matematica
Practica 5
Managament
Matematici speciale
Practica 1
Practica 3
Protectia mediului
Marketing si legislatie
Practica 2

Puncte Credite pe
credit disciplin
0.6
2.0
1.6
4.0
0.9
3.0
1

5.0

1.6
2
1
1.6
2
2
0.6
1
2

4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Utilizarea si
programarea
calculatoarelor
Examen de licenta
Practica 6
Practica 4

C5
Aplicarea cerinelor de calitate ,
energie si mediu pentru
sistemele de instalaii

-Identificarea reglementrilor tehnice


specifice sistemelor de instalaii: nclzire,
tehnico- sanitare, ventilare i climatizare,
frigorifice, gaze combustibile, electrice,de
iluminat i de automatizare, reele
interioare i exterioare- termice, de
alimentare cu ap i canalizare, de gaze
combustibile, electrice i de iluminat
-Adaptarea metodelor de calcul la
particularitile elementelor i sistemelor
de instalaii: incalzire, tehnico- sanitare,
ventilare si climatizare, frigorifice, gaze
combustibile, electrice,de iluminat si de
automatizare, retele interioare si exterioare
- termice, de alimentare cu apa si
canalizare, de gaze combustibile, electrice
si de iluminat
-Aplicarea principiilor de alctuire a
sistemelor de instalatii i modului de calcul
pentru cerinelor specifice identificate
-Utilizarea adecvata a legislaiei n vederea
respectarii exigenelor eseniale conform
normelor de calitate, energie i mediu
pentru elemente i sisteme de instalaii
-Elaborarea unor documente tehnice
viznd gradul de satisfacere a cerinelor i
eventuale neconformiti n proiectarea,
execuia i exploatarea elementelor i
sistemelor de instalaii

5.0

2
2
2

10.0
2.0
2.0

22.7
Disciplin
Elaborare lucrare
licenta
Instalaii electrice 2
Opt.6
Materiale de constructii
Protectia mediului
Instalaii de ventilare i
condiionare 1 Opt.3
Instalaii electrice 1
Echipamente pentru
depoluarea apei i
aerului Opt. 9
Procese i echipamente
termice industriale Opt.
8
Instalaii de ventilare i
condiionare 2 Opt.5
Termotehnica I
Fizica
Constructii
Fundamente de
inginerie electrica si
electronica

Puncte Credite pe
credit disciplin
1

5.0

0.5

5.0

1.5
0.8

5.0
2.0

0.4

4.0

0.4

4.0

5.0

0.4

4.0

0.5

5.0

3
2
0.5

6.0
4.0
5.0

1.5

3.0

Instalaii hidraulice
industriale Opt. 4
Topografie
Automatizarea
instalaiilor Opt.12
Ecologie
Alimentri cu energie
electric Opt.14
Chimie generala
Elemente de arhitectura
Examen de licenta
Tehnologia si montajul
instalatiilor 2 Opt.7

0.8

4.0

1.2

4.0

0.4

4.0

0.6

2.0

0.3

3.0

2.1
0.8
2

3.0
2.0
10.0

5.0

Competene transversale

Competen
CT1
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiiilor de
finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de
realizare aferente i riscurilor aferente

Total credite
pe competen
5.1

Discipline

Denumire
Cultura si civilizatie
Educatie fizica 3
Managament
Metode numerice i de
optimizare n instalaii
Opt.10
Comunicare
Educatie fizica 1
Educatie fizica 2

Puncte Credite pe
credit disciplin
0.6
2.0
0.5
1.0
0.5
2.0
1

5.0

0.5
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0

Educatie fizica 4
0.5
Marketing si legislatie 0.5

CT2
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip pluridisciplinar i
aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

1.0
2.0

3.1
Puncte
credit
Educatie fizica 1 0.5
Cultura si
0.6
civilizatie
Educatie fizica 4 0.5
Comunicare
0.5
Educatie fizica 2 0.5
Educatie fizica 3 0.5

Credite pe
disciplin

Denumire

CT3
Utilizarea eficient a surselor informaionale i a resurselor de comunicare i
formare profesional asistat (portaluri Internet, aplicaii software de
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att in limba romana cat si
intr-o limba de circulaie internationala

1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0

18.6
Denumire
Limbi straine 1 Engleza
Matematici asistate de
calculator (Metode
numerice)
Ecologie
Marketing si legislatie
Instalaii de ventilare i
condiionare 1 Opt.3
Instalaii de ventilare i
condiionare 2 Opt.5
Procese i echipamente
termice industriale Opt.
8

Puncte Credite pe
credit disciplin
2

2.0

5.0

0.2
0.5

2.0
2.0

0.8

4.0

5.0

0.8

4.0

Metode numerice i de
optimizare n instalaii
Opt.10
Reele termice Opt.11
Automatizarea
instalaiilor Opt.12
Elaborare lucrare licenta
Utilizarea si
programarea
calculatoarelor
Materiale de constructii
Limbi straine 2 Engleza
Cultura si civilizatie
Microeconomie
Managament
Proiectare asistata de
calculator Opt.13
Alimentri cu energie
electric Opt.14
Tehnologia si montajul
instalatiilor 2 Opt.7
Instalaii electrice 2
Opt.6

5.0

0.2

4.0

0.8

4.0

5.0

0.5

5.0

0.5

5.0

2.0

0.8
1.2
0.5

2.0
3.0
2.0

1.2

4.0

0.6

3.0

5.0

5.0