Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Politehnica Timioara

Facultatea CONSTRUCTII
Domeniul de licenta:
Programul de studii univ. de masterat:

Inginerie civil

DEZVOLTARE DURABIL: AUDITUL ENERGETIC I SECURITATE


LA INCENDIU A CLDIRILOR

Forma de invatamant: cu frecventa


Durata studiilor: 2 ani
Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI):
Ramura de stiinta (RSI):
Domeniul de studii universitare de masterat (DSU_M):
Cod
Cod DSU_
Cod DFI
RSI
M
20
10
10

STIINE INGINERETI
INGINERIE CIVIL
Inginerie civil i instalaii

PLAN DE NVMNT
An universitar 2014 - 2015
ANUL I
SEMESTRUL 1
Termotehnica construciilor

1.

7
2.

SEMESTRUL 2

14

14

Reabilitarea higrotermic a construciilor (comun RC)

14

CCI

DA

40

DS

50

Concepia, proiectarea i protecia termic a cldirilor


8

28

14

14

CCI

3.

Evaluarea consumurilor energetice 1 ( la nclzire, preparare a apei


calde de consum i iluminat interior)

4.

Evaluarea consumurilor energetice 2 (a instalaiilor de ventilaie i


climatizare i surse regenerabile de energie pentru cldiri)

28

28

14

14

14

CCI

DA

CCI

DA

50

DS 50
8
E 28
0
14 14
CCI
Auditul energetic al cldirilor i analiza economic i finanarea
investitilor
7
E 28
0
0
14 CCI+IE DS 40
Disciplina optionala 1
Calculul performanelor termice i energetice i certificarea
energetic a construciilor
DCA 50
8
E 28
0
0
28
CCI

Calculul structurilor la aciunea focului 1 (comun STR + PAS)


7

40

28

14

CMMC DCA 40

5.
total /
semestru
total /
sptmn

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
7

180
4E
3

(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
8

180
4E
4

(c, s, l, p)

ANUL II

1.

2.

SEMESTRUL 3

SEMESTRUL 4

Disciplina optionala 2
Comportarea materialelor de construcii la aciunea focului

Activitate de cercetare tiinific 7 sptmni

DA
E
4
14
0
0
0
CCI
Disciplina optionala 3
Alctuirea construciilor pentru protecie pasiv la foc

E
3.

14

14

CMMCcurs +CCI p

15

98

CCI+CMMC

DS

70

Elaborare i susinere lucrare de disertaie 7 sptmni

DCA

30

DS

40

DCA

40

15

98

CCI+CMMC

DS

70

Instalaii de protecie activ la foc i pentru desfumare


E

28

28

CCI

Calculul structurilor la aciunea focului 2

4.

E
5.

20

14

28

CCI

Reabilitarea termic a cldirirlor i instalaiilor (comun cu OMSI)


E

28

28

CCI

DA

50

6.
total /
semestru
total /
sptmn

ore:
credite:
ore:
din care:

196
0
14,00

VPI:
evaluri:
7

180

(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

196
0
14,00

VPI:
evaluri:
0

140

(c, s, l, p)

DISCIPLINE OPTIONALE
ANUL II

1.

SEMESTRUL 2

SEMESTRUL 3

Disciplina optionala 1
Calculul performanelor termice i energetice i certificarea energetic a
construciilor / Utilizarea programelor de calcul specializate pentru
auditul energitic al cldirilor

Disciplina optionala 2
Comportarea materialelor de construcii la aciunea focului /
Materiale pentru protecie pasiv la aciunea focului

28

28

CCI

DCA

50

2.

DA 20
4
14
0
0
0
CCI
Disciplina optionala 3
Alctuirea construciilor pentru protecie pasiv la foc / Scenarii de
siguran la foc
E
6
14
0
0
14 CMMCcurs +CCI p DCA 30

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.Viorel-Aurel ERBAN

DECAN,
Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

Legenda
Nume disciplina
Cod

nc

FE

Cod = cod disciplina


nc = nr.credite transferabile
FE = forma de evaluare
FE {E, D, C, P-E, P-D}
E=examen
D=evaluare distribuita
c=nr.ore curs/semestru
s=nr.ore seminar
(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2014 / 2015

CF

VPI

l=nr.ore laborator
p=nr.ore proiect
CF=categorie formativa careia ii apartine disciplina
CF{DA, DCA, DS}
DA - disciplina de aprofundare
DCA - disciplina de cunoastere avansata
DS- disciplina de sinteza
VPI = volum de ore necesar pregatirii individuale pentru un semestru
Exemplu
Tehnologii Internet
Cod

28

28

DS

70