Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Politehnica Timioara

CONSTRUCII

Facultatea
Domeniul de licenta:
Programul de studii univ. de masterat:

INGINERIE GEODEZIC

CADASTRU I EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE

Forma de invatamant: cu frecventa


Durata studiilor: 2 ani
STIINE INGINERETI

Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI):


Ramura de stiinta (RSI):
Domeniul de studii universitare de masterat (DSU_M):
Cod
Cod DSU
Cod DFI
RSI _M
30
10
30

INGINERIE GEOLOGIC, MINE, PETROL I GAZE


Inginerie geodezic

PLAN DE NVMNT
An universitar 2014 - 2015
ANUL I

1.

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

Tehnologii avansate de msurare

Monitorizarea construciilor speciale

28

28

0 CCTFC DCA

50

Programe speciale de compensare n cadastru

2.

14

42

0 CCTFC DCA

50

Pedologie i bonitare cadastral

3.

28

14

14

28

0 CCTFC

DA

50

14

14

0 CCTFC

DA

40

Evaluarea bunurilor imobile

28 CCTFC

DA

50

Norme i standarde europene n cadastru

4.

28

Algoritmi pentru analiza reelelor geodezice

0 CCTFC

28

28

0 CCTFC

DS

50

0 CCTFC

DS

40

Contabilitate
DS

30

28

28

5.
total /
semestru
total /
sptmn

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
6

180
3E, 1D

(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
7

180
3E, 1D
0

(c, s, l, p)

ANUL II

1.

SEMESTRUL 3

SEMESTRUL 4

Msurtori topo- inginereti n construcii i industrie

Activitate de cercetare tiinific 7 sptmni

14

28

0 CCTFC

DA

2.
7

28

28

15

40

Optional 1
*Drept funciar

98

CCTFC

DA

70

Elaborare i susinere lucrare de disertaie 7 sptmni


0

0 CCTFC

DS

50

28 CCTFC

DA

50

DS

40

15

98 CCTFC

DS

70

Optional 2
*Urbanism

3.
7

28

Optional 3
Management i marketing imobiliar

4.

28

14

MAN

5.
total /
semestru
total /
sptmn

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
7

180
3E,1D
2

(c, s, l, p)

ore:
credite:
ore:
din care:

196
30
14,00

VPI:
evaluri:
0

140
1E + 1D
7

(c, s, l, p)

DISCIPLINE OPTIONALE
ANUL II
SEMESTRUL 3
Optional 1
*Drept funciar/Drept civil i administrativ
7
E
28 28
0
0 CCTFC
Optional 2
*Urbanism/Elemente de dezvoltare durabil
7
D
28
0 0/28 28/0 CCTFC

1.

2.

3.

SEMESTRUL 4

DS

50

DA

50

Optional 3
*Management i marketing imobiliar/Metode de evaluare a
proprietilor imobiliare
8

28

14

MAN

DS

40

4.

5.

6.

7.

8.

Legenda
Nume disciplina
Cod

nc

FE

Cod = cod disciplina


nc = nr.credite transferabile
FE = forma de evaluare
FE {E, D, C, P-E, P-D}
E=examen
D=evaluare distribuita
c=nr.ore curs/semestru
s=nr.ore seminar

CF

VPI

l=nr.ore laborator
p=nr.ore proiect
CF=categorie formativa careia ii apartine disciplina
CF{DA, DCA, DS}
DA - disciplina de aprofundare
DCA - disciplina de cunoastere avansata
DS- disciplina de sinteza
VPI = volum de ore necesar pregatirii individuale pentru un semestru
Exemplu
Tehnologii Internet
Cod

28

28

(*) - discipline optionale activate in anul universitar 2014 / 2015

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.Viorel-Aurel ERBAN

DECAN,
Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

DS

70