Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA COMPARATIVA INTRE FORMELE EDUCATIEI

FORMELE
EDUCATIEI

EDUCATIA FORMALA

EDUCATIA NONFORMALA

EDUCATIA INFORMALA

-institutii de invatamant
(particulare sau de stat)

-cadru institutionalizat mai putin


formalizat (Palatul Copiilor,case de
cultura, teatre, cinematografe, massmedia)

-formulate prin idealul


educational, are caracter
constient si transmitere de valori
(culturale, stiintifice, morale,
estetice, etc)
-are ca scop integrarea activa a
individului in viata sociala
-bine organizat, bine structurat,
bazat pe arii curriculare,
programe scolare, obiective
generale, specifice, operationale
-cadre special pregatite
(profesor) si elev, formator si
formabil...
-puternic dezvoltat beneficiind
de cercetarile pedagogilor cat si
de influentele din practica
-dotarea materiala nu tocmai
actuala

-bine delimitate, fiecare institutie


avand finalitatile sale specifice:
formarea profesionala, dezv.
aptitudinilor, educatie pt timp liber,
dezv.culturii generale

-activitati socio-umane sau de


alta factura;
-se poate desfasura oriunde, nu
are granite
- mediul de viata al individului
-nu imbraca forme explicit
educative si nu isi propune sa
aiba efecte educationale, dar se
produc

CRITERII

LOC DE DESFASURARE

FINALITATILE EDUCATIVE

CONTINUT

AGENTI IMPLICATI
CONTEXT METODIC SI
DOTARE MATERIALA

-tinde spre sistematizare si organizare

-pot fi atat specialisti cat si cadre


didactice; public eterogen ca varsta si
specializare
-metode activ-participative si
interactive
-dotare materiala tinde sa fie de ultima
ora

-divers, nestructurat;
-cuprinde toate influentele pe
care mediul le are asupra
individului
-nu necesita personal
specializat, poate fi oricine
-incidental

EVALUARE

TIMP
ASEMANARI

DEOSEBIRI

INTERDEPENDENTA

-se face dupa standarde


-se face, dar nu dupa niste principii
-spontana
specifice;
bine stabilite
-evaluare sociala
-evaluare riguroasa bazata pe
-mai putin riguroasa,se obtin certificari
testari periodice care se
in urma unor competitii
finalizeaza prin obtinerea unor
-vizeaza satisfactia participantului
diplome recunoscute, atestate
-certificarea competente
profesionale.
1/3 din viata
-atata timp cat ii acorda individul
-toata viata
Ambele sunt forme organizate de societate.
Au scop constient stabilit.
Forma fundamentala de
Cuprinde ansamblul actiunilor
Ocupa ponderea cea mai mare
educatie, cea mai consistenta si
educatiei nonscolare, structurate si
in timp si ca influenta extensiva
decisiva in ceea ce priveste
organizate intr-un cadru
asupra diferitelor laturi ale
formarea personalitatii si a
institutionalizat, dar in afara sistemului fiintei umane.
competentelor profesionale.
de invatamant.
Are efect secundar asupra
Include ansamblul actiunilor
Vizeaza obiective ale dezvoltarii
dezvoltarii personalitatii.
intentionat educative, organizate generale (largirea orizontului de
si realizate in mod planificat,
cultura), dar si obiective specifice
sistematic, in cadrul institutiilor (dezvoltarea aptitudinilor speciale).
scolare si universitare prin
intermediul sistemului de
invatamant structurat si
ierarhizat in trepte scolare si ani
de studii.
Interdependenta formelor educatiei reprezinta o necesitate obiectiva in contextul finalitatilor pedagogice
propuse la nivelul modelului cultural al societatii postmoderne, postindustriale, informatizate.