Sunteți pe pagina 1din 82

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:
11
BUGETUL GENERAL AL UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
PE ANUL 2011

Cod
rnd

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

Venituri curente (rd.03+17)

02

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane


juridice, din care:

04

Impozit pe profit
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
fizice (rd.07+ rd.08) , din care:
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal *)

05
06
07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

09

Impozite i taxe pe proprietate

10

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

Sume defalcate din TVA

12

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

Taxe pe servicii specifice

14

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor


sau pe desfasurarea de activitati

15

Alte impozite si taxe fiscale

16

Venituri nefiscale

17

Venituri din capital

18

Operatiuni financiare

19

Subvenii (rd.21+22)

20

Bugetul
local

Bugetul instituiilor
Bugetul instituiilor
publice finanate
publice finanate
din venituri proprii
integral din venituri
si subventii din
proprii
bugetul local

Bugetul mprumuturilor

externe

interne

Bugetul fondurilor
externe
nerambursabile

Total

Transferuri
ntre bugete**)
(se scad)

7=1+2+3+4+5+6

Subvenii de la bugetul de stat

21

Subvenii de la alte administratii

22

Sume primite de la UE n contul platilor efectuate

23

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

23

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)

24

Cheltuieli de personal

25

Bunuri si servicii

26

Dobanzi

27

Subventii

28

Fonduri de rezerva

29

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

30

Alte transferuri

31

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile


postaderare

32

Asistenta sociala

33

Alte cheltuieli

34

Cheltuieli de capital

35

Operatiuni financiare (rd.37+38)

36

Imprumuturi acordate

37

Rambursari de credite externe si interne

38

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent

39

Rezerve

40

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)
(rd.01-rd.23)

1)

41

PE CAPITOLE:

42

Autoritati publice si actiuni externe

43

Sectiunea de functionare

44

Sectiunea de dezvoltare

45

Alte servicii publice generale

46

Sectiunea de functionare

47

Sectiunea de dezvoltare

48

Tranzacii privind datoria public i mprumuturi

49

Sectiunea de functionare

50

Sectiunea de dezvoltare
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei

51

Sectiunea de functionare

53

Sectiunea de dezvoltare

54

Aparare

55

52

Sectiunea de functionare

56

Sectiunea de dezvoltare

57

Ordine publica si siguranta nationala

58

Sectiunea de functionare

59

Sectiunea de dezvoltare

60

Invatamant

61

Sectiunea de functionare

62

Sectiunea de dezvoltare

63

Sanatate

64

Sectiunea de functionare

65

Sectiunea de dezvoltare

66

Cultura, recreere si religie

67

Sectiunea de functionare

68

Sectiunea de dezvoltare

69

Asigurari si asistenta sociala

70

Sectiunea de functionare

71

Sectiunea de dezvoltare

72

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

73

Sectiunea de functionare

74

Sectiunea de dezvoltare

75

Protectia mediului

76

Sectiunea de functionare

77

Sectiunea de dezvoltare

78

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

79

Sectiunea de functionare

80

Sectiunea de dezvoltare

81

Combustibili si energie

82

Sectiunea de functionare

83

Sectiunea de dezvoltare

84

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

85

Sectiunea de functionare

86

Sectiunea de dezvoltare

87

Transporturi

88

Sectiunea de functionare

89

Sectiunea de dezvoltare

90

Alte actiuni economice

91

Sectiunea de functionare

92

Sectiunea de dezvoltare

93

1)

deficit finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restane din anii precedeni


**) Se nscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


..

- mii lei -

Total
buget
general

9=7-8

CIPAL DE CREDITE
..

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/01
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE
PE ANUL 2011

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)


VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.01
48.02
00.02
00.03
00.04

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod
01.02)
Impozit pe profit
(cod 01.02.01)
Impozit pe profit de la ageni economici 1)

00.05
01.02
01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE


(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)
Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit

00.06
03.02
03.02.17
03.02.18
04.02
04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
- Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii
- Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *)
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

04.02.04
00.07
05.02
05.02.50
06.02
06.02.02
00.09
07.02
07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50
00.10
9

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)


Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeelor

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

11.02
11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.06
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si
a bazelor sportive din spaiul rural
11.02.07
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

12.02
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50
16.02
16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)


Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )
Venituri din dividende de la alti platitori
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

18.02
18.02.50
00.12
00.13
30.02
30.02.01
30.02.05
30.02.08
30.02.08.02
30.02.50
31.02
31.02.03
00.14

Venituri din prestari de servicii si alte activitati


(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24
10

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

33.02.27
33.02.28
33.02.50
34.02

11

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Taxe extrajudiciare de timbru


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)
Donatii
si sponsorizari
Vrsminte
din seciunea
de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu
semnul minus)
Vrsminte din seciunea de funcionare
Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
administrativ-teritoriale
Depozite speciale pentru constructii de locuinte
III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)
ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de
interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii
ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice
mprumuturi temporare din trezoreria statului **)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas**)
ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)
A. De capital
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)
Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

34.02.02
34.02.50
35.02
35.02.01
35.02.02
35.02.03
35.02.50
36.02
36.02.01
36.02.05
36.02.06
36.02.07
36.02.11
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.03
37.02.04
37.02.50
00.15
39.02
39.02.01
39.02.03
39.02.04
39.02.07
39.02.10
00.16
40.02
40.02.06
40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.50
00.17
00.18
42.02
00.19
42.02.01

12

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator

Investitii finantate partial din imprumuturi externe


Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi
Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.03
42.02.04
42.02.05
42.02.06
42.02.07

Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor (cod


42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau


asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor

42.02.09.02

Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate


Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de
locuin
Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit

42.02.09.03

Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor


Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar
Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **)

42.02.13
42.02.14
42.02.15

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea investitiilor n sntate(cod
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

42.02.10
42.02.12

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii


medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate
42.02.16.01
Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea
reparaiilor capitale n sntate
Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor
investiii n sntate

42.02.16.02

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.16.03
42.02.17

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru
finanarea investiiilor n sntate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n
urgen n sntate

42.02.18.01

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate

42.02.18.02

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea altor investiii n sntate

42.02.18.03

Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic
pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin Programul operaional regional
2007-2013

42.02.19

13

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

42.02.20

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34


+42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie**)
Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar
Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili

00.20
42.02.21
42.02.28
42.02.29
42.02.32

Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili
petrolieri
Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale

42.02.34
42.02.35

Subventii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea programelor de electrificare

42.02.37

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism

42.02.40

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ale
centralelor de termoficare
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

42.02.46
43.02
43.02.01

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
43.02.04
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele
cu handicap
43.02.07
Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem
dificultate **)
43.02.08
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02
45.02.01
45.02.01.01
45.02.01.02
45.02.01.03
45.02.02
14

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent


Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

45.02.02.01
45.02.02.02
45.02.02.03

15

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.03
45.02.03.01
45.02.03.02
45.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.04
45.02.04.01
45.02.04.02
45.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.05
45.02.05.01
45.02.05.02
45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.07
45.02.07.01
45.02.07.02
45.02.07.03

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod
45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite in avans
Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite in avans

45.02.08
45.02.08.01
45.02.08.02
45.02.08.03
45.02.15
45.02.15.01
45.02.15.02
45.02.15.03
45.02.16
45.02.16.01
45.02.16.02
45.02.16.03
45.02.17
45.02.17.01
45.02.17.02
45.02.17.03
45.02.18
45.02.18.01
45.02.18.02
45.02.18.03
16

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) TOTAL

Cod indicator

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

00.01
48.02

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)


A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.02
00.03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod
01.02)
Impozit pe profit
(cod 01.02.01)

00.05
01.02

Impozit pe profit de la ageni economici 1)

00.06
03.02

Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici


Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

03.02.17
03.02.18
04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

Trim II

Trim III

Trim IV

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
(cod 05.02)

04.02.04
00.07

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02
05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL


- Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii
- Restante anii anteriori -

06.02
06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)


Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

00.09
07.02

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)


Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01
07.02.01.01

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)


Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.01.02
07.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)


Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru


Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Trim I

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE


(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

TOTAL
AN

07.02.03
07.02.50
00.10
11.02

17

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

Cod indicator

Trim II

Trim III

Trim IV

11.02.02
11.02.05
11.02.06
12.02

Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

12.02.07
15.02

Impozit pe spectacole
Alte taxe pe
servicii specifice
Taxe pe utilizarea
bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

15.02.01
15.02.50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Trim I

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)


Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

TOTAL
AN

16.02
16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

16.02.50
00.11

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)


Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

18.02
18.02.50
00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)


Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

00.13
30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale


Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.01
30.02.05

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )


Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08
30.02.08.02

Alte venituri din proprietate


Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

30.02.50
31.02

Alte venituri din dobanzi


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

31.02.03
00.14

Venituri din prestari de servicii si alte activitati


(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
Venituri din prestari
de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02
33.02.08
33.02.10

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.12
33.02.24

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social

33.02.27
18

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri


Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

33.02.28
33.02.50
34.02

19

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Taxe extrajudiciare de timbru


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitatidin
pentru
nedepunerea
sauconfiscate,
depunereaabandonate
cu intirziere si
a declaratiei
de impoziteodata
si taxe
Incasari
valorificarea
bunurilor
alte sume constatate
cu
confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Cod indicator

B. Curente
(cod
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

Trim IV

35.02.50
36.02
36.02.01

36.02.11
36.02.50

mprumuturi temporare din trezoreria statului**)


Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas**)
ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)

Trim III

35.02.02
35.02.03

Venituri din ajutoare de stat recuperate


Alte venituri

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de
interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii
ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

Trim II

35.02
35.02.01

36.02.05
36.02.06

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu
semnul minus)
Alte transferuri voluntare
III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Trim I

34.02.02
34.02.50

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice


Taxe speciale

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)


Donatii si sponsorizari

TOTAL
AN

37.02
37.02.01
37.02.03
37.02.50
00.16
40.02
40.02.06
40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.50
00.17
00.18
42.02

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap


Subventii primite din Fondul de Interventie**)
Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar
Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili
Sprijin financiar pentru constituirea familiei

00.20
42.02.21
42.02.28
42.02.29
42.02.32
42.02.33

Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili
petrolieri
Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale
Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui

42.02.34
42.02.35
42.02.36
20

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Subventii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea programelor de electrificare

Cod indicator

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

42.02.37

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism

42.02.40

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ale
centralelor de termoficare
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

TOTAL
AN

42.02.46
43.02
43.02.01

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
43.02.04
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele
cu handicap
43.02.07
Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem
dificultate **)
43.02.08

VENITURILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) TOTAL


VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.01 SD
48.02
00.02

VENITURI FISCALE( 00.10)


A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.03
00.10

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si
a bazelor sportive din spaiul rural
11.02.07
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.12
00.14

Diverse venituri
(cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02
36.02.07

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)


Vrsminte din seciunea de funcionare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

37.02
37.02.04
00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)


Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02
39.02.01
39.02.03
21

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din privatizare


39.02.04
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrati39.02.07
Depozite speciale pentru constructii de locuinte
39.02.10
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
00.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)
00.18
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)
42.02
A. De capital
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)
00.19
Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare
42.02.01
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
42.02.03
Aeroporturi de interes local
42.02.04
Planuri si regulamente de urbanism
42.02.05
Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi
42.02.06
Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
42.02.07
Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor (cod
42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau


asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor

42.02.09.02

Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate


Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de
locuin
Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit

42.02.09.03

Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor


Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar
Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **)

42.02.13
42.02.14
42.02.15

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea investitiilor n sntate(cod
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

42.02.10
42.02.12

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii


medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate
42.02.16.01
Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea
reparaiilor capitale n sntate
Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor
investiii n sntate

42.02.16.02

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.16.03
42.02.17

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru
finanarea investiiilor n sntate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n
urgen n sntate

42.02.18.01

22

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate

42.02.18.02

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea altor investiii n sntate

42.02.18.03

Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic
pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin Programul operaional regional
2007-2013

42.02.19

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare

42.02.20

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.01
45.02.01.01
45.02.01.02
45.02.01.03

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.02
45.02.02.01
45.02.02.02
45.02.02.03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.03
45.02.03.01
45.02.03.02
45.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.04
45.02.04.01
45.02.04.02
45.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.05
45.02.05.01
45.02.05.02
45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare

45.02.07
45.02.07.01
45.02.07.02
45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

45.02.08
45.02.08.01
45.02.08.02
23

- mii lei -

DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Prefinanare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod
45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite in avans
Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite in avans

Cod indicator

TOTAL
AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

45.02.08.03
45.02.15
45.02.15.01
45.02.15.02
45.02.15.03
45.02.16
45.02.16.01
45.02.16.02
45.02.16.03
45.02.17
45.02.17.01
45.02.17.02
45.02.17.03
45.02.18
45.02.18.01
45.02.18.02
45.02.18.03

1) numai de la regiile autonome i societile comerciale de subordonare local care realizeaz


proiecte cu finanare extern, conform Codului fiscal
*) Detalierea se face numai in executie
**) Nu se completeaz n etapa de planificare

24

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/01
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL 2011
- MII LEI PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)


Din total capitol:

51.02

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)


Autoriti executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)


Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
publice locale
Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)
Din total capitol:
Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia
copilului
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap
Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate

51.02.01
51.02.01.03

54.02
54.02.05
54.02.06
54.02.07
54.02.10
54.02.50
55.02

56.02
56.02.06
56.02.07
56.02.09

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA


60.02+61.02)
Aparare (cod 60.02.02)
Din total capitol:
Aparare nationala
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)
Din total capitol:
Ordine publica

(cod 61.02.03.04)
Politie comunitara
Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar)
Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)


Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar
nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)
nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional
nvatamnt postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)
nvatamnt special
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)
Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului
Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

(cod

59.02
60.02
60.02.02

61.02
61.02.03
61.02.03.04
61.02.05
61.02.50
63.02
65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
65.02.04.03
65.02.05
65.02.07
65.02.07.04
65.02.11
65.02.11.03
65.02.11.30
65.02.50
66.02

Din total capitol:


Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale

66.02.06
66.02.06.01

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Uniti medico-sociale
Servicii de sanatate publica
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Din total capitol:
Servicii culturale
(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport
Tineret
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
Servicii religioase
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei
Asigurari si asistenta sociala
(cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare pentru locuinte
Cree
Uniti de asisten medico-sociale
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

66.02.06.03
66.02.08
66.02.50
66.02.50.50
67.02
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.04
67.02.03.05
67.02.03.06
67.02.03.07
67.02.03.08
67.02.03.12
67.02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02
67.02.05.03
67.02.06
67.02.50

68.02
68.02.04
68.02.05
68.02.05.02
68.02.06
68.02.10
68.02.11
68.02.12
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.50

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod


70.02+74.02)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)
Din total capitol:
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice
Iluminat public si electrificari rurale
Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)
Din total capitol:
Reducerea i controlul polurii
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (cod
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)
Din total capitol:
Energie termica

69.02

70.02
70.02.03
70.02.03.01
70.02.03.30
70.02.05
70.02.05.01
70.02.05.02
70.02.06
70.02.07
70.02.50
74.02
74.02.03
74.02.05
74.02.05.01
74.02.05.02
74.02.06
79.02
80.02

80.02.01
80.02.01.06
80.02.01.09
80.02.01.10
80.02.01.30
81.02
81.02.06

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Alti combustibili
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)
Din total capitol:
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
Protecia plantelor i carantin fitosanitar
Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi
Transport aerian (cod 84.02.06.02)
Aviatia civila
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)
Din total capitol:
Fondul Romn de Dezvoltare Sociala
Zone libere
Turism
Proiecte de dezvoltare multifunctionale
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)
DEFICIT 1)
(cod 49.02-00.01)

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

81.02.07
81.02.50
83.02
83.02.03
83.02.03.03
83.02.03.07
83.02.03.30
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.03.02
84.02.03.03
84.02.06
84.02.06.02
84.02.50
87.02
87.02.01
87.02.03
87.02.04
87.02.05
87.02.50
96.02
98.02
99.02

BUGETUL LOCAL PE SECIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL 2011
__

CHELTUIELILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod


50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

49.02

50.02

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)


Din total capitol:

51.02

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)


Autoriti executive

51.02.01
51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)


Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02
54.02.05

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat


publice locale

54.02.06
54.02.07

Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacii privind datoria public i mprumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei


(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)
Din total capitol:
Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia
copilului
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap
Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA


60.02+61.02)
Aparare (cod 60.02.02)
Din total capitol:
Aparare nationala
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)
Din total capitol:
Ordine publica (cod 61.02.03.04)
Politie comunitara
Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar)

(cod

56.02
56.02.06
56.02.07
56.02.09

59.02
60.02
60.02.02
61.02
61.02.03
61.02.03.04
61.02.05

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar
nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)
nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional
nvatamnt postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)
nvatamnt special
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)
Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului
Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:


Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale
Uniti medico-sociale
Servicii de sanatate publica
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Din total capitol:
Servicii culturale
(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

61.02.50
63.02
65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
65.02.04.03
65.02.05
65.02.07
65.02.07.04
65.02.11
65.02.11.03
65.02.11.30
65.02.50
66.02
66.02.06
66.02.06.01
66.02.06.03
66.02.08
66.02.50
66.02.50.50
67.02
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.04
67.02.03.05
67.02.03.06
67.02.03.07
67.02.03.08
67.02.03.12

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Alte servicii culturale


Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport
Tineret
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
Servicii religioase
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei
Asigurari si asistenta sociala
(cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare pentru locuinte
Cree
Uniti de asisten medico-sociale
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod


70.02+74.02)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)
Din total capitol:
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice
Iluminat public si electrificari rurale
Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

67.02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02
67.02.05.03
67.02.06
67.02.50

68.02
68.02.04
68.02.05
68.02.05.02
68.02.06
68.02.10
68.02.11
68.02.12
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.50

69.02
70.02
70.02.03
70.02.03.01
70.02.03.30
70.02.05
70.02.05.01
70.02.05.02
70.02.06
70.02.07
70.02.50

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)


Din total capitol:
Reducerea i controlul polurii
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

74.02
74.02.03
74.02.05
74.02.05.01
74.02.05.02
74.02.06
79.02
80.02

Din total capitol:


Actiuni generale economice si comerciale (cod
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)
Din total capitol:
Energie termica
Alti combustibili
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)
Din total capitol:
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
Protecia plantelor i carantin fitosanitar
Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi
Transport aerian (cod 84.02.06.02)

80.02.01
80.02.01.06
80.02.01.09
80.02.01.10
80.02.01.30
81.02
81.02.06
81.02.07
81.02.50
83.02
83.02.03
83.02.03.03
83.02.03.07
83.02.03.30
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.03.02
84.02.03.03
84.02.06

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Aviatia civila
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

84.02.06.02
84.02.50

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)


Din total capitol:

87.02
87.02.01
87.02.03
87.02.04
87.02.05
87.02.50

Fondul Romn de Dezvoltare Sociala


Zone libere
Turism
Proiecte de dezvoltare multifunctionale
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)
DEFICIT 1)
(cod 49.02-00.01)

96.02
98.02
99.02

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (cod


50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)


Din total capitol:

51.02

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)


Autoriti executive

51.02.01
51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)


Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02
54.02.05

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat


publice locale

54.02.06
54.02.07

Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA


60.02+61.02)

(cod

59.02

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Aparare (cod 60.02.02)


Din total capitol:
Aparare nationala
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)
Din total capitol:
Ordine publica (cod 61.02.03.04)
Politie comunitara
Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar)
Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)


Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar
nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)
nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional
nvatamnt postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)
nvatamnt special
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)
Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului
Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:


Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale
Uniti medico-sociale
Servicii de sanatate publica
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

60.02
60.02.02
61.02
61.02.03
61.02.03.04
61.02.05
61.02.50
63.02
65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
65.02.04.03
65.02.05
65.02.07
65.02.07.04
65.02.11
65.02.11.03
65.02.11.30
65.02.50
66.02
66.02.06
66.02.06.01
66.02.06.03
66.02.08
66.02.50
66.02.50.50
67.02

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Din total capitol:


Servicii culturale

(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)


Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport
Tineret
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
Servicii religioase
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala


(cod
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare pentru locuinte
Cree
Uniti de asisten medico-sociale
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod


70.02+74.02)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)
Din total capitol:

67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.04
67.02.03.05
67.02.03.06
67.02.03.07
67.02.03.08
67.02.03.12
67.02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02
67.02.05.03
67.02.06
67.02.50

68.02
68.02.04
68.02.05
68.02.05.02
68.02.06
68.02.10
68.02.11
68.02.12
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.50

69.02
70.02

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)


Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice
Iluminat public si electrificari rurale
Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)
Din total capitol:
Reducerea i controlul polurii
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

70.02.03
70.02.03.01
70.02.03.30
70.02.05
70.02.05.01
70.02.05.02
70.02.06
70.02.07
70.02.50
74.02
74.02.03
74.02.05
74.02.05.01
74.02.05.02
74.02.06
79.02
80.02

Din total capitol:


Actiuni generale economice si comerciale (cod
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)
Din total capitol:
Energie termica
Alti combustibili
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)
Din total capitol:
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
Protecia plantelor i carantin fitosanitar

80.02.01
80.02.01.06
80.02.01.09
80.02.01.10
80.02.01.30
81.02
81.02.06
81.02.07
81.02.50
83.02
83.02.03
83.02.03.03

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod indicator
TOTAL

Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi
Transport aerian (cod 84.02.06.02)
Aviatia civila
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)
Din total capitol:
Fondul Romn de Dezvoltare Sociala
Zone libere
Turism
Proiecte de dezvoltare multifunctionale
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)
DEFICIT 1)
(cod 49.02-00.01)

1)

din care credite


bugetare
destinate stingerii
plilor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I

Trim II

83.02.03.07
83.02.03.30
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.03.02
84.02.03.03
84.02.06
84.02.06.02
84.02.50
87.02
87.02.01
87.02.03
87.02.04
87.02.05
87.02.50
96.02
98.02
99.02

finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:
- Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n
mod corespunztor, conform clasificaiei economice.
Ordonator principal de credite,

Trim III

Trim IV

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/02

BUGETUL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE PE ANUL 2011
- mii lei -

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)


I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)
Taxe si alte venituri in nvmnt
Venituri din prestri de servicii
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.10.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)
Donaii i sponsorizri
Vrsminte din sectiunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local
Vrsminte din seciunea de funcionare
Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Cod
indicator
00.01
00.02
00.03
00.10
15.10
15.10.01
00.12
00.13
30.10
30.10.05
30.10.09
30.10.50
00.14
33.10
33.10.05
33.10.08
33.10.13
33.10.14
33.10.16
33.10.17
33.10.19
33.10.21
33.10.30
33.10.31
33.10.32
33.10.50
34.10
34.10.50
35.10
35.10.50
36.10
36.10.50
37.10
37.10.01
37.10.03
37.10.04
37.10.50
00.15
39.10

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice


Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Cod
indicator
39.10.01
39.10.50

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

IV. SUBVENTII (cod 00.18)


SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte
finantate din FEN postaderare
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)
Subvenii pentru instituii publice

Cod
indicator
00.17
00.18
42.10
42.10.11
42.10.39
42.10.43
43.10
43.10.09

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din domeniul sntii
Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din domeniul sntii
Subvenii din bugetul local pentru finanarea camerelor agricole

43.10.10
43.10.14
43.10.15

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de
comunicaii n urgen n sntate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod
43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.16.03
43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i
echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate
43.10.17.01
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale
n sntate

43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n
sntate

43.10.17.03

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10
45.10.01
45.10.01.01
45.10.01.02
45.10.01.03
45.10.02
45.10.02.01
45.10.02.02
45.10.02.03
45.10.03
45.10.03.01
45.10.03.02
45.10.03.03
45.10.04
45.10.04.01
45.10.04.02
45.10.04.03
45.10.05
45.10.05.01
45.10.05.02
45.10.05.03
45.10.07

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent


Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

Cod
indicator
45.10.07.01
45.10.07.02

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Prefinanare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite n avans
Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite n avans

VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.17)


I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)
Taxe si alte venituri in nvmnt
Venituri din prestri de servicii
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Cod
indicator
45.10.07.03
45.10.08
45.10.08.01
45.10.08.02
45.10.08.03
45.10.15
45.10.15.01
45.10.15.02
45.10.15.03
45.10.16
45.10.16.01
45.10.16.02
45.10.16.03
45.10.17
45.10.17.01
45.10.17.02
45.10.17.03
45.10.18
45.10.18.01
45.10.18.02
45.10.18.03
00.01
00.02
00.03
00.10
15.10
15.10.01
00.12
00.13
30.10
30.10.05
30.10.09
30.10.50
00.14
33.10
33.10.05
33.10.08
33.10.13
33.10.14
33.10.16
33.10.17
33.10.19
33.10.21
33.10.30
33.10.31
33.10.32
33.10.50

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Cod
indicator
34.10
34.10.50

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Cod
indicator

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)


Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.10.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)
Donaii i sponsorizri
Vrsminte din sectiunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local
Alte transferuri voluntare

35.10
35.10.50
36.10
36.10.50
37.10
37.10.01
37.10.03
37.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17
00.18
42.10
42.10.11

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)


Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)
Subvenii pentru instituii publice
Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din domeniul sntii
Subvenii din bugetul local pentru finanarea camerelor agricole

VENITURILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL


C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)
Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.10.04)
Vrsminte din seciunea de funcionare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)


Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri

IV. SUBVENTII (cod 00.18)


SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte
finantate din FEN postaderare
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

42.10.43
43.10
43.10.09
43.10.10
43.10.15
00.01
00.12
00.14
37.10
37.10.04
00.15
39.10
39.10.01
39.10.50
00.17
00.18
42.10
42.10.39

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din domeniul sntii

43.10
43.10.14

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de
comunicaii n urgen n sntate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod
43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.16.03
43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i
echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate
43.10.17.01

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale
n sntate

Cod
indicator

43.10.17.02

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA

IN D ICAT OR ILOR

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n
sntate
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Prefinanare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite n avans
Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
Sume primite n avans

Cod
indicator

43.10.17.03
45.10
45.10.01
45.10.01.01
45.10.01.02
45.10.01.03
45.10.02
45.10.02.01
45.10.02.02
45.10.02.03
45.10.03
45.10.03.01
45.10.03.02
45.10.03.03
45.10.04
45.10.04.01
45.10.04.02
45.10.04.03
45.10.05
45.10.05.01
45.10.05.02
45.10.05.03
45.10.07
45.10.07.01
45.10.07.02
45.10.07.03
45.10.08
45.10.08.01
45.10.08.02
45.10.08.03
45.10.15
45.10.15.01
45.10.15.02
45.10.15.03
45.10.16
45.10.16.01
45.10.16.02
45.10.16.03
45.10.17
45.10.17.01
45.10.17.02
45.10.17.03
45.10.18
45.10.18.01
45.10.18.02
45.10.18.03

TOTAL AN

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

JUDEUL:____PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/02

BUGETUL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL 2012
- mii lei PREVEDERI TRIMESTRIALE

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)


Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)
Din total capitol:
Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)


Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)
Din total capitol:
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)
Politie comunitara

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)


Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)
nvatamnt special

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)


Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)


Din total capitol:
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)
Spitale generale

Servicii de sanatate publica


Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)


Din total capitol:

Cod indicator

49.10
50.10
54.10
54.10.10
55.10
59.10
61.10
61.10.03
61.10.03.04
61.10.50
63.10
65.10
65.10.03
65.10.03.01
65.10.03.02
65.10.04
65.10.04.01
65.10.04.02
65.10.04.03
65.10.05
65.10.07
65.10.07.04
65.10.11
65.10.11.03
65.10.11.30
65.10.50
66.10
66.10.06
66.10.06.01
66.10.08
66.10.50
66.10.50.50
67.10

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Cod indicator

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )


Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Universitati populare
Presa
Edituri
Gradini botanice
Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)


Sport

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)


Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Crese
Unitati de asistenta medico-sociale
Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


70.10+74.10)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)
Din total capitol:
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Servicii i dezvoltare public


Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)
Din total capitol:
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)


Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

67.10.03
67.10.03.03
67.10.03.04
67.10.03.05
67.10.03.06
67.10.03.07
67.10.03.09
67.10.03.10
67.10.03.11
67.10.03.15
67.10.03.30
67.10.05
67.10.05.01
67.10.50
68.10
68.10.04
68.10.05
68.10.05.02
68.10.11
68.10.12
68.10.50

(cod
69.10
70.10
70.10.03
70.10.03.01
70.10.03.30
70.10.04
70.10.50
74.10
74.10.03
74.10.04
74.10.05
74.10.05.01
74.10.05.02
79.10
80.10
80.10.01
80.10.01.30
83.10

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Din total capitol:


Agricultura
Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

Transporturi ( cod 84.10.50)


Din total capitol:
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)


Din total capitol:
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)
DEFICIT 1)
(cod 49.10-00.01)

CHELTUIELILE SECIUNII DE FUNCIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)


Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)
Din total capitol:
Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)


Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)
Din total capitol:
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)
Politie comunitara

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)


Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

Cod indicator

83.10.03
83.10.03.07
83.10.03.30
84.10
84.10.50
87.10
87.10.50
96.02
98.02
99.02
49.10
50.10
54.10
54.10.10
55.10
59.10
61.10
61.10.03
61.10.03.04
61.10.50
63.10
65.10

nvatamnt postliceal

65.10.03
65.10.03.01
65.10.03.02
65.10.04
65.10.04.01
65.10.04.02
65.10.04.03
65.10.05

nvatamnt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt special

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)


Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

65.10.07.04
65.10.11
65.10.11.03
65.10.11.30
65.10.50

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Cod indicator

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

Din total capitol:


Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06
66.10.06.01
66.10.08
66.10.50
66.10.50.50
67.10

Spitale generale

Servicii de sanatate publica


Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)


Din total capitol:
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )
Muzee
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Universitati populare
Presa

67.10.03.11
67.10.03.15
67.10.03.30
67.10.05
67.10.05.01
67.10.50
68.10

Edituri
Gradini botanice
Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)


Sport

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)


Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Crese
Unitati de asistenta medico-sociale
Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


70.10+74.10)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)


Din total capitol:
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Servicii i dezvoltare public


Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)
Din total capitol:
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

67.10.03
67.10.03.03
67.10.03.05
67.10.03.06
67.10.03.07
67.10.03.09
67.10.03.10

(cod

68.10.04
68.10.05
68.10.05.02
68.10.11
68.10.12
68.10.50
69.10
70.10
70.10.03
70.10.03.01
70.10.03.30
70.10.04
70.10.50
74.10
74.10.03
74.10.04
74.10.05

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)


Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)


Din total capitol:
Agricultura
Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

Transporturi ( cod 84.10.50)


Din total capitol:
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)


Din total capitol:
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)
DEFICIT 1)
(cod 49.10-00.01)

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)


Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)
Din total capitol:
Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)


Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)
Din total capitol:
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)
Politie comunitara

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)


Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt postliceal

Cod indicator

74.10.05.01
74.10.05.02
79.10
80.10
80.10.01
80.10.01.30
83.10
83.10.03
83.10.03.07
83.10.03.30
84.10
84.10.50
87.10
87.10.50
96.02
98.02
99.02
49.10
50.10
54.10
54.10.10
55.10
59.10
61.10
61.10.03
61.10.03.04
61.10.50
63.10
65.10
65.10.03
65.10.03.01
65.10.03.02
65.10.04
65.10.04.01
65.10.04.02
65.10.04.03
65.10.05

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Cod indicator

nvatamnt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07
65.10.07.04
65.10.11
65.10.11.03
65.10.11.30
65.10.50
66.10

nvatamnt special

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)


Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)


Din total capitol:
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06
66.10.06.01
66.10.08
66.10.50
66.10.50.50
67.10

Spitale generale

Servicii de sanatate publica


Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)


Din total capitol:
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Universitati populare
Presa
Edituri
Gradini botanice
Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)


Sport

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)


Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Crese
Unitati de asistenta medico-sociale
Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


70.10+74.10)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)


Din total capitol:
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Servicii i dezvoltare public


Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

(cod

67.10.03
67.10.03.03
67.10.03.04
67.10.03.05
67.10.03.06
67.10.03.07
67.10.03.09
67.10.03.10
67.10.03.11
67.10.03.15
67.10.03.30
67.10.05
67.10.05.01
67.10.50
68.10
68.10.04
68.10.05
68.10.05.02
68.10.11
68.10.12
68.10.50
69.10
70.10
70.10.03
70.10.03.01
70.10.03.30
70.10.04
70.10.50

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA

INDICATO RILO R

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)


Din total capitol:
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)


Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)


Din total capitol:
Agricultura
Camere agricole
Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

Transporturi ( cod 84.10.50)


Din total capitol:
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)


Din total capitol:
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)
DEFICIT 1)
(cod 49.10-00.01)

Cod indicator

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

74.10
74.10.03
74.10.04
74.10.05
74.10.05.01
74.10.05.02
79.10
80.10
80.10.01
80.10.01.30
83.10
83.10.03
83.10.03.07
83.10.03.30
84.10
84.10.50
87.10
87.10.50
96.02
98.02
99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti


NOTA:

- Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n mod corespunztor, conform clasificaiei economice.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..

Trim.IV

JUDEUL:__PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/03

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE I INTERNE


PE ANUL 2012
- mii lei PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL


CREDITE EXTERNE (cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

51.06.01
Autoriti executive si legislative (cod 51.06.01.03)
Autoriti executive

Aparare(cod 60.06.02)

51.06.01.03
60.06

Din total capitol:

Aparare nationala

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.05+61.06.50)

60.06.02
61.06

Din total capitol:

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)


Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

61.06.05
61.06.50
65.06

Din total capitol:

nvatamnt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)


nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)


nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.50)

65.06.03
65.06.03.01
65.06.03.02
65.06.04
65.06.04.01
65.06.04.02
65.06.04.03
65.06.07
65.06.07.04
65.06.50
66.06

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)


Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

66.06.06
66.06.06.01
66.06.50
66.06.50.50
67.06

Din total capitol:

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.14+67.06.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee

67.06.03
67.06.03.02
67.06.03.03

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Institutii publice de spectacole si concerte


Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Alte servicii culturale

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

Cod indicator

67.06.03.04
67.06.03.05
67.06.03.06
67.06.03.07
67.06.03.08
67.06.03.12
67.06.03.14
67.06.03.30
67.06.50
68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta


Asistenta sociala pentru familie si copii
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

68.06.04
68.06.06
68.06.15
68.06.15.02
68.06.15.50

70.06

Din total capitol:

Locuinte

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

Iluminat public si electrificari rurale


Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.03
70.06.03.01
70.06.03.30
70.06.05
70.06.05.01
70.06.05.02
70.06.06
70.06.07

Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

Dezvoltarea sistemului de locuinte


Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)


Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)


Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

74.06.05
74.06.05.01
74.06.05.02
74.06.06
80.06

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)


Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Programe de dezvoltare regional i social

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

80.06.01
80.06.01.06
80.06.01.10
81.06

Din total capitol:

Energie termica
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

81.06.06
81.06.50
84.06

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)


Drumuri si poduri
Transport n comun

84.06.03
84.06.03.01
84.06.03.02

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Strazi

Transport aerian (cod 84.06.06.02)


Aviatia civila

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)
DEFICIT

Cod indicator

84.06.03.03
84.06.06
84.06.06.02
84.06.50
96.06
99.06

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE


CREDITE EXTERNE (COD 51.06 +61.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)
Din total capitol:
Autoriti executive si legislative (cod 51.06.01.03)
Autoriti executive

Aparare(cod 60.06.02)

51.06
51.06.01
51.06.01.03
60.06

Din total capitol:

Aparare nationala

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.05+61.06.50)

60.06.02
61.06

Din total capitol:

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)


Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

61.06.05
61.06.50
65.06

Din total capitol:

nvatamnt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)


nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)


nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.50)

65.06.03
65.06.03.01
65.06.03.02
65.06.04
65.06.04.01
65.06.04.02
65.06.04.03
65.06.07
65.06.07.04
65.06.50
66.06

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)


Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

66.06.06
66.06.06.01
66.06.50
66.06.50.50
67.06

Din total capitol:

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.14+67.06.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii

67.06.03
67.06.03.02
67.06.03.03
67.06.03.04
67.06.03.05

Case de cultura

67.06.03.06

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Alte servicii culturale

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

Cod indicator

67.06.03.07
67.06.03.08
67.06.03.12
67.06.03.14
67.06.03.30
67.06.50
68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta


Asistenta sociala pentru familie si copii
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

68.06.04
68.06.06
68.06.15
68.06.15.02
68.06.15.50
70.06

Din total capitol:

Locuinte

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)


Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificari rurale


Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

70.06.03
70.06.03.01
70.06.03.30
70.06.05
70.06.05.01
70.06.05.02
70.06.06
70.06.07
70.06.50
74.06

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)


Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

74.06.05
74.06.05.01
74.06.05.02
74.06.06
80.06

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)


Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Programe de dezvoltare regional i social

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

80.06.01
80.06.01.06
80.06.01.10
81.06

Din total capitol:

Energie termica
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

81.06.06
81.06.50
84.06

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)


Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi

Transport aerian (cod 84.06.06.02)


Aviatia civila

84.06.03
84.06.03.01
84.06.03.02
84.06.03.03
84.06.06
84.06.06.02

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)
DEFICIT

Cod indicator

84.06.50
96.06
99.06

CREDITE INTERNE (cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)


Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)
Din total capitol:
Autoriti executive si legislative

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

51.07
51.07.01
61.07

Din total capitol:

Siguranta nationala

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

61.07.04
65.07

Din total capitol:

nvatamnt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)


nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamant postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)
nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

65.07.03
65.07.03.01
65.07.03.02
65.07.04
65.07.04.01
65.07.04.02
65.07.04.03
65.07.05
65.07.07
65.07.07.04
65.07.50
66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)


Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

66.07.06
66.07.06.01
66.07.50
66.07.50.50
67.07

Din total capitol:

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

67.07.03
67.07.03.02
67.07.03.03
67.07.03.04
67.07.03.05
67.07.03.06
67.07.03.07
67.07.03.08
67.07.03.12
67.07.03.30
67.07.50
68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta


Asistenta sociala pentru familie si copii
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.04
68.07.06
68.07.15

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cantine de ajutor social


Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

Cod indicator

68.07.15.02
68.07.15.50
70.07

Din total capitol:

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)


Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificari rurale


Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

70.07.03
70.07.03.01
70.07.03.30
70.07.05
70.07.05.01
70.07.05.02
70.07.06
70.07.07
70.07.50
74.07

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)


Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

74.07.05
74.07.05.01
74.07.05.02
74.07.06
80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )


Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Combustibil i energie (cod 81.07.06 )

80.07.01
80.07.01.06
81.07

Din total capitol:

Energie termic

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

81.07.06
84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)


Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi

Transport aerian (cod 84.07.06.02)


Aviatia civila

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)


DEFICIT

84.07.03
84.07.03.01
84.07.03.02
84.07.03.03
84.07.06
84.07.06.02
96.07
99.07

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE


CREDITE INTERNE (cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)
Din total capitol:
Autoriti executive si legislative

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

51.07
51.07.01
61.07

Din total capitol:

Siguranta nationala

61.07.04

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

Cod indicator

65.07

Din total capitol:

nvatamnt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)


nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamant postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)
nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

65.07.03
65.07.03.01
65.07.03.02
65.07.04
65.07.04.01
65.07.04.02
65.07.04.03
65.07.05
65.07.07
65.07.07.04
65.07.50
66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)


Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

66.07.06
66.07.06.01
66.07.50
66.07.50.50
67.07

Din total capitol:

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale

Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

67.07.03
67.07.03.02
67.07.03.03
67.07.03.04
67.07.03.05
67.07.03.06
67.07.03.07
67.07.03.08
67.07.03.12
67.07.03.30
67.07.50
68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta


Asistenta sociala pentru familie si copii
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

68.07.04
68.07.06
68.07.15
68.07.15.02
68.07.15.50
70.07

Din total capitol:

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)


Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificari rurale


Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

70.07.03
70.07.03.01
70.07.03.30
70.07.05
70.07.05.01
70.07.05.02
70.07.06
70.07.07
70.07.50
74.07

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.I

Trim.II

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)


Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

74.07.05
74.07.05.01
74.07.05.02
74.07.06
80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )


Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Combustibil i energie (cod 81.07.06 )

80.07.01
80.07.01.06
81.07

Din total capitol:

Energie termic

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

81.07.06
84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)


Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi

Transport aerian (cod 84.07.06.02)


Aviatia civila

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)


DEFICIT

NOTA:

84.07.03
84.07.03.01
84.07.03.02
84.07.03.03
84.07.06
84.07.06.02
96.07
99.07

- Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n mod corespunztor, conform clasificaiei economice.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..

Trim.III

Trim.IV

JUDEUL:__PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/04
0/04

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI


PE ANUL 2012
- mii lei -

DENUMIREA

INDICATORILOR

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)


I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)
Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)
Diverse venituri (cod 36.08.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subveniile (cod 37.08.01+37.08.50)
Donaii i sponsorizri
Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENII (cod 44.08)
Donaii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)
Donaii din strainatate
De la guverne straine
De la alte administratii

Cod
TOTAL AN

indicator
00.01
00.02
00.12
00.13
31.08
31.08.03
00.14
36.08
36.08.50
37.08
37.08.01
37.08.50
00.17
44.08
44.08.01
44.08.02
44.08.03

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

JUDEUL:__PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorial:____________
Formular:

11/04

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI


PE ANUL 2012

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

TOTAL CHELTUIELI
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)
Din total capitol:
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)
Autoriti executive

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)


Din total capitol:
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
(cod 60.08+61.08)
Aparare (cod 60.08.02)
Din total capitol:
Aparare nationala
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)
Din total capitol:
Ordine publica (cod 61.08.03.04)
Politie comunitara
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE


(cod 65.08+66.08+67.08+68.08)

Cod
indicator

49.08
50.08
51.08
51.08.01
51.08.01.03
54.08
54.08.10

59.08
60.08
60.08.02
61.08
61.08.03
61.08.03.04
61.08.50

63.08

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)


Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt primar

nvatamnt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)


nvatamnt secundar inferior
nvatamnt secundar superior
Invatamant profesional

nvatamnt postliceal
nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)
nvatamnt special

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)


Internate si cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)


Din total capitol:
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)
Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50)


Alte institutii si actiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)


Din total capitol:
Servicii culturale
(cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale

Cod
indicator

65.08
65.08.03
65.08.03.01
65.08.03.02
65.08.04
65.08.04.01
65.08.04.02
65.08.04.03
65.08.05
65.08.07
65.08.07.04
65.08.11
65.08.11.03
65.08.11.30
65.08.50
66.08
66.08.06
66.08.06.01
66.08.50
66.08.50.50
67.08

67.08.03
67.08.03.02
67.08.03.03
67.08.03.04
67.08.03.05
67.08.03.06
67.08.03.07
67.08.03.08
67.08.03.12
67.08.03.14

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)


Sport
Tineret
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei
Asigurari si asistenta sociala
(cod 68.08.02+68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.15+68.08.50)
Din total capitol:
Servicii publice descentralizate
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02)
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenei sociale

Cod
indicator

67.08.03.30
67.08.05
67.08.05.01
67.08.05.02
67.08.05.03
67.08.06
67.08.50

68.08
68.08.02
68.08.04
68.08.05
68.08.05.02
68.08.06
68.08.15
68.08.15.02
68.08.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


(cod 70.08+74.08)

69.08

Locuinte, servicii si dezvoltare publica


(cod 70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

70.08

Din total capitol:


Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

Servicii si dezvoltare publica


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)
Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificari rurale


Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.08.03
70.08.03.01
70.08.03.30
70.08.04
70.08.05
70.08.05.01
70.08.05.02
70.08.06
70.08.07
70.08.50

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06)


Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale


Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Programe de dezvoltare regionala si sociala

Cod
indicator

74.08
74.08.05
74.08.05.01
74.08.05.02
74.08.06
79.08
80.08
80.08.01
80.08.01.06
80.08.01.10

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50)


Din total capitol:
Energie termica
Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.08

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03)


Din total capitol:
Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.08

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)


Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08

Drumuri si poduri
Transport n comun
Strazi

Transport aerian (cod 84.08.06.02)


Aviatia civila

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor


Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

81.08.06
81.08.50

83.08.03
83.08.03.03
83.08.03.30

84.08.03
84.08.03.01
84.08.03.02
84.08.03.03
84.08.06
84.08.06.02
84.08.50
87.08

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

Din total capitol:


Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Zone libere
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)
DEFICIT

NOTA:

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator

TOTAL

din care credite


bugetare
destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

87.08.01
87.08.03
87.08.04
96.08
98.08
99.08

- Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n mod corespunztor, conform clasificaiei
economice.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..

- mii lei TRIMESTRIALE

Trim.IV

TRIMESTRIALE

Trim.IV

TRIMESTRIALE

Trim.IV

TRIMESTRIALE

Trim.IV

TRIMESTRIALE

AL DE CREDITE

Trim.IV

PRAHOVA
Unitatea administrativ - teritorial :____________
Instituia public:____________
Formular:

11/05

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE I ALINEATE, PE ANUL 2012
- mii lei PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCIONARE+SECIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECIUNEA DE FUNCIONARE (cod 01+80+81+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii
Prima de vacanta

10.01.08
10.01.09

x
x

x
x

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora


Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.30

Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)
Tichete de masa *)
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
Transportul la si de la locul de munca
Tichete de vacanta

10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05
10.02.06

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Alte drepturi salariale in natura


Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurri de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
Prime de asigurare de via pltite de angajator pentru angajai
Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.02.30
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


20
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

20.01
20.01.01
20.01.02

ncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru ntretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02
20.04
20.04.01

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.04.02
20.04.03
20.04.04
20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Deplasari interne, detari, transferri

20.06.01

Deplasari n strintate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregatire profesionala

20.13
20.14
20.15
20.16
20.18

Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata
Studii si cercetari
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor
Contribuii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrri i servicii de interes public local, n baza
unor convenii sau contracte de asociere
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
Meteorologie
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
Stabilirea riscului de tara
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Tichete cadou
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)


Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.24.01
20.24.02
20.24.03
20.25
20.27
20.30
20.30.01
20.30.02
20.30.03
20.30.04
20.30.06
20.30.07
20.30.09
20.30.30

30
30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobnzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.01
30.02.02
30.02.03

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Dobanzi aferente datoriei publice externe directe


Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

30.03.03
30.03.04

Dobanzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)


Subvenii pentru acoperirea diferenelor de pre i tarif

40
40.03

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili


40.20
Alte subvenii

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritilor locale

40.30

50
50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)


51
Transferuri curente (cod
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)
Transferuri catre instituii publice

51.01
51.01.01

Actiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru acordarea unor ajutoare ctre unitile administrativteritoriale n situaii de extrem dificultate

51.01.15
51.01.24

Transferuri privind contribuia de asigurri sociale de sntate pentru persoanele aflate n concediu pentru
creterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuiile de sntate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din domeniul sntii

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri ctre bugetele locale pentru fachitarea obligaiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


A. Transferuri interne
(cod 55.01.18)
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente n strintate (ctre organizaii internaionale) (cod 55.02.01+55.02.04)
Contribuii i cotizaii la organisme internaionale
Alte transferuri curente n strintate
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


Burse
Ajutoare pentru daune provocate de calamitile naturale
Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Despgubiri civile
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Sume aferente plii creanelor salariale
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV MPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)


mprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

55
55.01
55.01.18
55.02
55.02.01
55.02.04
57
57.02
57.02.01
57.02.02
57.02.03
57.02.04

59
59.01
59.02
59.11
59.12
59.15
59.17
59.22
59.25
59.30
79

80
80.03
80.30

81
81.01

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite


Rambursari de credite externe din fondul de garantare
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
Diferene de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
Rambursari de credite interne garantate
Diferene de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

81.01.01
81.01.02
81.01.05
81.01.06
81.02
81.02.01
81.02.02
81.02.05

84
85.01

SECIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)
Transferuri prentru finanarea investiiilor la spitale

Transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i
echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate
Transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n
sntate

51
51.02
51.02.12
51.02.22
51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea
aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea
reparaiilor capitale n sntate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor
investiii n sntate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din domeniul sntii

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


A. Transferuri interne
(cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil
Programe ISPA

55
55.01
55.01.03
55.01.08
55.01.09

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Programe SAPARD

55.01.10

Investitii ale agenilor economici cu capital de stat


Programe de dezvoltare
Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.12
55.01.13
55.01.15
55.01.28
55.01.42
55.01.54

Cheltuieli neeligibile ISPA


Transferuri din bugetul local ctre asociaiile de dezvoltare intercomunitar
Transferuri pentru fachitarea obligaiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod
56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR )
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul de Coeziune (FC)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe Instrumentul de Asisten pentru Preaderare (IPA)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat (ENPI)
Finanarea naional **)
Finanarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
Finantarea nationala *)
Finantarea de la Uniunea Europeana *)

56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.02
56.02.01
56.02.02
56.02.03
56.03
56.03.01
56.03.02
56.03.03
56.04
56.04.01
56.04.02
56.04.03
56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
56.07
56.07.01
56.07.02
56.07.03
56.08
56.08.01
56.08.02
56.08.03
56.15
56.15.01
56.15.02

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

Cheltuieli neeligibile *)
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala *)
Finantarea externa nerambursabila *)
Cheltuieli neeligibile *)
Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala *)
Finantarea externa nerambursabila *)
Cheltuieli neeligibile *)
Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil

Finantarea nationala *)
Finantarea externa nerambursabila *)
Cheltuieli neeligibile *)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)


Active financiare (cod 72.01.01)
Participare la capitalul social al societatilor comerciale

72
72.01
72.01.01

Stocuri (cod 71.02.01)


Rezerve de stat i de mobilizare

TITLUL XIV FONDUL NAIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

*)

Trim.II

Trim.III

70

Reparaii capitale aferente activelor fixe

Construcii
Maini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
Alte active fixe

Trim.I

56.15.03
56.16
56.16.01
56.16.02
56.16.03
56.17
56.17.01
56.17.02
56.17.03
56.18
56.18.01
56.18.02
56.18.03

71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
71.02
71.02.01
71.03

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

75

84
85.01

Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010
privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice

**)
Detalierea se va face numai in executie
NOTA: Se va completa, dup caz, cu alte articole i alineate potrivit clasificaiei
indicatorilor privind finanelor publice, aprobat cu ordinul ministrului finanelor

Ordonator principal de credite,

Trim.IV

PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA

I N D I CAT O R I LO R

Cod
indicator
TOTAL

din care credite


bugetare destinate
stingerii plilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.I

publice, nr.1954/2005
Sumele prevzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evideniate
cu semnul minus "-"
..

Trim.II

Trim.III

Trim.IV