Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I MANAGEMENT PUBLIC

PROIECT URBANISM

Studenti:
Alistar Andreea
Azamfirei Andreea Florentina
Grupa 201, seria A

An universitar
2012-2013

Memoriu justificativ
Prezentul memoriu trateaza modul si conditiile de locuire din cadrul unei zone din sectorul ________ al
municipiului Bucuresti cuprinzand:Calea 13 septembrie, Bulevardul Vladimirescu, Strada Cedrilor,Strada
Coriolan,Strada Sabinelor.
Zona de locuit contine cladiri de nivel mic, cladiri de nivel mediu, dar si cladiri inalte, insa
majoritatea, 63 % dintre acestea reprezinta cladirile de nivel mediu.
Suprafata totala analizata se intinde pe 6, 25 ha si cuprinde 58 cladiri, 720 familii, 1623 locuitori.
Starea cladirilor reprezinta unul dintre avantajele zonei, 42% dintre acestea fiind intr-o stare foarte
buna, 38% se afla in stare buna,20% medie, 0,5 % rea.
Drumurile sunt de categoria a II a si a III a si preiau traficul in intregime, carosabilul fiind intr-o stare
foarte buna fiind in totalitate asfaltat.
Mijloacele care tranziteaza zona sunt RATB-ul, linii: .
In zona se afla Facultatea de Drept, Policlinica, iar la parterul
blocurilor exista farmacii, mini-marketuri, cabinete de avocatura,
xeroxuri, cabinete oftalmologice, cabinete stomatologice, cafenele,
farmacii, etc.
Din punct de vedere al impartirii pe functiuni, zona este foarte
diversificata. Functiunea principala este cea de locuire, 53% procente
din suprafata totala a zonei analizate, dar exista si alte functiuni cum
ar fi servicii, activitati productive, activitati comerciale, transport,
culte, etc.
Principalele disfunctionalitati ale zonei sunt lipsa locurilor de parcare, insa locuitorii din zona se mai
confrunta si cu alte disfunctionalitati precum lipsa spatiilor verzi, lipsa spatiilor de joaca pentru copii,etc.
Zona trece in prezent printr-o puternica schimbare datorita constructiei Blocului 100 de pe strada
Sapientei, proiect care se va finaliza pana la data de 15 martie 2013.

TEMA DE PROIECT
1). Pe baza planului zonei de locuit scara 1:500 se cer urmatoarele:
1. 1 Familiarizarea si cunoasterea detaliata a zonei
1. 2 Identificarea fondului construit
- tipul constructiilor
- starea cladirilor
- functiunea
- regimul de inaltime
- forma de proprietate
1. 3 Bilant teritorial
1. 4 Disfunctionalitati

2). Calculul principalilor indici si indicatori


- densitatea bruta de locuire
- densitatea neta de locuire
- densitatea retelei stradale
- densitatea spatiilor verzi
- POT
- CUT
3). Matricea de compatibilitatea
4). Elaborarea unor propuneri de rezolvare a disfunctionalitatilor din
zona
Prezentul proiect contine 2 parti:
Partea cu piese desenate
Partea cu piese scrise
Piese desenate:
- analiza functional ( regim de inaltime si reteaua stradala,
functionalitati, starea cladirilor, plan de propuneri si modificari de
rezolvare)
3

Piese scrise
- memoriu justificativ
- analiza fondului construit
- bilant territorial
- calculul indicilor si indicatorilor
- matricea de compatibilitate
- diagrama Ishikawa
- graficele Pareto
- propuneri

Str
ada

P
O
L
I
T
I
E
I
B
R
U

Nr.
Crt.
Str
ada
1
2
3

Nr.
Pos
tal

Arie
parce
la

Nr.
Constructii

3
3A
5

Forma
de
propri
etate
S
S
M

229
185
275

1
1
2

5A

241

560

405

9-

990

Stare
constructie

Sub
-sol

Etaje

Nr.
Nive
-le

A.
desfasurata

Nr.
Familii

Nr.
Persoane

Functiune

Ac. sol

POT

CUT

b
m
m
m
b
b
b

0
0
0
0
0
1
1

3
2
1
2
3
3
4

4
3
2
3
4
5
6

640
390
261
99
323
512
2525

8
8
5

14
16
8

Locuit
Locuit
Locuit

2,79
2,10
1,30

15

29

Locuit

75,99

3,46

Servicii

160
130
130,5
33
80,75
102,4
420,83

69,86
70,27
59,45

Tip
constructi
e
A
B
B
B
B
B
A

75,14

4,50

169

84,5

31,42

0,83

171

13

Locuit

42,75

fb

1540

19

53

Locuit

385

38,88

7,61

I
U
S
S
A
P
I
E
N
T
E
I

11
8

13

250

fb

1470

31

75

Locuit

210

84

5,88

475

2160

22

39

Locuit

360

75,78

4,54

10
11
12
13

1A
1B
3
5-7

S
S
M
Culte

219
213
397
751

1
1
1
5

S
S
P

148
180
430

1
1
4

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
0
0
0
0
0
4
4
4
3
4
0

5
5
4
1
1
1
1
1
5
5
5
4
5
1

600
600
800
104
9
12
115
42
600
900
1257
308
385
25

5
9
10
1
1
7
9
9
-

14
23
25
2
1
15
23
27
-

Locuit
Locuit
Locuit
Servicii
Servicii
Servicii
Locuit
Locuit
Locuit
Locuit
Locuit
Servicii
Servicii
Servicii

120
120
200
104
9
12
115
42
120
180
251,4
77
77
25

2,73
2,81
2,01
0,37

2A
6
19

b
b
m
m
r
m
m
m
b
m
fb
fb
fb
m

54,79
56,33
50,37
37,55

14
15
16

A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
gj

81,08
1
1

3,37
5
4,58

TABEL 1- Analiza fondului construit


Str
ada

Nr.
Crt.

Nr.
Pos
tal

Arie
parcela

2
4
6

Forma
de
propri
etate
P
M
S

160
180
178

Nr.
Construct
ii
1
1
2

V
I
G
I
L
E
N
T
E

17
18
19
20

231

21

10

752

22
23

12
7

S
P

258
424

1
1

Tip
constructie

Stare
constructie

Sub
sol

Etaje

Nr.
Nive
-le

A.
desfasurata

Nr.
Familii

Nr.
Persoane

Functiune

Ac.
Sol

POT

CUT

B
B
A
A
A
A
A
A
A
A

b
m
b
b
b
b
b
b
b
b

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1

2
2
2
2
2
1
1
2
3
2

4
3
4
3
4
3
3
4
4
4

484
324
162
204
132
335
444
406
560
820

6
3
4

11
8
11

Locuit
Locuit
Locuit

87,5
60
60,95

3,02
1,8
1,99

14

Locuit

62,62

2,02

33,71

1,13

12
6
8

19
15
22

Locuit
Locuit
Locuit

140
108
40,5
68
33
111,66
148
101,5
140
205

54,26
48,34

2,17
1,93

24
25
26

9
1
3-5

M
M
S

139
275
1905

1
1
2

Spl
aiu
l
Ind
epe
nd
ent
ei
Bd
.ul
Liber
tatii

27
28

7
17

S
S

1237
1988

1
6

29

729

30

31

943,
95
1058

Str
ada

Nr.
Crt.

Nr.
Pos
tal

Arie
parcela

Bd.
Ul
Liber
tatii

32

18

Forma
de
propri
etate
S

Nr.
Cons
tructii
2

33

20

34

22

757,
25
2368

618

2
2

A
A
B
m
A
A

b
b
b
r
fb
fb

1
1
0
0
0
1

3
2
1
0
7
6

5
4
2
1
8
8

500
900
660
5
9900
13083

5
13
77
-

11
28
180
-

Locuit
Locuit
Servicii
Servicii
Locuit
Servicii

100
225
330
5
1237
1635

A
A

fb
fb

1
1

0
2

2
4

49,5
1080

Servicii
Servicii

24,75
270

fb

315

Servicii

52,5

fb

Servicii

A
A
A
A
A

fb
fb
fb
fb
fb

0
0
0
0
0

7
6
5
6
8

8
7
6
7
9

4901
819
5146
603
9530

51

67

Locuit

51

53

Locuit

62

137

Tip
constructie

Stare
constructie

Sub
-sol

Etaje

Nive
-le

A. desf.

Nr.
Familii

A
A
A
A
A
A

fb
fb
fb
fb
fb
fb

0
0
0
0
0
0

8
7
7
1
7
8

9
8
8
2
8
9

3810
1560
5674
96
3150
17780

71,92
81,81
17,58

3,59
3,27
0,34

1
1

8
7,31

7,84

6,09

Locuit

612,62
117
857,70
86,25
1058

Nr.
Persoane

Functiune

Ac.
Sol

POT

CUT

42

100

Locuit

8,68

34

104

Locuit

7,61

149

477

Locuit

423,33
195
709,25
48
393,75
1975

8,83

Indici si Indicatori

Numarul de locuitori: 1634


Numarul de familii: 695

Densitatea bruta de locuire

Db=

Nl
At = 26,14 loc/ ha

Densitatea neta de locuire

Nl
2
Dn= Ac sol = 0,109 loc/ m
Densitatea retelei stradale

Drs=

Ars
At

5423,25
62,5

= 86,78

Densitatea spatiilor verzi

Dsv=

Asv
At

2150,25
62,5

= 34,40

Tipul cladirilor

%A=

Nr cladirilor tip A
Nr total cladiri

%B=

20
58

* 100 =

38
58

*100 = 65,51 %

*100 = 34,48%

Starea cladirilor
%fb =

%b =

24
58
22
58

*100 = 41,37 %
* 100 = 37,93 %

%m =

12
58

* 100 = 20,69 %

Regimul de inaltime
%P=

8
58

*100 = 13,79 %

%P+1=

6
58

* 100 = 10,34%

%P+2=

12
58

* 100 = 20,69 %

%P+3=

10
58

* 100 = 17,24 %

%P+4=

7
58

* 100 = 12,06 %

%P+5=

1
58

* 100 = 1,72 %

%P+6=

4
58

* 100 = 6,98 %

%P+7=

5
58

* 100 = 8,62%

%P+8=

4
58

* 100 = 6,98 %

POT =

CUT =

Ac sol
At

Adesf
At

*100 = 23,90 %

* 100 = 159,08 %

Tabel nr. 2- Bilant teritorial


Nr. Crt.

Functiune

Suprafata [ m

1
2
3
4

Locuire
Culte
Activitati comerciale
Transport

29300
3500
5000
3700

46,88 %
5,6 %
8%
5,92 %
10

5
6
7
TOTAL

Servicii
Spatii verzi
Teren neamenajat

3000
3500
14200
62500

4,8 %
5,6 %
22,72 %
100 %

Diagrama Ishikawa pentru identificarea disfunctionalitatilor din zona

9. Densitatea institutiilor
1. Locuri de parcare

de invatamant

2.Starea drumurilor

10. Densitatea institutiilor

3. Parcarea neregulamentara

publice

4. Spatii verzi amenajate


5. Spatii de joaca pentru copii
6. Grad de iluminare publica

11. Starea cladirilor


12.Salubrizarea

7.Suprafete comerciale

13.Izolare termica

8. Distanta pana la unitatea de invatamant

14.Izolare fonica

11

-pericol de aparitie a accidentelor


- ambuteiaje
- lipsa oxigen
- furturi
- lipsa anumitor servicii
- pericol de imbolnavire a populatiei
- pierderi de agent termic
- poluare fonica

12

GRAFICELE PARETO

a). Grafic Pareto pentru importanta (A)


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

10

11

13

12

13

14

b). Grafic Pareto pentru frecventa (F)

30
25
20
15
10
5
0
2

14

11

c). Grafic Pareto pentru cost (C)

30
25
20
15
10
5
0
2

15

11

d). Grafic Pareto pentru eficacitate (E)

6
5
4
3
2
1
0
4

Concluzii:
16

Functiuni
propuse/
Functiuni
existente

Locuire

Comercial
a

Sanatate

Transport
(parcari)

Loc de
joaca/
spatii
verzi

Invatama
nt

Locuire

Culte

Activitati
productiv
e

Activitati
comercial
e

Transport

Servicii

Spatii
verzi

Invatama
nt

Sanatate

Total

a)Parcare neregulamentara
b)Distanta pana la unitati de invatamant
c)Gradul de iluminat

Matricea de compatibilitate

17

PROPUNERI

Aceasta zona necesita amenajarea unor locuri de parcare intrucat numarul de


locuri de parcare actual este insuficient pentru numarul de autovehicule existent,
lucru ce ar putea ajuta la fluidizarea traficului si la evitarea unor accidente.
Pentru aceasta se va putea proiecta o parcarea supraterana pe platforma de pe
strada Politiei.
Constructia unei scoli generale intrucat in apropiere nu se afla nicio astfel de
institutie. Ar putea fi proiectata pe strada Sapientei langa Biserica Mihai Voda.
Constructia unei gradinite intrucat in zona nu se afla nicio astfel de institutie.
Constructia ar putea incepe pe terenul neamenajat din apropierea strazii Bruius.
Amenajarea unui loc de joaca pentru copii si a unui spatiu de recreere pentru
batrani pe terenul neamenajat din vecinatatea strazii Sapientei.
Elaborarea unui program de termizolare a cladirilor cu sustinerea
municipalitatii, masura prin care se vor reduce pierderile de caldura.
Completarea spatiului cu mobilier urban necesar: statii de transport in comun
acoperite, amplasarea de banci pe Strada Vigilentei si pe Strada Sapientei.
Constructia unui hyper-market intrucat in zona nu este niciun mare centru
comercial. Constructia poate fi facuta pe terenul neamenajat din apropierea

Strazii Sapientei.
18

19