Sunteți pe pagina 1din 3

SUBICTE SESIUNE IUNIE 2012 ANUL II ZI

Drept financiar
Bilet nr. 1
Institutiile fundamentale in procedura bugetara a UE;
Procedura de stabilire a TVA;
Bilet nr.2:
1. Modalitati de efectuare a platii si data platii pentru creantele fiscale
2. Etapa scrisorii cadru in etapa bugetara.
Bilet nr. 3

1.Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare


2.Sistemul de impozitare a veniturilor din activitatile cu autorizare

Bilet nr 4.
1. Procedura de elaborare a bugetelor locale.
2. Notiunea de platitor si mecanismul sistemului de stopaj la sursa.
Bilet nr. 5
1. Raspunderea fiscala a persoanei juridice
2. Sursele de venituri la bugetele nationale, locale, UE
Bilet nr. 6:
1. Propunerea de elaborare a bugetului central.
2. Modul de determinare a impozitului pe profit
Bilet nr. 7
1.procedura bugetara in lipsa
2.declaratia fiscala
Bilet nr. 8:
1.veniturile din activitati independente,
2.concluziile inspectiei fiscale
Bilet nr. 9

1. Prezentati cheltuielile in sistemul bugetar national si european.


2. Prezentati optiunile de inregistrare ca platitor de TVA.

Bilet nr. 10
1.procedura de aprobare a bugetului
2.contestarea actelor administrative fiscale
Bilet nr. 11:

1. Prezentati procedura de realizare a venitului bugetar.


2. Explicati incidenta principiului CEJ al non- discriminarii in materie fiscala.

Bilet nr 12 :
1.consecintele raportului de drept fiscal
2 obligatii fiscale accesorii
Bilet nr. 13
1. Cauzele de suspendare ale cursului prescriptiei dreptului de a stabili obligatii fiscale;

2. Impozitul din activitatile fara autorizare


Bilet nr. 14:
1.Persoane juridice impozabile
2.Forme de valorificare a bunurilor prin executate silita
Biletul nr. 15
1. mecanismul inlesnirilor la plata
2. impozitul pe venit si impozitul pe transferul de propr.
Biletul nr. 16
1. decizia de impunere;
2. impozitul pe venitul din investitii si din cedarea folosintei bunurilor
Bilet nr. 17.
1. Principiile procedurii de elaborare a bugetului local
2. Conditiile speciale ale executarii silite prin poprire
Bilet nr. 18
1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor
2. Procedura constituirii de garantii
Bilet nr. 19
1. Controlul exercitiului bugetar
2. Certificatul de inregistrare si codul unic de identificare
Bilet nr 20:
1. Prezentati pesoanele impozabile in cazul impozitului pe venit.
2. Prezentati declaratia de inregistrare fiscala.
Bilet Nr.21
1. Notiunea de operatiune taxabila
2.Compensarea ca modalitate de stingere a obligatiilor fiscale
Bilet nr. 22.
1. Subiectele si continutul raportului de drept bugetar
2. Executarea silita a bunurilor imobile.
Bilet nr. 23

1.Subiectele si continutul raportului de drept fiscal


2.Modalitatea de impunere a entitatilor fara personalitate juridica

Bilet nr. 24
1. Prezentati institutiile competente in procedura bugetara
2. Cauzele de suspendare a prescriptiei dreptului de a stabili obligatii fiscale
Bilet nr 25:
1.Conceptul de fapt juridic generator al impunerii
2.Actele de finalizare ale inspectiei fiscale
Bilet nr. 26
1. Categorii de persoane impozabile in functie de impozitul pe venit

2. Principiile procedurii bugetare


Bilet nr. 27
1. Principiile procedurii bugetare
2. Persoanele impozabile la impozitul pe venit
Bilet nr. 28
1. Executarea unui credit bugetar
2. Domeniul prescriptiei extinctive in materie fiscala
Bilet nr. 29
1. actul administrativ fiscal
2. institutiile competente in procedura bugetara
Biletul nr.30
1.Explicati notiunea de contribuabil
2.Prezentati masurile asiguratorii

Pentru examen, temele de comparatie sunt:


1. Procedura de elaborare si aprobare a bugetului national si local
2. Procedura de elaborare si aprobare a bugetului national si european
3. Procedura de realizare a unui venit si procedura de efectuare a unei cheltuieli
4. Impozitele directe si impozitele indirecte
5. Impunerea in sistem real si impunerea in sistem forfetar
6. Impozitul pe venitul din activitati independente si impozitul pe venitul din salarii
7. Deductibilitatea cheltuielilor si deductibilitatea TVA
8. Declaratia de inregistrare fiscala si declaratia fiscala
9. Declaratia fiscala si decizia de impunere
10. Masurile asiguratorii si garantiile
11. Executarea silita a bunurilor mobile si a bunurilor imobile
12. Contestarea actului administrativ-fiscal si a actelor de executare silita

S-ar putea să vă placă și