Sunteți pe pagina 1din 7

Eficienta procesului de epurare a apelor reziduale

Date intrare

Parametrii de functionare a instalatiei de epurare (tabel 3.7, pg.55, caz 4):

D = 0.6 m 3 /ora

Vv

= 0.22 m 3 apa uzata/m 3 carbune * ora

Ci

= 1.3 kg subst. organica/m 3 apa uzata

Cf

= 0.05 kg subst. Organica/m 3 apa

Da

= 8700 m 3 aer/ora

S = 100 kg solvent/ciclu

A = 0.29 Gcal/ciclu

dc

= 310 kg/m 3

Ca

= 0.21 kg substanta organica/kg carbune activ

Date tehnice de consum si utilizare (tabel 3.8, pg.56):

Tf = 330 zile/an

Hzi = 24 ore/zi

Tu = 2 ore/ciclu

Eea/m 3 = 0.002 kWh/m 3

Eei/h = 2 kWh/ora

pCA = 1 %

pS = 2 %

pSO = 3 %

Indicatori economici (tabel 3.9, pg.57):

CAS = 26 %

Pr = 5 %

Am = 20000 um/an

TVA = 24 %

Sh = 10 um/om*ora

Pau = 1 um/m 3

Pe = 0.6 um/kWh

PCA = 60 um/kg

PAB = 160 um/Gcal

PS = 50 um/kg solvent

PSOR = 50 um/kg

Calcularea costurilor unitare si studierea eficientei procesului de epurare

1. Volumul de carbune activ consumat pe ciclu de epurare (VCA)

VCA = D/Vv = 0.6/0.22 = 2.73 m 3 /ciclu

2. Cantitatea de carbune activ consumata pe ciclu de epurare (MCA)

MCA = VCA*dc = 2.73*310 = 845.45 kg/ciclu

3. Masa de substanta organica rezultata pe ciclu de epurare (So)

So = MCA*Ca = 845.45*0.21 = 177.55 kg/ciclu

4. Volumul de apa epurata rezultata pe ciclu de epurare

Vae = So/(Ci-Cf) = 177.55/(1.3-0.05) = 142.04 m 3 /ciclu

5. Durata ciclului de epurare (Tc)

Tc =Vae/D = 142.04/0.6 = 236.73 ore/ciclu ~ 237 ore/ciclu

6. Numarul de cicluri de epurare pe an (N)

N = Tf*Hzi/Tc = 330*24/236.73 = 33.46 cicluri/an ~ 34 cicluri/an

7. Cantitatea anuala de carbune activ consumata pentru completarea pierderilor (MCC)

MCC = MCA*pCA*(N-1) = 845.45*1%*(34-1) = 279 kg/an

8. Cantitatea anuala de solvent care acopera pierderile (MSC)

MSC = S*pS*N = 100*2%*34 = 68 kg/an

9. Cantitatea anuala de energie termica necesara pentru obtinerea aburului (Eta)

Eta = A*N = 0.29*34 = 9.86 Gcal/an

10. Cantitatea anuala de energie electrica necesara pentru suflarea aerului cald (Eea/an)

Eea/an = Eea/m 3 *Tu*Da*(N-1) = 0.002*2*8700*(34-1) = 1148.4 kWh/an

11. Cantitatea anuala de energie electrica necesara pentru functionarea altor utilaje (Eei/an)

Eei/an = Eei/h*Tf*Hzi = 2*330*24 = 15840 kWh/an

12. Cantitatea totala anuala de energie electrica consumata (Tee)

Tee = Eea/an + Eei/an = 1148.4+15840 = 16988.4

13. Cantitatea anuala de substanta organica recuperata (SOR)

SOR = D*Tf*Hzi*(Ci-Cf)*(100-pSO)% = 0.6*330*24*(1.3-0.05)*(100-3)% = 5761.8 kg/an

14. Volumul anual de apa uzata tratata in procesul de epurare (Au)

Au = D*N*Tc = 0.6*34*237 = 4834.8 m3/an

15. Volumul anual de apa epurata care rezulta din fluxul tehnologic (Vae/an)

Vae/an = Vae*N = 142.04 *34 = 4829.23 m3/an

16. Cost anual carbune activ consumat in fluxul tehnologic de epurare (CCA)

CCA = (MCA+MCC)*PCA = (845.45 + 279)*60 = 67467.27 um/an

17. Cost anual solvent (CS)

CS = (S+MSC)*PS= (100+68)*50 = 8400 um/an

18. Cost anual energie termica necesara pentru obtinerea aburului (CAB)

CAB = Eta*PAB=9.86*160 = 1577.6 um/an

19. Cost anual energie electrica consumata (Cee)

Cee = Tee*Pe = 16988.4*0.6 = 10193.04

20. Cost anual apa uzata tratata in fluxul tehnologic de epurare (Cau)

Cau = Au*Pau = 4834.8*1 = 4834.8 um/an

21. Cost productie la nivelul unui an (Cp)

Cp = CCA+CS+CAB+Cee+Cau = 67467.27+8400+1577.6+10193.04+4834.8 = 92472.71 um/an

22. Venit anual obtinut din valorificarea substantei organice recuperate (CSO)

CSO = SOR*PSOR = 5761.8*50 = 288090 um/an

23. Valoarea anuala a salariilor (St)

St = Tf*Hzi*Sh = 330*24*10 = 79200 um/an

24. CAS-ul anual (CAS/an)

CAS/an = St*CAS =79200*26%=20592 um/an

25. Cost anual pe flux tehnologic (Cf)

Cf = Cp+St+CAS/an+Am = 92472.71+79200+20592+20000 = 212264.71 um/an

26. Profit anual intreprindere pe baza costului anual/flux tehnologic (Pr/an)

Pr/an = Pr*Cf = 5%*212264.71 = 10613.24 um/an

27. Venit anual total (Vt/an)

Vt/an = Pr/an+Cf = 10613.24+207264.71 = 222877.95 um/an

28. TVA aferenta venitului anual total (TVA/an)

TVA/an = TVA*Vt/an = 24%*222877.95 = 53490.71 um/an

29. Incasari totale, inclusiv TVA (It)

It = Vt/an+TVA/an = 222877.95+53490.71 = 276368.66 um/an

30. Cost unitar (pe m 3 ) apa epurata fara recuperarea substantei organice (C1)

C1 = It/Au = 276368.66/4834.8 = 57.16 um/m 3

31. Cost unitar (pe m 3 ) apa epurata cu recuperarea substantei organice (C2)

C2 = (It-CSO)/Vae/an = (276368.66-288090)/4829.23 = -2.43 um/m 3

32. Eficienta procesului tehnologic studiat

- Pe m 3 apa epurata:

Ef/m 3 = C1-C2 = 57.16-(-2.43) = 59.59 um/m 3

- Pe an:

Ef/an = Ef/m 3 *Vae/an = 59.59*4829.23 = 287771.97 um/an

D

0.6

m3/ora

1

VCA

2.727272727

m3/ciclu

Vv

0.22

m3 apa uzata/m3 carbune * ora

2

MCA

845.4545455

kg/ciclu

Ci

1.3

kg subst. organica/m3 apa uzata

3

So

177.5454545

kg/ciclu

Cf

0.05

kg subst. organica/m3 apa

4

Vae

142.0363636

m3/ciclu

Da

8700

m3 aer/ora

5

Tc

237

ore/ciclu

S

100

kg solvent/ciclu

6

N

34

cicluri/an

A

0.29

Gcal/ciclu

7

MCC

279

kg/an

dc

310

kg/m3

8

MSC

68

kg/an

Ca

0.21

kg substanta organica/kg carbune activ

9

Eta

9.86

Gcal/an

Tf

330

zile/an

10

Eea/an

1148.4

kWh/an

Hzi

24

ore/zi

11

Eei/an

15840

kWh/an

Tu

2

ore/ciclu

12

Tee

16988.4

kWh/an

Eea/m3

0.002

kWh/m3

13

SOR

5761.8

kg/an

Eei/h

2

kWh/ora

14

Au

4834.8

m3/an

pCA

1

%

15

Vae/an

4829.236364

m3/an

pS

2

%

16

CCA

67467.27273

um/an

pSO

3

%

17

CS

8400

um/an

CAS

26

%

18

CAB

1577.6

um/an

Pr

5

%

19

Cee

10193.04

um/an

Am

20000

um/an

20

Cau

4834.8

um/an

TVA

24

%

21

Cp

92472.71273

um/an

Sh

10

um/om*ora

22

CSO

288090

um/an

Pau

1

um/m3

23

St

79200

um/an

Pe

0.6

um/kWh

24

CAS/an

20592

um/an

PCA

60

um/kg

25

Cf

212264.7127

um/an

PAB

160

um/Gcal

26

Pr/an

10613.23564

um/an

PS

50

um/kg solvent

27

Vt/an

222877.9484

um/an

PSOR

50

um/kg

28

TVA/an

53490.70761

um/an

 

29

It

276368.656

um/an

30

C1

57.1623761

um/m3

31

C2

-2.427163043

um/m3

32

Ef/m3

59.58953914

um/m3

 

Ef/an

287771.9693

um/an