Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

TEMATICA PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 2015 PROGRAMUL DE STUDII: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC Disciplina: Organe de maşini

1.Asamblări

Asamblări prin şuruburi Asamblări prin pene Asamblări prin caneluri Asamblări pe con Asamblări presate Asamblări elastice

 

demontabile

BIBLIOGRAFIE

1. Manea Gh., Organe de maşini, Editura Tehnică 1970

2. Gafiţeanu şi alţii ,Organe de maşini, Editura Tehnică 1983,1999

3. Pavelescu şi alţii, Organe de maşini, Editura Didactică şi

pedagogică, 1985

2. Asamblări

Asamblări prin sudura Asamblări prin lipituri şi încleiere

4.

A Jula, E Chisu, M. Lates, Organe de masini si Transmisii

nedemontabile

mecanice, Editura Transilvania Brasov,2005

 

5.

Nicolae Grigore, Organe de masini.Transmisii mecanice, Editura

3.Osii şi arbori

 

Universităţii din Ploiesti, 2003

6.

C. Sticlaru, M. Balekics, C. Gruescu, Organe de masini, Editura

4.Cuplaje

Ambreiaje elastice prin frecare Ambreiajul cu gheare Cuplajul cu flanşe Cuplajul cardanic Cuplajul elastic cu bolţuri

Politehnica Timisoara, 2001

7.

Pitesti, 2004 8.Ghimisi Stefan. Organe de masini Vol I, Editura Academica Brancusi, 2002 9.Ghimişi S. Organe de maşini -Îndrumar de laborator Univ. Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu, 1995 10.Ghimişi S, Transmisii Mecanice , Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005

Popa Nicolae, Organe de masini, Editura The Flower Power,

5.Transmisii

Angrenaje cilindrice cu dinti drepţi Angrenaje cilindrice cu dinţi înclinaţi Angrenaje conice cu dinţi drepţi Transmisii prin curele late

mecanice

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Disciplina: Bazele ingineriei sistemelor de productie

1. Ingineria sistemelor de producţie. noţiuni generale

 

Bibliografie

1.1. Sistemul de producţie

 

1.

Abrudan, I., Cândea, D., – coordonatori – „Manual de Inginerie

1.2. Tipuri de sisteme de producţie

1.2.1.

Sistemul de producţie în masă

Economică – Ingineria şi managementul sistemelor de producţie”,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

 

1.2.2.

Sistemul producţiei de serie

2.

Bărbulescu, C., Bâgu, C., – ”Managementul producției”, Editura

1.2.3.

Sistemul de producţie închis sau cu

Tribuna Economică, București, 2001.

“informaţii certe”

1.2.4.

Sistemul de producţie deschis

3.

prelucrare prin așchiere”, Editura Sitech, Craiova, 2007.

Dobrotă, D., Amza, Gh., - ”Bazele proiectării proceselor de

4.

Dobrotă, D. Nioata, A., - ”Bazele Ingineriei Sistemelor de

productie. Teorie si Aplicatii”, Editura Academica Brancusi, Targu Jiu, 2011.

2.

2.1. Costuri fixe şi costuri variabile

2.1.1.

Ieşirile

 

Producţia ca

sistem. costuri fixe şi costuri

5.

producție”, Editura BREN, București, 2004.

Neagu, C., - ”Ingineria și managementul sistemelor de

2.1.2.

Procesul

 

variabile

2.1.3.

Intrările

6.

Ştefănescu, R., - „Managementul operaţional al producţiei”,

2.2.

Sistemele costurilor fixe şi variabile

 

Editura Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti, 2005.

2.3.

Pragul de rentabilitate

7.

mentenanţei”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005

Verzea, I., Luca, G.P., - „Metode de management al producţiei şi

2.4.

Consideraţii

privind

volumul

beneficiului din vânzări

   

2.5.

Analiza

algebrică

a

pragului

de

rentabilitate

 

3.

Elemente ale

3.1.Tipuri de producţie 3.2 Calculul lotului optim de piese lansate simultan

procesului de

producţie

3.2.1. Noţiunea de lot de fabricaţie

 

3.2.2. Factori care influenţează

mărimea

lotului de fabricaţie 3.2.3 Determinarea mărimii optime a

 

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

 

lotului de fabricaţie 3.2.4. Consideraţii asupra ceficienţilor ,

şi asupra relaţiei de calcul a lotului optim 3.3.Ciclul de producţie şi durata lui 3.3.1.Durata ciclului operativ (DCO) 3.3.1.1.Pentru procesele cu o singură operaţie de prelucrare

3.3.1.2.

Pentru procese cu mai multe

operaţii de prelucrare 3.3.2.Durata ciclului de fabricaţie 3.3.3.Principalele căi de reducere a duratei ciclului de fabricaţie 3.3.3.1.Căi de reducere a perioadei de

lucru

3.3.3.2.Căi de reducere a întreruperilor

3.4.

Organizarea superioară a producţiei sub

forma de producţie în flux

3.4.1. Clasificarea liniilor în flux

3.4.2. Elemntele principale de calcul

pentru proiectarea liniilor în flux 3.4.2.1.Problema stocurilor la producţia în flux 3.4.2.2. Eficacitatea economică a organizării producţiei în flux

4. Optimizarea

3.1. Noţiuni introductive

organizării şi

4.2. Programare matematică

conducerii

4.2.1.

Programarea liniară

sistemului de

4.2.1.1.

Programarea liniară în

producţie prin

optimizarea folosiri eficiente a resurselor

cercetări

limitate

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

operaţionale

4.2.1.2. Problema de transport 4.2.1.3.Problema de utilizare optimă a capacităţilor maşinilor

4.2.2. Elemente ale programări liniare

4.2.3. Aspectul dualităţilor în cazul

problemelor de programare liniară

5. Capacitatea şi programul de producţie al întreprinderii industriale

5.1.

Capacitatea de producţie. Noţiuni.

Factori ce determină mărimea ei

5.2.

Metode de calcul a capacităţii de

producţie

 

5.3.

Fundamentarea programului de

 

producţie a unei linii tehnologice

5.4.

Ordonanţarea producţiei la liniile

tehnologice polivalente

5.5.

Ingineria

acţiunilor de cercetare,

proiectare şi asimilare în fabricaţie a produselor

5.6.

Pregătirea tehnologică, materială şi

organizatorică a asimilării în fabricaţie a noilor

produse

 

5.7.

Aprecierea economică a variantelor

proceselor tehnologice 5.8. Ingineria activităţii de sculărie

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Disciplina: Contabilitate

1. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii.

Bibliografie selectivă

2. Documentele – noţiune, importanţă, conţinut.

 

1.

3. Clasificarea şi arhivarea documentelor.

4. Contul – noţiune, conţinut şi definiţie.

5. Forma contului.

6. Elementele contului.

7. Clasificarea conturilor.

Holt Gh., - Bazele contabilităţii, Editura Axioma Teomsnic, Tg-Jiu,

2.

2009

3.

8. Reguli de funcţionare a conturilor.

 

4.

9. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor.

a

10. Analiza contabilă

 

5.

11. Articolul contabil şi formula contabilă.

12. Inventarierea - noţiune, rol, funcţii.

 

6.

13. Organizarea şi etapele inventarierii

14. Noţiunea, importanţa şi funcţiile balanţei de verificare.

Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şă efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

-

7.

15. Clasificarea balanţelor de verificare.

16. Întocmirea balanţelor de verificare.

17. Identificarea erorilor de înregistrare în contabilitate cu ajutorul balanţelor de verificare.

18. Delimitări şi structuri privind activele imobilizate.

19. Evaluarea curentă a activelor imobilizate.

20. Stocuri – noţiune, rol, structură.

21. Evaluarea curentă a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie.

22. Contabilitatea decontării cheltuielilor.

 

23. Contabilitatea decontării veniturilor.

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Disciplina: Toleranţe şi masurari tehnice

1. Precizia

   

prelucrării

pieselor.

1.1.

1.2.

Precizia dimensiunilor. Ajustaje.

Precizia formei geometrice

 

BIBLIOGRAFIE

1.3.

Precizia pozitiei reciproce.

1.

Bagiu, L., David, I., Becheanu, G.-Toleranţe şi măsurări tehnice.

 

1.4.

Starea suprafeţelor.Rugozitatea

Îndrumar de laborator. Lito IPTV Timişoara, 1984

 

2.

Bagiu, L., David, I. -Toleranţe şi măsurări tehnice. Lito UT

Timişoara, 1992

3. Dragu, D., ş.a.-Toleranţe şi măsurări tehnice. Ed. Tehnică , Bucureşti, 1984

2.

universale

Mijloace

2.1.Măsurări cu şublere

pentru

2.2. Micrometrele de exterior si interior

măsurarea

mărimilor

liniare şi

unghiulare.

2.3. Aparate comparatoare

2.4. Masurarea cu ortotestul

2.5.Proiectoare de profil

4. Luca, L., Cîrţînă, L., M.-Toleranţe şi măsurări tehnice. Îndrumar de laborator.Lito Univ. C. Brâncuşi Tg-Jiu, 1993

Luca, Liliana- Tolerante si control dimensional. Curs. Litografia

Univ. C. Brancusi ,Tg-Jiu, 2001.

Luca L., Ciofu F.-Tolerante si control dimensional. Aplicatii.

Editura Sitech , Craiova ,2006.

6.

5.

3.

Metode şi

3.1.Măsurarea unghiurilor cu raportorul mecanic şi optic

3.2.

bilelor calibrate

Măsurarea conicităţilor prin metoda

mijloace pentru măsurarea unghiurilor şi a conicităţilor

7.Mircea Dan- Aparate si sisteme de masurare a dimensiunilor. EdituraTehnopress. Iasi, 2006.

8.

EdituraTehnopress. Iasi, 2004.

Mircea Dan- Controlul dimensional in constructia de masini

3.3.

Masurarea conicitatilor prin metoda

 

riglei sinus

Director Departament IMST, Lector dr. Mihut Nicoleta-Maria