Sunteți pe pagina 1din 11

FISA DE POST

Titular post.
Data primirii fisei..
Aprobat,
Administrator,
Denumirea postului de munca: MEDIC STOMATOLOG
Pozitia In COR: 32001
Responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca
a.Responsabilitati
1. In raport cu alte persoane:
1. Sa se acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea
asistentei medicale
stomatologice in cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie),
ori de cate ori
acestea se solicita. In schimb, are dreptul de a refuza un pacient din motive
personale sau
profesionale;
2. Sa se furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de
prescriere a medicamentelor
prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman
conform reglementarilor
in vigoare;
3. Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre
modul in care vor fi
furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei
stomatologice;
4. Sa se respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare
la pacient, precum si
intimitatea si demnitatea acestora;

5. Sa se respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor


legale in vigoare;
6. Sa se respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului
dentist si a unitatii sanitare,
in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
7. Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze
direct sau indirect
reusita tratamentelor efectuate;
8. Sa se stabileasca programul de activitate si sarciniile de serviciu pentru
personalul angajat;
9. Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului
medical cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare.
Responsabilitati:
1. Efectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;
2. Consemnarea in fisa personala a tuturor actelor profilactice;
3. Punerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de
consultatii, fisa);
4. Reinstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in
activitatea curenta, inclusiv
asigurarea sterilizarii si circuitele functionale ale instrumentarului;
5. Instruirea personalului privind profilaxia si protectia profesionala
individuala;
6. Instruirea persoanelor care il asista in exercitiul profesional ca sa se
conformeze in ceea ce
priveste secretul profesional. De asemenea sa aiba grija ca nici o persoana
din anturajul sau sa
nu aduca prejudicii secretului professional sau asociat corespondentei
medicale;

7. Cererea consimtamantul pacientului in scris pentru orice manopera de


diagnostic si
tratament.
8. Afisarea si respectarea programului de lucru al cabinetului. Schimbarea
programului se
anunta in prealabil;
9. Afisarea la nivelul cabinetului a listei cu tarifele practicate.
b.Sarcini si activitati specifice locului de munca
1. Fisa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea
este trecuta in fisa orice operatiune efectuata in cabinet si luata in
evidenta; de mentionat data in cazul in care se modifica planul de
tratament
2. Citirea fiselor inainte de inceperea programului
3. Respectarea tratamentului si a timpilor de programare (exceptie
-interventii medicale neprevazute)
4. Verificarea fiselor
5. Corectitudinea operatiilor medicale si evitarea durerii
6. Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care
medicul nu o considera corecta din punct de vedere medical, dar nu pune
in pericol viata pacientului
7. Asigurarea primului ajutor in cazuri speciale, accidente, chiar daca
nu e vorba de urgente stomatologice
8. Participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a
deseurilor periculoase;
9. Participa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor
periculoase;

10. Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea


deseurilor periculoase;
11. Raspunde de educarea si formarea continua a personalului;
12. Elaboreaza si aplica planul de educare si formare continua;
13. Participa la coordonarea investigatiei-sondaj pentru determinarea
cantitatilor produse pe
tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a
evidentei gestiunii
deseurilor.
Ordine interioara
1. Medicul nu se implica si nu solicita programari
2. Respectarea programului
3. Tinuta deosebit de ingrijita si curata
4. Urmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala
dupa fiecare pacient)
5. Semnarea sterilizarii
6. Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului
7. Respectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative
ale pacietilor fata de alti medici din alte cabinete (private sau de stat)
8. Tratament egal fata de toti pacientii
9. Confidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet

10. Respectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si


instrumentarului si anuntarea imediata a defectiunilor
Stilul de munca:
Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor
Initiative
Integritate

Perseverenta .
Atentie la detalii
Responsabilitate
Adaptabilitate
Capacitate de gandire analitica
Rezistenta la stres

Reprezentantul legal
Sef Clinica,
Dr Stomatolog Guja Victoria

FISA DE POST
Titular post.
Data primirii fisei..
Aprobat,
Administrator,
Denumirea postului de munca: RECEPTIONER

Pozitia In COR: 349201


Obiective specifice ale activitatii in munca:
completarea fiselor statistice lunare privind situatia incasarilor si a
facturilor de plata
completarea fiselor statistice lunare privind situatia ortodontica
urmareste completarea si inaintare fiselor pacientilor catre medic
completarea registrului de casa
completarea situatiei de pontaj
Integraren in structura organizatorica:
Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizatiei:
Postul imediat superior: administratorul clinicii
Postul imediat inferior nu este cazul
Subordonari:
1. Are in subordine:nu este cazul
2. Este inlocuit de:
3. Inlocuieste pe:
Relatiile da munca:
leiarhice:. medici. asistente
De reprezentare cu colaboratori: furnizori de materiale medicale
Responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca
a.Responsabilitati
1. in raport cu alte persoane:
coperare cu ceilaiti colegi din clinica onestitate si confidenta vizavi de
persoanele
Din si interior si exterior cu care este in contact
colaborare cu serviciul financiar-contabil pentru indeplinirea formelor
legale
2. in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:
mentinerea la standardele unei bune functionari a aparaturii din dotare,
utilizarea acestora cu responsabilitate si anuntarea oricaror defectiuni
biroului
adminitrativ.
3. in raport cu produsele muncii:
constiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de indeplinit.
pastrarea spiritului stiintific in executarea sarcinilor de serviciu
pastrarea confidentialitatii
4. in raport cu securitatea muncii:
respecta normele de securjtate impuse de legislatie
respecta procedurile de culegere si inregjstrare a datelor programului
5. privind precizia si punctualitatea:
va respecta programul de lucru
completarea fiselor statistice lunare privind situatia incasarilor si a
facturilor de plata
completarea fiselor statistice lunare privind situatia ortodontica

6. in raport cu metode/programe:
preocupare continua de autoperfectionare prin studiu individual si
participare la
cursuri
7. privind relatiile cu altii/comunicarea:
Promptitudine-in raspunsurile pe care trebuie sa le dea pacientilor si
medicilor
Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii
Este politicoasa in relatiile cu publicul/ personalul medical dand dovada
de bune maniere si amabilitate
Mentine relatii corecte cu cei cu care lucreaza
isi va imbunatati permanent abilitatile de comunicare
b.Sarcini si activitati specifice locului de munca
cunoasterea unei limbi strine de circulatie
Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor:
Operarea cu baza_de date (Excel,WORD,FOX,ACCESS, PRODENT)
Alte cunostinte de utilizarea a calculatorului personal, a aparatelor de
telefon.a faxului si a copiatorului
Experienta: acest post poate fi ocupat de orice persoana care manifesta
interes si are
aptitudini pentru aceasta profesie si este absolvent de liceu
Salariul si conditiile de promovare:
Salariul este stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare
posibilitatea de promovari conform pregatirii si disponibilitatilor existente
Conditiile fizice ale muncii:
Postul de munca:munca de birou
Conditiile de mediu:conditii de mediu controlate.nivel redus de zgomot
sau conditii
distractoare
Solicitarile postului de munca:majoritatea timpului este necesara
mentinerea unei
pozitii sezande
Cerintele psihologice ale locului de munca:
Cunostinte i cunoastere aprincipiilor si proceselor implicate in relatiile cu
publicul/colegii
Tematica.tehnici si metode de diseminare a informatiilor prin metode
alternative de
informare prin mijloace scrise.orale si vizuale.,cunostinte de
artmetica.aplicatiilor de editare text prezentare
Deprinderi:
Intelegerea textelor:intelegerea frazelor si paragrafelor.sensei din cadrul
documentelor legate, de munca
De management al timpului gestionarea propriului timp.precum si timpul
celorlalti din echipa
De scriere:comunicare eficienta inscris

De invatare activa:intelegerea implicatiilor informatiilor noi asupra


proceselor de
operare in PRODENT
Aptitudini:
De intelegere verbala:abilitatea de a asculta si intege informatii si idei
prezentate
De exprimare orala:abilitatea de a comunica verbal informatii si idei intr-o
maniera in
care sa faciliteze intelegerea celorlalti
Rationament inductive:abilitatea de a combina informatii disparate pentru
a extrage
reguli generate sau concluzii
Claritatea discursului si abilitatea de a vorbi clar in fata celorlaiti astfel
incat sa se faca
inteleasa
Raliotiament matematic:abilitatea de a alege metode si formule
matematice
adecvate pentru a rezolva o anumita problema
Sensibilitatea in detalii:abilitatea de a sesiza detaliile intr-un timp foarte
scurt
Ordonarea informatiilor si abilitatea de a ordona lucruri sau actiuni intr-o
anumita ordine
Interese
Caracter conventional presupune analiza seturilor de date.lucrul cu detalii
Stilul de munca:
Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor
Initiative
Integritate
Perseverenta .
Atentie la detalii
Responsabilitate
Adaptabilitate
Capacitate de gandire analitica
Rezistenta la stres
Sef ierarhic,
Dr Stomatolog Guja Victoria
Titular post
Data primirii fisei.
Aprobat,
Administrator,
FISA DE POST
Denumirea postului de munca: ASISTENT MEDICAL
Pozitia in COR :322101

Obiective specifice ale activitatii in munca:


Efectueaza pansamente pentru bolnavii veniti la control periodic
Complecteaza datele personale pe foaia de observatie pentru pacienti
Asista medicul la examenul clinic al pacientului
Integrarea in structura organizatorica:
Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizatiei:
Postul imediat superior: medical stomatolog
Subordonari:
Are in subordine infirmiera
Este inlocuit de: nu este cazul
Inlocuieste pe: nu este cazul
Relatiile de munca:
lerarhice: medici
De reprezentare( clienti externi): apartinatorii pacientilor prezentati la
cabinet
Responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca
a.Responsabilitati
1. In raport cu alte persoane:
+ Cooperare si colaborare cu ceilalti colegi din clinica.onestitate si
confidenta vizavjde persoanale din interior si exterior cu care este in
contact
2. In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:
Mentinerea la standardele unei bune functionare a aparaturii din dotare
Utilizarea acestora cu responsabilitate si anuntarea oricaror defectiuni
mdicului
3. In raport cu produsele muncii:
Constiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de indeplinit.
Pastrarea spiritului stiintific in executarea sarcinilor de serviciu
Pastrarea confidentialitatii
4. In raport cu securitatea muncii:
Respecta normele de securitate impuse
5. Privind precizia si punctualitatea:
Va respecta programul de lucru conform normelor interne ale clinicii
Efectueaza orice sarcina conexa cu acest post
Respecta cu strictete indicatiile date de medicilor
Asista medical in acordarea ingrijiri in situatii de urgenta
6. In raport cu metode/programe:
Preocupare continua de autoperfectionare prin studiu individual si
participare la
cursuri.
7. Privind relatiile cu altii/comunicarea:
Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii
Mentine relatii corecte cu cei cu care coopereaza
Isi va imbunatati permanent abilitatile de comunicare
b.Sarcini si activitati specifice locului de munca

Organizarea activitatii in mod responsabil si conform pregatirii


profesionale
1. Primirea bolnavilor: - pregatirea instrumentarului pentru tratament
Efectuarea de proceduri privind sterilizarea instrumentarului medical
Verificarea si pregatirea filmelor si fiselor pacientilor programati
Intretine, curata si dezinfecteaza aparatura aflata in dotare
Asista medicul la examenul clinic al pacientilor (masoara TA, puls, etc..)
Aplica normele igienice privind prevenirea si combaterea infectiilor
nosocomiale
conform ord,916/2006
Aplica normele privind gestionarea deseurilor conf. ord. 219/2002:
Atributiile in conformitate cu ordinul nr.219/2002 pentru
Aprobarea normelor tehnice privind gestionarea
Deseurilor rezultate din activitatiile medicale si a
metoologiei de culegere a datelor pentru baza nationala
De date privnd deseurile rezultate din activitati
medicale
Respecta codul de procedura stabilit pentru colectarea deseurilor
Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor:
Operarea cu baza de date electronice
Cunostiinte privind utilizarea aparaturii din dotare (aparat autoclav,trusa
de urgenta etc)
Experientaracest post poate fi ocupat de orice persoana care manifesta
interes
si are aptitudini pentru aceasta profesie , dupa un exament de testare a
cunostiintelor
Cerinte de ocuparea a postului:
Studii:absolvent al scolii postliceale sanitare
Aptitudini managerial concretizate in:nu este cazul
Salariul si conditiile de promovare:
Salariul este stabilit in conformitate cu normele legate in vigoare
Posibilitatea de promovari conform pregatirii si disponibilitatilor
existente
Contextul muncii
Relatiile interpersonale:
Comunicarea:
Formalitate: comunicarea cu pacientii si colegii din clinica
Metoda : comunicare verbala
Obiectivitate: asupra contextului muncii
Frecvanta:ridicata
Intimitate/secretul: in conformitate cu pastrarea secretutlui profesional
Tipuri ale relatiilor de rol solicitate
Responsabilitatea fata de pacientul cu care intra in contact
Contracte conflictuale: nu este de dorit
Conditiile fizice ale muncii:
Postul de munca : specific unui cabinet medical

Conditiile de mediu: conditii de mediu controlate.nivel redus de zgomot


Solicitarile postului de munca: efort fizic si intelectual
Cerintele psihologice ale locului de munca:
Cunoasterea principiilor si proceselor implicate in relatiile cu pacientiii.
Deprinderi:
De management al timpului :gestionarea propriului timp.precum si timpul
celorlalti din echipa
Aptitudini:
De intelegere verbala :abilitatea de a asculta si intelege informatii si idei
prezentate oral.prin cuvinte si fraze vorbite
De exprimare orala: abilitatea de a comunica verbal informatii si idei intro
maniera in care sa faciliteze intelegerea celorlalti
Intelegerea textelor: abilitatea de a comunica informatii si idei in sens
intro
maniera in care sa faciliteze intelegerea celorlalti
Rationament inductiv: abilitatea de a combina informatii disparate pentru
a
extrage reguli generate sau concluzii
Claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar in fata celorlalti astfel
incat
sa se faca inteleasa
Rationament matematic: abilitatea de a alege metode si formule
matematice adecvate pentru a rezolva o anumita problema
Sensibilitatea in detalii: abilitatea de a sesiza detaliile intr-un timp foarte
scurt
Ordonarea informatiilor: abilitatea de a ordona lucruri sau actiuni
Interese:
Caracter conventional: referitor la actul medical
Stilul de munca:
Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor
Initiativa
Integritate
Perseverenta
Atentie la detalii
Responsabilitate
Capacitate de inovare si gandire creativa
Adaptabilitate
Capacitate de gandire analitica
Rezistenta la stres
Valori ale muncii:
Realizarea si utilizarea abilitatilor.
Sef Clinica,
Dr Stomatolog Guja Victoria