Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

Codul
disciplinei

ISTORIA DREPTULUI ROMANESC

Anul de studiu

Semestrul*

D.D.1.1.05

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, F- facultativ}
Ob
Numrul de credite
Total ore din planul de nvmnt
42
Total ore studiu individual 161
Total ore pe semestru
Prof. Dr. DAN OANCEA
Lect. Dr. ANDREI AUREL JEAN
Titularii disciplinei

E
DF
4
203

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cte o fi pentru fiecare semestru
DREPT

Facultatea

DREPT PUBLIC

Departamentul
Domeniul fundamental de
tiin, art, cultur
Domeniul pentru studii
universitare de licen

TIINE JURIDICE

Direcia de studii

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
(Ex: 28 la C dac disciplina are curs de
14_saptmni x 2_h_curs pe saptmn)

DREPT

Total

C**

---

42

28

14

---

---

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiionate)

---

Recomandate

---

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs

28

8. Pregtire prezentri orale

14

2. Studiu dupa manual, suport de curs

28

9. Pregatire examinare final

56

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec


5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR

11. Documentare pe teren

---

---

12. Documentare pe INTERNET

---

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

13. Alte activiti

---

7. Pregatire lucrri de control

10

14. Alte activiti

---

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

161

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia domeniului de licen i fia specializrii)
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice
disciplinei:)
Cunoasterea sintezei juridice si institutionale daco-romane si a creatiei originale a poporului
romn, care au stat la baza formarii dreptului romnesc si a institutiilor politico statale ale
romnilor;
Cunoasterea etapelor evolutiei dreptului romnesc sub influenta dreptului roman;
Intelegerea sensurilor proprii categoriilor si conceptelor juridice ale vechiului drept romnesc;
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i
a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei):
Studierea documentelor vechiului drept romnesc;
Interpretarea acestor documente si explicarea institutiilor juridice pe care le consacra din
perspectiva metodei dialectice de cercetare a fenomenului juridic in evolutia sa istorica in
stransa legatura cu baza economica a societatii.
Competene specifice
disciplinei

3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice


specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Examinarea hrisoavelor domnesti, pentru a surprinde modul de aplicare la cazuri particulare a
institutiilor dreptului nostru feudal nescris;
Intelegerea continutului si fizionomiei actuale a unor institutii juridice, prin cunoasterea originii si
evolutiei lor istorice si a figurilor juridice care le-au precedat;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific /
cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima i creativa a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice
/ angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare /
participarea la propria dezvoltare profesional):
Formarea unei viziuni complete si corecte asupra sistemului nostru de drept, surprinderea atat a
dinamicii sale cat si a permanentelor juridice romanesti;
Surprinderea influentelor externe asupra evolutiei istorice a dreptului romnesc;
Formarea constiintei nationale prin cunoasterea institutiilor politice si juridice romnesti de
straveche traditie, ca o componenta a continuitatii poporului romn in spatiul carpato
danubiano pontic.

Cursul 1
ORGANIZAREA SOCIALA SI POLITICA A GETO DACILOR SI DREPTUL GETO DAC.
Cursul 2
ORGANIZAREA POLITICA SI DREPTUL IN DACIA PROVINCIE ROMANA.
Cursul 3
ORGANIZAREA POLITICA SI DREPTUL IN DACIA PROVINCIE ROMANA (continuare)
ORGANIZAREA SOCIAL POLITICA SI NORMELE JURIDICE LA ROMNI IN SECOLELE
IV XV.
Cursul 4
ORGANIZAREA SOCIAL POLITICA SI NORMELE JURIDICE LA ROMNI IN SECOLELE
IV XV. (continuare)
ORGANIZAREA DE STAT A TARILOR ROMNE IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT
SI INSTITUTIILE LEGII TARII .
Cursul 5
ORGANIZAREA DE STAT A TARILOR ROMNE IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT
SI INSTITUTIILE LEGII TARII (continuare)
Cursul 6
ORGANIZAREA DE STAT A TARILOR ROMNE IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT
SI INSTITUTIILE LEGII TARII (continuare)
DREPTUL SCRIS IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT

Programa analitic

Cursul 7
DREPTUL SCRIS IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT (continuare)
Cursul 8
DREPTUL SCRIS IN EPOCA FEUDALISMULUI DEZVOLTAT (continuare)
ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTUL IN TARILE ROMNE IN PERIOADA
DESCOMPUNERII FEUDALISMULUI
Cursul 9
ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTUL IN TARILE ROMNE IN PERIOADA
DESCOMPUNERII FEUDALISMULUI (continuare)
Cursul 10
ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTUL IN TARILE ROMNE IN PERIOADA
DESCOMPUNERII FEUDALISMULUI (continuare)
PROBLEMELE POLITICO JURIDICE ALE REVOLUTIEI DE LA 1821.
Cursul 11
ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTUL IN TARA ROMNEASCA SI MOLDOVA IN TIMPUL
REGIMULUI REGULAMENTAR
Cursul 12
PROBLEMELE POLITICO JURIDICE ALE REVOLUTIEI DE LA 1848.
EVOLUTIA DREPTULUI IN TARA ROMNEASCA SI MOLDOVA IN PERIOADA 1848-1856.
Cursul 13
FORMAREA STATULUI ROMN MODERN SI A SISTEMULUI DE DREPT MODERN
EVOLUTIA DREPTULUI IN PERIOADA 1866-1918
Cursul 14
ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTUL IN TRANSILVANIA IN PERIOADA LIBERALISMULUI
3

AUSTRIAC SI A DUALISMULUI AUSTRO UNGAR


EVOLUTIA STATULUI SI DREPTULUI IN ROMANIA MARE IN PERIOADA INTERBELICA
Bibliografia

1. D. Alexandresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie. Etude de legislation


comparee, Paris Bucuresti, 1898.
2. P.Negulescu, Histoire du droit et des institutions de la Roumanie. Vol. 1 Paris, 1898.
3. V. Onisor, Istoria dreptului romn. Editia a II-a, Cluj, 1925.
4. I. Peretz, Curs de istoria dreptului romn. 4 vol. Editia a II- a Bucuresti, 1926 1931.
5. Stefan Berechet, Istoria dreptului romnesc. Bucuresti, 1938 1939.
6. C.A. Spulber, Curs de istoria dreptului. Bucuresti, 1941.
7. G. Fotino, Curs de istoria dreptului romnesc. Bucuresti, 1940- 1941.
8. S.G. Longinescu, Istoria dreptului romnesc din vremile cele mai vechi si pana astazi.
Bucuresti, 1948.
9. Vladimir Hanga, Istoria statului si dreptului R.P.R. vol. 1, Editia a III-a, 1957.
10. Emil Cernea, Istoria statului si dreptului romnesc. Bucuresti, 1971.
11. A. Radulescu, Pagini din istoria dreptului romnesc. Bucuresti, 1972.
12. L. P. Marcu, Istoria dreptului romnesc.
13. D.Firoiu, Istoria statului si dreptului romnesc. Bucuresti, 1976.
14. P. Gogeanu, Istoria dreptului romnesc. Bucuresti, 1985.
15. I. Ceterchi si colectiv. Istoria dreptului romnesc. 2 vol., Editura Academiei, Bucuresti,
1980 - 1987.
16. Emil Cernea, Emil Molcut, Istoria statului si dreptului romnesc. Bucuresti, 1992.

Lista materialelor
didactice necesare

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen (evaluarea final)
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

------

Ponderea n notare, exprimat in %


{Total=100%}
80%
---

- testarea periodic prin lucrri de control

10%

- testarea continu pe parcursul semestrului

10%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

---

- alte activiti (precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau
probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc.}.
Examen constnd dintr-o lucrare scrisa cu trei subiecte.
Raspunsul corect i complet la fiecare subiect este notat cu 3 puncte, iar suma aritmetic a punctelor reprezint evaluarea
raspunsului la examen. Un punct se acord din oficiu.

Cerine minime pentru nota 5


(sau cum se acord nota 5)

Cerine pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)

Sa dovedeasca insusirea minima a materiei la toate


subiectele de examen.
Sa cunoasca categoriile si conceptele
fundamentale.
Raspunsurile sa nu cuprinda erori grave.
Activitate minima in timpul semestrului.

Data completrii:
18.07.2014

Raspuns corect si complet la toate subiectele de


examen.
Exprimare clara si concisa in limbajul juridic.
Cunoasterea, in afara cursului predat, a
bibliografiei minimale indicate.
Activitate sustinuta in timpul semestrului.

Semntura titularilor:
Prof. univ. dr. Dan Oancea
_____________________________
Lect. univ. dr. Andrei Aurel Jean
_________________________