Sunteți pe pagina 1din 17

Despre ADI

Legea 215 din 2001 a administraiei publice locale, cu modific rile ulterioare
definete la art. 1 alin 2. lit c. asociaiile de dezvoltare intercomunitar (ADI)
ca fiind structurile de cooperare cu personalitate juridic , de drept privat,
nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativteritoriale pentru
realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional
ori furnizarea n comun a unor servicii publice. La lit. g a aceluiai articol
aceste entiti sunt incluse n lista de organisme prestatoare de servicii publice
i de utilitate public de interes local sau judeean. Lit. j definete zona
metropolitan ca fiind asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe
baz de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i
unitile 88 multiplicare a asocierilor nu constituie o problem , acest lucru se
datoreaz n mare m sur faptului c aceast asociaie beneficiaz de
know-how-ul i resursele prim riilor din cele dou municipii. n cazul asocierii
dintre autoriti ale administraiei publice locale din mediul rural, cu know-how
i resurse umane i financiare reduse, aceast multiplicare a asocierilor duce
la cheltuirea ineficient a resurselor. De remarcat c aceast funcionalitate a
legislaiei se p streaz atta timp ct legea 51 din 2006 consacr acestor
asociaii de dezvoltare intercomunitar (comunitar ) statutul de instituii
publice: Asociaiile de dezvoltare comunitar , definite ca instituii publice de
cooperare intercomunitar , i asum i exercit , pentru i n numele
autoritilor administraiei publice locale asociate, toate competenele,
drepturile i atribuiile pe domeniul strict limitat al serviciului/serviciilor care ia/i-au fost transferate. Aceasta deoarece bunurile care prin natura lor sau prin
lege sunt declarate publice (i este cazul infrastructurii aferente serviciilor
comunitare de utiliti publice) nu pot fi deinute n proprietate dect de
autoritile publice, dar pot fi date n administrare regiilor autonome,
prefecturilor sau altor instituii publice de interes naional, judeean sau local
(Legea 213 din 1998 a proprietii publice, articolul 12). n felul acesta
asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot s se foloseasc i s dispun
de bunurile publice i pot deveni un instrument eficient n organizarea de
servicii publice. 87 proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor
de alimentare cu ap i de canalizare (Hot rrea nr. 73 din 2007 a Consiliului
Local Cmpia Turzii, disponibil la www.campiaturzii.ro); o deleg acestei
asociaii, prin hot rrii ale Consiliilor Locale, competenele legate de furnizarea
acestui serviciu, cu condiia ca serviciul s fie gestionat prin delegare de c tre
un operator unic; o creeaz un operator unic al serviciilor de ap i canalizare,
S.C. Compania de Ap Arie, prin asocierea Consiliilor Locale, care preia i
activitile desfurate anterior de c tre cele dou regii locale; n aceast
situaie crearea operatorului unic de c tre asociaia de dezvoltare
intercomunitar nu ar fi fost fezabil deoarece s-ar fi pus problema concesion
rii de c tre asociaie a bunurilor din patrimoniul public care i-au fost Cazul
Comunitii Urbane Arie i al eforturilor membrilor asociaiei de a demara un
proiect de infrastructur major n domeniul serviciilor comunitare de utiliti
1

publice indic faptul c legislaia actual privind asocierea intercomunitar


creeaz premise favorabile pentru utilizarea acestui tip de asocieri ca vehicol
pentru dezvoltarea serviciilor publice, n special datorit faptului c ofer
multiple opiuni instituionale de organizare i gestionare a serviciilor
respective. Acelai studiu de caz ridic i el un semn adiional de ntrebare
legat de condiiile de eligibilitate ale programelor de finanare aflate la
dispoziia autortiilor administraiei publice locale, condiii care stimluleaz
multiplicarea formelor de asociere pe modelul: mai multe servicii comunitare
de utiliti publice, mai multe asociaii, ale acelorai autoriti ale administraiei
publice locale. Dac n cazul de fa aceast 32 administrativ teritoriale aflate
n zona imediat . Literele c. i g din acest articol plaseaz la nivele complet
diferite activitatea pe care ar putea-o desfura aceste entiti. Astfel, ADI se
creeaz pentru realizarea unor proiecte de interes zonal sau regional, dar sunt
organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local
sau judeean. Prin coroborare cu prevederile legii privind dezvoltarea regional
n Romnia (art. 6, alin. 3) putem plasa activitatea ADI la nivel local, zonal,
judeean i regional.
La art. 11, alin. 1, dup modificarea legii 215 din 2001, se precizeaz c Dou
sau mai multe uniti administrativ teritoriale au dreptul ca, n limitele
competenelor autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se
asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar , cu
personalitate juridic , de drept privat i de utilitate public . Asociaiile de
dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public , prin efectele prezentei
legi, prin derogare de la prevederile OG 26/2000 (...). Aceast prevedere
reprezint unul din elementele eseniale n reglementarea existenei i
funcion rii ADI. Dei sunt entiti formate prin asocierea unor persoanje
juridice de drept public (comunele, oraele i judeele, vezi art. 19 din legea
215 din 2001), ADI sunt entiti de drept privat. Prin derogare de la OG 26 din
2000, modificat i aprobat prin legea 246 din 2005, legiuitorul confer ADI
statutul de utilitate public . 84 competiie care apare pn i la nivelul
stabilirii sediului asociaiei intercomunitare. La acest nivel trebuie remarcat i
existena unui litigiu, aflat pe rolul instanelor, ntre cele dou regii locale care
gestioneaz serviciile de ap i canalizare, aflate n subordinea consiliilor
locale din Turda i Cmpia Turzii. O a doua surs este legat de viziunile
diferite la nivelul consiliilor locale ale localitilor implicate legate de criteriile
de reprezentare i, asociat cu acestea, de stabilire a cuantumului contribuiilor
proprii n eventualitatea impelement rii acestui proiect. Aceast problem
este i mai important n contextul n care comunitile rurale nu vor simi
beneficiile proiectului dect n a doua etap . La nivelul Consiliului Local
Cmpia Turzii rivalitatea politic dintre forele reprezentate n consiliu creeaz
o serie ntreag de dispute privind oportunitatea nfiinrii unui operator unic
de servicii de ap i canalizare prin asociere cu alte autoriti publice locale, n
condiiile n care, datorit m rimii municipiului, autoritile publice din Cmpia
Turzii sunt eligibile pentru finanri nerambursabile pe cont propriu (vezi
articolele de pres publicate pe www.infoaries.ro i procesele verbale ale
2

edinelor Consiliului Local din perioada mai-noiembrie 2007, disponibile la


www.campiaturzii.ro). La nivelul Consiliului Local Turda rivalitile politice se
concentraz pe aspectul cuantumului i cheltuirii taxei de dezvoltare pentru
serviciile de ap i canalizare din ora, care este impus printr-o hot rre a
consiliului, tocmai pentru a permite strngerea cotei parte cu care municipiul
Turda ar trebui s contribuie la finanarea proiectului (www.infoaries.ro,
noiembrie 2007). n acest context caracteristicile programului de finanare ISPA
(ulterior Fondul de Coeziune) devin i ele importante, de vreme ce accentueaz
necesitatea restructur rii serviciilor publice i a cre rii unor operatori la
nivel 83 - aspecte tehnice, legate de condiiile programului de finanare vizat i
de starea serviciilor respective. La data iniierii proiectului legea 286 din 2006
privind modificarea i completarea legii 215 din 2001 a administraiei publice
locale, precum i Legea 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utiliti
publice nu intraser n vigoare. Conform legii asociaia nu este dect o entitate
de drept privat, aprnd astfel diverse probleme legate de gestionarea unor
servicii care implic folosirea unor bunuri din patrimoniul public sau a fondurilor
publice. Motiv pentru care studiul de oportunitate elaborat de o firm de
consultan, admite c singura modalitate conform cu legislaia n vigoare n
acel moment, este ca autoritile publice locale s se asocieze pentru creerea
unui operator regional de servicii de ap i canalizare, i apoi s ncheie direct
cu acesta contracte de concesiune pentru serviciul respectiv. Acelai studiu
admite c soluia cea mai eficient, dar la acel moment imposibil din punct de
vedere juridic, ar fi ca autoritile publice locale s delege competenele lor
privind serviciile de ap i canalizare Comunitii Urbane Arie, aceasta s
creeze un operator regional pentru acest serviciu i s ncheie cu acesta un
unic contract de concesiune. Deciziile politice implicate de acest proiect sunt i
ele extrem de importante. n contextul n care, independent de modalitatea
tehnic selectat pentru crearea unui operator regional de servicii de ap i
canalizare, consiliile locale ale localitilor implicate trebuie s ia o decizie de
delegare a competenelor i de plat a unei contribuii (financiare sau n
natur), probleme apar din dou surse. Prima surs o constituie competiia
existent ntre cele dou municipii membre ale asociaiei, evident la o simpl
lectur a proceselor verbale ale edinelor de consiliu local, 36 n clarificarea
statutului juridic al acestor entiti ar putea interveni Legea conteciosului
administrativ nr. 554 din 2004, care la articolul 2, alin.b definete autoritatea
public ca fiind orice organ de stat sau al unitilor administrativ teritoriale
care acioneaz, n regim de putere public, pentru satisfacerea unui interes
public; sunt asimilate autoritilor publice, n sensul prezentei legi, persoanele
juridice de drept privat care, potrivit legii, au obinut statut de utilitate public
sau sunt autorizate s presteze un serviciu public. Conferindu-li-se statut de
utilitate public, de ctre legea 215 din 2006, prin derogare de la legea 246 din
2005, din perspectiva contenciosului administrativ asociaiile de dezvoltare
intercomunitar sunt asimilate autoritilor publice, susceptibile de a emite
acte administrative ilegale i prin urmare a sta ca prt n litigii de contencios
administrativ (Drago 2005: 73). ntrebarea care deriv de aici este legat de
3

posibilitatea de a extinde aceast asimilare a ADI cu autoritile publice i n


celelate aspecte ale funcionrii asociaiilor. Din OG 26 din 2000 cu modificrile
i completrile ulterioare deriv o serie de aspecte legate de statutul de
utilitate public al ADI. Evident nu sunt aplicabile prevederile articolelor 38 i
39 care face referire la procedura de dobndire a utilitii publice. Neaplicabile
sunt i prevederile referitoare la procedura de retragere a statutului de utilitate
public din articolul 42. Sunt aplicabile ns majoritatea drepturilor i
obligaiilor asociaiilor de utilitate public prevzute la articolul 41, dup cum
urmeaz: a) dreptul de a i se atribui n folosin gratuit bunurile proprietate
public; b) dreptul preferenial la resurse provenite din bugetul de stat i din
bugetele locale; c) dreptul de a meniona n toate documentele pe care le
ntocmete c asociaia sau fundaia este 37 recunoscut ca fiind de utilitate
public ; d) obligaia de a comunica autoritii administrative competente orice
modific ri ale actului constitutiv i ale statutului, precum i rapoartele de
activitate i situaiile financiare anuale; autoritatea administrativ are obligaia
s asigure consultarea acestor documente de c tre orice persoan interesat
; e) obligaia de a publica, n extras, n termen de 3 luni de la ncheierea
anului calendaristic, rapoartele de activitate i situaiile financiare anuale n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, precum i n Registrul naional al
persoanelor juridice fr scop patrimonial (i, cf. art. 74, alin. 2 de a comunica
copii copii de pe rapoartele de activitate i situaiile financiare anuale, nsoite
de dovada eliberat de Regia Autonom Monitorul Oficial c s-a solicitat
publicarea acestora i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a i c tre
Ministerul Justiiei). Excepia de la drepturile i obligaiile asociaiilor de utilitate
public este legat de prevederea potrivit c reia ADI trebuie s menin cel
puin nivelul activitii i performanele ce au determinat recunoaterea, care
este strns legat de procedura de obinere a statutului de utilitate public ,
neaplicabil n cazul ADI.
Spiritul reglement rilor privind ADI implic faptul c acestea ar urma s
exercite, prin delegare, competene ale autoritilor administraiei publice
locale. Dar, legea 215 din 2001 precizeaz c , consiliul local are iniiativ i
hot rte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local, cu excepia
celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale administraiei
publice locale sau centrale (art. 38, alin. 1 dup modificare). n aceste condiii
putem concluziona c delegarea competenelor exclusive ale consiliilor locale
sau judeene este posibil , dar delegarea competenelor partajate sau
delegate ar putea fi supus anumitor condiii. Spiritul legislaiei privind ADI
vizeaz tocmai capacitatea administrativ sc zut a unor autoriti ale
administraiei publice locale, capacitate care ar urma s fie sporit prin
asociere n ADI. n cadrul procesului de descentralizare, reglementat n prezent
prin Legea cadru a descentraliz rii nr. 195 din 2006, se pune accent pe faptul c
anumite competene nu pot fi exercitate de c tre autoritile administraiei
publice locale datorit capacitii lor administrative reduse. Se specific chiar
c , n vederea exercit rii competenelor n condiii de eficien (subl.ns.),
4

unitile administrativ-teritoriale se pot organiza n asociaii 39 de dezvoltare


intercomunitar , n condiiile legii 215 cu modific rile i complet rile
ulterioare (art. 13). La articolul 2, lit. c, d i e, Legea 195 din 2006 specific c
: - competenele delegate sunt atribuite prin lege autoritilor administraiei
publice locale, mpreun cu resursele financiare corespunz toare, de c tre
autoritile publice centrale, pentru a le exercita n numele i n limitele
stabilite de acestea; - competenele exclusive sunt atribuite prin lege
autoritilor administraiei publice locale (APL), de realizarea c rora acestea
sunt responsabile. APL au dreptul de decizie i dispun de resursele i mijloacele
necesare ndeplinirii competenelor; - competenele partajate sunt exercitate
de APL mpreun cu alte niveluri ale administraiei publice (judeean sau
central), cu o separare clar a finanrii i puterii de decizie pentru fiecare
responsabil n parte. Aceast mp rire a competenelor este specificat i n
Legea 215 din 2001, articolul 5, alin. 1. n acelai timp, autonomia local
confer autoritilor administraiei publice locale, dreptul ca, n limitele legii, s
aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date expres n
competena altor autoriti publice (art. 5, alin. 2). Concluzia evident ar fi c
asocierile n ADI ar viza mai degrab competenele partajate i delegate ale
autoritilor administraiei publice locale, situaie n care trebuie aduse n
discuie modalitile de delegare. De exemplu, anumite competene partajate
sunt mp rite de autoritile administraiei publice locale cu Instituia
Prefectului. Logic, ar fi ca aceast instituie s fie i ea parte a ADI / s i 80
special comunitare). Obiectivele generale menionate n statut pot de altfel s
fie plasate n dou categorii: cele referitoare la organizarea i gestionarea
serviciilor publice i cele referitoare la oportunitatea acces rii unor surse de
finanare (se specific c asociaia trebuie s iniieze, s dezvolte, s urm
reasc i s implementeze programe de interes comunitar n calitate de
autoritate de implementare, pentru programe cu finantare comunitar , cu
cofinanri locale, centrale sau internaionale, sau din fonduri europene). Un alt
element important este obiectivul potrivit c ruia asociaia trebuie s
elaboreze documentele de analiz , de prognoz , de gestiune i de planificare
a serviciilor i activitilor care cad n atribuiile lor, obiectiv care nu trebuie
privit separat de planificarea strategic n respectivele domenii, care r mne,
conform legislaiei atributul autoritilor administraiei publice locale. Proiectele
pe care Comunitatea Urban Arie i le propune sunt n mod evident legate de
deficitul de servicii publice existent n momentul de fa, evideniat de datele
statistice prezentate n partea introductiv a studiului. Astfel, asociaia i
propune s realizeze proiecte de infrastructur regional cum ar fi construcia
de drumuri, alimentarea cu ap , canalizare, staii de epurare, rampe de gunoi,
lucr ri de consolidare a malurilor cursurilor de ap , alimentare cu energie
electric , transport n comun i distribuie de gaz metan, dar i activiti
legate de serviciile de nvmnt, s ntate i protecie social (Statutul
Comunitii Urbane Arie, articolul 7). Modul n care sunt formulate aceste
proiecte posibile este legat de limitele rolului pe care asociaiile de dezvoltare
intercomunitar l pot juca n dezvoltarea serviciilor publice n timp ce
5

alimentarea cu ap , canalizarea sau servicile de transport n comun cad n aria


competenelor exclusive ale autoritilor publice locale, n domeniul serviciilor
de 79 asocierii intercomunitare n organizarea de servicii comunitare de utiliti
publice Comunitatea Urban Arie i un caz relevant pentru rolul asocierii
intercomunitare n dezvoltarea de servicii publice de interes local Agenia de
Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, organizaie cu statut de asociaie de
dezvoltare intercomunitar . V.1 Asocierea intercomunitar i organizarea
serviciilor comunitare de utiliti publice: cazul autoritilor publice locale din
zona Turda-Arie -Cmpia Turzii Comunitatea Urban Arie a fost creat n
2005, n baza OG 25 din 2000, de c tre consiliile locale a dou municipii
Turda i Cmpia Turzii i nou comune Aiton, C lrai, Frata, Luna, Mihai
Viteazu, Petretii de Jos, S nduleti, Tritenii de Jos i Viioara -, ca persoan
juridic de drept privat. Asociaia se autodefinete, nc de la nfiinare, ca o
entitate cu vocaie de instituie public de cooperare intercomunal , i care
este desemnat de consiliile membre s realizeze pentru i n numele lor
servicii publice de interes comun. Scopul acestei asociaii este s asigure,
pentru i n numele consiliilor locale asociate o gestiune eficient a serviciilor,
activitilor, proiectelor care prin natura lor, i n contextul zonal, sunt
identificate, recunoscute i declarate de interes comunitar i acela de a asigura
surse complementare de finanare pentru realizarea obiectivelor sale (Statutul
Comunitii Urbane Arie, www.comunitateaurbanaaries.ro). nfiinarea
asociaiei, dei bazat pe nevoia de a asigura servicii publice de interes comun
pentru membri, este totui legat i de oportunitatea de a accesa fonduri
nerambursabile (n 40 delege i ea competenele respective. Dar, Instituia
Prefectului nu reprezint o unitate administrativ-teritorial , i nu poate face
parte dintr-o ADI. III.4 Funcionarea asociaiilor de dezvoltare inter-comunitar
Statutul de entitate de drept privat de utilitate public , presupune faptul c
nfiinarea, funcionarea i eventuala desfiinare a asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar se supune i prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociaii i
fundaii cu modific rile i complet rile ulterioare din Legea 246 din 2005.
Prevederile legale referitoare la asociaii se aplic , pe cale de consecin i
ADI. Unul dintre cele mai importante elemente deriv din modul n care OG 26
din 2000 cu modific rile i complet rile ulterioare definete asociaiile. Astfel
art. 1, alin. 1 din OG specific c Persoanele fizice i persoanele juridice care
urm resc desfurarea unor activiti de interes general sau n interesul unor
colectiviti ori, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial pot constitui
asociaii ori fundaii n condiiile prezentei ordonane., n timp ce la alin. 2 se
spune c Asociaiile i fundaiile constituite potrivit prezentei ordonane sunt
persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial. Definiia asociaiei, din
articolul 4 al OG 26 din 2000, potrivit c reia Asociaia este subiectul de drept
constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei nelegeri, pun n
comun i fr drept de restituire contribuia material , cunotinele sau aportul
lor n munc pentru realizarea unor activiti n interes 41 general, al unor
colectiviti sau, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial." se aplic i
ADI. Astfel, apare o condiie suplimentar fa de prevederile Legii 215 din
6

2001, i anume acceea c ADI nu pot avea mai puin de trei membri. Se exclud
astfel situaii de genul asocierii ntre un consiliul judeean i consiliul local al
oraului reedin de jude pentru proiecte comune. n continuare OG 26 din
2000 cu complet rile ulterioare specific elementele care trebuie s figureze
n mod obligatoriu n actul constitutiv i statutul asociaiei. Astfel art. 6, alin. 2
specific c Actul constitutiv cuprinde, sub sanciunea nulitii absolute: a)
datele de identificare a membrilor asociai: numele sau denumirea i, dup caz,
domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voinei de asociere i precizarea
scopului propus; c) denumirea asociaiei; d) sediul asociaiei; e) durata de
funcionare a asociaiei - pe termen determinat, cu indicarea expres a
termenului, sau, dup caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniial al
asociaiei; activul patrimonial, n valoare de cel puin un salariu minim brut pe
economie, la data constituirii asociaiei, este alctuit din aportul n natur
i/sau n bani al asociailor. n cazul aportului n natur, forma autentic a
actului constitutiv i a statutului este obligatorie; g) componena nominal a
celor dinti organe de conducere, administrare i control ale asociaiei; h)
persoana sau, dup caz, persoanele mputernicite s desfoare procedura de
dobndire a personalitii juridice; i) semnturile membrilor asociai. La alin. 3
al aceluiai articol se spune c Statutul cuprinde, sub sanciunea nulitii
absolute: a) elementele prevzute la alin. (2), cu excepia celor precizate la lit.
g) i h); b) precizarea scopului i a obiectivelor asociaiei; c) modul de
dobndire i de pierdere a calitii de 78 V. Rolul asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar n cre terea calitii serviciilor publice Seciunile anterioare
ale prezentului studiu au identificat cteva aspecte eseniale ale sistemului
administrativ din Romnia, care se reunesc n formularea problemei asociaiilor
de dezvoltare intercomunitar . Problema capacitii administrative reduse, n
special n cazul autoritilor publice din mediul rural, agravat de procesul de
descentralizare, care implic transferul i/sau delegarea de competene
complexe c tre aceste autoriti, este n mod evident legat de cea a
serviciilor publice de interes local i a serviciilor comunitare de utiliti publice,
care fie nu exist , fie sunt minimale i de o calitate redus . Problema de
politic public este cea a creterii capacitii administrative n mediul rural
concomitent cu organizarea de servicii publice de interes local i servicii
comunitare de utiliti publice. Asocierea intercomunitar , implicnd o punere
n comun a resurselor umane i financiare locale, fr a crea un nou nivel de
uniti administrativ-teritoriale, i facilitnd accesarea de finanri pentru
proiecte, este privit ca o soluie probabil la aceast problem . n cele ce
urmeaz vom ncerca s evalu m m sura n care actualele reglement ri
privind asociaiile de dezvoltare intercomunitar din legislaia romneasc ,
creeaz un cadru favorabil pentru creterea calitii serviciilor publice prin
asociere intercomunitar . Pentru a facilita nelegerea modului n care aceste
reglement ri funcioneaz n practic vom centra discuia pe dou cazuri
relevante pentru aceast problem : un caz relevant pentru rolul 77 costuri, n
special n termeni de timp, care este esenial pentru accesarea acestor fonduri.
Legiuitorul ar putea ns , dac va revedea prevederile privind asocierea
7

intercomunitar , s introduc o dispoziie tranzitorie care s permit acestor


asocieri intercomunitare de facto s devin asociaii de dezvoltare
intercomunitar de jure, fr a trece din nou prin procedura de nregistrare a
unei asociaii. 42 asociat; d) drepturile i obligaiile asociailor; e) categoriile de
resurse patrimoniale ale asociaiei; f) atribuiile organelor de conducere,
administrare i control ale asociaiei; g) destinaia bunurilor, n cazul dizolvrii
asociaiei, cu respectarea dispoziiilor art. 60. De remarcat obligativitatea
preciz rii categoriilor de resurse patrimoniale ale asociaiei precum i a
destinaiei bunurilor, n cazul dizolv rii asociaiei, prevederi extreme de
relevante n condiiile unor prezumtive dizolv ri ale unor ADI care gestioneaz
un serviciu public cu infrastructura tehnico-edilitar aferent . i prevederile
referitoare la conducerea asociaiei sunt aplicabile ADI. Astfel, ADI sunt obligate
s aib adunare general , consiliu director i cenzor (art. 20), iar
competenele adun rii generale sunt a) stabilirea strategiei i a obiectivelor
generale ale asociaiei; b) aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a
bilanului contabil; c) alegerea i revocarea membrilor consiliului director; d)
alegerea i revocarea cenzorului sau, dup caz, a membrilor comisiei de
cenzori; e) nfiinarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv i a statutului;
g) dizolvarea i lichidarea asociaiei, precum i stabilirea destinaiei bunurilor r
mase dup lichidare; h) orice alte atribuii prev zute n lege sau n statut.
(art. 21, alin. 2). La art. 21, alin. 4 se prevede i c adunarea general se
ntrunete cel puin o dat pe an i are drept de control permanent asupra
organelor prev zute la art. 20 lit. b) i c). Un element foarte important,
raportat la practica de pn n acest moment a asociaiilor ntre entiti ale
administraiei publice locale este dat de art. 23, alin. 1 care prevede: Hot
rrile luate de adunarea general n limitele legii, ale actului constitutiv i ale
statutului sunt obligatorii chiar i pentru membrii asociai care nu au luat parte
la 43 adunarea general sau au votat mpotriv . Aceast prevedere este
relevant n contextul situaiilor n care, membrii ADI (Consiliile locale, solidar
cu Prim riile), din diverse motive, mai mult sau mai puin obiective doresc ca
anumite proiecte ale asociaiilor s fie blocate, chiar cu riscul pierderii unor
finanri externe importante, dup ce s-a luat deja o decizie a asociaiei n
acest sens. Legiuitorul las totui i o posibilitate de contestare pentru
evitarea eventualelor abuzuri. Astfel la art. 23, alin. 2 se specific c hot
rrile adun rii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziiilor
cuprinse n statut, pot fi atacate n justiie de c tre oricare dintre membrii
asociai care nu au luat parte la adunarea general sau care au votat mpotriv
i au cerut s se insereze aceasta n procesul verbal de edin, n termen de
15 zile de la data cnd au luat cunotin despre hot rre sau de la data cnd
a avut loc edina, dup caz. La art. 24 este reglementat activitatea
consiliului director. Acesta are rolul de a asigura punerea n executare a hot
rrilor adun rii generale i poate fi alc tuit i din persoane din afara
asociaiei, n limita a cel mult o p trime din componena sa. Consiliul director
esre cel care prezint adun rii generale raportul de activitate pe perioada
anterioar , executarea bugetului de venituri i cheltuieli, bilanul contabil,
8

proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i proiectul programelor asociaiei;


ncheie acte juridice n numele i pe seama asociaiei; aprob organigrama i
politica de personal ale asociaiei, dac prin statut nu se prevede altfel; i
ndeplinete orice alte atribuii prev zute n statut sau stabilite de adunarea
general . Regulile generale privind organizarea i funcionarea consiliului
director se stabilesc prin statut. Consiliul director i poate elabora un
regulament intern de funcionare. Legea 215 din 2001 folosete n loc de 76
afecteaz n principal comunitile din mediul rural, ale c ror bugete proprii
sunt mici i care nu pot hot r asupra destinaiei resurselor financiare alocate
lor de la bugetul central, i care sunt practic n imposibilitatea de a face aloc ri
de fonduri c tre asociaii, care s permit angajarea unui aparat tehnic
propriu. Rezolvarea acestei probleme este n acest moment, n actualul cadru
legal i cu actualele politici de echilibrare financiar , o problem de
inventivitate a autoritilor administraiei publice locale, care se manifest n
soluii de genul angajarea de c tre fiecare autoritate public local a unui
funcionar public care lucreaz de fapt n cadrul asociaiei de dezvoltare
intercomunitar . Un alt aspect important relevat de acest studiu este legat de
raporturile ntre autoritile muncipale sau comunale i consiliile judeene i de
m sura n care asocierile intercomunitare n care sunt membre consiliile
judeene nu lucreaz practic dup un model de dezvoltare impus de consiliul
judeean. De fapt situaii de acest gen avem i atunci cnd vorbim de alte
tipuri de asocieri inegale cum ar fi ADI n care sunt membre comune i unul sau
mai multe municipii sau orae. Un element mai puin important dect cele
menionate pn acum, dar trecut cu vederea de legiuitor este legat de
statutul asociaiilor ntre autoriti ale administraiei publice locale nfiinate
nainte de introducerea noiunii de asociaie de dezvoltare intercomunitar n
lege, i care funcioneaz doar n baza legislaiei referitoare la asociaii i
fundaii. n momentul de fa aceste asocieri ar trebui refcute, n baza modific
rilor aduse legii 215 din 2001, pentru a c p ta statut de asociaie de
dezvoltare intercomunitar , care le asigur eligibilitatea pentru o serie de
programe de finanare, ns asta implic o serie de 75 multor scopuri i care s
asigure dezvoltarea local integrat este dezirabil , motiv pentru care
politica public trebuie s vizeze, pe viitor, i modaliti de stimulare a
autoritilor locale spre asocieri cu scopuri mai largi. O problem sensibil din
acest punct de vedere, i sugerat de mai muli din subiecii notri, este cea
legat de coordonarea legislaiei privind asocierea intercomunitar cu
criteriile de eligibilitate pentru anumite fonduri structurale. Trebuie menionat
aici i faptul c percepia aleilor locali este c aceste asociaii ar trebui s le
permit accesul la toate programele de finanare, ei neformulnd problema n
termenii opiunii pentru o form de asociere care s permit accesul la o
parte din programele respective (de exemplu o decizie ntre o asociere
intercomunitar n baza Legii 215 din 2001 care s permit accesul la anumite
programe i o asociere cu alte autoriti locale, ONG i companii private n baza
OG 26 din 2000 care s permit accesul la programul LEADER Plus). Unul din
aspectele des menionate de subiecii notri se leag de aspectele financiare
9

ale asocierii intercomunitare. Importana aspectelor financiare nu este ceva


specific doar Romniei. Studii realizate n contextul american indic faptul c
aspectele financiare reprezint un factor important ce influeneaz decizia de
a recurge la asocieri ntre municipaliti (Bartle & Swayze, 1997 i Stein, 1990
apud Leroux & Carr, 2007:345). Legiuitorul nu pare s ncurajeze existena
unui aparat tehnic propriu pentru asocierilor comunitare, lucru confirmat i de
ntrzierea implement rii unui program mult-anunat de asisten a acestor
asociaii. n consecin nu a existat preocupare pentru mecanismele care
permit acestor asocieri intercomunitare s i creeze un aparat de lucru propriu
pentru a asigura funcionalitatea asociaiei. Acest lucru 44 consiliu director
termenul de consiliu de administraie, care este condus de un preedinte ales
cu majoritatea voturilor consiliului, consiliul putnd nfiina un aparat tehnic
finanat din resursele ADI, iar consiliul i aparatul tehnic funcioneaz n
limitele actului de nfiinare i a statutului asociaiei (art 112), prevederi
consistente cu cele ale OG 26 din 2000. La aliniatul 4 al aceluiai articol 24 se
specific c Nu poate fi membru al consiliului director, iar dac era, pierde
aceast calitate orice persoan care ocup o funcie de conducere n cadrul
unei instituii publice, dac asociaia respectiv are ca scop sprijinirea
activitii acelei instituii publice. Modific rile aduse legii 215 din 2001
introduc un nou articol, art. 381 , care stipuleaz c persoanele mputernicite
s reprezinte interesele unitii administrativteritoriale n ADI sunt desemnate
prin hot rre a consiliului local, n condiiile legii, respectndu-se configuraia
politic de la ultimele alegeri locale. Se introduce astfel implicit n discuie
problema legitimitii acestor entiti de drept privat care ar putea ajunge s
exercite competene ale autoritilor administraiei publice locale. Prin
introducerea prevederii de respectare a configuraiei politice de la ultimele
alegeri locale se rezolv problema legitimititii, deoarece se introduce
obligaia de a reflecta opiniile i preferinele cetenilor exprimate la alegerile
locale n structurile de decizie ale asociaiilor. Referitor la aparatul tehnic sau
executiv al ADI, remarc m din nou o posibilitate de ngreunare a activitii ADI,
prin obligativitatea ca o gam larg de decizii s fie luat de autoritile
deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale associate. Astfel, la art 1206,
introdus n legea 215 din 2001 observ m c ADI pot decide desemnarea unui
administrator public pentru gestionarea serviciilor de 45 interes general care
fac obiectul asocierii; recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a
administratorului public al ADI se fac pe baza unei proceduri specifice de c tre
consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin hot rri ale
consiliilor locale i consiliilor judeene respective. Articolele 55, 56 i 57
reglementeaz modalitile de dizolvare a asociaiilor. Astfel, asociaia se
dizolv de drept prin: a) mplinirea duratei pentru care a fost constituit ; b)
realizarea sau, dup caz, imposibilitatea realiz rii scopului pentru care a fost
constituit , dac n termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu
se produce schimbarea acestui scop; c) imposibilitatea constituirii adun rii
generale sau a consiliului director n conformitate cu statutul asociaiei, dac
aceast situaie dureaz mai mult de un an de la data la care, potrivit
10

statutului, adunarea general sau, dup caz, consiliul director trebuia s se


constituie; d) reducerea num rului de asociai sub limita fixat de lege, dac
acesta nu a fost complinit timp de 3 luni (art. 55, alin. 1). Iar constatarea dizolv
rii se realizeaz prin hot rrea judec toriei n a c rei circumscripie se afl
sediul asociaiei, la cererea oric rei persoane interesate (art. 55, alin. 2).
Asociaia se dizolv , prin hot rre judec toreasc , la cererea oric rei
persoane interesate: a) cnd scopul sau activitatea asociaiei a devenit ilicit
sau contrar ordinii publice; b) cnd realizarea scopului este urm rit prin
mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) cnd asociaia urm rete un alt
scop dect cel pentru care s-a constituit; d) cnd asociaia a devenit insolvabil
; e) n cazul prev zut la art. 14 (art. 56, alin.1). Asociaia se poate dizolva i
prin hot rrea adun rii generale (art. 57). 74 IV.5 Concluzii Cteva concluzii
primare ale acestei seciuni a analizei indic faptul c asocierea
intercomunitar reprezint , din multe puncte de vedere, o necunoscut chiar
i pentru repezentanii autoritilor administraiei publice locale care au recurs
la aceast posibilitate. Cunoaterea limitat i superficial a legii de c tre
reprezentanii autoritilor publice locale n ce privete asociaiile de dezvoltare
intercomunitar reprezint una din concluziile cele mai evidente ale acestei
seciuni. Explicaia acestui fenomen deriv probabil i din faptul c nu exist
o singur lege care s integreze toate prevederile privind asociaiile de
dezvoltare intercomunitar , prevederile n acest sens fiind incluse n mai multe
acte normative. Recomand m n consecin comasarea tuturor prevederilor
legale privind ADI ntr-o lege unic , la care autoritile s se poat referi att
n momentul nfiinrii unei asociaii, ct i n ce privete modul de funcionare,
competenele, aspectele legate de patrimoniul public etc. n ceea ce privete
scopul asociaiilor, reprezentanii autoritilor locale percep aceste entiti ca
mecanisme de accesare a anumitor fonduri, percepie nt rit i de experiena
lor, dei limitat , de pn acum cu programe precum ISPA, Fondul de
Coeziune sau Fondul Naional de Dezvoltare Rural . Aceast percepie nu
exclude ns folosirea respectivelor fonduri pentru a mbogi oferta de servicii
publice, n condiiile n care asociaiile de dezvoltare intercomunitar ar deveni
organizaii eligibile pentru toate fondurile la care sunt eligibile autoriti publice
locale. Existena unor asociaii care s serveasc mai 73 negative (fiecare
comun are interesele ei), n condiiile n care nu fiecare primar poate s
apere interesele comunitii n raport cu consiliul judeean.Nu problematizeaz
delegarea c tre ADI n funcie de tipul de competene. La ntrebarea noastr
sugereaz ideea de partajare a competenelor ntre ADI i autoritile centrale
sau deconcentrate cu care APL mpart competena respectiv . Aspectele
financiare sunt percepute ca fiind cele mai problematice pentru asociaii,
datorit costurilor mari de nfiinare (care sunt greu de susinut n mediul
rural), reticenei primarilor n a vira cotizaiile la asociaii n lipsa unor proiecte
specifice n derulare. Autoreglementarea aspectelor financiare prin statutul
asociaiilor nu este considerat suficient , deoarece susinerea financiar a
ADI va fi n continuare dependent de voina primarului. Unul dintre cei
intervievai i exprim preferina pentru situaia din Frana, unde o parte din
11

ncas rile din taxe i impozite ajung automat n contul asociaiei


intercomunale. Astfel se poate asigura i o continuitate a acestor asociaii.
Subiectul consider ca reglementarea acestor aspecte trebuie s se fac prin
lege i menioneaz existena la acest nivel a unui cerc vicios greu de spart, n
care Primarii, dei v d utilitatea asociaiei, nu pl tesc cotizaiile pentru c nu
exist proiecte, iar n lipsa resurselor financiare nu se pot iniia proiecte.
Identificare acestei probleme de finanare ar putea teoretic ajuta legiutorul s
produc norme prin care s reglementeze comportamentul financiar al
membrilor organizaiei, ns este mai recomandabil ca acest lucru s fie
rezolvat la nivel local, prin statutul asociaiei, care ar putea prevedea anumite
sanciuni pentru acest tip de probleme. 46 III.5 Aspecte financiare ale funcion
rii asociaiilor de dezvoltare inter-comunitar Din regimul juridic al ADI
asociaii de drept privat, cu statut de utilitate public , care sunt assimilate
autoritilor publice deriv faptul c acestora li se aplic i prevederile
referitoare la utilizarea fondurilor publice i angajarea bunurilor din domeniul
public sau privat al unitii administrative teritoriale, aflate n vigoare.
Finanarea activitii ADI se face n baza prevederilor OG 26 din 2000 i a legii
215 din 2001, cu modific rile ulterioare. Astfel, cf. OG 26 din 2000, art. 46,
alin. 1 veniturile asociaiei de dezvoltare intercomunitar provind din a)
cotizaiile membrilor; b) dobnzile i dividendele rezultate din plasarea sumelor
disponibile, n condiii legale; c) dividendele societilor comerciale nfiinate de
asociaii sau de federaii; d) venituri realizate din activiti economice directe;
e) donaii, sponsoriz ri sau legate; f) resurse obinute de la bugetul de stat sau
de la bugetele locale; g) alte venituri prev zute de lege. Art. 47 permite
asociaiilor s nfiineze societi comerciale, cu constrngerea reinvestirii
dividendelor sau a folosirii lor n scopurile asociaiei. Art. 48 permite ADI s
desfoare i activiti economice directe, dac au caracter accesoriu i sunt
n leg tur cu scopul principal al asociaiei. Suplimentar fa de prevederile
menionate anterior, legea 215 din 2001 cu modific rile ulterioare introduce
elemente suplimentare n finanarea asociaiilor de dezvoltare intercomunitar
. Dup modificarea legii, se introduce un articol care specific c ADI se
finaneaz din contribuii din bugetele locale ale unitilor administrativteritoriale membre i c Guvernul sprijin nfiinarea lor prin programe
naionale de dezvoltare, prev zute anual n 47 bugetul Ministerului Internelor
i Reformei Administrative; iar consiliile judeene pot, la rndul lor, iniia i
derula programe de dezvoltare local , finanate din bugetul propriu (ar.t 111).
Alte prevederi ale legii 215 care afecteaz activitatea ADI, se refer la
modalitile de alocare a fondurilor publice i de utilizare a bunurilor din
domeniul public sau privat al autoritilor administraiei publice locale.
Principiul de baz este cel potrivit c ruia autoritile administraiei publice
locale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocare de
fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare regional n
condiiile legii (art. 12). Consiliile locale i consiliile judeene pot hot r asupra
particip rii cu capital sau bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale
pe care le reprezint , la nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme
12

prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau


judeean, n condiiile legii (art. 15, dup modificare); iar consiliul local este cel
care hot rte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor
proprietate public a comunei sau oraului, dup caz, precum i a serviciilor
publice de interes local, n condiiile legii (art. 38, alin. 5, lit. a). Implicaiile
acestei prevederi sunt legate de necesitatea ca, independent de aportul n
capital sau bunuri adus de fiecare unitate administrativteritorial la nfiinarea
asociaiei, s apar necesitatea de a participa cu capital sau bunuri la
realizarea unui proiect anume al asociaiei, situaie n care fiecare autoritate
deliberativ a unitilor administrativ teritoriale componente ale asociaiei s
trebuiasc s ia o decizie separat , n condiiile legii. Acest fapt poate
ngreuna semnificativ desfurarea activitii unei ADI, datorit timpului
necesar pentru ca aceste autoriti deliberative (consilii locale sau judeene) s
ia aceste decizii. Pe de alt parte aceste 72 Funcionarea ADI-urilor poate fi
facilitat prin participarea membrilor ADI strict la luarea deciziilor care i
privesc n mod direct, nu la luarea tuturor deciziilor. Lipsa bugetului propriu
ngreuneaz procesul, deoarece e nevoie de decizii separate ale consiliilor
locale n fiecare situaie. n situaia n care un membru al ADI defecteaz ,
unul dintre participani sugereaz c ar trebui s existe o minim
obligativitate pentru consiliile locale de a nu bloca proiecte de dezvoltare la
care nu doresc s participe, n special n situaiile n care exist un proiect
finanat din alte surse, care se pot pierde, sau care a fost deja implementat.
Acesta consider c existena obligatorie a unui buget al microregiunii,
constituit n mod direct din taxe i impozite locale, ar duce la dispariia unor
situaii de genul acesta. Din p cate ns situaia n momentul de fa poate fi
uor sumarizat dup cum urmeaz : Asociaiile trebuie s trezeasc la
nivelul prim riilor interesul pentru dezvoltare microregional . Legat de
funcionarea asociaiilor ntre entiti de m rimi diferite, subiectul susine c
totul depinde de modul n care prim riile/comunele tiu s i apere interesele,
inclusiv prin includerea numitor prevederi n comun. E reticent cnd vine vorba
de asociaiile n care sunt implicare i consiliile judeene, spune c acolo se
poate discuta de... Cred c ar interveni politicul mult mai mult dect trebuie.
(...) Cnd sunt prezeni primarii i reprezentani pe domenii de interes, ca cei
de la mediu, e o discuie destul de liber i fiecare i spune oful. Cnd apare
Consiliul Judeean parc un pic, un pic discuiile se poart pe o anumit
direcie, (...) pe o anumit idee de dezvoltare. Adic cum ar veni, impus, pe
undeva. Subiectul accentueaz ideea de model de dezvoltare impus
comunelor, cu p ri pozitive (standardizare) i 71 distincie, n loc de a ncerca
transformarea acestoror organizaii non-guvernamentale n asociaii de
dezvoltare intercomunitar . Subreglementarea ADI a ap rut ca domeniu
principal n viuziunea subiecilor. Legislaia n vigoare nu clarific suficient
scopurile, statutul juridic i mecanismele la dispoziia ADI. Unul dintre subieci
accentueaz n special problema statutului juridic al asociaiilor (entiti de
drept privat). Problemele care decurg din statutul juridic al ADI sunt legate i de
eligibilitatea acestor entiti pentru diverse programe de finanare. n viziunea
13

unuia dintre subieci o parte a acestei probleme este rezolvabil la nivel


naional, prin mici corecii aduse criteriilor de eligibilitate pe diverse programe
de finanare, iar cealalt la nivel local prin includerea n statutele ADI a unor
prevederi mai clare legate de participarea unei p ri a membrilor la un proiect,
nu a tuturor membrilor asociaiei. Tot la nivel local este identificat problema
cofinanrii proiectelor de c tre asociaii, n condiiile n care fondurile acestora
sunt minimale. La nivel local problema este legat i de m sura n care ADI au
scopuri generale (dezvoltare local ntr-un sens mai larg) sau restrnse
(asociere pentru implementarea unui proiect anume). Participanii la dezbateri
nu i-a pus anterior problema deleg rii competenelor c tre asociaiile de
dezvoltare intercomunitar n funcie de tipul de competene. Unul dintre
subieci a sugerat ns un model n care ar trebui delegate c tre ADI mai
degrab competenele partajate i cele delegate de c tre autoritile centrale.
48 decizii sunt necesare n condiiile prevederilor legale privind proprietatea
public (Legea nr. 213 din 1998), i rmne la latitudinea autoritilor
administraiei publice locale asociate s rezolve acest tip de probleme. Din
aceast perspectiv i modalitatea de luare a deciziilor la nivelul consiliului
local sau judeean ar putea s afecteze i ea activitatea ADI. Astfel, se adopt
cu votul majoritii consilierilor locali n funcie: hot rrile privind bugetul
local, contractarea de mprumuturi, stabilirea de taxe i impozite locale, hot
rrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean , regional ,
zonal sau de cooperare transfrontalier , hot rrile privind asocierea sau
cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice romne sau str ine
(art. 46, alin 2.); cu 2/3 din num rul consilierilor n funcie se aprob hot
rrile privind patrimoniul (alin. nou introdus la art. 46). ns , din nou, acesta
este un tip de probleme care nu pot fi rezolvate de c tre legiuitor, ele avnd
mai degrab o component politic dect una juridic . Un aspect financiar
important, care deriv din discuia anterioar referitoare la delegarea c tre
ADI a unor competene partajate sau delegate, este dat de articolul 6, alin, 2
din Legea-cadru a descentraliz rii, care spune c finanarea competenelor
delegate este asigurat n totalitate de c tre administraia public central .
Aceast prevedere devine aplicabil , prin extensie, i n cazul n care aceste
competene delegate de administraia public central c tre administraie
public local sunt delegate de c tre cea din urm c tre o asociaie de
dezvoltare intercomunitar .
III.7 Concluzii Aceast analiz primar a legislaiei relev trei categorii de
aspecte care par a necesita atenia legiuitorului. O prim categorie este cea a
aspectelor eseniale, legat n principal de statutul juridic al acestor asociaii.
Cea de a doua categorie este cea a aspectelor de form, menite s elimine
confuziii cum ar fi cea a denumirii acestor forme de asociere. Un al treilea
aspect este legat de necesitatea aducerii unor aspecte cheie din legislaia
secundar la nivelul legislaiei primare. Cel mai important element care
necesit atenia legiuitorului este legat de statutul juridic al asociaiilor. n
momentul de fa ADI sunt entiti de drept privat i de utilitate public, dar
din perspectiva legislaiei privind contenciosul administrativ ele au regim de
14

autoritate public, iar legislaia privind organizarea de servicii comunitare de


utiliti publice confer asociaiilor constituite n acest scop statutul de
instituie public. Pentru a putea exercita competene n domeniul serviciilor
publice care le-au fost delegate de ctre autoritile administraiei publice
locale membre asociaiile trebuie s fie asimilate autoritilor sau instituiilor
publice. Aceast asimilare nu implic n nici un fel o modificare a organizrii
administrativ-teritoriale, deci introducerea unui nivel administrativ suplimentar,
rolul asociaiilor fiind cel de formulare i implementare n comun de politici
publice la nivel local3. 3 Vezi n acest sens i Brie, 2007a i Brie, 2007b. 57 Un
alt aspect de esen este legat de problema de legitimitate a asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar . n momentul de fa, implicit, legislaia r spunde
la aceast problem introducnd nite constrngeri n ceea ce privete
reprezentarea autoritilor administraiei publice locale n conducerea
asociaiei. Acest principiu al reprezent rii trebuie ns explicitat, astfel nct
legitimitatea exercit rii de c tre asociaii a competenelor ce le sunt delegate
s nu fie rezultatul unei interpret ri a legii. Un alt aspect esenial, deloc
abordat de c tre legislaie, este legat de num rul de asocieri la care pot adera
autoritile administraiei publice locale. Nici un prevedere legal nu interzice
n acest moment autoritilor administraiei publice locale s fie membre n
mai mult de o asociaie. Aceast lips de limit din perspectiva criteriului
numeric este necesar , datorit faptului c legea permite att asocierea
sectorial (un singur serviciu public) ct i asocierea multisectorial (mai
multe servicii publice, dezvoltare local ). Este necesar ns introducerea
unei limit ri din perspectiva scopului asocierii, pentru evitarea situaiilor n
care o autoritate public local ader , de exemplu, la dou asociaii cu
scopuri similare. n contextul introducerii unei limit ri de acest tip, legiuitorul
ar trebui s acorde atenie i zonelor metropolitane. Definite n acest moment
ca asociaii de dezvoltare intercomunitar , zonele metropolitane ar trebui, dat
fiind natura lor (asociaii construite n jurul unui ora mare, care pot mobiliza
multe resurse), reglementate separat. Dac nu n sensul separ rii lor
complete de noiunea de asociaie de dezvoltare intercomunitar , m car n
sensul limit rii particip rii autoritilor administraiei publice locale membre
ale zonei metropolitane n alte asociaii de dezvoltare intercomunitar . 62
Chestionarele completate la finalul ntalnirilor organizate au reuit ns sa m
soare gradul n care autoritile publice locale cunosc prevederile legale
precum i m sura n care ele sunt capabile s propun soluii i reglement ri
pentru o mai bun funcionare a asociaiilor din care fac parte. R spunsurile
arat mai degrab o cunoatere superficial a legislaiei privind asociaiile de
dezvoltare intercomunitar , dar acest lucru poate fi explicat de faptul c
legislaia ADI nu este una coerent i integrat , existnd numeroase legi care
fac referire la acest tip de asociaii, ns nici o lege care s reglementeze n
totalitate principiile de funcionare i competenele ADI. Cu toate acestea, exist
cteva asociaii ai c ror reprezentani au sugerat legiuitorului o serie de m
suri legare care ar putea facilita funcionarea ADI. O asociaie ai c rei
reprezentani au completet chestionarele (Asociaia Microregional Some15

Nade), sugereaz c ar fi necesar asistena financiar pentru asociaie din


partea autoritilor centrale i judeene, precum i clarificarea prevederilor
legislative. Alt reprezentant al aceleiai asociaii sugereaz o legislaie mai clar
i simplificat , precum i asisten privind reorganizarea autoritilor publice
locale n cadru descentralizat. Apare ca i sugestie precizarea clar privind
competenele asociaiei i domeniile de decizie n care asociaia are nevoie de
acordul formal al consiliilor locale membre. n acelai sens al simplific rii i
clarific rii legislaiei este propus mai mult flexibilitate n sensul simplific rii
procedurilor de nfiinare i funcionare a asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar . Se recomanda i elaborarea unei legislaii concrete cu
atribuiile asociaiilor, iar n ceea ce privete nevoia de asisten, este
problematic asistena logistic n privina ntocmirii proiectelor regionale.
61 Ce-a de-a doua explicaie pentru rata sc zut a rspunsurilor rezid din
complexitatea problemelor pe care asociaiile de dezvoltare intercomunitare le
au, probleme att de ordin legal ct i funcional. Trebuie menionat c
chestionarele completate nu abund n soluii privind reglementarea ADI, ns
ridic probleme privind percepia autoritilor publice asupra ADI. R
spunsurile la ntreb ri relev orientarea autoritilor locale spre obinerea de
resurse financiare, dar i probleme precum dificultatea asociaiei de a avea
personal pl tit. Dimensiunea calitativ a culegerii de date a constat n
organizarea a patru dezbateri publice n cadrul c rora primari, consilieri locali,
reprezentani ai asociaiilor de dezvoltare intercomunitar i ai societii civile
au discutat despre rolul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar i despre
posibilitile de facilitare a funcion rii acestora, prin intermediul unor
reglement ri care s corespund nevoilor acestor entiti. Cele patru ntlniri
au avut loc la Turulung (Satu Mare), S v disla (Cluj), Iclod (Cluj) i C ianu
Mare (Cluj). n cadrul celor patru evenimente au fost prezeni 87 de
participani, ntre care i unul din vicepreedinii Consiliului Judeean Cluj
(prezent la dou ntlniri, la S v disla i C ianu Mare). Participanii la
dezbateri au primit n finalul discuiei acelai chestionar trimis autoritilor
publice i rata de r spuns a fost semnificativ mai mare, ns calitatea r
spunsurilor a fost i de aceast dat sc zut din punctul de vedere al
recomand rilor legislative. Pe fondul discuiei ns , au putut fi identificate
puncte cheie n care reglement rile privind asociaiile de dezvoltare
intercomunitar au nevoie de mbun tiri i ad ugiri. 58 Un ultim aspect de
esen este legat de posibilitatea ca autoritile administraiei publice locale s
recurg la asocierea intercomunitar tocmai pentru a-i exercita
competenele care, conform legii administraiei publice locale i legii-cadru a
descentraliz rii, intr n categoria competenelor partajate. Se impun n acest
direcie preciz ri legate de modalitile de delegare a competenelor. Unul
din aspectele de form c ruia legiuitorul ar trebui s i acorde atenie este
legat de denumirea acestor entiti. Legislaia romneasc folosete n prezent
dou denumiri diferite: asociaie de dezvoltare intercomunitar i asociaie de
dezvoltare comunitar. Aa cum am ar tat anterior, prima denumire implic o
eroare semantic , n timp ce cea de a doua introduce confuzie. Denumirea cea
16

mai potrivit este, n acest context, cea de asociaie intercomunal sau


asociaie de dezvoltare intercomunal . Un ultim element este legat de
necesitatea aducerii prevederilor aplicabile asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar din legislaia secundar (cum ar fi legislaia cu privire la
asociai i fundaii, cea privind contenciosul administrativ sau cea privind
regimul juridic al contarveniilor) n legislaia primat .
V. Rolul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar n cre terea calitii
serviciilor publice Seciunile anterioare ale prezentului studiu au identificat
cteva aspecte eseniale ale sistemului administrativ din Romnia, care se
reunesc n formularea problemei asociaiilor de dezvoltare intercomunitar .
Problema capacitii administrative reduse, n special n cazul autoritilor
publice din mediul rural, agravat de procesul de descentralizare, care implic
transferul i/sau delegarea de competene complexe c tre aceste autoriti,
este n mod evident legat de cea a serviciilor publice de interes local i a
serviciilor comunitare de utiliti publice, care fie nu exist , fie sunt minimale
i de o calitate redus . Problema de politic public este cea a creterii
capacitii administrative n mediul rural concomitent cu organizarea de servicii
publice de interes local i servicii comunitare de utiliti publice. Asocierea
intercomunitar , implicnd o punere n comun a resurselor umane i financiare
locale, fr a crea un nou nivel de uniti administrativ-teritoriale, i facilitnd
accesarea de finanri pentru proiecte, este privit ca o soluie probabil la
aceast problem . n cele ce urmeaz vom ncerca s evalu m m sura n
care actualele reglement ri privind asociaiile de dezvoltare intercomunitar
din legislaia romneasc , creeaz un cadru favorabil pentru creterea calitii
serviciilor publice prin asociere intercomunitar . Pentru a facilita nelegerea
modului n care aceste reglement ri funcioneaz n practic vom centra
discuia pe dou cazuri relevante pentru aceast problem : un caz relevant
pentru rolul 79 asocierii intercomunitare n organizarea de servicii comunitare
de utiliti publice Comunitatea Urban Arie i un caz relevant pentru rolul
asocierii intercomunitare n dezvoltarea de servicii publice de interes local
Agenia de Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, organizaie cu statut de
asociaie de dezvoltare intercomunitar .

17