Sunteți pe pagina 1din 19

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale:

1.1
1.2
1.3

ELEMENTE
NUMELE I
PRIVIND
PRENUME
RESPONSABILII/
LE
OPERAIUNEA
1
2
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

FUNCIA

DATA

SEMNTUR

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale:

2.1
2.2
2.3
.

2.n

Ediia sau dup caz,


revizia n cadrul ediiei

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

1
Ediia I
Revizia 1
Revizia
Revizia
Ediia II
Revizia 1

Data de la care se aplic


prevederile ediiei sau
reviziei ediiei
4

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale:

1
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Scopul
difuzrii
2
aplicare
aplicare
aplicare
aplicare

3.5.
3.6.

aplicare
aplicare

3.7.
3.8.

aplicare
informare

3.9.
3.10.
3.11.

eviden
arhivare
Alte
scopuri

Exemplar
nr.
3

Compartiment

Funcia

Numele i
prenumele
6

Data
primirii
7

Semntura
8

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

4. Scopul procedurii operaionale:


4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate;
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
manager, n luarea deciziei;
4.5. Stabilete sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activiti;
..........................................................................
4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaionale

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale:


5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
- Modul de desfurare a operaiunii de emitere a deciziilor la nivelul instituiei de nvmnt;
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti
desfurate de entitatea public;
- Operaiunea se desfoar n cadrul activiti de management cu colaborarea compartimentelor din
cadrul instituiei publice;
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea
procedurat;
a.

Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor:


Secretariat;
Personal didactic ;
Conducere ;
Personal didactic auxiliar (laborator, bibliotec);
Personal nedidactic;
Administrativ;
Financiar contabil;
a. De aceast activitate depind n cadrul operaiunilor efectuate compartimentele:
Secretariat;
Personal didactic ;
Conducere ;
Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);
Personal nedidactic;
Administrativ;
Financiar contabil;
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:
Secretariat;
Personal didactic ;
Conducere ;
5

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);


Personal nedidactic;
Administrativ;
Financiar contabil;

b.

De aceast activitate beneficiaz, urmtoarele compartimente:


Secretariat;
Personal didactic ;
Conducere ;
Personal didactic auxiliar(laborator, bibliotec);
Personal nedidactic;
Administrativ;
Financiar contabil;

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate


6.1. Reglementri internaionale
- Standardele Internaionale De Contabilitate ;
- Standardele Internaionale De Management /Control Intern;
6.2. Legislaie primar

art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i
modificrile ulterioare;
standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile
publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i
modificrile ulterioare.

6.3. Legislaie secundar


-

Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de ntocmire si utilizare a registrelor si


formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
nscriere si numerotare;
Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor
comune pe economie privind activitatea financiara si contabila;
art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR.4925 din 08.09.2005;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice


-

Circuitul documentelor;
Regulamentul intern;
Ordine i metodologii emise de M.E.C.T.;
Alte acte normative.

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7.1. Definiii ale termenilor7.1. Definiii :
procedur operaional :prezentarea formalizat, n scris a tutror pailor ce trebuie urmai, a
metodelor i procedelor cu privire la aspectul procesual;
Ediie : forma iniial sau actualizat a unei procedure operaionale
Revizie n cadrul unei ediiiactiune de modificare a uneia sau mai multor component ale PO
7.2.

Abrevieri :
a. L Lege
b. HG Hotarare de Guvern
c. COR - Clasificarea Ocupatiilor in Romania
d. BS Biroul Secretariat
e. PL - Procedur de Lucru
f. PC- Personal Contractual
g. DP Dosar Profesional
h. CM Carnet de Munca

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista documentelor:
- documentele utilizate sunt :
- referat de necesitate;
- proces verbal de cercetare;
- alte referate;
- procese verbale.
8.2.2. Coninutul, proveniena i rolul documentelor:
8.2.3. Circuitul documentelor:
- conform anexei
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
- conform listei de inventar anexat
8.3.2. Resurse umane:
- conform statelor de funcii anexate
8.3.3. Resurse financiare:
- conform bugetului anual aprobat
8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii:
Nr. crt.
0
1
2

Compartimentul
Activitile desfurate
(postul)/aciunea
(operaiunea)
1
2
Decizii programate - ntocmirea referatului i luarea la cunotin despre unele
decizii repetitive i de acte normative;
rutin;
- nregistrarea referatelor la registratura instituiei publice;
9

______________________

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

- aprobarea referatelor de conductorul instituiei publice;


- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor
nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;
- ntocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;
- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;
- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la
ndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i
s actualizeze deciziile emise;
- arhivarea deciziei.
Decizii
- ntocmirea proceselor verbale de constatare i luarea la
neprogramate
n cunotin despre unele acte normative;
condiii
nestabilite
sau n situaii unice;
- nregistrarea proceselor verbale la registratura instituiei
publice;
- semnarea proceselor verbale de comisii;
- predarea proceselor verbale de constatare, conductorului
instituiei publice;
- conductorul instituiei publice, n termenele prevzute de
dispoziiile legale decide;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor
nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziei;
- ntocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- nregistrarea n registrul special a deciziei ntocmite;
- semnarea deciziei, de conductorul instituiei publice;
- nmnarea deciziei ctre persoanele nsrcinate s duc la
ndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire i luare la cunotin a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate s gestioneze i
s actualizeze deciziile emise;
- arhivarea deciziei.

10

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii:


Nr. crt.
0
1

7
8

Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)


1
Decizii programate - ntocmirea
- angajaii vor ntocmi referate n
decizii repetitive referatului i luarea
vederea emiterii unor decizii;
i de rutin;
la cunotin despre
- n momentul apariiei i lurii la
unele acte normative; cunotin a unor acte normative,
conductorul unitii, solicit referate de
la compartimentele de specialitate;
- nregistrarea
- referatele ntocmite de angajai, vor fi
referatelor la
nregistrate la registratura instituiei
registratura
publice;
instituiei publice;
- aprobarea
- referatele nregistrate la registratura
referatelor de
instituiei vor fi naintate spre aprobare
conductorul
conductorului unitilor;
instituiei publice;
- conductorul instituiei publice, dup
luarea la cunotin a coninutului
referatelor, va proceda la aprobarea
acestora;
- stabilirea temeiului - conductorul unitii mpreun cu
legal ce impune
compartimentele de specialitate va stabili
emiterea deciziei;
temeiurile legale ce se impun pentru
emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, - conductorul unitii mpreun cu
a persoanelor sau a
compartimentele de specialitate vor
comisiilor nsrcinate stabili persoana, persoanele sau comisiile
s duc la ndeplinire nsrcinate s duc la ndeplinire
prevederile deciziei;
prevederile deciziilor ce urmeaz a fi
emise;
- ntocmirea i
- compartimentele de specialitate
redactarea deciziei
mpreun cu persoana desemnat cu
propriu-zise;
redactarea i evidena deciziilor vor trece
la ntocmirea acestora;
- vizarea deciziei de
- dup redactarea deciziei eful
compartimentul de
compartimentului de specialitate va aviza
specialitate;
pentru legalitate;
- nregistrarea n
- dup redactarea i avizare, decizia se
registrul special a
nregistreaz
de
ctre
persoana
deciziei ntocmite;
desemnat cu evidena acestora ntr-un
registru special ntocmit;
- semnarea deciziei,
- dup avizare i nregistrare, decizia va
de conductorul
fi predat spre semnare conductorului
11

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

instituiei publice;

10

11

12

13
14

15

16
17

instituiei publice;
- dup luarea la cunotin a coninutului
deciziei, conductorul instituiei publice
va trece la semnarea acesteia;
- nmnarea deciziei
- persoana desemnat cu eviden
ctre persoanele
deciziilor emise va trece la predarea unui
nsrcinate s duc la exemplar persoanelor nsrcinate s duc
ndeplinire
la ndeplinire prevederile acestora;
prevederile acesteia;
- persoana nsrcinat cu ducerea la
ndeplinire a prevederilor deciziei va
primi un exemplar;
- persoana nsrcinat cu ducerea la
ndeplinire a prevederilor deciziei va lua
la cunotin de coninutul acesteia;
- semnarea de
- persoana nsrcinat cu ducerea la
primire i luare la
ndeplinire a prevederilor deciziei va
cunotin a deciziei; semna pe formularul care va rmne n
cadrul compartimentului de specialitate
de primire i luare la cunotin;
- predarea unui
- persoana nsrcinat s duc la
exemplar persoanei
ndeplinire prevederile deciziei va preda
desemnate s
un exemplar semnat de primire i luare
gestioneze i s
la cunotin, angajatului desemnat cu
actualizeze deciziile
evidena, pstrarea i actualizarea
emise;
acestora;
- arhivarea deciziei.
- n momentul emiterii unei noi decizii,
formularul iniial va fi predat spre
arhivare;
Decizii
- ntocmirea
- angajaii vor ntocmi procese verbale de
neprogramate n proceselor verbale de constatare n baza crora urmeaz a fi
condiii nestabilite constatare i luarea la emise deciziile;
sau n situaii cunotin despre
- n momentul apariiei i lurii la
unice;
unele acte normative; cunotin a unor acte normative,
conductorul unitii, solicit referate de
la compartimentele de specialitate;
- nregistrarea
- procesele verbale de constatare
proceselor verbale la ntocmite de comisii, vor fi nregistrate la
registratura
registratura instituiei publice;
instituiei publice;
- semnarea proceselor - toi membrii comisiilor vor semna
verbale de comisii;
procesele verbale de constatare;
- predarea proceselor - procesele verbale nregistrate i semnate
verbale de constatare, vor fi predate n termen conductorului
conductorului
instituiei publice;
12

______________________

18

19

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

instituiei publice;
- conductorul
instituiei publice, n
termenele prevzute
de dispoziiile legale
decide;
- stabilirea temeiului
legal ce impune
emiterea deciziei;

20

- stabilirea persoanei,
a persoanelor sau a
comisiilor nsrcinate
s duc la ndeplinire
prevederile deciziei;

21

- ntocmirea deciziei
propriu-zise;

22

- vizarea deciziei de
compartimentul de
specialitate;
- nregistrarea n
registrul special a
deciziei ntocmite;

23

24

- semnarea deciziei,
de conductorul
instituiei publice;

25

- nmnarea deciziei
ctre persoanele
nsrcinate s duc la
ndeplinire
prevederile acesteia;

26

- semnarea de

- dup analiza procesului verbal


constatare, cu compartimentele de
specialitate, va decide n termele legale
msurile ce urmeaz a fi luate;
- conductorul unitii mpreun cu
compartimentele de specialitate va stabili
temeiurile legale ce se impun pentru
emiterea deciziei;
- conductorul unitii mpreun cu
compartimentele de specialitate vor
stabili persoana, persoanele sau comisiile
nsrcinate s duc la ndeplinire
prevederile deciziilor ce urmeaz a fi
emise;
- compartimentele de specialitate
mpreun cu persoana desemnat cu
redactarea i evidena deciziilor vor trece
la ntocmirea acestora;
- dup redactarea deciziei eful
compartimentului de specialitate va aviza
pentru legalitate;
- dup redactarea i avizare, decizia se
nregistreaz
de
ctre
persoana
desemnat cu evidena acestora ntr-un
registru special ntocmit;
- dup avizare i nregistrare, decizia va
fi predat spre semnare conductorului
instituiei publice;
- dup luarea la cunotin a coninutului
deciziei, conductorul instituiei publice
va trece la semnarea acesteia;
- persoana desemnat cu eviden
deciziilor emise va trece la predarea unui
exemplar persoanelor nsrcinate s duc
la ndeplinire prevederile acestora;
- persoana nsrcinat cu ducerea la
ndeplinire a prevederilor deciziei va
primi un exemplar;
- persoana nsrcinat cu ducerea la
ndeplinire a prevederilor deciziei va lua
la cunotin de coninutul acesteia;
- persoana nsrcinat cu ducerea la
13

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

primire i luare la
cunotin a deciziei;
27

- predarea unui
exemplar persoanei
desemnate s
gestioneze i s
actualizeze deciziile
emise;
- arhivarea deciziei.

28

ndeplinire a prevederilor deciziei va


semna pe formularul care va rmne n
cadrul compartimentului de specialitate
de primire i luare la cunotin;
- persoana nsrcinat s duc la
ndeplinire prevederile deciziei va preda
un exemplar semnat de primire i luare
la cunotin, angajatului desemnat cu
evidena, pstrarea i actualizarea
acestora;
- n momentul emiterii unei noi decizii,
formularul iniial va fi predat spre
arhivare;

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii

mbuntire a cunoaterii legislaiei activitii privind casarea valorilor materiale;


Cunoaterea modului de derulare a pailor privind decontarea casarea valorilor
materiale;

14

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii:


Matricea responsabilitilor I:
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

Compartimentul
(postul)/aciunea
(operaiunea)
1
ntocmirea referatului i
luarea la cunotin despre
unele acte normative;
nregistrarea referatelor la
registratura
instituiei
publice;
aprobarea referatelor de
conductorul
instituiei
publice;
stabilirea temeiului legal ce
impune emiterea deciziei;
stabilirea
persoanei,
a
persoanelor sau a comisiilor
nsrcinate s duc la
ndeplinire
prevederile
deciziei;
ntocmirea deciziei propriuzise;
vizarea
deciziei
de
compartimentul
de
specialitate;
nregistrarea n registrul
special a deciziei ntocmite;
semnarea
deciziei,
de
conductorul
instituiei
publice;
nmnarea deciziei ctre
persoanele nsrcinate s
duc
la
ndeplinire
prevederile acesteia;
semnarea de primire i luare
la cunotin a deciziei;
predarea unui exemplar
persoanei desemnate s
gestioneze i s actualizeze

II

III

IV

VI VII VIII IX
7

XI XII XIII

10 11 12

13

14

15

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

______________________

13

deciziile emise;
arhivarea deciziei.

AH

Matricea responsabilitilor II:


Nr.
Crt.

Compartimentul
(postul)/aciunea
(operaiunea)

ntocmirea
proceselor verbale
de constatare i
luarea la cunotin
despre unele acte
normative;
nregistrarea
proceselor verbale la
registratura
instituiei publice;
semnarea proceselor
verbale de comisii;
predarea proceselor
verbale
de
constatare,
conductorului
instituiei publice;
conductorul
instituiei publice, n
termenele prevzute
de dispoziiile legale
decide;
stabilirea temeiului
legal ce impune
emiterea deciziei;
stabilirea persoanei,
a persoanelor sau a
comisiilor
nsrcinate s duc
la
ndeplinire
prevederile deciziei;
ntocmirea deciziei
propriu-zise;

3
4

6
7

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

XIII

10

11

12

13

14

X XV
I
V
1
5

16

16

______________________

9
10
11
12

13
14

15

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

vizarea deciziei de
compartimentul de
specialitate;
nregistrarea
n
registrul special a
deciziei ntocmite;
semnarea deciziei,
de
conductorul
instituiei publice;
nmnarea deciziei
ctre
persoanele
nsrcinate s duc
la
ndeplinire
prevederile acesteia;
semnarea de primire
i luare la cunotin
a deciziei;
predarea
unui
exemplar persoanei
desemnate
s
gestioneze
i
s
actualizeze deciziile
emise;
arhivarea deciziei.

17

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

10. Anexe, nregistrri, arhivri:

Nr.
Anex

Denumire
anex

Elaborator

Aprobat

Numr
Ex.

Difu
zare

Arhivare

Loc.

Alte el.

Per.

18

______________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
ELABORAREA DECIZIILOR

11. Cuprins:
Nr. componentei n Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale
Pagina
cadrul
procedurii
operaionale
Coperta
1
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i
aprobarea
ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale
2
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
3
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
4
Scopul procedurii operaionale
5
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
6
Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii
operaionale )
7
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedurii
operaionale
8
Descrierea procedurii operaionale
9
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
10
Anexe, nregistrri, arhivri
11
Cuprins

19