Sunteți pe pagina 1din 2

MD 5.2.10.

UMF ,,Gr. T.Popa Iasi


Facultatea de Medicin Dentar
Disciplina de Psihiatrie; tiinele Comportamentului
Programa analitica
pentru anul 2010 - 2011
Anul V Medicina Dentar
Psihiatrie: 14 ore curs si 14 ore LP
Curs 1:
Obiectul psihiatriei si relatiile ei interdisciplinare. Normalitate psihica si boala
mintala. Importanta cunostintelor de psihiatrie pentru formarea profesionala a medicului stomatolog.
Orientari generale privind examinarea bolnavului psihic. Semiologia clinica a psihiatriei. Explorarea
functiilor de cunoastere; explorarea functiilor motivational afective, a functiilor voluntare. Semiologia
comportamentului si a personalitatii. Explorarile paraclinice in examinarea psihiatrica. Valoarea
cunostintelor de semiologie psihiatrica pentru asistenta stomatologica.
Curs 2:
Criteriile de clasificare a bolilor psihice conform sistemelor de clasificare ICD 10
si DSM IVTR. Elemente de etiopatogenie, semiologie, diagnostic si asistenta in sindroamele psihice fara
destructurarea capacitatii critice a constiintei, nevroze, psihopatii, oligofrenii.
Elemente
de
etiopatogenie, semiologie, diagnostic si asistenta in psihozele afective, schizofrenii, psihoze delirante
cronice
Curs 3:
Clinica si atitudinea terapeutica in psihozele de etiologie traumatica, toxica
infectioasa. Tulburarile psihice in epilepsie. Semiologia clinica, conduita de asistenta si valoarea lor
pentru practica asistentei stomatologice. Psihosindroamele de involutie, psihozele de involutie si
dementele. Comportamentul clinic si regulile atitudinii psihoprotective in cursul asistentei stomatologice
in aceste cazuri
Curs 4:
Urgentele psihiatrice. Crizele de agitatie psiho-motorie. Auto- si heteroagresiunea.
Conduitele de asistenta cu particularitati in cadrul practicii stomatologice.
Curs 5:
Elemente de socio-psihiatrie, organizarea asistentei psihiatrice. Principii de
profilaxia si recuperare. Expertiza medico-legala psihiatrica. Atitudinea psihoprotectiva diferentiata in
cursul asistentei stomatologice dupa criteriul formei si stadiului de evolutie a bolii.
Lucrari practice:
1) Particularitatile examinarii clinice a bolnavului psihic (prezentare de cazuri). Intocmirea foii de
observatie clinica. Examenul clinic. Integrarea explorarilor pe aparate si sisteme in examinarea
clinica de psihiatrie.
2) Particularitatile examinarii clinice a cazurilor cu tulburari la limita cu normalitatea. Diverse tipuri
de psihoze.
3) Epilepsiile - integrarea datelor de explorari paraclinice pentru precizarea diagnosticului eeg,
peg, examinari neuroradiologice.
4) Tulburari psihice simptomatice ale unor boli viscerale (integrarea datelor de explorari
hematologice, biochimice, neuroradiologice, serologice si psihologice).
5) Particularitati clinice in gerontopsihiatrie. Alcoolismul particularitati clinice, efectuarea
procedurilor de tratament.
6) Proceduri de interventie in urgenta psihiatrica; elemente practice de competenta expertizei
medico-legale psihiatrice

MD 5.2.10.
7) Examinarea clinica, la cabinetul de consultatie de la serviciul triaj al spitalului, a bolnavilor veniti
pentru consult medical sau internare. Examen psihiatric la cabinetul de stomatologie a spitalului
(lucrare practica demonstrativa cu intreaga grupa).

Bibliografie
1. Roxana Chiri, 2002: Depresie i suicid. Dimensiuni biologice i axiologice. Edit. Fundaiei
Andrei aguna, Constana, ISBN 973-8146-47-X
2. Roxana Chiri, V, Chiri, A. Papari, 2002: Manual de psihiatrie clinic i psihologie medical.
Edit. Fundaiei Andrei aguna, Constana, 370 pag., ISBN 973-8146-45-3
3. Andreea Silvana Szalontay, Roxana Chiri, Cristinel tefnescu, Vasile Chiri: Note i seminarii
de psihologie medical, Editura Sedcomlibris, 53pg., ISBN 978-973-670-224-2
Roxana Chiri, V. Chiri, A. Papari, P. Boiteanu, N. Cosmovici, 2002: Cap. II. Relaia
psihologie medical Psihiatrie. n Tratat de psihiatrie, Vol.I, (V. Chiri, A. Papari (Coord.) Edit.
Fundaiei Andrei aguna, Constana, pp. 27-71, ISBN 973-8146-61-5
ef Disciplin,
Prof. Dr. Roxana Chiri