Sunteți pe pagina 1din 3

Contracte comerciale

Curs 3
Speta
O pers jur de dr privat roman, X, formuleaza o actiune in contradictoriu cu o alta pers, Y, si ii
cere o suma de bani cu titlu de despagubiri pt executarea necorespunzatoare a obligatiei asumate
prin contract, suma reprezentand contravaloarea clauzei penale prevazute de parti.
Y a formulat o cerere reconventionala si solicita obligarea reclamantului la plata unei sume in
echivalent lei reprezentand diferenta de pret neplatita pt lucrarea executata integral. Y mai
solicita plata unei alte sume ca penalitati de intarziere.
Intre Y, in calitate de furnizor de servicii, si X, in calitate de beneficiar, s-a incheiat un contract
de dezvoltare de software. Potrivit unui punct din contract, furnizorul se angajeaza sa creeze siteul, sa-l publice, sa livreze programul pe CD si sa ofere asistenta tehnica si service pe o perioada
de 12 luni prin telefon/email.
Potrivit unui alt punct din contract, reclamantul se obliga sa furnizeze toate materialele necesare
crearii site-ului in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sa testeze site-ul si
sa respecte obligatia de plata.
In anexa contractului, furnizorul (parata reconvetionalei) s-a obligat sa prezinte un layout nou pt
2 site-uri, dar si modificarile de layout pt 4 site-uri. Un punct din actul aditional spune ca
termenul de realizare a obligatiei stabilite de contract a fost modificat astfel: furnizorul se obliga
sa creeze site-ul, sa-l publice pe server si sa-l livreze pe CD in cel mult 20 de zile lucratoare de la
data semnarii prezentului act aditional.
Au ramas nemodificate obligatia furnizorului de a prezenta un layout nou pt 2 site-uri si
modificarile de layout pt 4 site-uri.
Atat furnizorul cat si beneficiarul considera ca lucrarile contractate urmau sa fie finalizate la 24
august 2006, insa cu privire la finalizarea propriu-zisa a serviciilor contractate exista divergente:
-

X considera ca, privind notificarea din 24 aug 2006, furnizorul Y a anuntat doar
publicarea unor preview-uri;
Y considera ca a finalizat lucrarile contractate prin punerea la dispozitia beneficiarului a
preview-ului, dar nu le-a publicat pe site-ul beneficiarului pt considerentul ca nu avea
acordul scris al acestuia.

Prin notificarea din 24 aug 2006, furnizorul a indicat adresele preview-urilor si lucrarile
contractate. Astfel Y a notificat ca site-ul poate fi identificat la adresa a1, iar celelalte la a2, a3
etc.

Schema:
Cerere principala:
X ii cere lui Y o suma de bani cu titlu de despagubiri in temeiul executarii
necorespunzatoare in baza clauzei penale.
Cerere reconventionala:
Y ii cere lui X diferenta de pret pt lucrarea executata integral + penalitati de intarziere.
Contractul: furnizor + beneficiar -> obligatii reciproce.
1. Clauza penala- daca se dovedeste exec necoresp, va fi acordata => cererea se va admite.
2. Cererea reconv- diferenta de pret se va acorda si cererea se va admite daca se dovedeste
ca lucrarea a fost executata integral; penalitatile de intarziere se acorda doar daca au fost
prevazute expres.
Ca proba, expertiza stabileste care este momentul crearii site-ului.
Problema principala:
1. Neintelegerea partilor deriva din puterea obligatorie a contractului, mai exact din
momentul in care aceasta putere inceteaza prin executare;
2. Natura juridica a contractului, pt a stabili premisele interpretarii contractului.
Rezolvare:
Calificarea contractului: contract de prestari servicii atipic (include si elemente de antrepriza).
Sursa disputei dintre parti este momentul incetarii fortei obligatorii a contractului prin executare.
In speta, clauza penala este ceruta pt executarea cu intarziere. Aplicarea clauzei penale se face in
raport de scadenta obligatiei de executare.
Reciprocitatea si interdependenta obligatiilor: pt a putea testa site-ul, acesta trebuia livrat.
Creare-> livrare-> testare-> plata, DAR Cd-ul nu a fost livrat!!
Obligatia de livrare pe CD este o obligatie interdependenta sau doar o consecinta a executarii
obligatiei de creare a site-ului? Este o obligatie separata pt ca: este stabilita expres in contract si
are stabilit un termen pt executare.
Motivarea instantei: aplicarea clauzei penale este intemeiata.

S-a considerat ca nerespectarea obligatiei de livrare pe CD echivaleaza cu o executare


necorespunzatoare. La aceasta concluzie s-a ajuns nu doar interpretandu-se contractul (acea obl
este prevazuta expres), ci si prin documentarea asupra problemelor tehnice vizate.
Problema principala din dosar: cuantumul clauzei penale este reductibil/ ireductibil?
Instanta a admis in parte.

(multumiri pt curs Alexandrei Zastavnetchi)