Sunteți pe pagina 1din 5

FISA INDIVIDUALA DE EVALUARE ANUALA A PERFORMANTEI

Numele si prenumele salariatului:


Functia: asistent medical generalist
Numele evaluatorului:
Perioada evaluata:
Procesul evaluarii isi propune sa aprecieze masura performantei angajatului, si modul in care acesta indeplineste responsabilitatile
postului pe care il detine. Acest proces reprezinta un bun prilej de comunicare intre angajat si manager, si isi propune totodata sa abordeze
nevoile de dezvoltare ale angajatului si planul de actiune pentru perioada urmatoare. Modalitatile de clasificare a criteriilor de apreciere folosite
sunt in functie de nivelul performantei individuale:
1 in mod constant sub nivelul asteptarilor
2 uneori sub nivelul asteptarilor
3 in mod constant la nivelul asteptarilor
4 adesea peste nivelul asteptarilor
5 in mod constant peste nivelul asteptarilor
I
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Competenta profesionala
Capacitatea de identificare si selectionare a instrumentarului /
materialelor / aparaturii / medicamentelor necesare aplicarii
tratamentelor in concordanta cu tipul de afectiune tratat.
Modul de utilizare a medicamentelor in cadrul procedurilor de
tratament in functie de tipul substantelor utilizate, compatibilitatea
dintre acestea, efectul dorit, locul de administrare, caracteristicile
individuale ale pacientului si starea de urgenta.
Modul de aplicare a tehnicilor standard pentru asigurarea securitatii
maxime a pacientului.
Capacitatea de apreciere a situatiilor critice si de evaluare corecta a
starii de urgenta a pacientilor in functie de aspectul general,
comportamentul bolnavilor si aspectul exteriorizat.
Modul de aplicare a tehnicilor de interventie si tratament in
concordanta cu problematica si rezultatul asteptat in urma procedurilor
aplicate.
Capacitatea de urmarire, inregistrare riguroasa si interpretare a

Observatii

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
16.

II
1.
2.
3.
4.
5.

constantlor biologice, in corelatie cu tipul afectiunii, caracteristicile


individuale ale pacientului si schema de tratament aplicata.
Capacitatea de analizare a starii clinice a pacientilor prin corelarea
tuturor elementelor relevante pentru evaluare.
Capacitatea de identificare a situatiilor critice in evolutia starii
pacientilor si de interventie corespunzarioare
Capacitatea de identificare a necesarului de instrumentar si
medicamente din punct de vedere cantitativ, specific in corelatie cu
indicatiile cuprinse in fisa de observatie si tratament
Capacitatea de intocmire a fisei si planului de tratament pin
concordanta cu natura minterventiilor efectuate si tipul afectiunilor.
Capacitatea de identificare si luare in evidenta a pacientilor cu evitarea
oricaror confuzii.
Capacitatea de inregistrare corecta si riguroasa a datelor in
documentele de evidenta, cu mentionarea tuturor caracteristicilor
individuale ale pacientilor, conform normelor interne ale clinicii
stomatologice.
Capacitatea de inregistrare riguroasa a datelor speciale in documentele
medicale, in concordanta cu indicatiile medicului
Capacitatea de identificare a procedurilor de sterilizare in functie de
obiectul sterilizarii si in concordanta cu normele igienico sanitare in
vigoare.
Capacitatea de aplicare a procedurilor de sterilizare prin corelarea
parametrilor tehnici si functionali ai aparatelor utilizate cu
caracteristicile obiectelor de sterilizat.
Total punctaj
Disciplina in munca
Capacitatea de identificare, evaluare si inlaturare a posibilelor focare
de infectie pentru evitarea contaminarii spatiilor de lucru
Capacitatea de supraveghere si coordonare a activitatilor de igienizare
in conformitate cu normele sanitare.
Capacitatea de exprimare corecta, concisa si clara a problemelor
medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de intelegere dovedit de
pacient.
Gradul de sociabilitate si tactul dovedit in relatiile cu pacientii.
Capacitatea de persuasiune fata de pacienti.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Capacitate de exprimare si sustinere a opiniilor in cadrul unor discutii


profesionale, cu evitarea conflictelor, in spiritul rezolvarii prompte a
problemelor.
Capacitatea de mentinere a relatiilor cu colective diverse din cadrul
unitatii sanitare si din afara acesteia, pentru indeplinirea operativa a
sarcinilor de serviciu.
Receptivitatea fata de nou si capacitatea de asimilare a noului in raport
cu specificul activitatii si diversitatea sarcinilor incluse in fisa postului.
Capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesitatilor de
pregatire perfectionare profesionala in corelatie cu exigentele postului.
Capacitatea de integrare intr-un colectiv si de colaborare cu ceilalti
membrii ai echipei.
Capacitatea individuala de asumare si rezolvare a unor sarcini intr-un
interval de timp prestabilit, in corelare cu obiectivul general al echipei.
Capacitatea de intrebuintare corecta si operativa a echipamentelor
SSM si PSI pentru inlaturarea factorilor de risc.
Capacitatea de reactie in situatii limita de stres, autocontrolul,
echilibrul personal.
Total punctaj
Aptitudini si calitati adiacente sarcinilor de serviciu curente
Capacitatea de a observa elementele relevante pentru aprecierea starii
pacientului.
Capacitatea de a evalua corect si operativ starea pacientului.
Modul de pregatire a pacientilor, corespunzator tipului de investigatie.
Modul de asistare a medicului specialist si de interventie practica
adecvat tipului de investigatie, conform procedurilor standard.
Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice explorarii functionale
dorite, la parametrii de functionare prevazuti in documentatia tehnica,
in conditii de maxima securitate pentru pacienti si personalul sanitar.
Capacitatea de gestionare a medicamentelor, materialelor consumabile
si a instrumentarului, din momentul preluarii acestora si pana la
distribuirea catre pacienti, cu asigurarea unei depozitari adecvate
caracteristicilor fiecarui tip de produs in parte.
Capacitatea de administrare a stocului de medicamente, in conditii de
siguranta, cu respectarea normelor igienico sanitare si de utilizare, in
corelatie cu necesarul cantitativ, calitativ si sortimental.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14

Capacitatea de pregatire in timp util a locului de tratament, cu


asigurarea unui spatiu de lucru usor accesibil, confortabil pentru
pacient
Capacitatea de pregatire psihica si de instruire a pacientului cu privire
la schemele de tratament aplicate.
Capacitatea de a tria, ordona si verifica documentele medicale in
functie de identitatea pacientilor, tipurile de interventii efectuate,
respectand succesiunea cronologica a efectuarii investigatiilor.
Capacitatea de a verifica, grupa, ambala, distribui medicamentele in
conditii de siguranta, in concordanta cu schemele de tratament aplicate
si tinand cont de compatibilitatea dintre medicamente, dozele necesare,
efectul urmarit.
Capacitatea de a discerne si de a decie in privinta prioritatilor zilei si
de rezolvare a sarcinilor in intervalele de timp riguros delimitate.
Capacitate de organizare a propriei activitati in corelatie cu programul
celorlalte servicii de specialitate din cadrul clinicii si de adaptare la
situatiile neprevazute ce pot interveni pe parcursul zilei.
Capacitatea de urmarire si verificare a respectarii graficului de
tratament la termenele prevazute si in etapele prestabilite, de sesizare a
eventualelor disfunctionalitati si de reprogramare operativa a
pacientilor.
Total punctaj
Evaluare generala Total punctaj

EVALUARE ANUALA :
Observatii, comentarii, recomandari ale managerului:
Solicitari si comentarii ale persoanei evaluate:
Am luat la cunostiinta
Salariat,
Data:
Semnatura
Evaluator
Capitolele I, II, III
1 punct Foarte slab
2 puncte Slab
3 puncte Mediu
4 puncte Bun
5 puncte Foarte bun

Calificativul obtinut pentru anul 1015 ......

Semnatura Pentru salariat apreciat potrivit criteriilor de la: