Sunteți pe pagina 1din 6

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE


"GR.T. POPA" IAI

CONTRACT DE COLABORARE
pentru desfurarea activitilor de nvmnt farmaceutic universitar
n farmacii nr. ............... din ..........................
CAPITOLUL I: Prile contractante
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI, cu sediul in
Iasi, str. Universitatii nr. 16, avand cod fiscal 4701100 si numarul de cont
RO66TREZ406504601X000729, deschis la Trezoreria Iasi, n calitate de beneficiar de servicii de
formare farmaceutica a studenilor, reprezentata prin Rector Prof. univ. dr. Drago Pieptu
si
S.C. .., cu sediul n municipiul ,
str., nr, judeul .., telefon/fax:., n calitate de
furnizor
de
servicii
de
formare
farmaceutica
a
studenilor,
reprezentat
prin
manager.., avand cod fiscal.. si numarul de
cont...,
deschis
la.

CAPITOLUL II: Obiectul contractului


Art. 1
(1)Obiectul
prezentului
contract
l
constituie
furnizarea
de
ctre
S.C. a serviciilor de instruire i formare farmaceutic de
natur s asigure toate condiiile necesare n vederea formrii profesionale, practice complete i corecte
a studenilor, sub coordonarea i ndrumarea, de ctre . a
instruirii farmaceutice a cursanilor, menionai n anexa nr1. la prezentul contract, care face parte
integrant din acesta.
(2)Programul de instruire farmaceutica este prevzut n anexa nr.2 la prezentul contract, care face parte
integrant din acesta.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 2
Prezentul contract se ncheie pentru anul universitar 2014-2015 i este valabil de la data ncheierii lui i
pn la data ncetrii anului universitar pentru care a fost ncheiat.
Art. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiional ncheiat cu acordul prilor.

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR.T. POPA" IAI

CAPITOLUL IV: Obligaiile prilor


SECIUNEA A: Obligaiile beneficiarului
Art. 4
Instituia de nvmnt superior medical, n calitate de beneficiar, are urmtoarele obligaii:
a)s pun la dispoziia farmaciei, ca anex la contract (anexa nr. 1), tabelele nominale cuprinznd
studenii care efectueaz practica, pentru fiecare semestru al anului universitar 2014-2015;
b)s pun la dispoziia farmaciei tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinznd numele i prenumele cadrelor
didactice responsabile cu pregtirea practic a studenilor;
SECIUNEA B: Obligaiile furnizorului
Art. 5
S.C, n calitate de furnizor de servicii
de instruire practic a studentilor, are urmtoarele obligaii:
a)s stabileasc, mpreun cu instituia de nvmnt superior, modalitile i factorii care contribuie la
asigurarea calitii instruirii practice a studenilor;
b)s desemneze persoana care va coordona instruirea practic a studenilor n farmacie;(Farmacist sef);
c)s asigure baza material necesar instruirii practice a studentilor;
d)s aduc la cunotin instituiei de nvmnt superior eventualele abateri ale studenilor constatate
pe parcursul efecturii instruirii practice in farmacie.
CAPITOLUL V: Modaliti de plat
Art. 6
Prin acordul prilor, s-a convenit ca S.C..
instruirea practic a cursanilor instituiei de nvmnt superior, gratuit.

s asigure

CAPITOLUL VI: Calitatea serviciilor


Art. 7
Activitile de nvmnt vor fi astfel organizate nct s consolideze pregatirea practica a studentilor,
cu respectarea drepturilor pacienilor, a eticii i deontologiei farmaceutice.
Art. 8
S.C. rspunde, n condiiile
legii, pentru serviciile prestate de stundenti pacientilor, i pentru acoperirea prejudiciilor cauzate
acestora.
Art. 9
Serviciile furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile de calitate elaborate de
organismele abilitate de lege.
CAPITOLUL VII: Rspunderea contractuala
Art. 10
Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor contractuale, partea n culp
datoreaz celeilalte pri daune-interese.

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR.T. POPA" IAI

CAPITOLUL VIII: Clauz special


Art. 11
(1)Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului i care
mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea care o
invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie,
cutremur, marile inundaii, embargo.
(2)Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile de la data apariiei
respectivului caz de for major i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la
anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l
invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3)Cauza de for major antreneaz suspendarea executrii obligaiilor contractuale pentru o perioad
de maximum 6 luni de la producerea acesteia. Dup expirarea acestui termen, oricare dintre pri poate
denuna unilateral contractul.
CAPITOLUL IX: Rezilierea i ncetarea contractului
Art. 12
(1)Prezentul contract nceteaz la expirarea termenului pentru care a fost ncheiat.
(2)Contractul mai poate nceta prin acordul prilor sau la iniiativa temeinic motivat a uneia dintre
pri, cu notificarea celeilalte pri n termen de 15 zile calendaristice nainte de data de la care se
dorete ncetarea contractului.
Art. 13.
Prezentul contract se poate rezilia, la solicitarea oricreia dintre prile contractante, n condiiile
nerespectrii clauzelor contractuale.
CAPITOLUL X: Corespondena
Art. 14
(1)Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor.
(2)Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 3 zile lucrtoare din momentul n care intervin
modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
CAPITOLUL XI: Modificarea contractului
Art. 15
n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata derulrii
prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod corespunztor.
Art. 16
Dac o clauz a prezentului contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu vor
fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o alt
clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului.
Art. 17
Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei pri
contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare cu cel
puin 15 zile calendaristice naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex la prezentul contract.

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR.T. POPA" IAI

CAPITOLUL XII: Soluionarea litigiilor


Art. 18
(1)Litigiile nscute n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea ori alte pretenii
decurgnd din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2)Litigiile nesoluionate conform alin. (1) se soluioneaz de ctre instanele judectoreti competente.
Anexele nr. 1 , nr. 2 si nr.3 fac parte integranta din prezentul contract.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.
S.C..

Administror,

Farmacist ef,

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi

Rector,
Prof. univ. dr. Drago Pieptu

Director General,
Ec. Daniela Drugus
Secretar Sef Universitate,
Gabriela Cuciureanu
Director financiar-contabil,
Ec. Petronela Baranetchi
Oficiul juridic,
Av. Roxana Ruja

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR.T. POPA" IAI

Anexa 1

Nr. Crt.

Nume student

Prenume student

Anul de studiu

DECAN,
Prof. dr. Monica Hncianu

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR.T. POPA" IAI

RECTORAT
S t r. U n i v e rs i t i i n r . 1 6
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-211818
Fax: +40-232-301640
E - m a i l : re c t o r a t @ u m f i a s i . ro

DIRECIA ADMINISTRATIV
Str. Universitii nr.16
700115 Iai, Romnia
Tel: +40-232-301606
+40-232-301607
F a x: + 4 0 - 2 3 2 - 3 0 1 6 5 0
+40-232-301856
E-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro