Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Universitatea
Facultatea
Specializarea
I.
Denumirea
disciplinei
Se marcheaz cu x
II.

Universitatea Sapientia
tiine i Arte, Cluj-Napoca
tiina Mediului
Categoria disciplinei
DF DD DS DC
X

Hidrobiologie

Semestrul
Nr.credite
6
4
III.
Statutul disciplinei
Se marcheaz cu X
IV.

Structura disciplinei (Nr. ore pe sptmn)


Curs
Seminarii
Laborator
Proiect
2
2
Obligatorie
x

Opional

Titular de disciplin
Curs
Seminar
Szigyrt Irma-Lidia
Universitatea Sapientia
tiina Mediului

Facultativ

Laborator
Szigyrt Irma-Lidia
Universitatea Sapientia
tiina Mediului

Proiect

Numele si prenumele
Instituia
Departamentul
Titlul tiinific
Lector univ.
Lector univ.
Gradul didactic
Titular cu norma de
Titular cu norma de
ncadrarea (titular
baz
baz
/asociat)
33
33
Vrsta
V.
Obiectivele disciplinei
Competene profesionale: Identificarea i utilizarea principiilor de structurare i funcionare a apelor
naturale ca al unor sisteme complexe i dinamice cu aspecte fizico-chimice i biologice; identificarea
efectelor polurilor acvatice i utilizarea metodelor adecvate n biomonitorizarea mediului acvatic.
Cunotine: Cunoaterea proprietilor fizice i chimice ale apelor naturale i nelegerea efectelor
acestora asupra structurii biocenozelor acvatice; identificarea principalelor grupe de organisme acvatice,
a acelora cu potenial bioindicator i cu importan deosebit n epurarea-autoepurarea apelor naturale;
identificarea diferitelor tipuri de poluri i a metodelor de remediere i cunoaterea metodelor de
monitorizare biologic a calitii apelor.
Abiliti: Utilizarea corect a metodelor, aparaturii i programelor de statistic n determinarea
parametrilor fizico-chimici ai apei, n prelevarea i prelucrarea probelor biologice, n studiul
comunitilor de organisme acvatice i n prelucrarea datelor calitative i cantitative n procesul de
monitorizare a calitii mediului acvatic i apreciere a biodiversitii; aplicarea cunotinelor teoretice i
practice n anticiparea, prevenirea i remedierea polurilor mediului acvatic.
Competene transversale:Aplicarea strategiilor de munc eficient n echip multisdisciplinar;
formare continu prin documentare profesional personal cel puin i ntr-o limb strin.
VI.
Coninutul disciplinei
VI.1. Curs (capitole i subcapitole)
Nr.ore
Clasificarea apelor naturale. Ciclul biogeochimic al apei. Apa, ca mediu de via.
2
Proprietile fizice i chimice ale apei i importana lor biologic. Dinamica apelor naturale.
2
Regimul termic i caracteristicile fotice ale apelor naturale.
2

Biotopurile i biocenozele specifice apelor curgtoare i stagnante.


2
Bacterioplanctonul, fitoplanctonul i zooplanctonul. Nectonul i bentosul.
4
Tipurile majore de poluare a apelor. Dinamica polurii. Eutrofizarea apelor.
2
Metode ecologice i fiziologice utilizate n aprecierea gradului de poluare.
2
Autoepurarea apelor naturale, epurarea biologic.
2
Toxicitatea apei, substane toxice. Efectele i metode de determinare a toxinelor.
2
VI.2. Seminarii (dac este cazul)
VI.3. Laborator (dac este cazul)
Metode i instrumente de prelevare de probe din ape curgtoare i stttoare.
2
2
Msurarea parametrilor fizico-chimici ai apelor, determinarea substanelor anorganice.
Studierea fitoplanctonului i determinarea troficitii prin densitatea algal.
2
2
Determinarea spectrofotometric a cantitii de clorofil din alge i din cormofite acvatice.
Studierea zooplanctonului i a macrozoobentosului. Calcularea indicelui BISEL.
2
Preparate diatomologice i evaluarea calitii apelor cu ajutorul indicilor de diatomee.
4
Efectuarea unei vizite la o staie de epurare a apei (ex. Someeni jud. Cluj)
4
2
Dezbateri i discuii pe tema diferitelor tipuri de poluri, prezentri de studii de caz.
VI.4 Tematica proiecte (dac este cazul)
VII.
Bibliografie
1. Iordache V., Ardelean F.: Ecologie i protecia mediului, Edit. Matrixrom, Bucureti. (3)
2. Moser M., Plmai Gy. (1992, 1999, 2006): A krnyezetvdelem alapjai, Nemzeti
Tanknyvkiad, Budapest. (6)
3. Muntean I. O. (2008): Ecologie i protecia mediului, ed. II., Edit. Emia, Deva. (3)
4. Nnsi I. (1999, 2005): Humnkolgia, Medicina Knyvkiad Rt., Budapest. (7)
5. Padisk J. (2005): ltalnos limnolgia, ELTE Etvs Kiad, Budapest. (5)
6. Rakonczai J. (2003): Globlis krnyezeti problmk, Lazi Kiad, Szeged. (5)
VIII.
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs clasic combinat cu prezentare Power Point
Curs
Seminar
Msurtori i prelevri pe teren i n laborator, individual sau n grupe de 2-3
Laborator
studeni, vizit efectuat la staia de epurare, prezentare de studii de caz.
Proiect
IX.
Forme de evaluare
Evaluare
Procent
(scris, scris i oral, oral, test, aplicaie practic, altele)
din not
Scris sau oral. Promovare: realizarea baremului minim de 5.00.
70%
Examen
Colocviu
Seminar
Evaluare pe parcurs a activitii, notarea rapoartelor de laborator.
30%
Laborator
Proiect
Alte precizri: Prezentarea la examen este condiionat de frecventarea i promovarea laboratorului.
Data
17. 09. 2012.

Titular de curs/disciplina,
lector univ. drd. Szigyrt Irma-Lidia