Sunteți pe pagina 1din 3

Deducerea personala, beneficiu direct pentru

salariat. In ce conditii se acorda si cum se


calculeaza
Una dintre inlesnirile fiscale oferite de catre stat pentru persoanele cu
un venit brut sub 3.000 de lei pe luna o reprezinta deducerea
personala. Conform art. 56 din Codul fiscal, deducerile personale se
acorda pe mai multe niveluri. Astfel, pentru salariatii care au un venit
brut mai mic sau egal cu 1.000 de lei si nu au persoane in intretinere
declarate angajatorului, deducerea personala este de 250 de lei.
Aceasta inseamna ca baza de calcul a impozitului pe salarii se
diminueaza, ceea ce determina automat si plata unui impozit mai mic
de catre salariat. Principalul beneficiar al acestei prevederi este
salariatul, care ramane, datorita micsorarii bazei de impozitare, cu mai
multi bani in buzunar in cazul de mai sus, salariatul nu plateste
impozit pentru suma de 250 de lei.
Deducerea creste progresiv, cu 100 de lei pentru fiecare persoana declarata in
intretinere de salariat catre angajator. Indiferent daca o persoana intra in intretinere de
la 1 ale lunii sau pe parcursul lunii, salariatul va beneficia de deducerea personala
aferenta acestuia, in suma integrala aferenta unei luni intregi.
Astfel, la un venit brut mai mic sau egal cu 1.000 de lei brut, angajatul va beneficia de
urmatoarele deduceri personale:

250 lei pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;

350 lei pentru salariatii care au 1 persoana in intretinere;

450 lei pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;

550 lei pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;

650 lei pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.

Pentru salariatii care realizeaza un venit brut cuprins intre 1.001 lei si 3.000 lei inclusiv,
valoarea deducerii personale este regresiva si se calculeaza, conform OMFP nr.
1016/2005, dupa formulele urmatoare:

250 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;

350 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au o persoana in intretinere;

450 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;

550 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;

650 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.

Salariatii care realizeaza un venit brut de peste 3.000 de lei nu beneficiaza de


deducere personala nici pentru ei insisi, nici pentru persoanele aflate in intretinerea lor.
Nu se acorda deducere personala pentru personalul trimis in misiune permanenta in
strainatate.
Deducerea personala se acorda persoanelor angajate pe teritoriul Romaniei cu
contract individual de munca, indiferent de natura acestuia (norma intreaga / timp
partial, pe durata determinata /nedeterminata etc.) exclusiv la acel angajator unde
salariatul isi declara functia de baza. Se acorda de catre angajatorii cu sediul sau
domiciliul in Romania, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele incadrate cu
contract individual de munca in conditiile de mai sus.
Valoarea deducerii personale nu se fractioneaza in cadrul lunii, ea se acorda o
singura data in luna de catre un singur angajator. In practica, se acorda la
angajatorul unde salariatul are inca in vigoare contractul individual de munca la data 01
a lunii pentru care se calculeaza statul de plata.
La angajare, pentru a beneficia de aceasta deducere, salariatul trebuie sa depuna la
departamentul de resurse umane o declaratie prin care isi exprima optiunea de a avea
functia de baza la acel angajator sau nu. De asemenea, prin acelasi document, el poate
informa compania si despre persoanele pe care le are in intretinere. Declaratia trebuie
insotita de documente care sa justifice ca respectivele persoane pot avea calitatea de
persoana in intretinere si respecta prevederile din Codul Fiscal (ex.: copii dupa
certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a
persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri mai
mari decat cele acceptate de lege etc.). Persoanele aflate in intretinere pot avea sau
nu domiciliu comun cu salariatul in a carui intretinere se afla.
Conform Codului Fiscal, art.56, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau
alti membri de familie, rudele salariatului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la
gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc
250 lei lunar.Copiii minori ai salariatului, in varsta de pana la 18 ani impliniti, sunt
considerati intretinuti. In cazul copiilor ce se doresc a fi luati in intretinere, salariatul
trebuie sa aduca de asemenea si o adeverinta de la angajatorul partenerului de viata
sau declaratia pe propria raspundere a acestuia, care sa ateste ca cel din urma nu
beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. Atentie insa, copilul minor cu
varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine
contribuabil si prin urmare beneficiaza la randul lui de deducerea personala. In aceasta

situatie parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, deoarece deducerea personala
se acorda o singura data.
Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora, aceasta trebuie sa isi
exprime in scris acordul asupra acordarii deducerii respective salariatului care o
intretine.
Fiecare salariat poate avea maxim 4 astfel de persoane in intretinere pentru care va
primi deducerea personala, fiind obligatoriu ca acestea sa indeplineasca conditiile de
mai sus pentru a putea avea respectiva titulatura. Salariatul poate avea mai mult de 4
persoane declarate catre angajator ca fiind in intretinerea lui, insa doar pentru 4 dintre
ele va primi deducerea aferenta.
Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin
terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses
si de peste 20.000 mp in zonele montane; persoanele fizice care obtin venituri din
cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special
destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea
arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor
viticole si pomicole, indiferent de suprafata.
Trebuie de asemenea subliniat ca, in conformitate cu Normele metodologice aferente
art. 56 din Codul Fiscal, nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor
persoane:

parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori
persoane;

parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu
public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau
sunt decazuti din drepturile parintesti.