Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA POSTLICEALA

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN OPTOMETRIST


Disciplina: Tehnologia materialelor
Anul I

Obiective specifice

Continut tematic

Sa enunte laturile
componente ale
procesului de productie
si tehnologic
Sa explice organizarea
intreprinderilor si
unitatilor economoce

1.Procese de productie si tehnologice


1.1 Structura procesului de productie
1.2 Structura proceselor tehnologice
1.3 Organizarea intreprinderilor si
unitatilor economice
1.4 Documentatia tehnologica
1.5 Etapele de asimilare a unui produs

Sa recunoasca diferite
tipuri de materiale
Sa enunte proprietatile,
incercarile si
tratamentele
materialelor metalice
Sa precizeze
caracteristicile
materialelor din
domeniu

2. Materiale metalice si nemetalice


2.1 Materiale metalice:
Proprietati si incercari (fizice si
chimice, mecanice, tehnologice)
Metale si aliaje metalice
Tratamente termice si termochimice
Protectia suprafetelor metalice
2.2 Materiale nemetalice
Tipuri, proprietati si utilizari
Materiale specifice domeniului
3.Elaborarea si obtinerea
semifabricatelor.
3.1 Metode de generare a suprafetelor
3.2 Prelucrarea prin turnare
3.3 Prelucrarea prin deformare plastica
3.4 Taierea materialelor
3.5 Prelucrarea prin eroziune
3.6 Imbinarea materialelor

Sa diferentieze
procedeele de
prelucrare a unui
semifabricat in functie
de caracteristicile
acestuia

STRATEGII DIDACTICE
Metode
Mijloace

Criterii de evaluare

Expunere
Conversatie
Vizionare
documente
lucrari
Exercitii
Problematizare
Studiu de caz
Expunere
Conversatie
Vizionare
documente
lucrari
Aplicatii
Problematizare
Studiu de caz

Manual
Suport de curs
Fise de lucru
Documentatie
tehologica
Colectie de
piese

Manual
Suport de curs
Standarde
Cataloage
Probe de
materiale
Fise de lucru

Expunere
Conversatie
Vizionare
documente
lucrari
Aplicatii
Problematizare
Studiu de caz

Manual
Suport de curs
Colectie de
semifabricate
Documentatie
tehnologica
Fise de lucru
Scheme grafice

Precizeaza structura procesului


de productie si a celui
tehnologic pe baza
documentatiei si fisei de lucru
Identifica organizarea unei
unitati economice
Identifica materiale metalice si
nemetalice din domeniu
Precizeaza pe fisa de lucru
proprietatile, incercarile si
tratamentele corelate cu
materialele date
Interpreteaza curba
caracteristica deformatietensiuni a unui otel
Diferentiaza in fisa de lucru
metodele de obtinere a
semifabricatelor la cald si la
rece.
Identifica tipul de imbinare la
grupe de materiale date.

Sa cunoasca utilajele,
sculele si dispozitivele
folosite in prelucrarile
prin aschiere.
Sa explice tehnologiile
de prelucrare prin
aschiere

4. Prelucrari prin aschiere


4.1 Procesul de aschiere
4.2 Masini unelte si dispozitive
4.3. Prelucrarea suprafetelor de
revolutie; masini, scule, metode.
Strunjire, gaurire, alezare
Rectificare
Prelucrarea filetelor
Prelucrarea pe masini automate.
4.4 Prelucrarea suprafetelor plane
(frezare, rectificare).
4.5 Prelucrarea rotilor dintate
4.6. Divizarea si gravarea
4.7. Prelucrari de superfinisare( lepuire,
honuire)

Expunere
Conversatie
Vizionare
documente
lucrari
Problematizare
Studiu de caz
Aplicatii

Manual

Sa recunoasca
metodele optime de
control in raport de
tipul pisei si preciziei.
Sa interpreteze
standardele de
toleranta

5. Controlul tehnic.
5.1 Procesele de control, calitatea
produselor si lucrarilor
5.2 Precizia prelucrarilor mecanice
Precizia dimensiunilor
Precizia formei geometrice si a
pozitiei suprafetelor
Rugozitatea suprafetelor
Tolerante si ajustaje. Sisteme de
toleranta si ajustaje.
5.3 Masuratori tehnice
Metode si mijloace de masurare
Indici metrologici
Erori de masurare
5.4 Controlul dimensional al pieselor de
tip arbore si alezaj.

Expunere
Conversatie
Vizionare
documente
lucrari
Problematizare
Studiu de caz
Aplicatii

Manual
Suport de curs
Aparate de
masura si
control
Colectie de
piese
Standarde
Scheme grafice
Fise de lucru

Suport de curs
Machete de
masini unelte
Documentatie
tehnologica
Colectie de
piese si scule
Scheme grafice
si cinematice
Fise de lucru

Indica la o piesa operatiile de


prelucrare prin aschiere in
functie de material, productie si
precizie.
Precizeaza tehnologiile de
prelucrare, utilajele, sculele si
dispozitivele pentru operatiile
indicate pe fisa de lucru

Identifica pe un desen de
executie precizia de prelucrare
data.
Indica metoda de control
corespunzatoare unui caz dat pe
fisa de lucru

Sa enunte importanta
si structura procesului
tehnologic de montaj
Sa recunoasca formele
de organizare a unui
proces de montaj din
domeniu

Calibre
Instrumete cu scara gradata si
vernier
Aparate comparatoare
Aparate optice de masurat
5.5 Controlul filetelor
5.6 Controlul unghiurilor
5.7. Controlul rugozitatii
5.8. Controlul rotilor dintate
5.9 Controlul nedistructiv
6. Tehnologia montajului
6.1. Proces tehnologic de montaj
6.2. Forme de organizare
6.3 Particularitati ale procesului de
montaj din domeniu

Expunere
Conversatie
Problematizare
Studiu de caz
Aplicatii

BIBLIOGRAFIE:
Aurel Nanu Tehnologia materialelor, EDP 1983
Maria Radulescu Studiul materialelor, EDP 1982
D. Dragu, A. Sturzu, s.a.- Tolerante si masuratori tehnice, EDP 1982
Botez E., s.a- Bazele generarii suprafetelor pe masini- unelte, curs litografiat, IPB
T. Banu, F. Danescu, s.a.- Utilajul si tehnologia mecanicii fine, EDP, 1993

Manual
Suport de curs
Scheme grafice
Documentatie
tehnologica
Fise de lucru

Precizeaza structura procesului


tehnologic de mondaj intr-o
situatie practica
Identifica organizarea unui
proces de montaj in domeniu pe
fisa de lucru