Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ......................., nscut la data de
(ziua, luna, anul) ................................................... n (localitatea) ..............................
sector/jude .................................., fiul lui ................................ i al ........................, posesorul
buletinului (crii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de .......................,
cod numeric personal .................................., n calitate de vnztor, pe de o parte, i
1.2 PCAL MIHAI IOAN PFA, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Dunrii, nr. 22, bl. H1, sc. 2,
ap. 22, judet/sector Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj, sub numarul
F12/490/2015, cod fiscal numarul 34248338, avand contul numarul
RO35BTRLRONCRT0294029501 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Pcal
Mihai Ioan, cu functia de persoan fizic autorizat, in calitate de cumparator, pe de alta
parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de vnzare-cumprare cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, vnztorul vnd cumprtorului urmtorul bun Autoturism Dacia Logan, nr. de
nmatriculare ................., motor seria ..........................................., asiu
nr. ....................................... .
Bunul pe care l vnd este proprietatea mea ,dobndit prin contractul de vnzare-cumprare,
autentificat sub nr. .................................... din .......................... la ...................... i transcris
n registrul de transcipiuni i inscripiuni sub nr. ................................ din ........................
la ................................ sau nscris n cartea funciar ................................. .
III. PREUL CONTRACTULUI

3.1. Preul vnzrii este de ............ lei care a fost achitat integral astzi, data autentificrii
prezentului contract.
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Vnztorul garanteaz pe cumprtor mpotriva oricrei eviciuni, ct i mpotriva viciilor
ascunse.
4.2. Cumprtorul declar c a cumprat bunul descris mai sus la preul de ............... lei
i se oblig a-l plti integral.
V. CLAUZE FINALE
5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vnzrii, vor fi achitate potrivit acordului ncheiat ntre pri.
5.2. Prezentul contract de vnzare-cumprare a fost ncheiat ntr-un numr de ...................
exemplare, din care ...................... astzi ........................ data semnrii lui.
VNZTOR

CUMPRTOR