Sunteți pe pagina 1din 36

PROGRAMUL OPERAIONAL CAPITAL UMAN

2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI
CONDIII GENERALE

19 iunie 2015

CUPRINS

Contents
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPITAL UMAN ........................................................................................................ 1
2014-2020 .............................................................................................................................................................. 1
I.

INFORMAII GENERALE ................................................................................................................................ 3


1.1 CONTEXT .........................................................................................................................................................3
1.1.1
Scopul Ghidului Solicitantului Condiii Generale ..................................................................................3
1.1.2
Abrevieri ................................................................................................................................................3
1.1.3
Definiii ..................................................................................................................................................5
1.1.4
Documente strategice relevante ..........................................................................................................8
1.1.5
Prioriti de investiii ale POCU ............................................................................................................9
1.2 FORMA DE FINANARE ..........................................................................................................................................9
1.3 REGIUNI DE IMPLEMENTARE.................................................................................................................................10

II.

CONDIII PENTRU SOLICITAREA FINANRII ............................................................................................... 12


2.1.
REGULI GENERALE PRIVIND SOLICITANII............................................................................................................12
2.1.1. Eligibilitate solicitani .........................................................................................................................12
2.1.2. Selecia partenerilor ............................................................................................................................14
2.1.3. Conflict de interese..............................................................................................................................14
2.1.4. Eligibilitatea proiectului ......................................................................................................................15
2.1.5. Calitatea tehnic i financiar a proiectelor ......................................................................................16
2.2.
REGULI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE ...........................................................................................................19
2.2.1. Contribuia eligibil minim a beneficiarului .....................................................................................19
2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor .............................................................................19
2.2.3. Cheltuieli neeligibile ............................................................................................................................20
2.2.4. Opiuni de costuri simplificate ............................................................................................................21
2.2.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte .................................................................................................22
2.3.
REGULI SPECIFICE PRIVIND ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR, PLAFOANE APLICABILE I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR ...........23
2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect ........................................................................................23
2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i hrana/diurna ............................................................................24
2.3.3. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate .................................................................................24
2.3.4. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului ............................24
2.3.5. Subvenii ..............................................................................................................................................24
2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR ..........................................................................................................................25
2.4.
INDICATORI ..................................................................................................................................................25
2.5.
REGULI PRIVIND INFORMAREA I PUBLICITATEA ..................................................................................................26
2.6.
TEME SECUNDARE FSE ...................................................................................................................................26
2.7.
TEME ORIZONTALE ........................................................................................................................................26
2.8.
ITI ..............................................................................................................................................................27
2.9.
CLLD ..........................................................................................................................................................27

III.

CUM PUTEI SOLICITA FINANAREA ........................................................................................................... 27

IV.

SELECIE I CONTRACTARE ......................................................................................................................... 30


4.1.
4.2.

EVALUARE I SELECIE ....................................................................................................................................30


CONTRACTARE ..............................................................................................................................................33

I.

INFORMAII GENERALE
1.1 CONTEXT

1.1.1

Scopul Ghidului Solicitantului Condiii Generale

Acest ghid cuprinde informaii i reguli generale n sprijinul solicitanilor care doresc s obin
finanare din FSE, prin Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Ghidul se dorete a fi un instrument practic de informare cu privire la regulile generale de eligibilitate
aplicabile i modul de dezvoltare a unei cereri de finanare n cadrul sistemului informatic utilizat de
solicitanii de finanare nerambursabil pentru completarea i transmiterea cererilor de finanare n
cadrul POCU.
Informaiile specifice aplicabile unei cereri de propuneri de proiecte lansat de AM POCU pot fi regsite
n ghidul specific aferent respectivei cereri.

1.1.2

Abrevieri

AM
ANOFM
AP 2014-2020
AP
Art.
CCMAP
CDI
CE
CMPOCU
CNCD
DLRC
FEAD
FEAG
FEDR
FESI
FSE
FPI
GAL
GFL
HG
ILMT
IMM
INS

Autoritatea de Management
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munca
Acordul de Parteneriat 2014-2020
Axa prioritar
Articol
Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat
Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Comisia European
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaional Capital Uman
Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii
Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane
Fondul European de Ajustare la Globalizare
Fondul European de Dezvoltare Regional
Fonduri Europene Structurale i de Investiii
Fondul Social European
Educaie i formare profesional iniial
Grup de Aciune Local
Grupuri Funcionale de Lucru
Hotrre de Guvern
Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri
ntreprinderi Mici i Mijlocii
Institutul Naional de Statistic

IRI
MADR
MFE
MDRAP
MEC
MMFPSPV
NA
OI
ONG
ONRC
OS
OT
PDR
PI
PNDR
PNR
PO
POAD
POAT
POC
POCA
POCU
POIM
POPAM
POR
POS
POSDRU
RST
Reg.
SDL
SIDD
SM
SNC
SNCDI
SNIA
SNISPD
SNISRS
SNIT

Indicatorii de realizare imediat


Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
Not Applicable (eng.)
Organism Intermediar
Organizaie Non-Guvernamental
Oficiul Naional al Registrului Comerului
Obiectiv Specific
Obiectiv Tematic
Plan de Dezvoltare Regional
Prioritate de Investiii
Programul Naional de Dezvoltare Rural
Programul Naional de Reform
Program Operaional
Programul Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Programul Operaional Asisten Tehnic
Programul Operaional Competitivitate
Programul Operaional Capacitate Administrativ
Programul Operaional Capital Uman
Programul Operaional Infrastructur Mare
Programul Operaional de Pescuit i Afaceri Maritime
Programul Operaional Regional
Program Operaional Sectorial
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Recomandare Specific de ar
Regulament
Strategie de dezvoltare local
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil pentru Delta Dunrii 2030
State Membre ale Uniunii Europene
Strategia Naional pentru Competitivitate
Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Strategia Naional privind mbtrnirea Activ
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei
Strategia Naional privind nvmntul Teriar

SNITPV
SNOFM
SNPCFVF

Strategia Naional pentru nvare pe Tot Parcursul Vieii


Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea Fenomenului Violenei n
Familie
Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
Strategia Naional de Sntate
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane

SNPPDC
SNRPTS
SNS
SNTP

SPO
SUERD
TFUE
TIC
UE
YEI

1.1.3

Serviciul Public de Ocupare


Strategia UE pentru Regiunea Dunrii
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
Tehnologia Informaiei i a Comunicaiilor
Uniunea European
Youth Employment Initiative / Iniiativa de Ocupare pentru Tineri

Definiii
Noiuni

MySMIS
Activiti de cooperare
transnaional
Beneficiar

Cerere de propuneri de
proiecte
Cheltuieli generale
administraie

de

Contract de finanare

Cheltuieli directe
Cheltuieli
indirecte/cheltuieli
generale de administraie
Cheltuieli eligibile

Diurn

Definiii
Sistemul informatic utilizat de solicitanii de finanare nerambursabil pentru
completarea i transmiterea cererilor de finanare n cadrul POCU.
Activiti ce au ca scop obinerea de valoare adugat pentru proiect prin utilizarea
experienei partenerilor transnaionali i/sau a exemplelor/leciilor de bun
practic din alte state.
Organism public sau privat responsabil pentru iniierea sau care iniiaz i
implementeaz operaiunile; n contextul sistemelor de ajutor de stat, este
organismul care primete ajutorul; n contextul instrumentelor financiare,
nseamn organismul care implementeaz instrumentul financiar.
Are nelesul prevzut n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune,
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Fondul European pentru
Pescuit i Afaceri Maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune i Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului. n cadrul prezentului ghid, pentru
proiectele implementate n parteneriat, termenul beneficiar semnific
parteneriatul compus din dou sau mai multe entiti cu personalitate juridic
nregistrate n Romnia i/sau n statele membre ale Uniunii Europene, parteneriat
constituit n scopul accesrii finanrii i implementrii proiectului.
Mecanism de acordare a finanrii nerambursabile n cadrul cruia este organizat
un proces de selecie a unor propuneri de proiecte n acord cu un set de condiii
stabilite prin Ghidul solicitantului, n contextul implementrii POCU.
Reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de ansamblu a proiectului i
nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti din cadrul operaiunii; drept
urmare fac parte din categoria costurilor indirecte
Actul juridic semnat ntre AM/OI POCU, pe de o parte i Beneficiarul finanrii
nerambursabile, pe de alt parte, prin care se stabilesc drepturile i obligaiile
corelative ale prilor n vederea implementrii operaiunilor n cadrul POCU.
Reprezint acele cheltuieli eligibile care sunt aferente direct activitilor
generatoare de indicatori i rezultate, legate de obiectivul proiectului
Reprezint acele cheltuieli eligibile care nu pot fi atribuite n mod direct obinerii
unui indicator de realizare imediat/rezultat.
Au nelesul prevzut n Hotrrea Guvernului nr 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune
2014-2020
Suma forfetar zilnic primit de personalul beneficiarului care particip la o

Eligibilitate

Formular de aplicaie
Grant
Indicator de realizare
Indicator de rezultat
Inovare social

Instrument financiar

Investiii
teritoriale
integrate (ITI)

Obiectiv tematic

activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana i alte cheltuieli diverse, cu


excepia cheltuielilor de cazare
Condiiile obligatorii care trebuie s fie ndeplinite de ctre solicitant i/sau de
ctre proiect pentru a putea fi acceptat pentru acordarea unei contribuii
financiare.
Formatul standard disponibil n MySMIS pentru completarea unei propuneri de
proiect.
Sprijin financiar acordat direct n baza unui contract de finanare. n sensul POCU,
grantul este tipul de finanare nerambursabil acordat n cadrul proiectelor
Element care arat din punct de vedere calitativ i cantitativ, gradul de realizare a
activitilor, ca urmare a utilizrii asistenei financiare acordate
Element care msoar efectele, beneficiile i avantajele imediate i directe asupra
grupului int, ca urmare a utilizrii asistenei financiare acordate.
Inovarea social presupune dezvoltarea de idei, servicii i modele prin care pot fi
mai bine abordate provocrile sociale, cu participarea actorilor publici i privai,
inclusiv a societii civile, cu scopul mbuntirii serviciilor sociale1.
POCU promoveaz inovarea social, n special cu scopul de a testa, eventual
implementa la scar larg soluii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a
aborda provocrile sociale.
n contextul fiecrei cereri de propuneri de proiecte sunt furnizate domenii de
inovare social. Solicitanii i partenerii eligibili trebuie s evidenieze n formularul
de aplicaie dac propunerea de proiect contribuie la inovarea social. Contribuia
propunerii de proiect la inovarea social este punctat n cadrul criteriului de
selecie eficacitate.
Msurile Uniunii de sprijin financiar acordat de la buget, pe o baz complementar,
n vederea atingerii unuia sau mai multor obiective specifice de politic a Uniunii.
Respectivele instrumente pot lua forma unor investiii de capital sau cvasicapital,
mprumuturi, garanii, sau alte instrumente de partajare a riscurilor i pot fi, dup
caz, combinate cu granturi2.
Investiia teritorial integrat este un mecanism de implementare la nivel teritorial
care permite punerea n aplicare a unei strategii teritoriale de manier integrat,
utiliznd fonduri din cel puin dou axe prioritare diferite din acelai program
operaional sau din programe operaionale diferite. Acest mecanism poate fi
utilizat n condiiile n care provocrile i nevoile de dezvoltare sunt specifice unei
zone geografice i dac exist o strategie care abordeaz respectivele provocri n
mod integrat. ITI nu este o operaiune n sine3. Conform Acordului de Parteneriat
2014-2020, finanarea ITI vizeaz Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Obiective care acoper domeniile strategice de dezvoltare pentru a contribui la
strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii
(Europa 2020), precum i la misiunile specifice fondului n temeiul obiectivelor
bazate pe tratate, inclusiv coeziunea economic, social i teritorial (conform art.
9 din Reg. 1303/2013). Exist 11 obiective tematice, dintre care 3 sunt vizate prin
POCU:
OT 8 - promovarea sustenabilitii i calitii locurilor de munc i sprijinirea

1 Definiia Comisiei Europene:


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
2 Definiie preluat din Reg.(UE, EURATOM) nr.966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii i de abrogare a Reg. (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
3 Definiie preluat din Ghidul Comisiei Europene privind ITI, disponibil pe pagina:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_iti.pdf

mobilitii forei de munc;


OT 9 - promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme
de discriminare;
OT 10 - investiiile n educaie, formare i formare profesional pentru
competene i nvare pe tot parcursul vieii.
nseamn un proiect, un contract, o aciune sau un grup de proiecte selectate de
autoritile de management ale programelor n cauz sau sub responsabilitatea
acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioriti sau unor prioriti
aferente. n contextul POCU, operaiunea este proiectul selectat i contractat.
nseamn o operaiune care a fost ncheiat n mod fizic sau implementat integral
i pentru care toate plile aferente au fost efectuate de beneficiari, iar contribuia
public relevant a fost pltit beneficiarilor
Persoan juridic care poate participa alturi de solicitant la depunerea unei
propuneri de proiect n cadrul POCU i, n condiiile admiterii pentru finanare,
particip alturi de solicitant la implementarea proiectului, n conformitate cu
prevederile acordului de parteneriat semnat.
Teme care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 i pe care
POCU le abordeaz transversal n cadrul axelor prioritare. Temele orizontale din
POCU sunt: dezvoltarea durabil, egalitatea de anse i non-discriminarea i
utilizarea TIC i contribuia la dezvoltarea de competene digitale
Direcii prioritare de concentrare a sprijinului din FESI, aferente obiectivelor
tematice stabilite prin Reg. 1303/2013, care sunt integrate n POCU n cadrul
fiecrei axe prioritare.
Solicitarea de finanare nerambursabil transmis n condiiile stabilite prin Ghidul
solicitantului, care a fost admis pentru finanare. Proiectul reprezint, conform
definiiei Comisiei Europene un grup de activiti care trebuie realizate ntr-o
secven logic, pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate ntr-o
perioad de timp i cu un buget definit4.
n contextul implementrii POCU, propunerea de proiect reprezint o solicitare de
finanare nerambursabil transmis n condiiile stabilite prin Ghidul solicitantului.
Ulterior etapei de selecie, propunerile de proiecte admise pentru finanare sunt
numite proiecte.
Persoan juridic care transmite o propunere de proiect, n condiiile stabilite prin
Ghidul solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte lansate n
cadrul POCU.
n cazul finanrilor nerambursabile acordate prin Programul Operaional Capital
Uman 2014-2020 (POCU) n baza unui contract de finanare, externalizarea
(subcontractul) reprezint acel acord scris/contract ncheiat n baza legislaiei
relevante, prin care beneficiarul ncredineaz o activitate sau o parte limitat a
unei activiti asumate prin cererea de finanare unei tere persoane juridice, alta
dect entitile partenere
Suport acordat de ctre beneficiar grupului-int eligibil, sub form financiar sau
n natur

Operaiune

Operaiune finalizat

Partener

Principii/teme orizontale

Prioritate de investiii

Proiect

Propunere de proiect

Solicitant

Subcontractarea

Subvenii
(ajutoare,
premii, burse)
Suma forfetar
Teme secundare FSE

Comisia

European,

Reprezint suma stabilit conform contractului de finanare ce se va ncasa la finele


perioadei de implementare dac indicatorii proiectului sunt ndeplinii
Teme care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, preluate n
POCU, respectiv utilizarea TIC i inovarea social

Project

Cycle

Management

guidelines,

pagina

8,

disponibil

pe

pagina

de

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

internet:

1.1.4

Documente strategice relevante

Principalele documente de interes pentru solicitani n cadrul POCU 2014 - 2020 sunt:
Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Ordinul de cheltuieli eligibile
Ghidul Solicitantului - Condiii generale
Ghidul Solicitantului - Condiii specifice, aferent cererii de propuneri de proiecte
De asemenea, n definirea cererilor de propuneri de proiecte AM POCU are n vedere corelarea
lansrilor cu intele asumate n POCU 2014-2020 la nivel de indicatori, dar i cu obiectivele i
intele stabilite n documentele strategice relevante care au fost avute n vedere n perioada de
elaborare POCU 2014-2020.

Din acest punct de vedere, solicitanii i partenerii eligibili vor trebui s evidenieze
n cererea de finanare elemente de relevan n raport cu o parte din documentele strategice
menionate de AM ca fiind de interes pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte.
Principalele documente strategice relevante (cu abrevierile din POCU 2014-2020) sunt:
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Acordul de parteneriat 2014-2020


Recomandrile specifice de ar
Strategia Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii
romilor
Strategia Guvernului pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor i mbuntire a mediului
de afaceri
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil pentru Delta Dunrii 2030
Strategia Naional de Dezvoltare Regional
Strategia Naional pentru Competitivitate
Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Strategia Naional privind mbtrnirea Activ
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei
Strategia Naional privind nvmntul Teriar

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Strategia Naional pentru nvare pe Tot Parcursul Vieii


Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea Fenomenului Violenei n Familie
Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
Strategia Naional de Sntate
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane

4.

20.

1.1.5

Strategia UE pentru Regiunea Dunrii

Prioriti de investiii ale POCU

Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare total de aproximativ 5


miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuie UE), stabilete prioritile de
intervenie ale Romniei n domeniul ocuprii forei de munc, al incluziunii sociale i educaiei.
Obiectivul major urmrit l reprezint dezvoltarea resurselor umane prin creterea accesului la
un sistem de educaie i formare profesional de calitate, stimularea ocuprii, cu precdere
pentru tineri, reducerea srciei i a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii
sociale i de sntate. POCU sprijin operaiuni nscrise n 3 obiective tematice (OT 8, 9 i 10),
13 prioriti de investiii (8i, 8ii, 8iii, 8v, 8vii, 9ii, 9iv, 9v, 9vi, 10i, 10ii, 10iii, 10iv) i 58 obiective
specifice, conform Regulamentului CE nr. 1303/2013.

Axa prioritar

Obiectiv tematic

Prioritatea de
investiii

Obiectiv Specific

8ii

1.1; 1.2

8ii

2.1; 2.2; 2.3

8i, 8iii, 8v, 8vii, 10iii

3.1-3.12

9ii, 9iv, 9v

4.1-4.16

9vi

5.1-5.2

10

8ii, 10i, 10ii, 10iii,


10iv

6.1-6.17

N/A

N/A

7.1, 7.2, 7.3

1.2 Forma de finanare


Forma de sprijin finanat prin POCU 2014-2020 poate fi:
grant nerambursabil (mecanism competitiv, mecanism non-competitiv, schema de
ajutor de stat, schema de ajutor de minimis, grant global)
instrumente financiare
9

Date fiind elementele de specificitate ale instrumentelor financiare, prezentul ghid nu se aplic
finanrilor acordate prin intermediul instrumentelor financiare.
Granturile pot fi administrate direct de AM POCU/ OI POCU sau de un administrator de grant
global (n cazul lansrilor gestionate sub forma grantului global). Aceste condiii vor fi detaliate
n Condiiile specifice aplicabile fiecrei cereri de propuneri de proiecte.

1.3 Regiuni de implementare


n Romnia, investiiile din POCU vor fi finanate n toate cele 8 regiuni eligibile. Dintre acestea,
7 se ncadreaz n categoria de regiuni mai puin dezvoltate (al cror PIB pe cap de locuitor este
mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27: NordEst, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia,
Vest, Nord-Vest i Centru), iar Bucureti-Ilfov se ncadreaz n categoria regiuni mai dezvoltate
(al cror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27).
La nivelul programului sunt stabilite alocri financiare n funcie de categoriile de regiuni,
respectiv ntre regiuni mai dezvoltate i regiuni mai puin dezvoltate, ceea ce reflect
necesitatea real de a concentra resursele financiare n regiunile mai puin dezvoltate, regiuni
cu oportuniti mai limitate dect Bucureti-Ilfov. n acest sens, la nivelul POCU sunt prioriti
de investiii care asigur finanare numai pentru regiunile mai puin dezvoltate, cum ar fi
antreprenoriatul, instruirea angajailor i capacitatea de adaptare la schimbare, nvarea pe tot
parcursul vieii, economia social.
n cadrul fiecrei cereri de propuneri de proiecte vor fi clar indicate alocrile financiare n
funcie de categoriile de regiuni.
Menionm c, n funcie de categoria de ncadrare a regiunii n regiuni mai dezvoltate sau mai
puin dezvoltate, cotele de cofinanare difer dup cum se specific n Regulamentul CE nr.
1303/2013:
a) 85 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor membre n care PIB-ul mediu
pe cap de locuitor n perioada 2007 - 2009 a fost sub 85 % din PIB-ul mediu n UE-27
din aceeai perioad i pentru regiunile ultraperiferice, inclusiv alocrile
suplimentare pentru regiunile ultraperiferice;
b) 80 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor membre, altele dect cele
menionate la litera (a) i pentru toate regiunile al cror PIB pe cap de locuitor folosit
ca criteriu de eligibilitate n perioada de programare 2007 - 2013 a reprezentat sub
75 % din media UE-25, dar al cror PIB pe cap de locuitor depete 75 % din PIB-ul
mediu al UE-27.
Rata maxim de cofinanare de mai sus se majoreaz pentru axa prioritar de implementare a
YEI (ILMT). Majorarea respectiva se determin conform normelor specifice fondului. Rata
maxim de cofinanare la nivelul unei axe prioritare se majoreaz cu zece puncte procentuale,
10

n cazul n care o ax prioritar n ansamblu este implementat prin intermediul instrumentelor


financiare sau prin dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (CLLD AP5).
n situaia n care un proiect se adreseaz unui grup int care are reziden att din regiuni mai
puin dezvoltate ct i din regiunea Bucureti Ilfov, cofinanarea va fi calculat proporional cu
ponderea fiecrei regiuni n totalul grupului int (raportul dintre numrul participani din
regiunea mai dezvoltat, respectiv mai puin dezvoltat i numrul total al participanilor).

11

II.

CONDIII PENTRU SOLICITAREA FINANRII

2.1.

Reguli generale privind solicitanii

2.1.1. Eligibilitate solicitani


Pentru a putea aplica pentru finanare n cadrul POCU, solicitantul i partenerii acestuia trebuie
s ndeplineasc urmtoarele cerine:
Solicitantul i Partenerii si (dac e cazul) trebuie s fac parte din categoria de beneficiari
eligibili i s ndeplineasc urmtoarele condiii generale:
Solicitantul i partenerii trebuie s fac parte din categoriile de beneficiari eligibili
menionate n Ghidul Solicitantului.
Solicitantul i/sau partenerii au experien n implementarea de proiecte cu finanare
nerambursabil sau din fonduri private, n urmtoarele condiii5:
o solicitantul i/sau partenerii au implementat (finalizat) cel puin 1 proiect (nu
neaprat mpreun) i/sau
o solicitantul sau partenerul au desfurat acelai tip de activiti i au avut
rezultate similare, relevante pentru msurile pentru care se solicit finanarea.
Valoarea total a proiectului pentru care se solicit finanarea poate fi maximum de
dou ori mai mare dect cea mai mare valoare a unui proiect implementat al
solicitantului i/sau partenerilor (nu neaprat mpreun) sau dect valoarea total a
activitilor relevante pentru msurile pentru care se solicit finanarea, desfurate
pn n momentul depunerii cererii de finanare6.
Este prezentat motivarea selectrii i rolul concret al fiecrui parteneri / fiecrui tip de
parteneri.
o Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat n cel puin dou
activiti principale (acele aciuni care au drept rezultat nemijlocit obinerea
output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.
Solicitantul trebuie s fie o organizaie legal constituit n Romnia i s i desfoare
activitatea n Romnia
Partenerii pot fi organizaii juridice legal constituite n Romnia sau n alte state membre UE
(n cazul partenerilor transnaionali)
Solicitantul i partenerii trebuie s aparin uneia dintre categoriile de solicitani i parteneri
eligibili conform Condiiilor specifice stabilite pentru fiecare cerere de propuneri de
proiecte.
5 Acest subcriteriu nu se aplic beneficiarilor schemei de ajutor de stat i de minimis.
6 n cazul proiectelor/activitilor trecute desfurate n parteneriat, la calcularea valorii maxime solicitate se va ine cont de cota-parte pe care
a gestionat-o solicitantul, respectiv partenerul.

12

Solicitantul i partenerii acestuia trebuie s NU se ncadreze n una din urmtoarele situaii:


se afl n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciar, are ncheiate concordate, i-a suspendat activitatea n ultimii 2
ani dinaintea depunerii cererii de finanare sau face obiectul unei proceduri n urma
acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei proceduri de aceeai natur
prevzute de legislaia sau de reglementrile naionale;
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea
organizaiei solicitantului au fost condamnai printr-o hotrre cu valoare de res
judicata pentru un delict legat de conduita profesional;
reprezentanii legali/structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea
organizaiei solicitantului au comis n conduita profesional greeli grave, demonstrate
prin orice mijloace;
se ncadreaz, din punct de vedere al obligaiilor de plat la bugetele publice, ntr-una
din situaiile de mai jos:
o obligaiile de plat nete depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele
12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de
Administrare Fiscal;
o obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul
semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice
locale.
reprezentanii legali/structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea
organizaiei solicitantului au fost condamnai printr-o hotrre cu valoare de res
judicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte
activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene;
i se aplic o sanciune administrativ n legtur cu declaraii false n furnizarea
informaiilor solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar, sau
pentru faptul c nu a furnizat acele informaii, sau n legtur cu faptul c s-a constatat
o nclcare grav a obligaiilor ce i revin n temeiul contractelor deja finanate;
solicitantul i partenerul/partenerii i/sau reprezentanii legali/structurile de conducere
a organizaiei solicitante/partenere i persoanele care asigur conducerea organizaiei
solicitantului/partenerului/partenerilor se afl n situaia de conflict de interese sau
incompatibilitate;
solicitantul sau partenerii se afl pe lista beneficiarilor exclui de la finanare n urma
rezilierii contractelor de finanare din culpa beneficiarului sau a membrilor
parteneriatului sau refuz s semneze contractul de finanare sau se afl n situaia de
conflict de interese;
dac informaiile prevzute n cererea de finanare nu corespund cu documentele
suport depuse n etapa de contractare.

13

2.1.2. Selecia partenerilor


Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena organizaiei solicitante, n calitate de
lider al parteneriatului. n conformitate cu Regulamentul CE nr. 1303/2013, organizaiile
solicitante au obligaia s asigure selecia partenerilor numai prin aplicarea unei proceduri
transparente i nediscriminatorii; astfel acestea:
au obligaia de a face public intenia de a stabili un parteneriat n vederea
implementrii unui proiect finanat din instrumente structurale, menionnd totodat
principalele activiti ale proiectului i condiiile minime pe care trebuie s le
ndeplineasc partenerii;
partenerii vor fi alei dintre entitile care au rspuns anunului public;
n cazul n care nu s-a primit nici un rspuns la anunul public, atunci solicitantul va face
dovada c partenerii au fost selectai dintre organizaiile care activeaz n domenii
concordante cu obiectivele specifice ale proiectului.
Solicitanii instituii publice au obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale relevante:
OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, cu completrile i modificrile ulterioare.
2.1.3. Conflict de interese
Reprezint conflict de interese orice situaie care mpiedic solicitantul/partenerii de a avea o
atitudine profesionist, obiectiv i imparial, sau care i mpiedic s execute activitile
prevzute n cererea de finanare sau n reglementrile specifice ntr-o manier profesionist,
obiectiv i imparial, din motive referitoare la familie, via personal, afiniti politice sau
naionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menionate includ
orice avantaj pentru persoana n cauz, soul/soia sau o rud ori un afin, pn la gradul 2
inclusiv. Solicitanii de finanare nerambursabil se oblig s ntreprind toate diligenele
necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existena oricrei incompatibiliti i s
informeze cu celeritate, n scris, AM POCU n legtur cu orice situaie care d natere sau este
posibil s dea natere unui astfel de conflict. Dispoziiile menionate se aplic personalului
solicitantului de finanare nerambursabil/partenerilor/ subcontractanilor, dup caz. n aceste
situaii, AM POCU poate impune sanciuni administrative sau financiare.
Sanciunile sunt proporionale cu importana contractului i cu gravitatea abaterii i pot consta
n:
i) excluderea solicitantului n cauz de la contracte sau granturi finanate de la buget, pe o
perioad maxim de zece ani i/sau
ii) plata unor sanciuni financiare de ctre solicitant, n limita valorii contractului n cauz.

14

2.1.4. Eligibilitatea proiectului


Pentru a putea beneficia de finanare n cadrul POCU, proiectul propus trebuie s ndeplineasc
urmtoarele cerine7:
Proiectul propus spre finanare (activitile proiectului, cu aceleai rezultate, pentru
aceiai membri ai grupului int) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri
nerambursabile (evitarea dublei finanri)8
Proiectul propus spre finanare s NU fie ncheiat n mod fizic sau implementat integral
nainte de depunerea cererii de finanare la autoritatea de management, indiferent dac
toate plile aferente au fost efectuate de ctre beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg.
1303/2013)
Proiectul s se ncadreze n programul operaional (n axa prioritar, prioritatea de
investiii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediat i de rezultat i tipurile de
msuri) conform specificului de finanare stabilit n Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Grupul int al proiectului propus s se ncadreze n categoriile eligibile menionate n
Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Valoarea proiectului I contribuia financiar solicitat trebuie s se ncadreze n
limitele stabilite n Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie s depeasc 3 ani, cu
excepia proiectelor depuse n cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata
acestora nu trebuie s depeasc perioada de implementare a programului.
Costurile eligibile pentru obinerea unei uniti de indicator int trebuie s se
ncadreze n limita prevzut n Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Bugetul proiectului propus trebuie s se ncadreze n limitele de buget stabilite prin
Ghidurile Specifice ale Solicitantului i s respecte rata de cofinanare (FSE, Iniiativa de
Ocupare pentru Tineri, buget naional i contribuie proprie) stabilit prin Ghidurile
Specifice ale Solicitantului
Proiectul trebuie s cuprind cel puin activitile obligatorii, prevzute n Ghidul
Solicitantului
Echipa de management a proiectului trebuie s respecte componena obligatorie
maxim stabilit pentru aceast categorie de costuri prin Ghidurile Specifice ale
Solicitantului
Proiectul trebuie s cuprind, n cadrul activitii de informare i publicitate, msurile
minime prevzute n Manualul de Identitate Vizual

7 Condiiile trebuie ndeplinite cumulativ


8 Solicitantul/beneficiarul trebuie s se asigure c participanii la operaiuni nu au reprezentat grup int pentru msuri similare, cofinanate
din fonduri nerambursabile. n cazul n care, n implementare, se constat nclcarea acestui criteriu, contractul de finanare va fi reziliat,
conform prevederilor legale n vigoare.

15

Proiectul trebuie s descrie modul n care sunt respectate temele orizontale ale UE
(dezvoltare durabil, egalitate de anse, nediscriminare, cooperare transnaional)
Proiectul trebuie s descrie modul n care sunt respectate temele secundare ale UE
(utilizare TIC, inovare social)
2.1.5. Calitatea tehnic i financiar a proiectelor
Calitatea tehnic i financiar presupune analiza proiectului i notarea acestuia din perspectiva
a 4 criterii.
1.

Relevana proiectului - msura n care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din


documentele strategice relevante i la soluionarea nevoilor specifice ale grupului
int

Proiectul se ncadreaz n strategiile aferente domeniului, existente la nivel


comunitar, naional, regional, local, instituional, dup caz prin obiectivele,
activitile i rezultatele propuse

Natura i dimensiunea grupului int in cont de natura i complexitatea


activitilor implementate i de resursele puse la dispoziie prin proiect
(acesta trebuie compus doar din persoanele care beneficiaz n mod direct
de activitile proiectului)

Categoriile de grupul int sunt clar delimitate i identificate din perspectiva


geografic i a nevoilor

Nevoile grupului int vizat prin proiect sunt identificate de ctre solicitant pe
baza unei analize proprii, avnd ca surse alte studii, date statistice i/sau
cercetarea proprie

Proiectul prezint detaliat metodologia i rezultatele analizei, informaiile oferite


fiind credibile
Este prezentat n proiect modalitatea n care sunt respectate temele orizontale
ale UE, specificate n Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Este prezentat n proiect modalitatea n care sunt respectate temele secundare
ale UE, specificate n Ghidurile Specifice ale Solicitantului

Este descris experiena solicitantului i a partenerilor, implicarea acestora n


proiect i sunt prezentate resursele materiale i umane pe care le are fiecare
la dispoziie pentru implementarea proiectului

Activitatea partenerului este strict legat de activitile pe care le va implementa

16

2.

3.

Implicarea partenerului n proiect aduce plus-valoare, maximiznd rezultatele


proiectului i calitatea acestora

Eficacitatea implementrii proiectului - msura n care rezultatele proiectului contribuie


la atingerea obiectivelor propuse

Exist corelaie ntre activiti, realizrile imediate (natur i inte) i grupul int
(natur i dimensiune)

Activitile sunt descrise detaliat i contribuie n mod direct la atingerea


indicatorilor de realizare imediat propui prin proiect, avnd n vedere
resursele financiare, umane i materiale ale proiectului

intele propuse sunt stabilite n funcie de tipul activitilor, graficul de


planificare a activitilor, resursele prevzute, natura rezultatelor

Exist corelaie ntre realizrile imediate, rezultate (natur i inte) i obiectivele


de program

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente


domeniului respectiv

Se ofer detalii privind modalitatea de identificare i implicare a membrilor


grupului int n activitile proiectului (asigurarea prezenei numrului de
membri propus, ca de exemplu prezena la sesiuni de instruire)

Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului int le primesc


exclusiv ca urmare a implementrii proiectului

Impactul estimat asupra grupului int i asupra domeniului este realist

Modalitatea de realizare a monitorizrii interne a activitilor proiectului poate


constitui o garanie a atingerii rezultatelor propuse

Sunt descrise premisele n care proiectul poate fi implementat cu succes, precum


i riscurile i impactul acestora asupra desfurrii proiectului i a atingerii
indicatorilor propui

Sunt prezentate msurile de prevenire a apariiei riscurilor i de atenuare a


efectelor acestora n cazul apariiei

Se va ine cont de realismul descrierii riscurilor i a eficienei msurilor de


prevenie i de minimizare a efectelor (nu se va acorda prioritate numrului
riscurilor identificate)

Eficiena implementrii proiectului - msura n care proiectul asigur utilizarea optim a


resurselor (umane, materiale, financiare), n termeni de calitate, cantitate i timp
17

alocat, n contextul implementrii activitilor proiectului n vederea atingerii


rezultatelor propuse

4.

Este prezentat o analiz a costurilor de pe pia pentru servicii/bunuri similare

Exist un raport rezonabil ntre rezultatele urmrite i costul alocat acestora;

Este justificat alegerea opiunilor tehnice n raport cu activitile, rezultatele i


resursele existente, precum i nivelurile aferente ale costurilor estimate;

Poziiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, avnd


atribuii individuale, care nu se suprapun, chiar dac proiectul se
implementeaz n parteneriat sau se apeleaz la externalizare;

Echipa de implementare a proiectului este adecvat n raport cu planul de


implementare a proiectului i cu rezultatele estimate;

Implicarea n proiect a tuturor membrilor echipei este adecvat realizrilor


propuse i planificrii activitilor (activitatea membrilor echipei de proiect
este eficient)

Resursele materiale puse la dispoziie de solicitant i parteneri (dac este cazul)


sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT,
mijloace de transport etc.);

Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din bugetul


proiectului este justificat i contribuie la buna implementare a acestuia
(sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.).

Planificarea activitilor se face n funcie de natura acestora, succesiunea lor


este logic;

Termenele de realizare in cont de durata de obinere a rezultatelor i de


resursele puse la dispoziie prin proiect

Este justificat nevoia de subcontractare, n relaie cu activitile proiectului i cu


resursele existente la solicitant i la partener, dac este cazul.

Sustenabilitatea proiectului - msura n care proiectul asigur continuarea efectelor


sale i valorificarea rezultatelor obinute dup ncetarea sursei de finanare

Proiectul are prevzute, din timpul implementrii, aciuni/activiti care duc la


sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare
n proiect a altor factori interesai, alocarea n bugetul viitor a unei sume
pentru continuarea activitii, valorificarea rezultatelor printr-un alt

18

proiect/alte activiti, demararea unor activiti care s continue proiectul


prezent etc.);

2.2.

Planul de implementare al proiectului include etapele de validare / avizare /


aprobare a rezultatelor imediate de ctre stakeholderi, ca premis a
asigurrii sustenabilitii.

Diseminarea rezultatelor ctre alte entiti (de exemplu metodologii, materiale


de instruire, curriculum etc.);

Utilizarea rezultatelor proiectului n activiti/proiecte ulterioare;

Proiectul i/sau rezultatele obinute n urma implementrii acestuia, sunt


multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, naional).

Reguli generale privind cheltuielile

2.2.1. Contribuia eligibil minim a beneficiarului


Contribuia solicitantului reprezint aportul financiar propriu corespunztor procentajului
minim din valoarea total eligibil a proiectului propus care va fi suportat de ctre solicitant sau
parteneriat. Limita minim admisibil pentru contribuia solicitantului/parteneriatului este
prezentat n Ghidurile Specifice ale Solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de
proiecte.
Dac proiectul este propus de un grup de organizaii partenere, aceast contribuie poate fi
asigurat n comun.
Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile efectuate n timpul implementrii
proiectului i considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de
ctre beneficiar (solicitant i/sau partener, dup caz).

2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor


Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii cu
caracter general:
s fie efectiv pltit de ctre beneficiar de la data intrrii n vigoare a contractului de
finanare/deciziei de finanare sau de la data menionat n contractul de
finanare/decizia de finanare; prin excepie, pentru proiectele selectate prin
mecanismul non-competitiv cheltuiala trebuie s fie suportat de ctre beneficiar i
pltit ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, dac autoritatea de management sau
19

organismul intermediar nu decide altfel prin contractul/decizia/ordinul de finanare ( n


cazul cheltuielilor din cadrul Iniiativei Locuri de Munc pentru Tineri, acestea sunt
eligibile de la 1 septembrie 2013);
s nu fi fcut obiectul altor finanri din fonduri publice, cu excepia prevederilor art. 7
lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune 2014-2020;
s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de
alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora
cheltuielile s poat fi auditate i identificate. Fac excepie de la aceast obligaie
cheltuielile eligibile aferente opiunilor de costuri simplificate (bareme standard de cost
(unit cost), finanarea pe baz de rat forfetar (flat rate), sum forfetar (lump sum);
s fie n conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanare ncheiat
de ctre autoritatea de management, de organismul intermediar, de administratorul
schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru implementarea
instrumentului financiar, pentru aprobarea operaiunii;
s fie conform cu prevederile legislaiei aplicabile la nivel naional i la nivelul Uniunii
Europene;
s fie rezonabile, justificate i s respecte principiile bunei gestiuni financiare, n special
n ceea ce privete economia i eficiena.
Eligibilitatea cheltuielii este legat i de obligaia ca aceasta s fi fost efectuat:
pentru operaiuni stabilite ca fiind eligibile conform condiiilor anunate de AM POCU (n
Condiiile specifice aferente fiecrei lansri de cereri de propuneri de proiecte);
pentru operaiuni implementate n zona vizat de program (n regiunile eligibile);
pentru un grup int eligibil, aa cum este definit conform condiiilor anunate de AM
POCU (n Ghidurile Specifice ale Solicitantului aferente fiecrei lansri de cereri de
propuneri de proiecte).

2.2.3. Cheltuieli neeligibile


Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
subcontractele (externalizrile) care determin o cretere a costului de executare a
operaiunii, fr a aduce o valoare adugat;
subcontractele (externalizrile) n temeiul crora plata se definete n procente din costul
total al proiectului;
taxa pe valoarea adugat recuperabil;
20

dobnda debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenii pentru dobnd sau pentru comisioane de garantare;
contribuia n natur;
achiziia de echipamente second-hand;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii;
cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea i comercializarea tutunului i a produselor din tutun;
achiziionarea de infrastructuri, terenuri i bunuri imobiliare pentru o contribuie din partea
Fondului Social European, cu excepia cazurilor n care se aplic prevederile art. 98 alin. (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
orice cheltuieli care depesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin
instruciuni speciale care vizeaz instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de
cheltuieli.

2.2.4. Opiuni de costuri simplificate


Pentru cererile de propuneri de proiecte care vor fi finanate din POCU 2014-2020, beneficiarii
vor avea posibilitatea s utilizeze una dintre cele dou opiuni de costuri simplificate descrise
mai jos:
1. n buget v putei calcula cheltuielile indirecte ca rat forfetar de maxim 15 % din
costurile directe cu personalul.
Dac utilizai aceast opiune, pe parcursul implementrii proiectului nu vi se vor
solicita documente suport pentru cheltuielile indirecte efectuate in cadrul
proiectului.

2. n buget v putei calcula alte cheltuieli dect cheltuielile directe cu personalul, ca rat
forfetar de pn la 40 % din costurile directe cu personalul, n cazul operaiunilor FSE
care prezint valori semnificative privind cheltuielile cu personalul (Art 14.2
Reg.1304/2013/ESF).
Dac utilizai aceast opiune, pe parcursul implementrii proiectului nu vei fi
obligat s furnizai documente suport pentru alte cheltuieli eligibile (directe i
indirecte)
Dac dorii s utilizai n implementarea proiectului dvs. o opiune de costuri simplificate,
acest lucru va trebui precizat nc din faza de depunere a cererii de finanare. Propunerea
de buget pe care o vei completa va trebui s reflecte opiunea aleas de dvs.

21

2.2.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte


-

Cheltuielile eligibile directe reprezint costurile care pot fi atribuite direct realizrii unui
anumit indicator al operaiunii i pentru care poate fi demonstrat legtura cu
indicatorul n cauz, fiind direct proporional cu mrimea indicatorului (ex. nr. de
manuale depinde direct de numrul de participani la curs)
Cheltuielile eligibile indirecte reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de
ansamblu a proiectului i nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti/ unui indicator
din cadrul operaiunii. Aceste costuri includ i cheltuieli generale de administraie,
aceste cheltuieli nefiind proporionale cu mrimea indicatorului de realizare. Spre
exemplu, tipuri de cheltuieli indirecte eligibile sunt cheltuielile administrative,
cheltuielile cu managementul de proiect, utiliti.
Cheltuielile de personal sunt cheltuielile care decurg dintr-un acord ntre angajator.
Cheltuielile de personal includ remuneraia total pltit personalului n schimbul
muncii efectuate de acesta n cadrul operaiunii finanate prin POCU.
Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte:

Cheltuielile directe de personal reprezint acele cheltuieli cu personalul care este direct
implicat n activiti generatoare de indicatori i rezultate din cadrul operaiunii. Ca
principiu general, cheltuielile aferente personalului care acorda servicii direct ctre
grupul int vor fi ncadrate n categoria de cheltuieli directe. Spre exemplu, aceste
cheltuieli vor include experi implicai n selecia grupului int, experi formare, experi
consiliere etc. n funcie de natura interveniei finanate prin proiect.

Cheltuielile indirecte de personal reprezint acele cheltuieli cu personalul a crui


activitate nu este direct legat de indicatorii i rezultate din cadrul operaiunii (personal
administrativ i auxiliar).

Spre exemplu, personalul administrativ, contabilul, personalul implicat n achiziii


publice, vor fi ncadrai n cheltuieli indirecte de personal. n schimb, cheltuielile
aferente consilierului juridic sau specialistului IT vor fi considerate cheltuieli
indirecte atunci cnd acetia asigur servicii de sprijin (suport) pentru echipa de
implementare, DAR vor fi considerate cheltuieli directe dac acetia vor furniza
servicii de formare sau consiliere pentru grupul int n domeniul juridic, respectiv
IT.
Managementul proiectului (managerul de proiectul, responsabilul tehnic i responsabilul
financiar) va fi ncadrat n categoria de cheltuieli indirecte de personal.

22

2.3.

Reguli specifice privind eligibilitatea cheltuielilor, plafoane aplicabile i


justificarea cheltuielilor

2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect


2.3.1.1. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul
Tabel 1: Plafoane de decontare personal

Nr. crt.

Categorie de personal

Plafon de decontare/ ora


lucrat (lei/h)

Echipa de management
Manager proiect
Responsabil tehnic
Responsabil financiar
Echipa de implementare
4.
Experi
Personalul administrativ i auxiliar
5.
consilier juridic
expert achiziii publice
6.
Personal suport (ex: asistent manager)
NB1: Echipa de management va avea, n mod obligatoriu, doar aceste 3 poziii.
1.
2.
3.

150
120
120
150
120
120
30

NB2: plafoanele de mai sus pot fi revizuite de ctre AM POCU n funcie de evoluia salariilor din
domeniu.

Plafoanele de decontare aferente personalului proiectului se exprim per or lucrat.

n bugetul proiectului trebuie s se precizeze cu exactitate numrul de ore prestate de


fiecare persoan din proiect.
Plafoanele de decontare prezentate mai sus reprezint valori maxime rambursabile de
ctre AM POCU, att pentru experii proprii (angajai) ct i pentru experii externi
(subcontractai), reprezentnd remuneraia net i contribuiile/taxele aferente (fr
contribuiile angajatorului).
Taxele i contribuiile angajatorului reprezint cheltuieli eligibile n cadrul POCU dar nu
sunt incluse n aceste plafoane maximale de referin.
Pentru persoanele angajate (raporturi de munc sau raporturi de serviciu) sunt eligibile
inclusiv cheltuielile cu concediul de odihn al salariailor implicai, corespunztor
timpului efectiv lucrat pentru angajator n implementarea proiectului, cu respectarea
prevederilor Codului Muncii i a legislaiei naionale aplicabile.

23

2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i hrana/diurna


2.3.2.1. Eligibilitatea cheltuielilor cu cazarea, transportul i hrana/diurna
Cheltuielile directe cu cazarea, transportul i hrana/diurna sunt eligibile dac:
1. Sunt legate de operaiunea finanat
2. Sunt cuprinse n documentele contabile sau echivalente care fac dovada efecturii
cheltuielii respective n cadrul operaiunii
Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul i hrana/diurna se poate aplica opiunea de costuri
simplificate prin care alte cheltuieli eligibile (directe i indirecte) pot fi calculate ca rat
forfetar de pn la 40% din costurile directe de personal, n acest caz nefiind necesar
transmiterea de ctre beneficiari ctre AM POCU/ OI POCU, n vederea rambursrii, a
documentelor justificative care s fac dovada efecturii acestor tipuri de cheltuieli.

2.3.3. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate


Orice beneficiar POCU poate alege modul cel mai adecvat de implementare al proiectului su
finanat prin acest program: astfel acesta poate decide s furnizeze direct serviciile din cadrul
proiectului sau poate externaliza prestaiile respective ctre tere pri.
Cheltuielile privind activitile subcontractate sunt eligibile dac sunt direct legate de
operaiunea finanat.
Activitile de subcontractare se realizeaz numai de ctre solicitantul de finanare, nu i de
partenerul acestuia9.

2.3.4. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului

Pentru nchirierea de spaii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lun.


Pentru nchirierea de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi.

2.3.5. Subvenii
Subveniile (ajutoare, premii, burse) sunt acel suport acordat de ctre beneficiar grupului-int
eligibil, sub form financiar sau n natur.

9 n cazul n care legislaia specific din statele membre UE, de provenien a partenerilor transnaionali, nu consider ca fiind subcontractate

cheltuielile aferente experilor care, n baza formei de angajare, sunt obligai s emit factur ctre partenerul transnaional, aceste cheltuieli
nu intr sub incidena acestui subcriteriu. n aceast situaie, menionarea n cererea de finanare a referinelor legislative aplicabile
experilor partenerului transnaional se va face conform cerinelor din Ghidul Solicitantului.

24

2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR


Cheltuielile de tip FEDR acoper categoriile de cheltuieli exemplificate n lista de mai jos i pot fi
solicitate n cadrul unei cereri de finanare n corelare cu necesitatea unor astfel de resurse n
raport cu obiectivele stabilite.
Pentru achiziia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:

laptop/notebook 4.000 lei inclusiv TVA;


computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
imprimant - 3.000 lei inclusiv TVA;
multifuncional - 12.000 lei inclusiv TVA;
tablet - 900 lei inclusiv TVA.

Cheltuielile de tip FEDR nu trebuie s depeasc procentul indicat n ghidul specific


fiecrui apel pentru cereri de finanare.

n cazul n care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea total


eligibil validat de AM POCU/OI POCU delegat este mai mic dect valoarea total eligibil,
procentul de decontare a diferitelor tipurilor de cheltuieli fi raportat la valoarea total
validat de AM POCU/OI POCU.

2.4.

Indicatori

Indicatorii afereni Programului Operaional Capital Uman pot fi regsii n documentul


programatic disponibil pe www.fonduri-ue.ro10.
Ghidurile Specifice ale Solicitantului vor detalia indicatorii afereni fiecrui apel de proiecte.

10http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf

25

2.5.

Reguli privind informarea i publicitatea

Activitile de informare i publicitate desfurate n cadrul proiectului se vor realiza cu


respectarea regulilor prevzute n Manualul de identitate vizual.

2.6.

Teme secundare FSE

Inovarea social devine tot mai important la nivel european, avnd n vedere rolul su de
promovare a unor soluii i modaliti noi, creative, de rezolvare a problemelor cu care se
confrunt anumite comuniti i societatea n ansamblul su.
POCU va promova inovarea social, n special cu scopul de a testa, eventual implementa la
scar larg soluii inovatoare, inclusiv la nivel local sau regional, pentru a aborda provocrile
sociale, n parteneriat cu partenerii relevani din sectorul privat, public i ONG, comunitate i
sectorul de ntreprinderi sociale.
Utilizarea TIC i dezvoltarea competenelor digitale. La nivelul UE, Comisia va depune eforturi
pentru reformarea fondurilor destinate cercetrii i inovrii i creterea sprijinului n domeniul
TIC, astfel nct atuurile tehnologice ale Europei n domenii strategice s fie consolidate i s se
creeze condiiile ca IMM-urile care nregistreaz niveluri ridicate de cretere s devin lideri pe
pieele emergente i s stimuleze inovarea n domeniul TIC n toate sectoarele de activitate.

2.7.

Teme orizontale

Temele orizontale vizate n cadrul POCU 2014-2020 (conform capitolului XI din POCU) sunt:
Dezvoltarea durabil Orientarea ctre o economie a UE competitiv i cu emisii sczute
de dioxid de carbon are implicaii inclusiv din perspectiva pregtirii i ocuprii forei de
munc. Necesitatea de mbuntire a cunotinelor i abilitilor n domeniul dezvoltrii
durabile poate contribui la utilizarea eficient a resurselor i furnizarea de produse i
servicii cu impact redus asupra mediului, susinerea locurilor de munc verzi i
asigurarea competenelor necesare pentru aspectele de mediu n economie. Dezvoltare
durabil reprezint totalitatea formelor i metodelor de dezvoltare socio-economic
care se axeaz n primul rnd pe asigurarea unui echilibru ntre aspectele sociale,
economice i ecologice i elementele capitalului natural. Posibile modlaiti de
promovare a dezvoltrii durabile n cadrul POCU sunt susinerea de module de cursuri,
aplicabile domeniului n care activeaz participanii.
Egalitatea de anse i non-discriminarea. Promovarea egalitii de anse, combaterea
discriminrii pe criterii de origine rasial sau etnic, religie sau credin, handicap, vrst
sau orientare sexual i a dificultilor de acces de orice tip i asigurarea accesului egal
la serviciile de interes general va fi urmrit cu prioritate n implementarea programului.
Pentru a respecta principiul Egalitate de anse n cadrul proiectelor finanate prin POCU,
solicitantul va asigura accesul egal al femeilor i brbailor la analiza de nevoi, la
includerea n categoria de grup int i la serviciile oferite prin proiect, dar innd cont i
26

de specificul deprinderilor pe care i le formeaz (preponderent feminine sau


masculine).
Cooperarea transnaional. Solicitantul trebuie s justifice necesitatea cooperrii
transnaionale, contribuia la rezultatele proiectului, diferena fa de un parteneriat cu
o entitate naional.

2.8.

ITI

n cazul n care o strategie de dezvoltare urban sau o alt strategie teritorial ori un pact
teritorial necesit o abordare integrat care implic investiii din FSE, FEDR sau Fondul de
coeziune n mai multe axe prioritare din unul sau mai multe programe operaionale, aciunile
relevante pot fi desfurate ca o investiie teritorial integrat (ITI).

2.9.

CLLD

Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (CLLD)


CLLD este un instrument specific, utilizabil la nivel subregional, care este complementar altor
forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local. CLLD poate mobiliza i implica organizaiile i
comunitile locale pentru a-i aduce contribuia la realizarea obiectivelor strategiei Europa
2020 de cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, la stimularea coeziunii teritoriale
i la atingerea obiectivelor de politic.

III. CUM PUTEI SOLICITA FINANAREA


Cererea de finanare se completeaz integral i exclusiv n portalul electronic.
1. Pentru a putea completa i depune o cerere de finanare este necesar s v creai un
cont de utilizator. Contul de utilizator este creat de ctre o persoan fizic (de ex.
Andrei Ionescu) i poate fi utilizat pentru a gestiona toate proiectele n care acesta este
implicat, indiferent de persoana juridic ce administreaz proiectele respective.

Persoanele juridice pot deschide cont NUMAI prin intermediul unei persoane fizice.
2. Seciunea aferent creerii contului utilizatorului va curpinde toate datele de identificare
ale persoanei fizice care creeaz contul de utilizator: nume utilizator, nume de familie,
prenume, data naterii, locul naterii, act de identitate, cetenie, CNP, adres etc.
3. Pentru crearea contului este necesar definirea unei parole i confirmarea acesteia cu
sistemul
27

4. Pentru comunicarea cu autoritatea de management/organismul intermediar despre


progresul procesrii cererii de finanare este necesar s introducei o adres valid de
e-mail pe care s o verificai n mod frecvent.
5. Identificarea electronic datele pot fi introduse n sistemul electronic de ctre orice
persoan fizic (cu respectarea pailor de mai sus privind crearea contului) ns, pentru
a fi recunoscute ca o aplicaie i a intra n procesul de evaluare TREBUIE validate printr-o
semntur electronic a reprezentantului legal sau a mputernicitului legal a persoanei
juridice care solicit finanarea.
6. Pentru nregistrarea semnturii electronice este necesar completarea formularul
"Inregistrare Semnatura Electronica MySMIS " i semnarea lui cu un certificat existent.
Autoritatea de certificare a semnturii electronice va verifica datele din documentul dvs.
i va valida semntura electronic.
7. Utilizatorul persoan fizic va crea profilul persoanei juridice pe care o reprezint. Dac
persoana juridic exist deja n baza de date, aceasta poate fi cutat dup nume,
numrul de nregistrare de la Registrul Comerului sau CUI. n caz contrar se vor
completa toate cmpurile afiate de sistem. Aceste cmpuri conin date generale care
au caracter obligatoriu, cum ar fi: data nfiinrii, clasificare economic, sediul social,
date financiare pentru ultimii trei ani raportate la organele abilitate .a. Un capitol
important este reprezentat de datele referitoare la finanri anterioare, n care sunt
introduse informaii necesare evalurii experienei anterioare (de ex. valoare i durat
proiect, rol n proiect, domeniu proiect, obiective, rezultate, activiti etc.).

n mod analog trebuie completate informaii referitoare la partener(i), dac acetia


exist.
8. Att solicitantul ct i partenerul vor trebui s ncarce n sistem un set de declaraii
standard care s certifice ncadrarea n criteriile de eligibilitate menionate n prezentul
ghid, precum i n ghidul solicitantului aferent propunerii de proiect pentru care se
solicit finanarea.
9. Cele mai importante date care trebuie completate sunt datele referitoare la proiect,
solicitate n seciunile Date proiect, Detalii proiect, Grup int, Tip de cheltuieli,
Activiti, Grafic activiti, Buget, Indicatori. Toate aceste seciuni conin n cea
mai mare parte informaii structurate, solicitantul trebuind s aleag dintr-o list
predefinit parametrul adecvat aplicaiei sale. De exemplu, pentru a preciza categoria de
beneficiar de finanare, solicitantul va alege din lista prestabilit tipul n care se
ncadreaz (societate comercial, ONG, instituie a administraiei publice centrale,
instituie a administraiei publice locale etc.).
28

Not: n scopul realizrii unui proces de evaluare ct mai obiectiv i a unei monitorizri
ct mai facile implementrii proiectelor au fost predefinii parametri ai proiectului cum
ar fi:
-

activitile care au fost predefinite conform celor prevzute n POCU;

tipurile de cheltuieli conform ordinului privind cheltuielile eligibile;

rezultatele proiectului i indicatorii de rezultat conform celor specificate n


POCU

De asemenea, acolo unde s-au stabilit plafoane de costuri, sistemul va verifica automat
ncadrarea datelor introduse de utilizator n aceste plafoane i va avertiza solicitantul n
cazul depirii lor.
n acelai timp, sistemul va verifica dac toate cmpurile au fost completate, avertiznd
solicitantul asupra omisiunilor. n acest fel, numai cererile care au toate seciunile i
cmpurile completate cu ncadrarea n limitele impuse prin ghidurile solicitantului, acolo
unde este cazul, vor fi acceptate de sistem i introduse n procesul de evaluare.

29

IV. SELECIE I CONTRACTARE


4.1.

Evaluare i selecie

n procesul de evaluare i selecie, AM POCU aplic dou mecanisme prin care gestioneaz
solicitrile de finanare din POCU, mecanismul competitiv i mecanismul non-competitiv,
descrise n continuare.

Mecanismul competitiv
Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice prevzute
n POCU ca beneficiari poteniali.
Trstura definitorie a mecanismului competitiv sunt beneficiarii definii ca persoane juridice
romne care pot intra n concuren pentru prestarea acelorai tipuri de servicii.
Apelurile la cereri de finanare sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere
continu, n funcie de prioritile de lansare stabilite de AM POCU.

Mecanismul non-competitiv
Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul non-competitiv doar instituiile administraiei
publice centrale care rspund de gestionarea i reglementarea unui anumit sector i solicit
cerere de finanare pentru intervenii subsumate funciei lor specifice. Aceste cereri de
finanare urmeaz procedura non-competitiv.
Prin statutul lor, aceste instituii au un rol cheie n implementarea Programului Naional de
Reform, a recomandrilor specifice de ar i a strategiilor care sunt condiii ex-ante. De
aceea, este raional i eficace ca instituiile publice centrale s nu intre n competiie cu alte
entiti atunci cnd intervenia pentru care ele solicit finanare este subsumat funciei lor
specifice.
Trstura definitorie a mecanismului non-competitiv sunt beneficiarii definii ca persoane
juridice romne care sunt unice prestatoare ale tipului de servicii pentru care se lanseaz apelul
de cereri de finanare.
Apelurile la cereri de finanare sunt lansate cu depunere continu, n funcie de prioritile de
lansare stabilite de AM POCU.
Cererile de finanare sunt evaluate exclusiv de AM POCU.

Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul


competitiv
30

Procedura de evaluare i selecie este, n esen, aceeai pentru apelurile de cereri de finanare
cu depunere la termen i pentru cele cu depunere continu.

Pasul 1: Depunerea cererii de finanare


Solicitantul depune cererea de finanare exclusiv prin mijloace electronice on-line pe site-ul
AMPOCU / OIPOCU. Cererea de finanare primete automat un numr de nregistrare a
depunerii (numr, dat, or). Sistemul electronic respinge automat ncercarea de depunere a
cererii dup termenul definit n Ghidul Solicitantului

Pasul 2: Verificarea conformitii administrative i a eligibilitii


O cerere de finanare este evaluat de 2 experi evaluatori. Comisia de evaluare cere
solicitantului clarificri conform specificaiilor din Ghidul Solicitantului, atunci cnd evaluatorul
consider c o informaie lipsete sau nu este suficient de clar. Se poate solicita un singur set
de clarificri pentru verificarea conformitii administrative i a eligibilitii.

Pasul 3: Evaluarea tehnic i financiar


Pentru ca un proiect s poat fi aprobat pentru finanare, acesta trebuie s ndeplineasc n
mod concomitent urmtoarele condiii: s obin n total minim 70 puncte i s nu primeasc 0
(zero) puncte la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnic i financiar. n caz
contrar, proiectul este considerat respins.

Experii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului n sensul reducerii


cheltuielilor eligibile astfel:
cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit
ca eligibile
i/sau
cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care
fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
fie nu sunt necesare pentru execuia proiectului,
fie sunt disproporionat de mari fa de obiectivul proiectului.
Modificarea bugetar propus de evaluatori nu poate depi 30% din valoarea solicitat spre
finanare. n caz contrar, cererea de finanare este respins. Comisia de evaluare va cere
acordul solicitantului asupra modificrii bugetare propuse, rspuns pe care solicitantul trebuie
s l expedieze n termen de 7 zile lucrtoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dac
31

solicitantul nu expediaz rspunsul n termenul limit, AMPOCU / OIPOCU consider


modificrile bugetului ca fiind aprobate tacit.

Pasul 4. Contestarea
Solicitantul poate contesta rezultatul evalurii cererii lui de finanare o singur dat. Procesul
de soluionare a contestaiilor se desfaoar la nivelul AMPOCU care constituie Comitetul de
Soluionare a Contestaiilor (CSC). Decizia Comitetului de soluionare a contestaiilor este
definitiv i irevocabil i poate diferi de decizia Comisiei de evaluare.
CSC respinge automat contestaiile care:
reclam neprimirea scrisorilor de cerere de clarificri sau a scrisorilor de
comunicare a rezultatelor verificrii i evalurii, dar a cror primire
AMPOCU / OIPOCU o poate dovedi cu confirmarea de primire electronic
sau cu raportul de expediie prin fax;
contestaiile expediate de solicitant dup termenul de 3 zile lucrtoare de
la cea mai timpurie primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului
evalurii tehnice i financiare, respectiv cea mai timpurie dintre e-mail i
fax.
n Anexa 2 sunt listate criteriile de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii,
precum i cele de evaluare tehnic i financiar.

Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul noncompetitiv
Pasul 1. Depunerea i evaluarea ideii de proiect
Fa de procedura de evaluare ce trebuie urmat n cadrul mecanismului competitiv,
mecanismul non-competitiv presupune o etap suplimentar, respectiv cea de depunere i
evaluare a unei fie/idei de proiect, nainte ca aceasta s fie dezvoltat ntr-o cerere de
finanare.
Fia de proiect se evalueaz dup criterii de eligibilitate i tehnico-finanicare i nu poate fi
respins dect din motive de eligibilitate. Fia de proiect se dezvolt cu feedback din partea AM
POCU, pn la un nivel considerat acceptabil pentru a fi dezvoltat ntr-o cerere de finanare.
n Anexa 3 sunt listate criteriile de verificare a eligibilitii, precum i cele de evaluare tehnic i
financiar pentru fia de proiect.

Pasul 2. Depunerea i evaluarea cererii de finanare


Cererea de finanare nu va modifica elementele stabilite n cadrul fiei de proiect. Solicitantul
poate cere sprijinul AM POCU pentru elaborarea proiectului.
32

Pentru evaluarea cererii de finanare se vor urma aceiai pai ca n cazul mecanismului
competitiv, cu excepia solicitrii de clarificri (pentru evaluarea proiectelor non-competitive nu
se solicit clarificri).

4.2.

Contractare

Obiectul contractului l reprezint n toate cazurile acordarea finanrii nerambursabile de


ctre AMPOCU / OI POCU delegat, pentru implementarea Proiectului propus de solicitant i
aprobat pentru finanare.
Durata contractului
Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre AMPOCU/OI POCU delegat, dup ce n
prealabil a fost semnat de Beneficiar.
Perioada maxim de implementare a proiectului este cea aprobat n cadrul procesului de
evaluare i selecie.

Dup expirarea perioadei de implementare, se menine obligaia Beneficiarului i a


membrilor Parteneriatului de a pstra toate documentele n legtur cu utilizarea
finanrii pe o perioad de 3 (trei) ani de la data nchiderii POCU i de a pune la
dispoziia AMPOCU / OIPOCU delegat, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de
Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt Antifraud, Curii Europene de
Conturi, precum i oricrui organism abilitat s efectueze verificri asupra modului de
utilizare a finanrii nerambursabile.

Perioada de verificare a sustenabilitii Proiectului este de 5 (cinci) ani de la nchiderea


Programului Operaional Capital Uman.

Valoarea contractului
Valoarea total eligibil a contractului este cea rezultat n urma procesului de evaluare i
selecie a cererii de finanare i poate fi mai mic dect valoarea finanrii solicitate, la
recomandarea evaluatorilor i cu acordul beneficiarului, conform celor precizate n seciunea
4.1.
Valoarea cheluielilor
33

Prin contract sunt stabilite plafoanele aferente categoriilor principale de cheltuieli aferente
activitilor proiectului:
Valoarea cheltuielilor generale de administraie/cheltuieli indirecte va fi acordat n
procent de maxim 15 % din valoarea total a costurilor directe eligibile, aa cum sunt
definite n Hotrrea Guvernului nr. 399/2015, mai puin cheltuielile de tip FEDR.
Valoarea cheltuielilor legate de managementul proiectului va fi acordata in procent de
maxim 10% din valoarea total eligibil;
Valoarea cheltuielilor aferente activitilor subcontractate/externalizate de ctre
solicitant i/sau partener va fi acordat n procent de maxim 49% din valoarea total
eligibil a proiectului.
Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordat n procentul maxim stabilit prin
Ghidurile specifice aferente fiecrui apel de cereri de proiecte.
Valoarea cheltuielilor aferente activitilor de informare i publicitate va fi acordat n
procent de maxim 10% din valoarea total eligibil a proiectului.
Evidena contabil
Beneficiarul i membrii Parteneriatului trebuie s in o eviden contabil analitic distinct a
Proiectului, utiliznd conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor
referitoare la implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
Rambursarea cheltuielilor
Rambursarea cheltuielilor aferente Proiectului va fi realizat n condiiile reglementate de
legislaia n vigoare.

Achiziii
Beneficiarul are obligaia de a demara procedurile de achiziie n maxim 30 de zile de la
nceperea implementrii proiectului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Verificare la faa locului


Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia AMPOCU/OI POCU delegat sau oricrui alt
organism abilitat s verifice modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n
termen, documentele i/sau informaiile solicitate i s asigure toate condiiile pentru
efectuarea verificrilor la faa locului. Neprezentarea documentelor solicitate n cadrul
verificrilor conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor
solicitate.

34

Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale aferente proiectului (i n


copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind
activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n
conformitate cu regulamentele comunitare i naionale.
Toate documentele vor fi pstrate 3 (trei) ani de la nchiderea oficial a POCU 2014 - 2020.

Nereguli
Constatarea neregulilor, stabilirea acestora i recuperarea sumelor pltite necorespunztor se
realizeaz conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonana de Urgent a
Guvernului nr. 66/2011, cu modificrile i completrile ulterioare
Svrirea unei nereguli este o nclcare a prevederilor contractuale i, deci, genereaz
rspundere patrimonial contractual a autorului, beneficiar sau autoritate de gestionare.
Debitorii unei creane bugetare rezultate din nereguli rspund solidar pentru stingerea
respectivei creane.

Modificri la contract
Beneficiarul va notifica n scris AMPOCU/OI POCU delegat, cu cel puin 10 zile nainte de data la
care dorete ca notificarea s produc efecte, n urmtoarele situaii:
a. modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n limita a 10% ntre
capitole bugetare, cu excepia cheltuielilor de tip FEDR, a cheltuielilor generale
de administraie;
b. schimbarea adresei sediului social al Beneficiarului, precum i schimbarea
datelor de contact;
c. schimbarea contului special deschis pentru proiect;
d. nlocuirea
sau
introducerea
de
membri
management/implementare a proiectului;

noi

echipa

de

e. nlocuirea reprezentantului legal;


f. modificarea planului de implementare a activitilor;
g. solicitarea utilizrii sumei alocate pentru rezerva de contingen.

Beneficiarul va depune o propunere de act adiional la AMPOCU/OI POCU delegat cu cel puin
20 de zile nainte de data la care dorete ca actul adiional s produc efecte, n urmtoarele
situaii:
1.

orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generat de:


35

redistribuiri de sume care depesc limita a 10% ntre capitolele bugetare aferente
costurilor eligibile ale proiectului, n condiiile n care se pastreaz nemodificat
valoarea total eligibil;
modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis,
conform Ghidului solicitantului;
modificarea cheltuielilor generale de administraie, cu respectarea procentului maxim
permis, conform Ghidului solicitantului;
2.

includerea de noi activiti eligibile i/sau introducerea unor categorii de grup int, cu
respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanat, care s
contribuie la atingerea rezultatelor i obiectivului specific al proiectului;

3.

modificarea duratei de implementare a proiectului;

4.

suspendarea executrii contractului, pentru motive ntemeiate, astfel nct s-i permit
finalizarea implementrii proiectului n cadrul perioadei de programare;

5.

modificri ale Acordului de parteneriat, inclusiv n cazul nlocuirii unuia din membrii
parteneriatului;

6.

orice alte modificri ale cererii de finanare.

Pe toat perioada implementrii proectului, beneficiarii contractului de finanare vor


trebui s respecte prevederile legale n vigoare referitoare la conflicul de interese i regimul
incompatibilitilor. n cazul apariiei unui astfel de conflict beneficiarul trebuie s ia msuri
care s conduc la evitarea, respectiv stingerea lui i s informeze n scris a AMPOCU / OIPOCU
delegat n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel
de conflict, n termen de 3 (trei) zile de la apariia unei astfel de situaii.
Aceast prevedere se aplic partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor i angajailor
Beneficiarului i membrilor Parteneriatului, precum i angajailor AMPOCU/OI POCU delegat
implicai n realizarea prevederilor prezentului contract.

36