Sunteți pe pagina 1din 9

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea unor msuri n domeniul promovrii
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie i
privind modificarea i completarea unor acte normative
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. (1) Productorii de energie electric i, respectiv,
operatorii economici prevzui la art. II alin. (3) i, respectiv, alin. (31)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea
i completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 134/2012, pentru
care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea
Comisiei Europene n termen de 24 de luni de la data acreditrii, din
motive neimputabile lor, pot solicita Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei, denumit n continuare ANRE, o
nou decizie de acreditare temporar pentru a beneficia de numrul de
certificate verzi prevzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, de la data emiterii noii decizii de acreditare temporar, pn
la data emiterii deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.

2
(2) n cazul productorilor de energie electric i, respectiv, al
operatorilor economici prevzui la art. II alin. (3) i, respectiv, alin. (31)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr.88/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.134/2012, eventualele diferene
negative dintre numrul de certificate verzi primite i numrul de
certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei
Europene se vor regulariza n baza unei decizii emise de ANRE, prin
emiterea pentru tranzacionare a unor certificate verzi suplimentare n
favoarea acestora, n maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei
Comisiei Europene.
Art. 2. (1) Operatorul economic care deine capaciti
instalate ntre 125 MW i 250 MW i care nu a beneficiat de sistemul de
promovare prin certificate verzi, va fi acreditat de ctre ANRE fr
necesitatea obinerii deciziei individuale de autorizare din partea
Comisiei Europene.
(2) Operatorul economic care deine capaciti instalate ntre
125 MW i 250 MW i care se ncadreaz n prevederile art. II alin. (31)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost
emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va
fi acreditat de ctre ANRE fr necesitatea obinerii deciziei individuale
de autorizare din partea Comisiei Europene. Eventualele diferene dintre
numrul de certificate verzi primite i numrul de certificate verzi
cuvenite conform prevederilor legale, se vor regulariza n maximum 24
de luni de la data emiterii acreditrii.
Art. 3. (1) Ministerul de resort n colaborare cu ANRE
elaboreaz mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin
certificate verzi a producerii energiei electrice din surse regenerabile,
ctre productorii din alte state membre ale Uniunii Europene.
(2) Mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin
certificate verzi prevzut la alin. (1) se aprob prin hotrre a
Guvernului.
(3) n termen de 120 de zile de la data intrrii n vigoare a
hotrrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de deschidere a
schemei de promovare prin certificate verzi prevzut la alin. (1), ANRE

3
va adapta cadrul de reglementare n vigoare pentru a putea pune n
aplicare acest mecanism, pe baza acordurilor de reciprocitate ncheiate
n prealabil cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Art. 4. (1) Sistemul de promovare a producerii energiei


electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin Legea
nr. 220/2008, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu
se aplic pentru energia produs din surse regenerabile de energie i
vndut la preuri negative.
(2) n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei
legi, ANRE va modifica reglementrile n vigoare pentru a putea pune n
aplicare prevederile alin. (1).
Art. 5. (1) Ministerul de resort mpreun cu ANRE
elaboreaz i supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat
pentru sprijinirea producerii energiei din surse regenerabile de energie n
centrale electrice cu puteri instalate sub 500 kW pe central, prin preuri
reglementate definite pe fiecare tehnologie, n conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din
17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat.
(2) Schema de ajutor de stat prevzut la alin. (1) se elaboreaz
de ministerul de resort mpreun cu ANRE, n termen de 90 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei legi, i se aprob prin hotrre a
Guvernului n termen de 30 de zile de la data comunicrii acesteia de
ctre ministerul de resort.
Art. 6. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 577 din
13 august 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:

4
1. La articolul 3 alineatul (6), litera a) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
a) energia electric produs din deeuri industriale i/sau
municipale achiziionate din import, indiferent de puterea instalat a
centralei electrice;
2. La articolul 4, alineatul (7) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(7) n luna decembrie, ANRE stabilete prin ordin cota anual
obligatorie de achiziie de certificate verzi estimat pentru anul urmtor,
numrul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaiilor
privind energia electric estimat a se produce din surse regenerabile de
energie pentru anul urmtor i consumul final de energie electric
estimat pentru anul urmtor.
3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
a) energia electric achiziionat i utilizat de furnizorii de
energie electric, pentru consumul final al acestora, ct i cea facturat
ctre consumatorii finali;
4. La articolul 8, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
(21) n cadrul obligaiei anuale de achiziie de certificate verzi
conform alin. (2), furnizorii de energie electric i productorii prevzui
la alin. (1) sunt obligai s achiziioneze trimestrial un numr de
certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii
de achiziie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, n
condiiile art. 4 alin. (7), i cantitatea de energie electric prevzut la
alin. (1), exprimat n MWh, facturat sau autofurnizat trimestrial
consumatorilor finali.

5
5. La articolul 8, alineatele (3) i (4) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(3) Furnizorii de energie electric i productorii prevzui la
alin. (1) sunt obligai s transmit trimestrial i anual la ANRE, n
formatul i la termenele precizate de aceasta, cantitile de energie
electric pentru care au obligaia achiziiei de certificate verzi.
(4) n factura de energie electric transmis consumatorilor
finali, valoarea certificatelor verzi se factureaz separat fa de
tarifele/preurile pentru energia electric, precizndu-se temeiul legal.
Aceast valoare reprezint produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achiziie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de ctre
ANRE, cantitatea de energie electric facturat (MWh) i preul
certificatelor verzi, calculat ca pre mediu ponderat al tranzaciilor din
piaa centralizat a certificatelor verzi n luna anterioar lunii de
facturare sau ultima medie ponderat lunar disponibil.
6. La articolul 12, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) ANRE stabilete n termen de 45 de zile de la ncheierea
fiecrui trimestru, pentru trimestrul precedent i pentru fiecare operator
economic care are obligaia achiziiei de certificate verzi, pe baza
numrului de certificate verzi achiziionate i a energiei electrice
facturate clienilor finali sau autofurnizat, gradul de ndeplinire a cotei
anuale obligatorii de achiziie de certificate verzi pentru trimestrul
precedent.
7. La articolul 12, dup alineatul (22) se introduc doua noi
alineate, alineatele (23) i (24), cu urmtorul cuprins:
(23) Furnizorii de energie electric i productorii care au
obligaia de achiziie de certificate verzi i care realizeaz cota
obligatorie anual de achiziie de certificate verzi pentru trimestrul
precedent ntr-o proporie mai mic de 90% fa de cota anual
obligatorie, se sancioneaz cu amenda egal cu produsul dintre valoarea
maxim a certificatelor verzi stabilit anual de ANRE conform
prevederilor legale i numrul de certificate verzi neachizitionate
corespunztor diferenei dintre 90% din cota anual obligatorie i cota
realizat la nivelul fiecrui trimestru rmnnd obligativitatea

6
ndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz n care cuantumul amenzii va fi
cel prevzut la alin.(2).
(24) Pn la 31 decembrie 2015, pentru furnizorii
consumatorilor industriali care au depus documentaia pentru obinerea
acordului de exceptare n conformitate cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificrile i
completrile ulterioare, conform art. 8 alin (8), pentru cantitatea
contractat cu acetia sau autofurnizat acestora, obligaia de achiziie a
certificatelor verzi este considerat a fi numai anual, pn la
soluionarea cererilor i emiterea acordului de exceptare sau respingerea
cererii de emiterere a acordului de exceptare solicitat de fiecare dintre
respectivii consumatori industriali.
8. La articolul 26, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
Art. 26. (1) Un operator economic care dezvolt instalaii de
producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalat
mai mare de 250 MW i care ndeplinete condiiile pentru aplicarea
sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege ntocmete i
transmite documentaia necesar notificrii individuale a msurii de
sprijin ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile pct. (20)
lit. (b) din Comunicarea Comisiei Orientri privind ajutoarele de stat
pentru protecia mediului i energie pentru perioada 2014-2020
(2014/C 200/01), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C 200 din 28 iunie 2014.
(2) Operatorii economici solicitani beneficiaz de sistemul de
promovare prevzut de prezenta lege numai dup autorizarea acestora de
ctre Comisia European i numai pentru tehnologiile de producere a
energiei electrice din surse regenerabile menionate n decizia de
autorizare, respectiv dup obinerea deciziei de autorizare a ajutorului
individual din partea Comisiei Europene, n cazul operatorului economic
prevzut la alin. (1).

7
9. La articolul 30, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. c), d), e) i f) se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 10.000 lei, n cazul
persoanelor fizice, i cu amend de la 10.000 lei la 100.000 lei, n cazul
persoanelor juridice.
10. La articolul 30, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
(21) Contravenia prevzut la alin. (1) litera a) se sancioneaz
cu amend de la 10.000 lei la 100.000 lei i cu pn la 5% din cifra de
afaceri pentru nerespectarea repetat, de cel puin dou ori ntr-un an
calendaristic.

Art. 7. Articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea i
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 184 din
14 martie 2014, se modific dup cum urmeaz:
Art. II. (1) Productorii de energie electric din surse
regenerabile de energie care dein centrale electrice care beneficiaz de
sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe
productor i cel mult 2 MW pe productor pentru cogenerare de nalt
eficien pe baz de biomas, pot ncheia contracte bilaterale de
vnzare/cumprare a energiei electrice i a certificatelor verzi negociate
direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin derogare de la
art. 23 din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Productorii de energie electric din surse regenerabile de
energie care dein centrale electrice cu putere instalat cuprins de la
1 MW la 3 MW pe productor, respectiv, de la 2 MW la 3 MW pe
productor pentru cogenerare de nalt eficien pe baz de biomas care
beneficiaz de sistemul de promovare i care se ncadreaz n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i

8
mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, pot ncheia contracte
bilaterale de vnzare/cumprare a energiei electrice negociate direct,
prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) Productorii de energie electric din surse regenerabile de
energie menionai la alin. (1) i (2) au obligaia de a transmite la
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei preul i
cantitatea de energie electric din surse regenerabile de energie vndut
n baza contractelor bilaterale de vnzare/cumprare a energiei electrice
negociate direct n termen de 3 zile de la finalizarea tranzaciei, precum
i datele i informaiile n formatul i la termenele prevzute n
reglementrile emise de autoritatea menionat.
(4) Constituie contravenie neprezentarea de ctre productorii
prevzui la alin. (3), la termenele stabilite, a datelor/informaiilor
solicitate de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei n baza prezentei legi sau furnizarea incorect ori incomplet de
astfel de date/informaii.
(5) Contravenia prevzut la alin. (4) se sancioneaz cu
amend de la 1.000 lei la 10.000 lei, n cazul persoanelor fizice, i cu
amend de la 10.000 lei la 100.000 lei, n cazul persoanelor juridice. n
cazul productorilor cu puteri instalate de peste 100 kW, aplicarea
amenzii prevzute este nsoit i de suspendarea licenei de productor
pe o perioad de 3 luni.
(6) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de
ctre reprezentanii mputernicii ai Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei.
(7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din Ordonana Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, sumele provenite din aplicarea sanciunilor
prevzute la alin. (4) vor fi utilizate pentru susinerea unor msuri de
politic de eficien energetic. Sumele menionate se vor vira n contul
fondului specializat pentru investiii n eficien energetic, ncepnd cu
data constituirii acestuia.
(8) Contraveniilor prevzute la alin. (4) le sunt aplicabile
prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.

9
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei,
cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat.
PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.