Sunteți pe pagina 1din 5

CAMINE DE VIZITARE

CONTINUT
506.1.
506.1.1.
506.1.2.
506.2.
506.2.1.
506.2.2.
506.2.3.
506.2.4.
506.2.5.
506.2.6.
506.3.
506.4.
506.4.1.
506.4.2.
506.4.3.
506.4.4.
506.4.5.
506.5.

Generalitati
Descriere
Documente de referinta
Materiale
Beton
Nisip de pozare
Teava PVC
Geotextil
Camin de vizitare din beton preturnat
Armatura de otel
Echipament
Tehnologia de executie
Generalitati
Corectarea la nclinare (profil) a canalelor de vizitare
Camine de vizitare existente abandonate
Racordarile la canalele de vizitare existente
Racordarea cu canalele de vizitare cu cadere libera
Controlul de calitate pentru receptie

506 - 2
506 - 2
506 - 2
506 - 2
506 - 2
506 - 3
506 - 3
506 - 3
506 - 3
506 - 3
506 - 3
506 - 4
506 - 4
506 - 4
506 - 4
506 - 5
506 - 5
506 - 5

506.1. Generalitati
506.1.1. Descriere
Aceasta specificatie se refera la construirea caminelor de vizitare racordate la structurile
existente, de tipurile si marimile proiectate in concordanta cu desenele, aceste specificatii
si instructiunile Inginerului, n conformitate cu limitele si pantele trasate.
506.1.2. Documente de referinta:
1
2
3
4
5
6
7

Recomandarile fabricantului pentru geotextil


GE 028 1997
Indrumator de executie a drenurilor orizontale si verticale
Specificatii tehnice pentru conceperea, executia si ntretinerea
AND 513 2002
drenurilor pe drumurile publice
Norme
tehnice
pentru
folosirea
geotextilului
si
C 227 2001
geomembranelor n lucrarile de constructii
Elemente de beton preturnate
STAS 6657/1, 2, 3-89
Legea nr.10/1995
Legea privind calitatea n constructii
Toate standardele si normele n vigoare mentionate n continuare, n aceste specificatii.

506.2. Materiale
506.2.1. Beton
Betonul se va supune cerintelor subcap.303:
Clasa C6/7.7 pentru patul de beton turnat in situ
Clasa C18/22.5 pentru elementele preturnate

506.2.2. Nisip
Nisipul va fi nisip natural, curat, cu un coef. echivalent de nisip mai mare de 75.
506.2.3. Teava PVC
Teava PVC va respecta cerintele specificate n subcap.314 pentru PVC.
506.2.4. Geotextil
Geotextilul va fi conform subcap.214.
506.2.5. Camine de vizitare din beton preturnat
Caminele de vizitare din beton preturnat, vor respecta prescriptiile Desenelor.
Rosturile pot fi de tip lamba si uluc sau de tip petrecut, suficient de adnci pentru a
preveni deplasarea laterala.
Elementele de beton preturnate vor fi aprovizionate cu taieturi si decupari, conform proiect.
Toate placile de acoperire vor fi intersanjabile, n cadrul dimensiunilor aratate n desene.
Gura caminului de vizitare si placile de acoperire, vor respecta cu strictete cerintele
desenelor. Toate suprafetele care vin in contact la inchidere, vor fi finisate cu grija pentru a
asigura o rezemare corecta pe tot conturul.
Suprafata orizontala si fata interioara verticala strunjita a inelului, precum si suprafata de
rezemare si capatul exterior vertical al placii de acoperirie, vor fi finisate cu urmatoarele
tolerante:
Inel
+2.5 mm la -2.5 mm
Placa de acoperire +2.5 mm la -2.5 mm
506.2.6. Armatura din otel
Armatura de otel va respecta toate cerintele subsectiunii 304.
506.3. Echipament
Tot echipamentul, uneltele si instalatia folosita la manipularea materialelor si executia oricarei
parti din lucrare, vor fi subiect de aprobare a Inginerului, nainte ca lucrarea sa fie pornita si
vor fi schimbate sau mbunatatite, la cerere, ori de cte ori au fost gasite nesatisfacatoare. Tot
echipamentul, uneltele, instalatia si containerele folosite vor fi pastrate curate si mentinute n
conditii satisfacatoare.

506.4. Tehnologia de executie


506.4.1. Generalitati
Sapatura pentru caminele de vizitare, va fi suficienta, pentru a lasa cel putin 300 mm liber
ntre suprafetele lor exterioare si terasament, pentru umplutura.
Placile de acoperire vor fi asezate corect, pentru a preveni bascularea.
Canalele din caminele de vizitare, vor avea aceeasi panta cu canalul colector.
Treptele de scara, vor fi ncastrate n peretii de beton turnat. Treptele, dupa cum este
aratat n desene, vor avea intre ele o distanta uniforma de 300 mm si vor fi aliniate vertical.
Acolo unde,o tubulatura PVC intra n caminul de vizitare prin elementele de beton
prefabricate, Contractorul va face taietura necesara prin peretele caminului de vizitare si
plasa de armatura. Otelul va fi taiat odata cu betonul si de asa maniera, nct nu se va
pierde nici o armatura din peretele canalului de vizitare.
Unde sunt prevazute deschideri pentru ventilatie, Contractorul va face taieturile necesare
prin peretele canalului de vizitare si plasa de otel. Fetele deschizaturii s-au finisat si s-au
umplut cu mortar,odata cu realizarea peretilor.
Umplutura din jurul lucrarii nu va fi permisa pna cnd drenurile de intrare si iesire n-au fost
reinstalate propriu-zis si patul de beton sau mortar nu a fost asezat n ntregime. Umplutura
caminelor de vizitare va fi facuta n concordanta cu previziunile subcapitolului 301.
Caminele de vizitare vor fi construite pe un pat de fundatie, compactat sau teren
netulburat. La timpul receptiei finale, toate caminele de vizitare vor respecta cerintele
desenelor, cu exceptia modificarilor aprobate de Inginer.
506.4.2. Corectarea de panta a caminelor de vizitare
Unde sant aratate n Desene sau unde sant diriajte de catre Inginer, caminele de vizitare
existente, vor fi corectate la panta jalonata(stabilita) sau altfel proiectata de catre Inginer.
Inelul existent, turnat din fier si/ori placa de acoperire din beton deasupra caminelor, vor fi
mai ntai ndepartate si curatate n ntregime, pentru a le pregati pentru reinstalarea la o
noua pozitie.
Structura existenta va fi ridicata sau coborta la inaltimea ceruta.
Materialele si tehnologia de executie vor fi conform cerintelor specificate mai sus si
structura finisata va fi conform cu desenele, sau cu cerintele Inginerului.
506.4.3. Abandonarea caminelor de vizitare existente
Atunci cnd este cerut, caminul de vizitare este abandonat, structura va fi sparta pe o
adncime de cel putin 1,2 m sub inaltimea suprafatei revizuite, toate legaturile etansate,
caminul de vizitare umplut cu nisip si compactat la o densitate de 90%. Molozul rezultat
din spargerea partii superioare a caminului de vizitare, poate fi amestecat cu nisip, subiect

pentru aprobarea de catre Inginer. Inelul si placa de acoperire vor fi recuperate. Orice
surplus de material va fi ndepartat.
506.4.4. Racordarile la caminele de vizitare existente
Contractorul va verifica nivelul radierelor, nainte de a incepe lucrul. Nivelul de sus a partilor
laterale ale caminelor, va fi aceeasi cu nivelul superior a conductei de intrare, daca nu se
specifica altfel. Baza existenta va fi reconfigurata pentru a realiza un canal echivalent cu toate
cele specificate pentru un nou camin de vizitare.
Contractorul va sapa complet n jurul caminului de vizitare, pentru a preveni
dezechilibrarea sarcinii. Caminul de vizitare va fi tinut n lucru tot timpul si cu precautiile
necesare ce vor fi luate pentru a preveni intrarea din afara a oricarui material, la canalul
colector, incluznd chiar montarea unui by-pass din teava etansa, prin canalul existent,
daca este cerut. Apa folosita pentru taierea cu jet si la testari, nu va fi acceptata sa intre n
canalul colector.
Toate stricaciunea caminului de vizitare, rezultata din lucrul Contractorului, vor fi reparate
pe cheltuiala proprie a acestuia.
506.4.5. Racordarea de camine de vizitare cu cadere libera
Racordarile de camine de vizitare cu cadere libera vor fi realizate n concordanta cu
Desenele. n afara caminului de vizitare, va fi prevazuta o teava PVC de 1 m lungime.
506.5. Controlul de calitate pentru receptie
Calitatea lucrarilor va fi evaluata prin inspectie vizuala si prin examinarea certfificatelor de
calitate ale caminelor de vizitare din beton preturnat.