Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

1
la contractul de cercetare postdoctorala nr. 0 /__________

PROPUNERE PROIECT DE CERCETARE

1. Titlul
proiectului:

SUGESTIV, INDICA SITUATIA PROBLEMATICA ADRESATA DE PROIECT. TINE CONT DE


RECOMANDARILE COMISIEI DE SELECTIE!

Maxim 250 caractere

2.
Obiectivul
proiectului:

Obiectivul general - scopul proiectului, este formularea pozitiva a situatiei problematice negative pe care
proiectul o rezolva sau o amelioreaza. Obiectivele specifice/operationale sunt la baza "Arborelui
obiectivelor"; odata atinse, creaza premizele realizarii scopului proiectului. Prin realizarea scopului se
genereaza efecte pozitive. Vezi Manual PCM, analiza factorilor interesati, arborele problemelor, arborele
obiectivelor, alegerea strategiei.

Descrieti obiectivul general al proiectului, specificand modul in care proiectul va genera un efect pozitiv pe
termen lung si obiectivele specifice/operationale (max 1.200 caractere)

3. Gradul de Cine este primul in tara si in lume in domeniu? Care sunt directiile de cercetare abordate si de ce? Ce
noutate pe
ipoteze se verifica? Care sunt criteriile de acceptanta? Care sunt activitatile si rezultatele estimate care
plan
conduc la validarea ipotezelor?
national si
international:

Prezentati gradul de noutatete si originalitate la nivel national si international (max. 2.600 caractere).

4.
Pasul 1. Se definesc activitatile necesare si suficiente pentru realizarea obiectivelor in Graficul de realizare.
Activitatile Pasul 2. Se stabileste luna start si luna stop in Graficul de realizare. Pasul 3. Pentru fiecare activitate din
propuse:
grafic se defineste "produsul" obtinut = realizare, livrabil asociat, in anexa 2 Livrabile. Pentru fiecare
activitate se defineste cel putin un livrabil, disponibil in luna de stop a activitatii. Daca sunt semnificative
pentru justificarea rezultatelor care conduc la atingerea obiectivelor, se pot defini si alte livrabile obtinute in
cursul derularii activitatii. Pasul 4. Pentru fiecare livrabil se stabileste luna in care va fi disponibil, categoria
si tipul livrabilului. Pasul 5. Se grupeaza livrabilele dupa tip si se numara cate sunt in fiecare tip. Pasul 6. Se
completeaza la "indicatorii proiectului" indicatorii de realizare (output), de rezultat si de impact
corespunzatori. La indicatorii de output se definesc indicatorii determinati la pasul 5. Pasul 7. In anexa 2
"Livrabile" se completeaza pentru fiecare livrabil informatiile necesare si se face legatura cu activitatea,
indicatorul de output si indicatorul de rezultat. Pasul 8. Se verifica daca oricare activitate are cel putin un
livrabil asociat, pentru care exista un indicator de output si un indicator de rezultat asociat. Daca exista
activitati fara livrabile sau livrabile care nu sunt generate de o activitate, se reia pasul 3 sau pasul 1. Daca
sunt indicatori de output si de rezultat care nu caracterizeaza niciun livrabil se reia pasul 5 sau pasul 6. Se
face verificarea coerentei matricei cadru logic si a ierarhiei obiectivelor. Pasul 9. La capitolul 4 "Activitatile
propuse" se descriu si se expliciteaza activitatile din Graficul de realizare, astfel incat sa poata fi verificata
ierarhia obiectivelor. Se explica si activitatile de informare, publicitate si diseminare, cu respectarea
cerintelor din contract si din Manualul de Identitate Vizuala POSDRU.

Descrieti modul in care veti implementa activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor. Trebuie sa
includeti si activitati de informare, publicitate si diseminare (max. 4.600 caractere).

5.
Realizari,
rezultate si
efecte
estimate:

Se descriu realizarile (livrabilele), modul in care acestea vor contribui la obtinerea rezultatelor si modul in
care rezultatele vor produce efectele estimate. Se coreleaza descrierea cu Activitatile propuse, Graficul de
realizare, Indicatorii proiectului, Metodologia, Echipamentele, astfel incat sa permita verificarea coerentei
matricei cadru logic.

Descrieti in detaliu si cuantificati realizarile (outputs) si rezultatele (results) estimate a se obtine in urma
activitatilor desfasurate. Estimati efectele si impactul acestor rezultate (max. 4.500 caractere).

6. Graficul de realizare
ID

Denumire activitate

Luna Luna
Start Stop

Rezultate

1. Documentare stiintifica, inclusiv transnationala

13

Studiu privind stadiul cunoasterii

2. activitatea 2 specifica

experimentele necesare

3. activitea 3 specifica

12

rezultatele experimentelor

4. Diseminarea si valorificarea rezultatelor

14

3 articole, "n" lucrari sustinute la manifestari


stiintifice, "m" participari la simpozioane

Introduceti in ordinea cronologica si logica activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor. Precizati luna in care incep
si luna in care se termina (proiectul dureaza maxim 14 luni!). Corelati fiecare activitate cu realizarile (outputs) si
rezultatele (results) asociate. Adaugati atatea activitati cate considerati ca sunt necesare. Corelati graficul de realizare cu
descrierea din capitolul 4 si 5.

7. Indicatori
7.1. Indicatori de realizare (output)
ID

Denumire indicator

U.M.

Val.

Descriere

1. studiu

buc

descriere sintetica a continutului celor 3 studii

2. raport CD

buc

descriere sintetica a continutului celor 4 rapoarte

3. Model

buc

model matematic al comportarii ....

U.M.

Val.

Descriere

1. Articol publicat

buc

Descriere sintetica a celor 3 articole care vor prezenta


sadiul si concluziile cercetarilor.

2. Comunicare stiintifica

buc

Descrierea sintetica a comunicarilor.

U.M.

Val.

nr

7.2. Indicatori de rezultat (result)


ID

Denumire indicator

7.3. Indicatori de impact


ID
1. Citari

Denumire indicator

Descriere
descriere

Completati indicatorii de realizare, rezultat si impact prognozati pentru finalul proiectului. Indicatorii trebuie sa fie
SMART, corelati cu activitatile, rezultatele si obiectivele proiectului. Verificati ierarhia obiectivelor. Corelati cu
descrierea din capitolul 2, 4 , 5 si 6.

8.
Se descrie "material si metoda" folosita pentru validarea ipotezelor precum si criteriile de acceptanta.
Metodologia
de
implementare:

Precizati modul in care vor fi implementate activitatile proiectului, cum se va asigura cresterea vizibilitatii
cercetarii romanesti, cum vor fi diseminate rezultatele proiectului, cum se va asigura sustenabilitatea Scolii
postdoctorale. Descrieti clar stagiile de pregatire si deplasarile necesare. Corelati cu descrierea din
capitolul 9 si 10 (max. 4.300 caractere).

9.
Se precizeaza echipamentele, facilitatile de cercetare si resursele necesare. Atentie, precizati cine le va
Echipamente asigura! Costurile cu reactivii, consumabilele, achizitia de echipamente nu sunt eligibile in acest tip de
necesare:
proiect!

Descrieti clar resursele si facilitatile de cercetare necesare/existente implementarii proiectului (max. 1.750
caractere).

10. Sursele >>>>Se precizeaza sursele de documentare, inclusiv on-line, care vor fi folosite si nu bibliografia. Se
de
precizeaza cine va asigura accesul la aceste surse. Cheltuielile cu abonamentele sau cumpararea
documentare: documentatiei nu sunt eligibile in acest tip de proiect!

Descrieti sursele de documentare necesare pentru implementarea proiectului, abonamente la publicatii,


inclusiv online necesare (max 1.500 caractere).

11.
Publicatii:

Se precizeaza primele 5 publicatii in care doriti sa publicati articolele care contin rezultatele obtinute in
cadrul proiectului. Nu se precizeaza bibliografia!

Mentionati publicatiile in care considerati ca veti publica articolele si/sau veti disemina rezultatele (max 850
caractere).
Cercetator postdoctorand dr.

S-ar putea să vă placă și