Sunteți pe pagina 1din 37

Arhitectura Indiei.

• Cele mai timpurii mărturii arhitecturale ale Indiei ajunse

până azi datează din timpul statutului Mauria (IV-II sec.

î.e.n.). Construcţiile erau din lemn şi Cultura indiană a societăţii feudale s-a format în timpuri imemorabile în valea râului Ind deja la mijlocul mileniului III î.e.n.

Cercetările oraşului Mohendjo-Daro au descoperit o

civilizaţie avansată pentru timpurile respective, cu o structură urbană ordonată după părţile lumii, cu case din cărămidă, alimentări de apă şi canalizare.

• cărămidă uscată, cu 2-3 niveluri. Sistemele urbane erau

bazate pe construcţii geometrice. Case aveau planul

rectangular, acoperişul boltit, realizat din bambuc îndoit. Această formă apărut sub influenţa folosirii materialului vegetal a influenţat şi formele arhitecturii din piatră.

Stupa din Sanci, sec. III-I. î.e.n.

• În secolul al III-lea până la e.n., budismul a fost declarat religie oficială. Tipul conducător de construcţie religioasă

devine stupa, destinată păstrării relictelor

budiste, şi ceaitia – clădirea pentru rugăciuni.

budiste, şi ceaitia – clădirea pentru rugăciuni. • Una dintre cele mai vechi este Stupa din
budiste, şi ceaitia – clădirea pentru rugăciuni. • Una dintre cele mai vechi este Stupa din

Una dintre cele mai vechi este Stupa din Sanci, cu o formă semisferică, amplasată pe o platformă şi înconjurată de o incintă

concentrică cu patru porţi monumentale.

Forma ei este legată de tumulii funerari. Pereţii concentrici sunt orientaţi după părţile lumii şi destinaţi unor procesiuni rituale. În masivul semisferic construit din cărămidă şi piatră se afla o încăpere mică

pentru relicte, cu intrare din foişorul

rectangular de deasupra stupei. Forma şi detaliile porţilor mărturisesc transferul în

piatră a unor forme apărute în lemn.

• Cu timpul forma stupei se alungeşte în înălţime şi obţine o formă de garafă în

complexele de mai târziu.

• O răspândire masivă cunosc complexele rupestre.

Prototip au servit casele de la suprafaţă, destinate

pentru adunările comunităţilor, construite din bambus, mărturie fiind forma sculptată în piatră cu imitaţia celor apărute din material vegetal.

Ceaitia din Carli una din cele mai măreţe opere

arhitecturale rupestre din India. Este o sală alungită de 40 m, înalta de 12 m, cu pereţii şi bolţile şlefuite ca sticla. Ceaitia este iluminată printr-o fereastră în peretele

natural al peşterii, împodobită cu motive sculpturale.

Sculptura şi arhitectura în India formează un tot unitar.

Ceaitia • Ceaitia din Carli. • Sculptura şi arhitectura în India formează un tot unitar.

Ceaitia

Ceaitia din Carli.

Sculptura şi arhitectura în India formează un tot unitar.

Ceaitia, Carli, sec.III- I î.e.n.

Ceaitia, Carli,

sec.III-I î.e.n.

Ceaitia, Carli, sec.III- I î.e.n.
Ceaitia, Carli, sec.III- I î.e.n.
• Templu din Ellora realizat în tehnica escavării.

• Templu din Ellora realizat în tehnica escavării.

Temple rupestre

Temple

rupestre

Urbanism indian

Urbanism indian

• În perioada relaţiilor feudale arhitectura Indiei cunoaşte o

dezvoltare înaltă (IV-VII). Societatea era împărţită în

caste - grupuri închise sociale, particularitate ce s-a

răsfrânt şi asupra arhitecturii. Cea mai joasă castă locuia în afara oraşelor, dimensiunile caselor erau în

dependenţă de ierarhia socială.

• Apare tipul de templu înalt, de forma turnului. Sunt o mărturie a creşterii importanţei formelor decorativ- simbolice în arhitectura de cult. Spaţiile interioare, destinate pentru păstrarea relictelor şi pentru rugăciuni

sunt foarte mici în comparaţie cu corpul exterior al

templelor. Domină masele sculptate, modelate şi nu construite, care amintesc forma cactuşilor. Induşii considerau arta, arhitectura ca o continuare a formelor

naturale.

Khanjuraho, 1017-1029.

Khanjuraho, 1017-1029.

• Fărâmiţarea politică a Indiei a fost afectată de

invazia arabă din Asia Anterioară în secolul al X-

lea. Odată cu aceasta se răspândesc formele arhitecturale specifice arhitecturii arabo- musulmane în varianta Asiei Anterioare şi

Mijlocii. Apar tipuri noi de clădiri – moschei,

mausolee, minarete ş. a. Ultima înflorire a arhitecturii indiene datează din timpul imperiului Marilor Mogoli (sec- XVI-XVIII).

• Capitala se afla în oraşul Agra, înconjurată de

ziduri de cca 20 m înălţime, cu palate din gresie

roşietică, marmură albă, din matostat multicolor, cu aspect de oraş din basme.

• Perla arhitecturii indiene este considerată mausoleul Taj Mahal (1632-1650), construită de meşteri din mai multe ţări. În ansamblul mausoleului este inclusă incinta cu porţi din

gresie şi grădina peisagistică cu oglinzi de apă

şi fântâni arteziene. Volumul gigantic, cuboform construit din marmură albă, acoperit cu o cupolă sfero-conică este construit pe o terasă înaltă de 7 m. La colţurile terasei sunt construite patru minarete de tip indian cu noduri şi corp sculptat, care redau un aer static întregii compoziţii.

Agra, Ansamblul mausoleului Taj-Mahal,

1632-1650

Agra, Ansamblul mausoleului Taj-Mahal, • 1632-1650

Taj-Mahal

Taj-Mahal

Turnuri gopuram

• În partea de sud continuau tradiţiile induse. Cele mai caracteristice construcţii sunt complexele templelor, înconjurate de incinte rectangulare cu turnuri deasupra porţilor, numite Gopuram. Au

forme de trunchi de piramidă, amplasate în

axele principale ale templelor. Sistema curţilor

concentrice era în legătură cu divizarea societăţii în caste, în centrul complexelor accesul era interzis. În componenţa templelor erau incluse şcoli, locuinţe, dependinţe, lacuri sacre şi bazine pentru spălări ritualice.

Gopuram poarta

Gopuram – poarta

Borobodur.

Borobodur.

Ankgor-Wat (Campucia), sec. XII.

Ankgor-Wat (Campucia), sec. XII. • Planul – cu un sanctuar central, patru sanctuare mai joase, patru

Planul cu un

sanctuar central,

patru sanctuare mai joase, patru turmuri de colţ şi înconjurat de un şamţ cu apă - redă concepţia cosmologică, concentrică, iar pereţii sunt acoperiţi cu texte

sacre.

Ankgor-Wat

Ankgor-Wat