Sunteți pe pagina 1din 2

Document generat la data

06/07/2015

CONTRIBUABIL : 2771024433047
Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de 31/05/2015
1. Situatia sintetica a obligatiilor de plata
Natura obligatiei fiscale datorata

IBAN

Suma neachitata (lei)

Venituri din profesii libere si comerciale

RO71TREZ70320030101XXXXX

10

CASS obligatorii pers.fizice

RO11TREZ7032621050302XXX

31

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

RO44TREZ70320030103XXXXX

-2

Amenzi penale

RO63TREZ7032035010102XXX

-35

Total suma obligatii de plata

2. Configurarea cronologica a obligatiilor ( in functie de termenul de plata)


An fiscal

Total an

2014

21

Alte obligatii de plata stabilite si necomunicate

27

Total suma obligatii de plata

48

3. Situatia analitica a obligatiilor de plata restante


Natura obligatiei fiscale
CASS obligatorii pers.fizice

Documentul prin care s-a stabilit suma de


plata
DIPA 4080319741629 din 10/03/2014

Suma neachitata
(lei)

Termenul de plata
22/12/2014

21

Total suma obligatii de plata restante

21

4. Situatia analitica a obligatiilor de plata cu termene de plata viitoare


Natura obligatiei fiscale

Documentul prin care s-a stabilit suma de


plata

Venituri din profesii libere si comerciale

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

Venituri din profesii libere si comerciale

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

CASS obligatorii pers.fizice


CASS obligatorii pers.fizice
CASS obligatorii pers.fizice
CASS obligatorii pers.fizice
CASS obligatorii pers.fizice

Suma neachitata
(lei)

Termenul de plata

10
7

DACC 4080343168438 din 19/12/2014

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

DACC 4080345135345 din 31/12/2014

Total suma obligatii de plata cu termene de plata

27

5. Situatia analitica a platilor neutilizate in stingere

Pagina

Natura obligatiei fiscale

Documentul de plata

Venituri din profesii libere si comerciale

Suma neutilizata (lei)

20100000416 din 28/10/2014

-7

1188016 din 27/12/2011

-2

6718028 din 24/01/2013

-35

Total suma neutilizata in stingere

-44

Venituri din cedarea folosintei bunurilor


Amenzi penale

Legenda:
DIA = Decizie de impunere anuala
DIPA = Decizie de impunere plati anticipate
DACC = Decizie de impunere referitoare la obligatiile de plata accesorii
OP = ordin plata
CH = chitanta
Obs.:
In sistemul ANAF sunt inregistrate si platile din tabelul 5, care nu au fost folosite pentru
stingerea obligatiilor de plata intrucat:
(1)
nu mai sunt inregistrate obligatii de plata cu aceeasi natura a obligatiei fiscale,
sau
(2)
sunt inregistrate obligatii de plata cu aceeasi natura a obligatiei fiscale, dar
acestea nu sunt exigibile.

Pagina

S-ar putea să vă placă și