Sunteți pe pagina 1din 5

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA DE BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.13

Pag. 1 / 5

Analizat
i aprobat la edin a catedrei
din 24.01.2013, proces verbal nr. 11
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic ,
conf. universitar, dr. hab. n medicin

Olga Tagadiuc

____________________

Indica ia metodic nr. 1


Tema 17: Lipidele: clasificarea, structura,
propriet ile fizico-chimice, rolul biologic. Membranele biologice.
Experien a 1. Determinarea lipidelor totale n serul sanguin cu reactivul
fosfovanilinic.
Lipidele totale includ: triacilglicerolii, acizii gra i liberi, fosfolipidele, colesterolul,
lipoproteinele.
Principiul metodei: Lipidele serului sanguin sunt hidrolizate cu ajutorul acidului sulfuric
concentrat. Produ ii degrad rii lipidelor interac ioneaz cu reactivul fosfovanilinic, constituit din
vanilin i acid fosforic, formnd un compus de culoare ro ie. Intensitatea colora iei este direct
propor ional cu cantitatea lipidelor din serul sanguin.
Modul de lucru: Determinarea lipidelor se efectueaz conform schemei:
Reactive (ml)

Proba
Solu ia
de cercetat (A)
de compara ie
0,02
Ser sangvin
0,02
Ap distilat
1,50
1,50
H2SO4 concentrat
Eprubetele se fierb 15 minute n baia de ap n clocot
(are loc hidroliza lipidelor), ulterior se r cesc.
Hidrolizat
0,1
0,1
Reactiv fosfovanilinic
1,50
1,50
Con inutul eprubetelor se amestec i peste 40-50 minute se m soar densitatea optic a
probei fa de solu ia de comparare (FEC, filtrul de lumin verde, cuva de 3 mm).
Con inutul lipidelor X (g/l) se determin dup formula: X= A/0,56 . 8,
unde A densitatea optic a probei de cercetat;
0,56 densitatea optic a probei etalon;
8 concentra ia lipidelor n etalon (g/l).
Valorile normale constituie de la 4 la 8 g/l.
Rezultatul ob inut: _____________________________________________________________
______________________________________________________________
Concluzie: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA DE BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.13

Pag. 2 / 5

Importan a clinic . Con inutul lipidelor n serul sanguin se majoreaz (hiperlipemie) n


diabet zaharat, nefroze, ciroza biliar , obezitate, ateroscleroz etc. Hiperlipemie fiziologic se
constat peste 1 - 4 ore dup mncare (hiperlipemie postprandial ).

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Func iile biologice ale lipidelor.
2. Clasificarea lipidelor (structural , func ional , dup propriet ile fizico-chimice).
3. Acizii gra i satura i i nesatura i. Structura, propriet ile fizico-chimice, reprezentan ii
principali, rolul biomedical.
4. Lipidele de rezerv . Triacilglicerolii structura, propriet ile fizico-chimice, rolul biomedical.
5. Lipidele protoplasmatice i membranare: (structura, propriet ile fizico-chimice, rolul
biomedical):
a) Fosfolipidele:
Glicerofosfolipidele fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina (cefalina), fosfatidilcolina
(lecitina), fosfatidilinositolii, fosfatidilglicerol (cardiolipina), plasmalogenele.
Sfingofosfolipidele sfingomielinele.
b) Glicolipidele galacto- si glucocerebrozidele, sulfatidele, gangliozidele.
c) Colesterolul i colesteridele.
6. Membranele biologice.
Rolul biologic i medical.
Compozi ia chimic lipidele, proteinele, glucidele. Rolul lor func ional.
Organizarea structural-func ional modelul fluido-mozaic Singer-Nicolson.
Propriet ile: fluiditatea, motilitatea, permeabilitatea selectiv , asimetria, autoasamblarea i
autorepararea.
Diversitatea i specificitatea structural i func ional .
7. Transportul membranar:
a) Transportul pasiv:
difuzia simpl ;
difuzia facilitat transportorii glucozei (GLUT), schimb torii de anioni;
canalele de tip alfa i de tip beta (particularit i structurale).
b) Transportul activ:
primar (Na+,K+-ATP-aza, Ca2+-ATP-aza, ABC-transportorii);
secundar (transportorii aminoacizilor, glucozei).
c) Patologii determinate de deficien e ale canalelor i transportorilor membranari.

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA DE BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.13

Pag. 3 / 5

Indica ia metodic nr. 2


Tema 18: Digestia i absorbi ia lipidelor. Lipoproteinele plasmatice.
Catabolismul tisular al lipidelor
Experien a 1. Identificarea acizilor biliari - reac ia Petencofer.
Principiul reac iei. La interac iunea acizilor biliari cu oximetilfurfurolul (derivat din
zaharoz sub ac iunea acidului sulfuric concentrat) se formeaz un complex de culoare
ro ie-violet .
Modul de lucru. ntr-o eprubet uscat se introduc 2 pic turi de bil i 2 pic turi de zaharoz
20%. Con inutul eprubetei se agit . Se adaug 5-6 pic turi acid sulfuric concentrat. Peste 2-3
minute con inutul eprubetei se coloreaz n ro u-violet.
Rezultatul ob inut: _____________________________________________________________
______________________________________________________________
Concluzie: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Importan a lipidelor n alimenta ie. Acizii gra i indispensabili.
2. Digestia i absorb ia lipidelor alimentare:
Structura i rolul acizilor biliari.
Scindarea triacilglicerolilor, fosfolipidelor, colesteridelor: enzimele, produsele de hidroliz .
Absorb ia produselor de hidroliz a lipidelor.
Reglarea hormonal (ac iunea colecistokininei, secretinei).
Deregl rile digestiei i absorb iei lipidelor. Steatoreea pancreatic , hepatic i intestinal .
3. Resinteza lipidelor n enterocite. Formarea chilomicronilor.
4. Transportul sangvin al lipidelor. Lipoproteinele plasmatice: structura, metodele de separare,
frac iile (chilomicronii, VLDL, LDL i HDL), compozi ia chimic (lipidele i apoproteinele),
metabolismul, func iile.
5. Catabolismul triacilglicerolilor reac iile, enzimele, reglarea hormonal (ac iunea
catecolaminelor, glucagonului, insulinei, glucocorticoizilor).
6. Metabolismul glicerolului:
ile de utilizare.
Oxidarea: reac iile, enzimele, randamentul energetic.
7. Beta-oxidarea acizilor gra i:
satura i cu num r par de atomi de carbon (sediul, etapele, reac iile, enzimele, coenzimele,
randamentul energetic, reglarea);
nesatura i i cu num r impar de atomi de carbon (particularit i);
n peroxizomi (particularit ile), rolul biologic.
8. Catabolismul tisular al glicerofosfolipidelor, sfingomielinelor i al glicolipidelor (sediul,
enzimele, produsele de hidroliz ).
9. Lipidozele tisulare ereditare (Neimann-Pick, Tay-Sachs) cauzele, modific rile biochimice,
manifest rile clinice.

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA DE BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.13

Pag. 4 / 5

Indica ia metodic nr. 3


Tema 19: Biosinteza lipidelor
Experien a 1. Identificarea corpilor cetonici n urin
Principiul metodei: Corpii cetonici (acetona, acidul acetoacetic i acidul -hidroxibutiric)
interac ioneaz n mediul bazic cu nitroprusiatul de sodiu i acidul acetic concentrat formnd un
compus ro u-vi iniu.
Modul de lucru: Lu m dou eprubete uscate, n prima introducem 2 pic turi de urin normal , iar
n a doua 2 pic turi de urin patologic , dup care n ambele ad ug m 2 pic turi de NaOH 10%, 2
pic turi de nitroprusiat de sodiu 10%, con inutul eprubetelor se coloreaz n ro u-oranj. Apoi
ad ug m n eprubete 6 pic turi de acid acetic glacial, urina care con ine corpi cetonici devine ro ievi inie. Intensitatea culorii variaz n raport direct cu concentra ia corpilor cetonici din urin .
Rezultatul ob inut: _____________________________________________________________
______________________________________________________________
Concluzie: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Biosinteza acizilor gra i localizarea, etapele, reac iile, enzimele, coenzimele, reglarea:
satura i cu num r par de atomi de carbon;
nesatura i cu num r par de atomi de carbon (monoenici);
biosinteza acidului arahidonic (no iuni generale).
2. Biosinteza triacilglicerolilor: localizarea, reac iile, enzimele i coenzimele, reglarea.
3. Biosinteza glicerofosfolipidelor: localizarea, reac iile (sinteza de novo i din produse gata),
enzimele i coenzimele. Substan ele lipotrope, rolul lor.
4. Biosinteza sfingofosfolipidelor i a glicolipidelor: precursorii, reac iile principale, enzimele.
5. Biosinteza colesterolului etapele, reac iile primei etape (pn la acidul mevalonic), enzimele,
coenzimele, reglarea. Catabolismul i excre ia colesterolului (no iuni generale).
6. Corpii cetonici:
reprezentan ii, structura chimic ;
biosinteza (sediul, substratul, reac iile);
utilizarea ( esuturile, reac iile, produsele finale, randamentul energetic);
cetonemia i cetonuria (cauzele, mecanismul apari iei).

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA DE BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.13

Pag. 5 / 5

Indica ia metodic nr. 4


Tema 20 Metabolismul eicosanoizilor i al vitaminelor liposolubile.
Reglarea i patochimia metabolismului lipidic.
Experien a 1.Determinarea con inutului -lipoproteinelor n serul sanguin.
Principiul metodei. -lipoproteinele, interac ionnd cu heparina formeaz un complex, ce se
precipit sub influen a clorurii de calciu. Cantitatea (intensitatea) precipitatului format este direct
propor ional cu con inutul lipoproteinelor.
Modul de lucru. n eprubet se introduc 2 ml solu ie de clorur de calciu 0,27% i 0,2 ml ser
sanguin. Con inutul eprubetei se amestec i se m soar densitatea optic a solu iei experimentale
(E1) fa de solu ia de CaCl2 (cuva 5 mm, filtrul de lumin ro ie). Solu ia din cuv se toarn din nou
n eprubet i se adaug 0,04 ml solu ie de heparin 1%. Con inutul eprubetei se amestec i exact
peste 4 minute se determin densitatea optic a solu iei n condi iile descrise anterior (E2).
Calculul: X (unit i) = (E2 E1) 100, unde 100 coeficient standard empiric.
Valorile normale: 35 - 55 unit i.
Rezultatul ob inut: _____________________________________________________________
______________________________________________________________
Concluzie: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Importan a clinic . Majorarea con inutului -lipoproteinelor n serul sanguin se constat n
ateroscleroz , icter mecanic, afec iuni hepatice, diabet zaharat, obezitate etc. Sc derea con inutului
se ntlne te foarte rar (de exemplu, n plasmocitom ).

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Eicosanoizii (prostaglandinele, leucotrienele, tromboxanii): precursorul, structura chimic , c ile
de sintez , enzimele, rolul biomedical.
2. Vitaminele liposolubile A, D, E, K: sursele alimentatre, necesarul diurn, structura chimic , rolul
metabolic, hipo- i hipervitaminozele (cauze i manifest ri metabolice).
3. Reglarea neurohormonal a metabolismului lipidic. Ac iunea catecolaminelor, glucagonului,
insulinei, glucocorticoizilor, lipotropinelor, hormonilor tiroidieni.
4. Rela iile reciproce dintre metabolismul energetic, glucidic i lipidic.
5. Valorile normale ale lipidelor plasmatice. Importan a diagnostic a determin rii concentra iei
plasmatice a trigliceridelor, colesterolului total, HDL- i LDL-colesterolului.
6. Dislipidemiile cauze, modific ri biochimice, manifest ri clinice:
Hiperlipoproteinemiile primare (hipercolesterolemia familial , hiperchilomicronemia
familial ).
hiperlipoproteinemiile secundare (n diabet zaharat, alcoolism).
hipolipoproteinemiile primare (no iuni generale). Boala Tangier cauza, modific rile
biochimice.
7. Lipidozele dobndite (obezitatea, ateroscleroza, alcoolismul) cauzele, modific rile
metabolice.

Indica ia metodic nr. 5


Totalizare la capitolul Metabolismul lipidelor

S-ar putea să vă placă și