Sunteți pe pagina 1din 16

Nr.

crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

1 91/08.11.2014

Centru

RomPaperSRL

IMM

Diversificareaproductiei,cresterea
productivitatiisiacapacitatiide
productieaSCROMPAPERSRL,prin
achiziiadeechipamente
performante

56504

77

2 97/09.11.2014

NordVest

RomaxDoorsSRL

IMM

Crestereacapacitatiisi
competitivitatiiSCRomaxDoorsSRL
prinachizitionareadeechipamente
inovatoaredestinateproduceriide
usidinlemn

56520

77

3 138/12.11.2014

Centru

BombardierTermopanSRL

IMM

Achizitiadeutilajeperformantela
S.C.BOMBARDIERTERMOPANS.R.L.

56524

77

4 160/15.11.2014

SudMuntenia

RocothermRadiatorsSRL

IMM

CrestereaCompetitivitatiisocietatii
RocothermRadiatorsS.R.L.prin
dotareacuechipamenteperformante

56583

77

5 165/15.11.2014

Centru

TermomedSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.
TERMOMEDS.R.L.prinachizitiade
echipamenteperformante

56600

77

6 210/20.11.2014

NordEst

ManifattureNeamtSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIEASCMANIFATTURE
NEAMTSRLPRINACHIZITIEDE
UTILAJESIINSTALATIIPERFORMANTE

56642

77

7 220/20.11.2014

SudMuntenia

ZeiaMaisSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATIIS.C.
ZEIAMAISS.R.L.PRINACHIZITIADE
UTILAJEPERFORMANTE

56669

77

8 225/20.11.2014

BucurestiIlfov

ProfiloGroupSRL

IMM

Crestereacapacitatiisidiversificarea
productieiSCPROFILOGROUPSRL
prinachizitiadeutilajeperformante

56680

77

9 255/21.11.2014

NordVest

KontexSRL

IMM

Crestereacapacitatiisi
competitivitatiiSCKontexSRLprin
achizitionareadeechipamente
inovatoaredestinateproduceriide
caroseriipentruautovehicule

56772

77

10 262/21.11.2014

Centru

AATEQ

IMM

Achizitionareadeechipamente,
utilajesiimobilizarinecorporale
pentrumarireacapacitatiisicalitatii
produselorobtinute,incadrul
societatiiAATEQSRL

56793

77

11 284/21.11.2014

BucurestiIlfov

RomfrachtSpeditionSRL

IMM

Achizitieutilajepentruproductia
fibrelordinpolipropilenapentru
armaredispersabetoane,fibre
polipropilenapentruarmaredispersa
sapesifoliedeseparatiebetoane

56870

77

12 306/22.11.2014

SudEst

LivingjumboIndustrySA

IM

DezvoltareaS.C.LIVINGJUMBO
INDUSTRYS.A.prinachizitiadenoi
echipamente

56952

77

13 324/22.11.2014

Vest

EuroSignProductionSRL

ACHIZITIEMASINADESTANTAT
PENTRUDIVERSIFICAREA
PRODUCTIEI

57094

77

14 339/23.11.2014

NordVest

TricotajeSomesulSA

IMM

CrestereacompetitivitatiiSocietatii
TricotajeSomesulSAprinachizitiade
echipamente

57162

77

15 352/23.11.2014

NordVest

VobiscumImprimeriaSRL

IMM

DiversificareaproductieilaVobiscum
ImprimeriaSRL

57235

77

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

16 376/24.11.2014

NordVest

StudioImpressDesignSRL

IMM

Dezvoltareaactivitatiisectieide
tiparireincadrulSCSTUDIOIMPRESS
DESIGNSRLprinachizitiauneimasini
detiparitoffset

57435

77

17 379/24.11.2014

SudMuntenia

VMCompSRL

IMM

Crestereacapacitatiideproductie,a
competitivitatiisiimbunatatirea
potentialuluideexportlaSCVM
CompSRLprinachizitiade
echipamentesiutilajedeultima
generatie

57444

77

18 415/24.11.2014

SudMuntenia

DeltaCartEducationalSRL

IMM

CRESTEREASIDIVERSIFICAREA
CAPACITATIIDEPRODUCTIEADELTA
CARTEDUCATIONALSRLPRIN
ACHIZITIEDEECHIPAMENTEPENTRU
PRODUCTIETIPOGRAFICA

57583

77

19 476/24.11.2014

BucurestiIlfov

NormaIndustriesSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTE
PERFORMANTESIINOVATOARE
CARESADUCALACRESTEREA
COMPETITIVITATIISCNORMA
INDUSTRIESSRL

56770

77

20 487/24.11.2014

Centru

ViasteinSRL

IMM

DIVERSIFICAREAPRODUCTIEI
ELEMENTELORDINBETONPENTRU
CONSTRUCTIILAVIASTEINSRL

56806

77

21 587/24.11.2014

BucurestiIlfov

EcasElectroSRL

IMM

ModernizareafirmeiEcasElectroprin
automatizareafluxuluitehnologic

57350

77

22 611/25.11.2014

Centru

AnduTradingSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisocietatii
prinachizitiadetehnologiidestinate
productieidearticolede
imbracaminte

57574

77

23 624/25.11.2014

NordVest

PrintcoSRL

IMM

Realizareadenoiprodusencadrul
S.C.PrintcoS.R.L.prinachizitiede
utilajesiechipamente

57622

77

24 674/25.11.2014

NordVest

DirectLineInoxImpexSRL

IMM

DiversificareaproductieilaS.C.
DIRECTLINEINOXIMPEXS.R.L.,prin
realizareadenoiproduseprin
achizitiedeutilaje

56622

77

25 700/25.11.2014

SudEst

SuniCompanySRL

IMM

ACHIZITIEECHIPAMENTE
TEHNOLOGICEPENTRU
IMBUNATATIREAACTIVITATIIS.C.
SUNICOMPANYS.R.L

56713

77

26 751/25.11.2014

SudMuntenia

ItalplastGroupSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.
ItalplastGroupS.R.L.prinachizitia
uneiinstalatiideregranulare
performante

56883

77

27 768/25.11.2014

Centru

PlastipackSistemsSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
PLASTIPACKSISTEMSSRLPRIN
ACHIZITIADEECHIPAMENTE
MODERNE

56930

77

28 775/25.11.2014

Centru

ColorMetalSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATIIDE
PRODUCTIEALFIRMEISCCOLOR
METALSRLPRINACHIZITIADE
ACTIVETANGIBILESIINTANGIBILE

56965

77

29 776/25.11.2014

Centru

IdealStandardSRL

IMM

Achizitiadeutilajeperformante
pentrudiversificareaactivitatiifimei
SCIDEALSTANDARDSRLprin
executiaautomatadeferestresiusi

56976

77

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

30 860/25.11.2014

SudEst

SmaraldTechSRL

IMM

CrestereaCompetitivitatiiEconomice
S.C.SmaraldTechS.R.L.prin
introducereadetehnologiinoipentru
extindereaproductiei

57518

77

31 869/25.11.2014

NordEst

ExitehnicaSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATIILAS.C.
EXITEHNICAS.R.L

57565

77

32 873/25.11.2014

NordVest

TreiraSRL

IMM

DIVERSIFICAREAOFERTEIPRIN
PRODUCTIADEAMBALAJELATREIRA
SRL

57576

77

33 107/10.11.2014

SudEst

NeoPalGrupSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiifirmeiS.C.
NEOPALGRUPS.R.L

56423

76

34 134/12.11.2014

SudMuntenia

ClemansSRL

IMM

DiversificareaactivitatiilaS.C.
CLEMANSS.R.L

56508

76

35 151/14.11.2014

Centru

Tehnoinvest&CORecycling
SRL

IMM

EXTINDEREASIDIVERSIFICAREA
PRODUCTIEISCTEHNOINVEST&CO
RECYCLINGSRLPRIN
ACHIZITIONAREAUNOR
ECHIPAMENTEEFICIENTESIINALT
TEHNOLOGIZATEPENTRU
RECUPERAREAMATERIALELOR
RECICLABILESORTATE

56549

76

36 308/22.11.2014

Centru

FancomImpexSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
ECONOMICEAFIRMEISCFANCOM
IMPEXSRLPRINACHIZITIONAREA
INSTALATIEIDEMANGALIZARE

56962

76

37 320/22.11.2014

SudEst

GreentechSA

IM

DezvoltareaSCGreentechSAprin
achizitiadenoiechipamente

57035

76

38 394/24.11.2014

SudVest

GIPSRL

IMM

Diversificareaactivitatiideproductie
industrialaprinachizitiadeutilajesi
echipamentepentruprelucrarea,
securizareasilaminareageamului

57474

76

39 410/24.11.2014

Centru

SubansambleAutoSA

IMM

CrestereacompetitivitatiiSC
SubansambleAutoSAprinachizitia
deechipamenteperformante

57543

76

40 458/24.11.2014

NordVest

AAMServicesSRL

IMM

RetehnologizareaAAMServicesSRL
prinachizitionareadeechipamente
performante

56667

76

41 460/24.11.2014

SudMuntenia

RebelisConstructiiSRL

IMM

CONSOLIDAREASIDEZVOLTAREA
DURABILAASECTORULUI
PRODUCTIVLASCREBELIS
CONSTRUCIISRL

56681

76

42 465/24.11.2014

NordEst

MCINovotechSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITIIS.C.MCI
NOVOTECHS.R.L.PRINACHIZIIA
UNEILINIIDEPRODUCIE

56723

76

43 467/24.11.2014

SudMuntenia

TotalProdRoyalSRL

IMM

CONSOLIDAREASIDEZVOLTAREA
DURABILAASECTORULUI
PRODUCTIVLASCTOTALPROD
ROYALSRL

56733

76

44 502/24.11.2014

BucurestiIlfov

CreativeBagsSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITII
SOCIETIICREATIVEBAGSSRLPRIN
LANSAREAUNUIPRODUSNOU

56849

76

45 510/24.11.2014

Centru

NettFrontSRL

IMM

Diversificareaproducieilafirma
NettFrontSRL,prinintroducereape
piaaunorprodusenoi,competitive

56878

76

46 523/24.11.2014

SudMuntenia

BigprintGroupSRL

IMM

Cretereacompetitivitiiprin
achiziiadenoiutilajelaBigprint
GroupS.A.

56924

76

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

47 535/24.11.2014

NordVest

PeriksSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisia
productivitatiifirmeiSCPERIKSSRL
prinachizitiedeutilajenoi.

56969

76

48 537/24.11.2014

BucurestiIlfov

BauromConstructSRL

IMM

CRESTEREAPRODUCTIVITATIIS.C.
BAUROMCONSTRUCTS.R.L.PRIN
ACHIZITIONAREADEUTILAJE
MODERNESIINOVATOARE
DESTINATEFABRICARIIDECONFECTII
METALICE

56975

76

49 540/24.11.2014

SudMuntenia

MagureniConstructiiSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
MAGURENICONSTRUCTIISRLPRIN
ACHIZITIONAREADEUTILAJE
INOVATOARE

57045

76

50 541/24.11.2014

NordVest

PrecisionToolSteelSRL

IMM

CRESTEREACOMPETIVITATII
ECONOMICEAS.C.PRECISIONTOOL
STEELS.R.L.PRINACHIZITIADE
UTILAJE

57046

76

51 583/24.11.2014

NordVest

SiriusComSRL

IMM

CRETEREACOMPETITIVITII
ECONOMICEAS.C.SIRIUSCOMS.R.L.
PRINACHIZIIADEECHIPAMENTE
PENTRUCONFECII

57295

76

52 609/25.11.2014

Centru

NervacomSRL

IMM

ACHIZITIEUTILAJESPECIFICE
ACTIVITATIIDEPRELUCRAREA
LEMNULUI

57544

76

53 633/25.11.2014

NordVest

CCSoftSolutionsSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATIIFIRMEI
SCCCSOFTSOLUTIONSSRLPRIN
ACHIZITIAUNEISTATIIDE
PRODUCEREBETON

57685

76

54 662/25.11.2014

SudMuntenia

A&SSilozuriSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
SOCIETATIIA&SSILOZURISRLPRIN
DIVERSIFICAREAACTIVITATII

57729

76

55 666/25.11.2014

Centru

ElmasSRL

IM

CRESTEREACAPACITATII,EFICIENTEI
SIRANDAMENTULUISCELMASSRL
PRINACHIZITIONAREADE
IMOBILIZARICORPORALEINALT
TEHNOLOGIZATE

57684

76

56 711/25.11.2014

NordVest

CavalliWoodInteriorsSRL

IMM

Achizitiadeechipamentesiutilaje
noilaCAVALLIWOODINTERIORSSRL

56739

76

57 730/25.11.2014

SudMuntenia

RematSA

CrestereacompetitivitatiiSCREMAT
SAprinachizitionareadeutilaje

56798

76

58 736/25.11.2014

Centru

PlascomImpexSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisocietatii
PLASCOMIMPEXSRL,prinachizitia
deechipamenteperformante

56822

76

59 762/25.11.2014

SudEst

MiraComSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATIIS.C.
MIRACOMS.R.L.PRINACHIZITIA
UNEILINIIDEPRODUCTIEA
PREFABRICATELORDINBETON

56916

76

60 764/25.11.2014

SudEst

EuroSangiftSRL

IMM

Achizitiedeactivetangibilepentru
dezvoltareafirmeiSCEuroSangift
SRL

56923

76

61 781/25.11.2014

BucurestiIlfov

RomdistPackagingSRL

IMM

Achizitiadeechipamentepentru
realizareadecatreS.C.ROMDIST
PACKGINGS.R.L.auneiunitatide
productieambalaje

57008

76

62 806/25.11.2014

SudMuntenia

RomturingiaSRL

IMM

CONSOLIDAREASIDEZVOLTAREA
DURABILASECTORULUIPRODUCTIV
LASCROMTURINGIASRL

57119

76

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

63 832/25.11.2014

NordVest

InstcompConstructSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATII
SOCIETATIIINSTCOMPCONSTRUCT
SRLPRINACHIZITIADE
ECHIPAMENTEPERFORMANTE

57629

76

64 844/25.11.2014

NordEst

DoorMetSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATIILAS.C.
DOORMETS.R.L.

57702

76

65 141/12.11.2014

Centru

OneTeamTransSRL

IMM

DiversificareaactivitatiifirmeiS.C.
ONETEAMTRANSS.R.L

56527

75

66 162/15.11.2014

NordEst

GriComSRL

IMM

Dezvoltareliniedeprelucraresi
tratareprimaraalemnului

56587

75

67 192/19.11.2014

Centru

CampackSRL

IMM

Dezvoltareacontinua.Introducerea
deprodusenoiinproductiela
CAMPACKS.R.L.

56581

75

68 232/20.11.2014

Centru

TipoRexServiceSRL

IMM

Achizitionareadeechipamentece
utilizeazatehnologiimoderne,
eficienteenergeticpentrucresterea
capacitatiideproductiesi
diversificareaproductieidinmobilier
dinpallaSCTIPOREXSERVICESRL

56701

75

69 291/22.11.2014

NordEst

ConextrustSA

IM

CRESTEREACOMPETITIVITATIILA
S.C.CONEXTRUSTS.A.PRINACHIZITII
DEMASINI,UTILAJESIECHIPAMENTE
DESTINATEATELIERULUIDE
CONFECTIIMETALICE

56889

75

70 305/22.11.2014

Centru

WappalSRL

IMM

Extindereasimodernizareafluxului
deproductielaSCWappalSRL

56946

75

71 349/23.11.2014

SudEst

WoodartSRL

Consolidareasiextindereaactivitatii
deproductieaSCWOODARTSRL
BrailaprininvestitiiInechipamente
performanteautomatizate

57217

75

72 351/23.11.2014

NORDEST

HecominImpexSRL

IMM

Crestereacapacitatiideproductiea
societatiiHecominImpexS.R.L.prin
achizitiadeechipamentetehnologice

57233

75

73 400/24.11.2014

SudVest

AlronimaGencomSRL

IMM

CONSOLIDAREASIMODERNIZAREA
SECTORULUIPRODUCTIVALSC
ALRONIMAGENCOMSRLPRIN
ACHIZITIEUTILAJE

57506

75

74 406/24.11.2014

NordVest

CadarBedsSRL

IMM

Competitivitateprinutilaje
performante

57526

75

75 449/24.11.2014

NordEst

VEAMFGSRL

IMM

Crestereacapacitatiideproductie
prinachizitiadeechipamente
performante

56648

75

76 454/24.11.2014

SudMuntenia

RatelenConstructSRL

IMM

CREAREAUNUIMEDIUFAVORABIL
DEZVOLTARIIDURABILEASC
RATELENCONSTRUCTSRLPRIN
DIVERSIFICAREAACTIVITII

56658

75

77 495/24.11.2014

BucurestiIlfov

FarEstWindowsSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.FAR
ESTWINDOWSS.R.L.prinachizitiade
utilaje

56834

75

78 515/24.11.2014

Vest

PortoKMIRomaniaSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
ECONOMICEAS.C.PORTAKMI
ROMANIAS.R.L.PRINACHIZITIADE
UTILAJETEHNOLOGICE

56904

75

79 519/24.11.2014

NordVest

JNGMagusSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
JNGMAGUSSRLPRININVESTITII
ECOEFICIENTE

56913

75

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

80 522/24.11.2014

Centru

MetromTradingSRL

IMM

Cretereacompetitivitiieconomice
aS.C.METROMTRADINGS.A.prin
achiziiadeutilajeiechipamente

56920

75

81 543/24.11.2014

NordEst

Flowood

IMM

CRESTEREAPRODUCTIVITATIISC
FLOWOODSRLPRINREALIZAREADE
INVESTITIIMODERNE

57056

75

82 565/24.11.2014

Vest

ClausServiceSRL

IMM

Achizitionareaunuiechipament
performantpentrumodernizarea
activitatiifirmeiSCClausServiceSRL

57241

75

83 584/24.11.2014

NordVest

PlastexProdSRL

IMM

Achizitiedeechipamentesiutilaje
noilaPlastexProdSRL

57296

75

84 626/25.11.2014

NordVest

SeresProdComSRL

IMM

Dezvoltareunitatedefabricarea
platformelordecantarireindustriala
siaaltordispozitivepentrumasinisi
utilaje,prinachizitiadeechipamente
deultimageneratie

57627

75

85 657/25.11.2014

Centru

LenoraConstSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiSCLenora
ConstSRLprinachizitiade
echipamenteperformante,ce
inglobeazatehnologiimoderne

57727

75

86 670/25.11.2014

Vest

ThermoSystemsSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
THERMOSYSTEMSSRLPRIN
ACHIZITIADEECHIPAMENTE

56612

75

87 752/25.11.2014

Centru

CiseromSA

IM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
CISEROMSA

56887

75

88 822/25.11.2014

SudMuntenia

OylCompanyHoldingAGSRL

IMM

ACHIZITIEDEUTILAJEINCADRULS.C.
OYLCOMPANYHOLDINGAGS.R.L.

57570

75

89 56/04.11.2014

NordVest

SuperbonSRL

IMM

MODERNIZAREAS.C.SUPERBON
S.R.L.PRINACHIZITIAUNEI
INSTALATIIDETOCARE,MACINARESI
USCAREADESEURILORDEMASA
PLASTICA

56403

74

90 79/06.11.2014

NordEst

ProdAlcarImpexSRL

IMM

CrestereaCompetitivitatiiProdAlcar
ImpexSRLprinAchizitionareade
EchipamentePerformante

56468

74

91 118/10.11.2014

NordVest

AMGrupSRL

IMM

Consolidareaidezvoltareadurabila
SCAMGRUPSRLprinachizitionarea
de

56459

74

92 129/11.11.2014

Centru

ElisPavajeSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISI
CONSOLIDAREAPOZITIEIPEPIATAA
SCELISPAVAJESRL

56494

74

93 176/17.11.2014

NordVest

ProdconfRLineSRL

IMM

MODERNIZAREASCPRODCONFR
LINESRL

56580

74

94 286/21.11.2014

SudMuntenia

TelDrumSA

Achizitiestatiemobilademixturi
asfalticepentrucresterea
competivitatiieconomiceaS.CTEL
DRUMS.A

56873

74

95 288/22.11.2014

NordEst

AndrioliSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATIILAS.C.
ANDRIOLIS.RL.PRINACHIZItIONARE
SIMONTARESTATIEDEASFALTIN
SATULCORNULUNCII,COM.CORNU
LUNCII,JUD.SUCEAVA

56876

74

96 369/23.11.2014

SudMuntenia

GlobalAnalysisDesign&
ConsultingSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiifirmeiS.C.
GLOBALANALYSISDESIGN&
CONSULTINGS.R.Lprinachizitiade
echipamenteperformante

57314

74

97 433/24.11.2014

SudMuntenia

VenusBCLMobClassSRL

IMM

CrestereaproductivitatiilaVENUS
BCLMOBCLASSS.R.L.

57664

74

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

98 463/24.11.2014

Vest

ErviArtSRL

IMM

CretereacompetitivitiiSCErviArt
SRLprintehnologizare

56718

74

99 473/24.11.2014

Centru

CreativeConceptSRL

IMM

CrestereaproductivitatiifirmeiSC
CREATIVECONCEPTSRLprin
introducereaunuiutilajperformantin
liniadefabricatie

56745

74

100 483/24.11.2014

NordEst

RodutPlastSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTENOIIN
VEDEREACRESTERII
PRODUCTIVITATIISCRODUTPLAST
S.R.L.

56799

74

101 509/24.11.2014

NordVest

VasianForestSRL

IMM

DIVERSIFICAREASIMODERNIZAREA
ACTIVITATIISCVASIANFORESTSRL

56865

74

102 511/24.11.2014

NordVest

DistrictGeneralProdSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiieconomice
laS.C.DISTRICTGENERALPROD
S.R.L.prinachizitiadeutilaje

56881

74

103 526/24.11.2014

NordVest

MarlexImpexSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATIILAS.C.
MARLEXIMPEXS.R.L.

56935

74

104 545/24.11.2014

NordVest

FibrexCoSRL

IMM

ExtinderealinieitehnologicelaSC
FIBREXCOSRLprinachizitiade
echipamentepentrucresterea
capacitatiideproductie

57060

74

105 547/24.11.2014

Vest

IntercolorSRL

IMM

EXTINDEREASIMODERNIZAREA
CAPACITATIIDEPRODUCTIEASC
INTERCOLORSRL

57110

74

106 550/24.11.2014

NordVest

StarStoneProductionSRL

IMM

MODERNIZAREAACTIVITATIIDE
FABRICAREPRODUSEDINBETON
PENTRUCONSTRUCTIILASCSTAR
STONEPRODUCTIONSRL

57117

74

107 555/24.11.2014

Centru

ElectropreciziaCastProduction IM
SRL

Crestereacompetitivitatiiturnarii
reperelordinaliajedealuminiuin
cadrulELECTROPRECIZIACAST
PRODUCTIONSRL

57133

74

108 602/25.11.2014

SudMuntenia

AlchimexSRL

IM

Extindereacapacitatiiinstalatiilorde
productieafungicidelor,
insecticidelorsierbicidelorsubforma
lichida

57523

74

109 610/25.11.2014

Centru

TransharForexSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIELASCTRANSHARFOREX
SRLPRININVESTITIIINMIJLOACE
FIXEDEULTIMAGENERATIE
TEHNOLOGICA

57545

74

110 637/25.11.2014

SudEst

MobiladalinSRL

IM

Crestereacompetitivitatiisocietatii
prinachizitiadetehnologiimoderne
destinatefabricariidemobila

57704

74

111 643/25.11.2014

NordVest

GelemaxComSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTE
MODERNELASCGELEMAXCOMSRL

57711

74

112 748/25.11.2014

NordVest

TermototalProdSRL

IMM

Achizitiadeutilajetehnologice
pentrucrestereacompetitivitatii
firmeiS.C.TermototalProdS.R.L.

56872

74

113 761/25.11.2014

SudEst

AltexProdSRL

IMM

ACHIZITIADEUTILAJESI
ECHIPAMENTEPENTRUFABRICAREA
ARTICOLELORDEIMBRACAMINTELA
SCALTEXPRODSRL

56914

74

114 785/25.11.2014

SudVest

CraipackCommercialSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIESIDIVERSIFICAREA
ACESTEIAPRINACHIZITIEDEUTILAJE
SIECHIPAMENTE

57032

74

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

115 838/25.11.2014

Centru

DSUMuresSRL

IMM

ACHIZIIADEUTILAJEPENTRU
EFICIENTIZAREAPROCESULUIDE
PRODUCIEPRINREDUCEREAPPM
ULUI

57669

74

116 75/06.11.2014

SudMuntenia

YdailConstructSRL

IMM

DEZVOLTAREADURABILAAFIRMEI
SCYDAILCONSTRUCTSRL

56454

73

117 109/10.11.2014

Centru

EuroBusinesSRL

IMM

DezvoltareaS.C.EUROBUSINESS.R.L.
prinachizitiadenoiutilaje
performante

56429

73

118 137/12.11.2014

SudVest

TruckService&PartsSRL

IMM

DEZVOLTAREADURABILAAFIRMEI
SCTRUCKSERVICE&PARTSSRL

56517

73

119 157/14.11.2014

NordVest

TomaificioBrioSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIEPRININFIINTAREAUNEI
NOILINIIDEPRODUCTIE
INCALTAMINTELASCTOMAIFICIO
BRIOSRL

56567

73

120 197/19.11.2014

NordVest

PolitubSA

IM

DezvoltareaSCPOLITUBSAprin
crestereacapacitatiideproductie

56599

73

121 212/20.11.2014

NordVest

TermoplastProducatorde
TamplariiSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
SOCIETATIIPRINACHIZITIADE
UTLAJEDEPRODUCTIEDEULTIMA
GENERATIE

56646

73

122 240/21.11.2014

NordVest

WinterComSRL

IMM

DezvoltareafirmeiWinterComSRL
prininvestitiiindomeniulproductiv

56738

73

123 377/24.11.2014

NordEst

NicoPaulSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
NICOPAULS.R.L.PRINACHIZITIADE
UTILAJE

57438

73

124 396/24.11.2014

SudVest

DocaraConfSRL

125 398/24.11.2014

NordVest

BDMGrupInvestSRL

IMM
IMM

Achizitieutilajedeproductie
CrestereaeficienteifirmeiSCBDM
GrupInvestSRLprinmodernizarea
procesuluidefabricatie

57494
57502

73
73

126 427/24.11.2014

SudEst

BetoanesiPrefabricateSRL

IM

MODERNIZAREASECTORULUI
PRODUCTIVINCADRULSCBETOANE
SIPREFABRICATESRL

57626

73

127 435/24.11.2014

NordEst

ProinvestGroupSRL

IMM

CRESTEREAPRODUCTIVITATII
INTREPRINDERIISCPROINVEST
GROUPSRLPASCANISI
DIVERSIFICAREAPRODUSELOR
OFERITEPRINACHIZITIONAREA
UNORECHIPAMENTENOI

56602

73

128 440/24.11.2014

Vest

ProficutSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiSCProficut
SRLprinachizitiadeutilaje

56623

73

129 475/24.11.2014

Centru

VetaSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTEPENTRU
DEZVOLTAREAACTIVITATIILASC
VETASRL,LOC.TG.MURES,JUD.
MURES

56761

73

130 478/24.11.2014

Vest

UtilConsSRL

IMM

DezvoltareafirmeiS.C.UTILCONS
S.R.L

56784

73

131 501/24.11.2014

NordVest

KlimProdComSRL

IMM

DezvoltareaS.C.KLIMPRODCOM
S.R.L.prinachizitionareade
echipamentesiutilajenoi

56848

73

132 504/24.11.2014

Centru

PanitiImpexSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATII
COMPANIEISCPANITIIMPEXSRL

56853

73

133 524/24.11.2014

BucurestiIlfov

PlasromProductionSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
PLASROMPRODUCTIONS.R.L.PRIN
ACHIZITIONAREADEUTILAJEI
TEHNOLOGIINOI

56929

73

134 554/24.11.2014

SudMuntenia

OrionAutoInvestSRL

IMM

DezvoltareaS.C.ORIONAUTO
INVESTS.R.L.prinachizitiadenoi
utilajeperformante

57131

73

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

135 612/25.11.2014

Vest

MatconSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisocietatii
prinachizitiadetehnologiimoderne
destinateproductieidebetoane

57578

73

136 621/25.11.2014

NordVest

GIAOfficeNavSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTENOIIN
VEDEREACRESTERII
PRODUCTIVITATIIGIAOFFICENAV
SRL

57615

73

137 689/25.11.2014

Centru

AktivortSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiSCAktivort
SRLprinachizitiadeechipamente
performante,ceinglobeaza
tehnologiimoderne

56678

73

138 717/25.11.2014

NordVest

InternationaleTuren
ManufakturSRL

IMM

Ousasiguraintrolumenesigura

56756

73

139 733/25.11.2014

Centru

GalForestSRL

IMM

Dezvoltareasieficientizarea
capacitatiideproductieafirmeiGal
ForestSRL

56812

73

140 794/25.11.2014

SudEst

DemMediaSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C
DEMMEDIAS.R.LPRINCRESTEREA
PRODUCTIVITATIICAPACITATILORDE
TIPARIRESIFINISARESICRESTEREA
CALITATIIIMPRIMARII

57061

73

141 835/25.11.2014

NordEst

IacobForestSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
IACOBFORESTS.R.L.PRINACHIZITIA
DEUTILAJE

57641

73

142 837/25.11.2014

Centru

InterdecoProfilesSRL

IMM

Crestereacapacitatiisi
competitivitatiilaSCINTERDECO
PROFILESSRLprinachizitionareade
echipamentesiutilajedestinate
prelucrariisirealizariideprodusedin
lemn

57668

73

143 19/27.10.2014

NordVest

MecanicaCDSRL

IMM

ModernizareaactivitatiiS.C
MECANICAC.DS.R.L

56450

72

144 116/10.11.2014

SudEst

MaviBetonSRL

IMM

Achizitiedeechipamente
performantelaSCMAVIBETONSRL

56452

72

145 122/11.11.2014

SudEst

MaximaFerestreSRL

IMM

DezvoltareafirmeiSCMAXIMA
FERESTRESRLprinachizitiadeutilaje
performante

56474

72

146 173/17.11.2014

NordEst

GabrosProdSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCJIEPRINACHIZITIADE
UTILAJELAS.C.GABROSPRODS.R.L.

56572

72

147 247/21.11.2014

SudEst

NexoraPlastSRL

IMM

DEZVOLTAREASOCIETATIINEXORA
PLASTSRLPRINTROUTILIZAREMAI
BUNAAFACTORILORDEPRODUCTIE

56757

72

148 331/22.11.2014

Centru

B&BTransinvestSRL

IMM

ACHIZITIONARELINIEDE
CONCASAREDEPIATRALAB&B
TRANSINVESTSRL

57129

72

149 345/23.11.2014

Centru

LaszloConstrSRL

ACHIZITIONAREUTILAJE
TEHNOLOGICEMODERNELALASZLO
CONSTRSRL

57171

72

150 350/23.11.2014

SudMuntenia

AsterAsistSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
ASTERASISTS.R.L.,PRINACHIZITIA
DEUTILAJEPERFORMANTESI
INOVATOARE

57224

72

151 384/24.11.2014

Centru

CavilasConstructSRL

IMM

Diversificareaactivitatiisilansarea
productieiSCCavilasConstructSRL
prinachizitiadetehnologiide
productiemodernesiperformante

57453

72

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

152 389/24.11.2014

SudVest

LandRomaniaSRL

IMM

TehnologizareafirmeiSCLand
RomaniaSRLinvedereacresterii
competitivitatiipepiatafieruluiforjat

57460

72

153 439/24.11.2014

NordVest

CostiuiSRL

IMM

Crestereacapacitatiideproductiela
SCCOSTIUISRLprinachizitiade
echipamenteperformante

56618

72

154 457/24.11.2014

SudMuntenia

EliasMobStarSRL

IMM

CREAREAUNUIMEDIUFAVORABIL
DEZVOLTARIIDURABILEASCELIAS
MOBSTARSRLPRINDIVERSIFICAREA
ACTIVITATII

56663

72

155 474/24.11.2014

SudMuntenia

VIFISRL

IMM

Crestereacompetitivitatiieconomice
aSCVIFISRLprinachizitiade
echipamenteprofesionaleinovatoare

56747

72

156 481/24.11.2014

SudEst

PromexSA

IM

Achizitiadeutilajesiechipamente
inalttehnologizatesimodernizarea
unormasiniunelteinscopulcresterii
eficienteisiconsolidariisectorului
prductivalS.C.PROMEXS.A.

56794

72

157 486/24.11.2014

NordVest

MetalproSRL

IMM

MODERNIZAREAACTIVITATIIDE
FABRICAREPRODUSEDINMETALLA
SCMETALPROSRL

56805

72

158 505/24.11.2014

NordVest

CapPetPlastSRL

IMM

DIVERSIFICAREAPRODUCTIEII
CRESTEREACOMPETITIVITATII
FIRMEICAPPETPLASTS.R.L.

56857

72

159 567/24.11.2014

SudVest

KlassCoatingSystemSRL

IMM

UNITATENOUADEPRODUCTIE
INDUSTRIALALANIVELEUROPEAN
KLASSPROFILE

57248

72

160 658/25.11.2014

SudVest

GuraytexSRL

IM

CrestereacompetitivitatiilaS.C.
GURAYTEXS.R.L.prinachizitiade
echipamentenoisiecoeficiente

57710

72

161 715/25.11.2014

Centru

LazarSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiSCLAZAR
SRLprinachizitionarede
echipemente

56750

72

162 763/25.11.2014

SudEst

OsmetSRL

IMM

ModernizareaactivitatiiSCOsmet
SRLprinachizitiadeutilaje
tehnologiceperformante

56921

72

163 811/25.11.2014

NordVest

ARSDomiNovaSRL

IMM

CRESTEREAPRODUCTIVITATIISCARS
DOMINOVASRLPRINREALIZAREA
DEINVESTITIIMODERNE

57496

72

164 831/25.11.2014

Centru

ProductieMultinrSRL

IMM

EXTINDEREAACTIVITATIISC
PRODUCTIEMULTINRSRL,PRIN
ACHIZITIADEECHIPAMENTE
PERFORMATE

57620

72

165 870/25.11.2014

NordVest

EuropeanFabricationsSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisi
imbunatatireapotentialuluideexport
asocietatiiEuropeanFabrications
SRL,prinachizitionareade
echipamenteperformante

57569

72

166 877/25.11.2014

NordVest

ElectricGroupSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiSC
ELECTRICGROUPSRLprinachizitia
deutilajeperformante

57603

72

167 50/03.11.2014

SudMuntenia

ArtConstruct94SRL

IMM

Extindereasimodernizarea
poligonuluideprefabricatedinbeton
armatsiprecomprimat

56545

71

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

168 100/09.11.2014

NordVest

NeesuComprestSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.Neesu
ComprestS.R.L.prinachizitionareade
echipamentemodernesiinovatoare
destinateproduceriifileruluide
calcar

56530

71

169 179/18.11.2014

NordVest

EcoprimusSRL

IMM

DEZVOLTAREACAPACITATIlDE
PRODUCTIEASCECOPRIMUSSRL

56592

71

170 241/21.11.2014

SudMuntenia

AnasticConstructSRL

IMM

DIVERSIFICAREAPRODUCTIEI
ANASTICCONSTRUCTSRLPRIN
ACHIZITIADEUTILAJE,ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICESIIMOBILIZARI
NECORPORALE

56740

71

171 242/21.11.2014

NordEst

ElectricPlusSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATII
SOCIETATIIS.C.ELECTRICPLUSS.R.L.
PRINLANSAREAUNUIPRODUSNOU

56746

71

172 250/21.11.2014

NordEst

CrescentoPrintSRL

IMM

Diversificareaactivitiisocietii
CRESCENTOPRINTSRLprinlansarea
unuiprodusnou

56762

71

173 425/24.11.2014

Vest

SusaiServcomSRL

IMM

Achizitieechipamentepentrusectie
productiepeleti

57623

71

174 456/24.11.2014

SudMuntenia

AgrewestSRL

IMM

CONSOLIDAREASIDEZVOLTAREA
DURABILAASECTORULUI
PRODUCTIVLASCAGREWESTSRL

56661

71

175 521/24.11.2014

NordVest

GranjonSRL

IMM

DiversificareaproductieisocietatiiSC
GRANJONSRL

56919

71

176 595/25.11.2014

SudVest

IndustrialProdcomSRL

IMM

DiversificareaproductieipentruSC
INDUSTRIALPRODCOMSRLprin
achizitiadeutilajenoi

57482

71

177 613/25.11.2014

NordEst

SaucolemnSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
SAUCOLEMNS.R.L.PRINACHIZITIA
DEUTILAJE

57579

71

178 695/25.11.2014

Centru

MetalNetworkSRL

IMM

Dezvoltareaactivitatiisocietatii
METALNETWORKSRL

56693

71

179 696/25.11.2014

NordVest

WorkandFashionSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATIIDE
PRODUCTIEPRINTEHNOLOGIZARE

56695

71

180 702/25.11.2014

SudEst

DavilemnSRL

IMM

Crestereaproductivitatiifirmei
DavilemnSRLprinachizitionareaunui
utilajperformant

56716

71

181 720/25.11.2014

NordEst

IntNarcisSRL

IMM

Modernizareaactivitatiideproductie
aINTNarcisSRL

56765

71

182 738/25.11.2014

NordVest

ItaltextilSarataSRL

IM

Modernizareasiextinderea
capacitatiideproductieafirmei
ITALTEXTILSARATAprinachizitiade
tehnologiiperformante

56828

71

183 756/25.11.2014

SudEst

CupSalubritateSRL

IMM

Achizitionareadeutilajepentru
crestereacompetitivitatiiaSCCUP
SALUBRITATESRL

56898

71

184 814/25.11.2014

SudVest

CegimSRL

IMM

ACHIZITIADEECHIPAMENTEDE
PRELUCRAREALEMNULUILAS.C.
CEGIMS.R.L.

57507

71

185 815/25.11.2014

NordEst

TransCarpatSRL

IMM

DIVERSIFICAREAACTIVITATIIS.C.
TRANSCARPATSRLPRIN
ACHIZITIONAREADEECHIPAMENTE
SIUTILAJEPERFORMANTE

57514

71

186 154/14.11.2014

SudMuntenia

RoDieselServiceSRL

IMM

DezvoltareaS.C.RODIESELSERVICE
S.R.L.prinachizitiadenoiutilaje
performante

56558

70

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

187 161/15.11.2014

SudMuntenia

SilueteProdSRL

IMM

CrestereaproductivitatiiSCSILUETE
PRODSRLprinachizitiade
echipamenteperformantesicrearea
denoilocuridemunca

56585

70

188 172/17.11.2014

SudEst

RingServiceSRL

IMM

Crestereacapacitatiideproductiea
S.C.RINGSERVICES.R.L.prinachizitia
demasinisiutilaje

56570

70

189 191/19.11.2014

SudVest

PremarComServSRL

IMM

DezvoltareaactivitatiiSCPREMAR
COMSERVSRLprinachizitiade
utilajetehnologice

56578

70

190 249/21.11.2014

SudMuntenia

InfratelNetSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiicompaniei
InfratelNetprinachizitiade
echipamente

56759

70

191 328/22.11.2014

Centru

EcoEuroDoorsSRL

IMM

Crestereacapacitatiisi
competitivitatiiSCECOEURODOORS
SRLprinachizitionareade
echipamenteinovatoaredestinate
produceriideusidinlemn

57120

70

192 549/24.11.2014

Centru

CrisStyleExpertSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.Cris
StyleExpertS.R.L.prinachizitiade
utilaje

57116

70

193 580/24.11.2014

NordEst

NGMLeonardSRL

IMM

Crestereacapacitatiisi
competitivitatiiSCNGMLEONARD
SRLprindiversificareaproductiei

57291

70

194 638/25.11.2014

SudEst

TFMMetalIndustrySRL

IM

Extinderealiniilordeproductien
vedereacresteriicapacitatii
productive,exporturilori
competitivitiifabriciiTFMMetal
IndustrydinMaracineni

57709

70

195 749/25.11.2014

NordVest

ItaProductionSRL

IMM

Modernizareasiextinderea
capacitatiideproductieafirmeiITA
PRODUCTIONprinachizitiade
tehnologiiperformante

56874

70

196 753/25.11.2014

Vest

Kromberg&SchubertRomania
NASRL

IM

DEZVOLTAREAPRODUCTIEIIN
CADRULSCKROMBERG&
SCHUBERTROMANIANASRLPRIN
ACHIZITIADEUTILAJESI
ECHIPAMENTENOI

56890

70

197 774/25.11.2014

NordVest

MentserviceSA

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
FIRMEIS.C.MENTSERVICES.A.SI
EXTINDEREAGAMEIDEPRODUSE

56961

70

198 797/25.11.2014

NordEst

MoldoglassSRL

IMM

MODERNIZAREAPROCESULUI
TEHNOLOGICPRINACHIZIIADE
ECHIPAMENTEPERFORMANTE

57064

70

199 830/25.11.2014

SudEst

MetconSRL

IMM

Achizitiedeechipamente
performantelaSCMETCONSRL

57611

70

200 15/27.10.2014

NordVest

EcoDifSolutionsSRL

IMM

DiversificareaproductieiSCECODIF
SOLUTIONSRLprinfabricareade
mixturiasfaltice

56432

69

201 252/21.11.2014

NordEst

FiestaConstructSRL

IMM

DezvoltareasimodernizareaFIESTA
CONSTRUCTSRLprinachizitiade
echipamenteperformante

56767

69

202 257/21.11.2014

SudMuntenia

GeneralIntermedTradeSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisocietatii
prinachizitiadeutilajenoi

56777

69

203 387/24.11.2014

NordVest

BentianaSRL

IMM

DezvoltareaBentianaSRLprin
diversificareaactivitatii

57457

69

204 530/24.11.2014

SudEst

LessoplastSRL

IM

Crestereasidiversificareaproductiei
incadrulSCLessoplastSRL

56948

69

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

205 569/24.11.2014

NordVest

MagilsZVSRL

IMM

Dezvoltareaactivitatiideprelucrarea
lemnuluiprininvestitiiintehnologii
inovatoaresilansareaunornoi
produse

57253

69

206 578/24.11.2014

Centru

MarinaModSRL

IMM

CRESTEREACOMPETIVITATII
ECONOMICEPRINMODERNIZAREA
ACTIVITATIILASCMARINAMODSRL
PRINACHIZITIONAREADEUTILAJE
TEHNOLOGICEPENTRUCONFECTII
TEXTILE

57287

69

207 622/25.11.2014

SudMuntenia

DanubeTotalGrupSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiaSC
DanubeTotalGrupSRLprin
achizitionareadeutilajesi
echipamentetehnologice

57617

69

208 727/25.11.2014

NordVest

MecanoHidraulicaSRL

IMM

CrestereacompetitiviatiiSCMECANO
HIDRAULICASRLprinachizitiade
utilaje

56791

69

209 739/25.11.2014

SudMuntenia

SudarcSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
SUDARCSRL

56851

69

210 801/25.11.2014

Centru

TopcentSRL

IMM

TOPCENTS.R.L.:CRESTEREA
COMPETITIVITATIIPRINDOTARE
TEHNICA

57068

69

211 846/25.11.2014

NordEst

SuedForestEximSRL

IMM

ExtindereaactivitatiisocietatiiSC
SUEDFORESTEXIMSRLprin
crestereacapacitatiideproductie

57724

69

212 879/25.11.2014

NordEst

ExplominSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
EXPLOMINSRLPRIN
ACHIZITIONAREAUNUIEXCAVATOR
CUSENILE

57608

69

213 189/19.11.2014

SudEst

FonsterSRL

IMM

DiversificareaactivitatiisocietatiiSC
FONSTERSRL

56574

68

214 330/22.11.2014

NordEst

LMMobSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIEASCLMMOBSRLPRIN
ACHIZITIEDEUTILAJESIINSTALATII
PERFORMANTE

57128

68

215 414/24.11.2014

SudVest

ProdalP2003SRL

IMM

Competitivitateridicatasi
productivitatesporitaprinachizitia
uneimasinideturnaresubpresiune
aliajeneferoase

57577

68

216 659/25.11.2014

Centru

LogisticsAtlasePlusASRL

IMM

Achizitieutilajespecificedeextractie
siprelucrareapietrisului

57714

68

217 701/25.11.2014

SudEst

TeraplastSA

IM

CrestereacompetitivitatiiSocietatii
TeraplastSAprinachizitiade
echipamenteperformante

56715

68

218 790/25.11.2014

SudEst

AXEGroupRomaniaSA

IM

DEZVOLTAREAPRODUCTIEIAXE
GROUPROMANIAS.A.

57052

68

219 800/25.11.2014

BucurestiIlfov

ADAComputersSRL

IMM

DEZVOLTAREAACTIVITATII
COMPANIEIS.C.ADACOMPUTERS
S.R.L.PRINACHIZITIADE
ECHIPAMANTEINVEDEREA
DEMARARIIUNEIUNITATINOIDE
PRODUCTIE

57067

68

220 820/25.11.2014

SudMuntenia

ViceCom95SRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISI
CONSOLIDAREAPOZITIEIPEPIATAA
SCVICECOM95SRL

57556

68

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

221 821/25.11.2014

NordVest

SanexSA

IM

Extindereasimodernizarealinieide
productieplaciceramiceprin
achizitiadeechipamente
performante,construirehalapartersi
compartimentarilaconstructii
existente

57563

68

222 828/25.11.2014

NordVest

TransilvaniaImpactImport
ExportSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
TRANSILVANIAIMPACTIMPORT
EXPORTSRLPRINACHIZITIONAREA
DEECHIPAMENTE

57606

68

223 868/25.11.2014

NordVest

BisbagsSRL

IMM

Extinderealinieideproductie
existente,nvedereacresterii
capacitatiideproductieaSCBISBAGS
SRLprinachizitiadeechipamentesi
tehnologiinoi,moderne

57561

68

224 117/10.11.2014

NordEst

DorInvestSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiieconomice
laS.C.DORINVESTS.R.L.

56455

67

225 147/13.11.2014

NordVest

AluMetaSistemSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIISI
COMPETITIVITATIISCALUMETA
SISTEMSRL

56542

67

226 302/22.11.2014

NordEst

IspalSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiieconomice
laSCISPALSRL

56939

67

227 362/23.11.2014

Centru

TranstradeSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIEDEPIATRASPARTALA
TRANSTRADESRL

57255

67

228 407/24.11.2014

SudEst

OptimServ2005SRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiS.C.OPTIM
SERV2005S.R.L.prinachizitiade
echipamentesiutilajedeultima
generatie

57530

67

229 568/24.11.2014

SudVest

DamilaSRL

IMM

Extindereliniedeproductieexistenta
pentrucrestereacapacitatiide
productieprinachizitiedeutilajesi
echipamentesiimobilizari
necorporale

57251

67

230 571/24.11.2014

Centru

ProLegnoSRL

IMM

ACHIZIIELINIETEHNOLOGICDE
BRICHETARENCADRULS.C.PRO
LEGNOS.R.L.

57258

67

231 791/25.11.2014

SudEst

FerocomSRL

IMM

DiversificareaactivitatiisocietatiiSC
FEROCOMSRL

57053

67

232 840/25.11.2014

SudMuntenia

ElectromecSA

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
ECONOMICEASCELECTROMECSA
PRINDIVERSIFICAREAPRODUCTIEI

57679

67

233 898/25.11.2014

SudVest

LaMagicaSRL

IMM

MODERNIZAREAACTIVITATIIPRIN
ACHIZITIEDEECHIPAMENELASCLA
MAGICASRL

57699

67

234 111/10.11.2014

SudMuntenia

SoceramSA

IM

ModernizarefabricaB.C.A,
localitateaDoicesti,judetul
Dambovita

56433

66

235 120/10.11.2014

Centru

SunnyPlastSRL

IMM

ACHIZIIONAREDEECHIPAMENTEN
VEDEREAREALIZRIIDENOI
PRODUSENCADRULACTIVITIISC
SUNNYPLASTSRL

56464

66

236 171/17.11.2014

NordVest

ArdudanaSA

IMM

INVESTITIIINOVATIVESI
ECOEFICIENTEINCADRULS.C.
ARDUDANAS.A.

56565

66

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

237 356/23.11.2014

Vest

SalubritateSA

IMM

Diversificareaactivitatiis.C.
SalubritateS.A.prinachizitiade
utilajesiechipamenteperformante
pentruproducereacombustibilului
solidrecuperat(RDF)

57243

66

238 590/25.11.2014

SudEst

BradGlassSRL

IMM

Modernizareasiextinderea
capacitatiideproductieaSCBRAD
GLASSSRL

57465

66

239 663/25.11.2014

Vest

MeskoPinselSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
ECONOMICEAS.C.MESKOPINSEL
S.R.L.PRINACHIZITIADEUTILAJE
TEHNOLOGICE

57732

66

240 127/11.11.2014

NordEst

DanlinXXLSRL

IMM

DezvoltareafirmeiSCDANLINXXL
SRLprininfiintareaunuifluxmodern
pentruexploatareaagregatelor
minerale

56485

65

241 174/17.11.2014

SudEst

DomusNuvoSRL

IMM

CrestereacompetitivitatiiDomus
NuvoSRLprinachizitionareade
utilajespecifice

56575

65

242 218/20.11.2014

SudEst

A.S.E.TradeSRL

IMM

Creareasidotareauneifabricide
productieserveteleumedein
MunicipiulConstanta

56660

65

243 275/21.11.2014

NordVest

MedumanSA

CrestereacompetitivitatiiMEDUMAN
SAprinachizitiadeechipamentesi
instalatiiperformante

56838

65

244 373/23.11.2014

BucurestiIlfov

B.D.LemntechSRL

IMM

DEZVOLTAREACAPACITATIIDE
PRODUCTIESIELIMINAREATIMPILOR
MORTIDINFLUXULDEFABRICATIE

57432

65

245 480/24.11.2014

Vest

BegaTehnometSRL

IMM

CRETEREACOMPETITIVITIIBEGA
TEHNOMETSAPRINACHIZIIADE
UTILAJEISOFTWAREPENTRU
PRODUCIE

56789

65

246 589/24.11.2014

Centru

TransgatSortSRL

IMM

CRESTEREACOMPETIVITATII
ECONOMICEPRINACHIZITIONAREA
DEUTILAJETEHNOLOGICENOI
PENTRUMODERNIZAREACTIVITATII
LASCTRANSGATSORTSRL

57463

65

247 630/25.11.2014

NordVest

AgreminTransSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiiprin
achizitionareademijloacefixein
domeniulextractieideproduse
neenergetice

57678

65

248 710/25.11.2014

NordVest

RedivivusTawilGroupSRL

Crestereacompetitivitatii
S.C.REDIVIVUSTAWILGROUPS.R.L.
prinachizitionareadeutilaje

56736

65

249 718/25.11.2014

Centru

BonabeerSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
BONABEERSRLPRINACHIZITIADE
UTILAJEPENTRUSTATIADESORTARE
AGREGATEMINERALE

56763

65

250 201/19.11.2014

SudMuntenia

MaximaProfilSRL

IMM

DiversificareaactivitatiilafirmeiSC
MAXIMAPROFILSRL

56611

64

251 287/21.11.2014

SudEst

EcloSRL

IMM

ModernizareatipografieiELCO,dela
OFFSETlaFLEXO,prinperformantasi
competitivitate

56875

64

252 506/24.11.2014

NordVest

ConsulTruckSRL

IMM

ACHIZIIEDEECHIPAMENTE
INOVATIVEIECOEFICIENTEN
CADRULS.C.CONSULTRUCKS.R.L.

56860

64

253 719/25.11.2014

NordVest

OctTransSRL

IMM

DezvoltareadurabilaaOCTTRANS
S.R.L.

56764

64

Nr.crt Numrulidata
nregistrrii

Regiune

Firma

Categorie
firm

Proiect

SMIS

Punctaj

254 731/25.11.2014

NordEst

RegisSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIIS.C.
REGISS.R.L.PRINACHIZITIADE
UTILAJE

56810

64

255 836/25.11.2014

Centru

MapasonProdSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATII
ECONOMICEASCMAPASONPROD
SRLPRININVESTITIIINECHIPAMENTE

57666

64

256 859/25.11.2014

SudEst

PriconsSRL

IMM

Achizitiesistemcompletdereciclare
sortaredeseuriinerte

57516

64

257 354/23.11.2014

NordEst

DC&COLtdSRL

IMM

CRESTEREACAPACITATIIDE
PRODUCTIESIACOMPETITIVITATII
SCDC&COLTDSRLPRINACHIZITIA
DEECHIPAMENTEPERFORMANTE

57240

63

258 551/24.11.2014

NordEst

MaremodSA

Crestereacompetitivitatiisi
diversificareaproductieipentru
exportlaMaremodSA

57121

63

259 552/24.11.2014

SudMuntenia

OrhideeaSRL

IMM

Achizitieechipamentemodernen
cadrulS.C.ORHIDEEAS.R.L.

57122

63

260 899/25.11.2014

SudMuntenia

ModpackSystemSRL

IMM

CRESTEREACOMPETITIVITATIISC
MODPACKSYSTEMSRL

57707

63

261 190/19.11.2014

SudVest

RalunicSRL

IMM

Crestereacompetitivitatiisi
productieidebetoaneprin
introducereadenoitehnologii

56576

62

262 745/25.11.2014

SudEst

B&DInternationalSRL

IMM

MODERNIZAREAACTIVITATIIDE
PRODUCTIEAS.C.B&D
INTERNATIONALS.R.L.PRIN
INVESTITIITANGIBILE

56866

62

263 498/24.11.2014

NordVest

Forpent_EstSRL

IMM

CRESTEREAEFICIENTEISIA
PREZENTEIPEPIATACU
ACHIZITIONAREADEUTILAJEBAZATE
PETEHNOLOGIIMODERNE

56841

61

264 484/24.11.2014

Centru

ApulumSA

IM

DezvoltareasocietatiiApulumS.A.
prinachizitiedeutilaje,echipamente
siimobilizrinecorporale

56800

60

265 795/25.11.2014

NordVest

CridarConsSRL

IMM

DiversificareaproductieiSCCRIDAR
CONSSRLprinachizitiadeutilajece
folosesctehnologiimodernesi
performanteinvedereaobtinerii
agregatelor

57749

60