Sunteți pe pagina 1din 1

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE ( INVESTITOR):

NU MODIFICA!

OBIECTIVUL: 999 - N O R M E

C O M P U S E

X-DEV

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI

---------------------------------------

DEVIZUL OFERTA (centralizator):

FORMULARUL C3

OBIECTUL: 26 - MONTARE TUBURI P.A.F.S.I.N.

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RON

PAG.

Nr. |

| Valoarea

|

din care:

|

crt.|

| ( exclusiv TVA ) |-------------------------------------|

|

|

| Contractantul/ |Subantreprenor(SA)|

|

D e n u m i r e a

|

(

RON

)

|

conducatorul

|sau subantreprenor|

|

|

|de specialitate

|

|

|

| | (lider asociatie)|

|

Asociatul 1:

|

|

|

| www.rodev.3x.ro |

|

|

|

|

|

----|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP.I. - CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

Categoria de lucrari:

-------------------------------------

Simbolul

Denumirea

U.M. = metrul liniar

1. 054111

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=200MM

242,23

242,23

-

2. A54111 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=1000MM

1.327,73

1.327,73

-

3.

054119 MONTARE.TUB.PAFSIN.PRO BE.D=800MM

1.600,66

1.600,66

-

4. 054118

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=700MM

648,45

648,45

-

5. 054117

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=600MM

939,05

939,0 5

-

6. 054116

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=500MM

680,94

680,94

-

7. 054115

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=400MM

500,27

500,27

-

8. 054114

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=350MM

275,42

275,42

-

9. 054113

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=300MM

387,08

387,08

-

10. 054112

MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=250MM

325,96

325,96

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atentie, indicii nu contin pretul tuburilor din poliesteri armati cu fibra de sticla. Aceste tuburi se procura separat, impreuna cu costul pentru transport si manipulare.