Sunteți pe pagina 1din 1

Ah este sufletul oamenilor.

Amentet este zeiţa iadului, ea îi primeşte pe cei morţi în lumea de jos.


Amon este un zeu originar din Theba. Are o putere mare pentru că a preluat puterile altor zeităţi şi aşa a devenit un zeu universal.
Prin uniunea lui cu zeul soarelui Ra , a devenit Amon – Ra, zeul zeilor. Prin uniunea lui cu Osiris, a reuşit să devină şi zeul lumii
de dincolo. Prin uniunea cu zeul Path a devenit un zeu creator. În desenele egiptenilor se poate recunoaşte după corpul lui colorat
cu albastru, şi câteodată are desenat cap de berbec.
Aset este fiul lui Horus şi Isis.
Anubis este zeul cu cap de şacal, este zeul morţii şi a îmbălsămării.
Apophis este zeul cu corp de şarpe. Este cel mai mare duşman al lui Ra, şi se spune că el aduce norii.
Ba este o altă formă a sufletului omenesc, el apare sub forma unei păsări.
Bastet este zeiţa dragostei, a veseliei, fericirii şi a muzicii. Este desenată ca pisică sau ca femeie cu cap de pisică.
Bes este un zeu pitic cu corp malformat. A fost folosit şi ca amuletă pentru că ţine răul departe. Este zeul femeilor care nasc, şi a
focului din cuptor.
Duamutef este fiul lui Horus şi al lui Isis.
Geb este zeul pământului, fiul lui Su şi Tefnut, soţia lui este Nut. Copii lui sunt Osiris, Isis, Seth şi Neftis. Apare în desene ca un
bărbat culcat pe burtă pe cap având coroana egiptului de joss au al celui de sus. Este un zeu bun, din spatele lui răsar plantele şi
izvoreşte Nilul.
Hapi este zeul Nilului, datoria lui este ca Nilul să curgă continuu. Este un zeu masculine dar este desenat cu sâni de femeie şi pe
cap având o coroană de papyrus.
Hator este zeiţa dragostei, a frumuseţii, a veseliei, a bogăţiei şi a cerului. Este prietena muzicii şi a dansului. Ea apare în desene
cu o coafură interesantă şi cu urechi de vacă.
Heka este un zeu vechi egiptean care are legătură cu magia şi cu vrăjile. Apare în desene ca bărbat dar şi ca copil.
Heket este zeiţa naşterii şi apare ca broască, dar câteodată şi ca femeie cu cap de broască.
Hnum este zeul fertilităţii, a facerii. El a creat zeii şi oamenii. El apare sub forma unui berbec sau ca om cu cap de berbec.
Horus apare ca un şoim sau ca om cu cap de şoim. Este fiul lui Osiris şi Isis. Este zeul cerului şi simbolul faraonilor pe pământ.
Acest lucru este simbolizat prin coroana pe care o poartă pe cap.
Honsu este zeul războiului. El este fiul lui Amon şi Mut. Este reprezentat cel mai des ca şi o mumie.
Ihi este zeul muzicii, fiul lui Hator.
Imotep este mare preot din Helios. A fost arhitectul împăratului Djoser, medical lui şi sfatnicul , el a devenit mai târziu zeul
vindecării şi apărătorul scriitorilor.
Isis este sora şi soţia lui Osiris. Fiica lui Geb şi Nut, mama lui Horus. Simbolul fertilităţii, a vântului, a apei, a feminităţii şi a
maternităţii. Este des reprezentată cu aripi.