Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE:

SC EUROINVEST SRL

Executarea lucrarilor de
constructii metalice

PTE - 024
Editia 1
Pag 1 din 3

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Scop
Procedura defineste si descrie procesul de executie a lucrarilor de constructii metalice
(utilaje), in conformitate cu documentatia de executie si prevederile legale in vigoare.
1 1.2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica pentru activitatea de montaj pe santier a utilajelor necesare constructiilor
metalice ca:
- hale metalice industriale de orice tip;
- constructii de schelete metalice de santiere, pereti metalici, etc.;
- parti metalice ale halelor cu schelet din beton armat
2. REFERINTE
Aceast procedur se bazeaz pe urmtoarele standarde i proceduri:
2.1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Sunt cele prezente in Manualul calitatii cod:MC
3.1. RTE ResponsabilTehnic cu executia
3.2. SS Sef Santier
3.3. SPL Sef Punct de Lucru
3.4. CRP - Comisia de receptie a materialelor aprovizionate
3.5. OP Operator
4. RESPONSABILITATE
4.1. Seful punctului de lucru, pentru:
- instruirea personalului cu prezenta procedura si cu normele de protectia muncii adecvate;
- respectarea conditiilor tehnice de executie prevazute in prezenta procedura;
- intocmirea Procesului verbal de receptie calitativa;
4.2. Responsabili pentru implementarea si tinerea sub control a prevederilor prezentei
proceduri sunt: SS, SPL .
5. MOD DE REALIZARE
5.1. Transportul subansamblelor de constructie metalica (utilajelor) la locul de munca.
Subansamblele (elementele de constructii metalice) care urmeaza a fi montate pe santier vor fi
manipulate in scopul incarcarii lor in mijoace de transport (autovehicule, remorci, vagoane CF)
Aceasta se face fie manual (utilizand trolii manuale, scripetii simpli, palane ) fie cu mijloace
actionate mecanic, electric (trolii electrice, macarale, etc).
Pe perioada transportului, elementele de constructie metalica vor fi ancorate sau asigurate
penru a nu se produce deformari ale acestora.
Pe santier, elementele se descarca si se depoziteaza in ordinea de montaj si pe tipuri de
constructie.
Manipularea constructiilor metalice se va face cu grija spre a evita deformarile, respectandu-se
cu strictete indicatiile prevazute.
Nu se vor realiza manipulari de constructii metalice (utilaj) cu greutate peste capacitatea de
ridicare a mijloacelor tehnologice utilizate.
5.2. Pregatirea executiei
Este analizata documentatia tehnica de executie (planul de montaj, devizul de lucrari, etc.),
urmarind:
- Identificarea subansamblelor care urmeaza a fi montate pe santier;
- Verificarea cotelor din desenul de ansamblu;
- Confruntarea cotelor de montaj a subansamblelor cu cotele din desenul de ansamblu de
montaj;
- Studierea tehnologiei pentru stabilirea ordinii fazelor operatiilor de montaj;
- Stabilirea utilajelor cu care se va lucra sau a altor posibilitati de lucru;
5.3. Montarea instalatiilor ajutatoare
Acestea compun si sistemul de manipulare a elementelor de constructii metalice (utilajelor) in
vederea descarcarii pe santier, la locul de montaj, asamblarii, ridicarii si fixarii provizorii.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE:

SC EUROINVEST SRL

Executarea lucrarilor de
constructii metalice

PTE - 024
Editia 1
Pag 2 din 3

Sistemele de manipulare (ridicare) sunt compuse din dispozitive diverse, functie de


caracteristicile dimensionale (gabarit), greutate, inaltime de montaj:
- trolii manuale;
- scripete diferential (palan);
- scripeti simpli (de urcare, de deviere);
- pilon de montaj (catarg metalic);
- pop (catarg de lemn).
Dispozitivele si utilajele vor fi verificate sa corespunda capacitatilor marcate pe ele. La fel si
cablurile utilizate trebuie sa corespunda sarcinii la care sunt supuse.
Se vor respecta riguros normativele de tehnica securitatiii muncii in cazul operatiilor de
manipulare, ridicare.
5.4. Asamblarea pe santier a constructiilor metalice livrate in tronsoane
Constructiile metalice livrate in bucati (tronsoane) se asambleaza pe santier, cu mijloace de
santier, in vederea compunerii de ansambluri mari, care urmeaza a fi montate. Asamblarea se
face utilizand macara, troliu manual sau electric, vinciul, ranga, ciocanul, etc.
Daca situatia o cere, se va utiliza calajul macaralei. Dupa aducerea la pozitia si centrarea
definitiva a asamblurilor, acestea se prind in buloane provizorii pentru ansamblurile ce se
fixeaza definitiv prin suruburi sau nituri.
Ansamblurile ce urmeaza a se fixa definitiv prin sudura, se prind in puncte de sudura (hafturi).
Buloanele provizorii si cepurile de asamblare, la fixarea definitiva se inlocuiesc cu suruburi sau
nituri, completandu-se mai intai gaurile libere.
Anterior asamblarii propriu-zise se efectueaza curatirea imbinarilor, indreptarea micilor defecte.
5.5. Ridicarea si fixarea provizorie a elementelor de constructii metalice
Cuprinde:
- ridicarea elementelor la inaltimea necesara;
- deplasarea la locul de fixare;
- fixarea provizorie pozitia prevazuta in proiect prin buloane provizorii de montaj;
In cazul imbinarii prin sudura, centrarea se face definitiv, prinzandu-se provizoriu prin puncte
de sudura.
Fixarea provizorie in buloane de montaj se realizeaza pentru imbinarile ce urmeaza a se fixa
definitiv prin nituri sau suruburi.
Operatia de ridicare se executa fie prin ridicare directa cu ajutorul macaralei sau troliului
electric, fie prin sisteme combinate: macara, troliu electric si manual, scripeti.
Punctele de legare cu cabluri sau franghii se vor alege functie de pozitia centrului de greutate
a elementelor supuse ridicarii, care trebuie cunoscut, pentru a echilibra sarcina in timpul
ridicarii.
Pentru elementele care se fixeaza provizoriu prin sudura se utilizeaza, unde este cazul,
dispozitive de strangere si presare. De asemenea se va efectua remedierea deformarilor
aparute in urma manipularii pentru fixarea provizorie indreptarea capetelor de imbinare,
utilizarea de adaosuri de placute.
5.6. Centrarea definitiva
Cuprinde urmatoarele lucrari:
- centrarea definitiva a coloanelor (stalpilor) ridicati si fixati provizoriu pe fundatii, sau pe
elemente intermediare;
- centrarea grinzilor de sustinere a caii de rulare;
- centrarea finita pentru aliniamentul general al ansamblului la cotele din proiect;
Imbinarea definitiva se realizeaza prin suruburi, nituire sau sudare.
La centrarea definitiva a constructiilor metalice se vor respecta cu strictete limitele devierilor
admisibile prevazute in STAS 762/2:1978 sau in prescriptiile proiectelor de executie.
Centrarea definitiva este precedata de alte operatii care prevad:
- stabilirea axelor si diverse cote de orientare a elementelor de constructie metalica:
orizontalitate, nivel, verticalitate, pentru determinarea abaterilor admisibile si a pozitiei
definitive;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE:

SC EUROINVEST SRL

Executarea lucrarilor de
constructii metalice

PTE - 024
Editia 1
Pag 3 din 3

- desfacerea elementelor de fixare provizorie;


- fortarea elementelor cu ajutorul dispozitivelor de fortare, de a se deplasa la cota definitiva;
5.7. Insurubarea, desfacerea buloanelor si alezarea gaurilor
Se efectueaza urmatoarele operatii:
- strangerea suruburilor pentru imbinarea definitiva a elementelor de constructie metalica
puse provizoriu la asamblarea de santier la sol;
- strangerea suruburilor la imbinarile de pozitie a elementelor gata ridicate si fixate cu
buloane provizorii de montaj pentru fixarea definitiva.
- Alezarea gaurilor in vederea introducerii suruburilor
Alezarea are rolul de a face posibila introducerea usor fortata a surubului, sau corectii de
potrivire a gaurilor.
In toate situatiile imbinarile prin suruburi a constructiilor metalice se vor realiza cu respectarea
stricta a a proiectelor de executie si STAS 762/2:1978.
5.8. Sudarea manuala definitiva cu arc electric
Se poate realiza :
- sudarea la pozitie a imbinarilor elementelor de constructii metalice asamblate la sol, prinse
provizoriu in puncte de sudura (hafturi sau buloane de montaj), sau cand acestea au fost
ridicate si fixate provizoriu tot prin puncte de sudura sau buloane de montaj.
Elementele de constructii metalice ce compun imbinarea trebuie fixate in pozitia definitiva
(gata centrata) cu rosturile pentru sudura asigurate la nivelul si cotele prevazute in proiect.
Sudurile se vor executa in conditiile prevazute in standard si prescriptiile proiectelor de
executie, respectandu-se cu strictete regimul optim de sudura sa satisfaca cerintele rezistentei
proiectate.
3.9. Vopsirea constructiilor metalice
Elementele de constructie metalica ce compun partea metalica a obiectelor industriale sunt
vopsite.
Vopsirea se poate realiza fie la sol dupa asamblare, fie la pozitie, dupa montare.
6. NREGISTRRI
nregistrrile asociate prezentei proceduri sunt:
6.1. Proces verbal receptie calitativa.