Sunteți pe pagina 1din 16

SINDROMUL POST-POLIO

BFKT II,2015

Sindromul post-polio(PPS) este o afectiune


ce se dezvolta in cativa zeci de ani dupa
poliomielita (oboalainfecto-contagioasa
sistemica, ce afecteaza primordial sistemul
nervos centralsi determina uneoriparalizii).
Acesta afecteaza muschii si nervii,
producand slabiciune, astenie, durere si alte
simptome.
Sindromul post-polio se dezvolta doar la
indivizii care au suferit de poliomielita, dar
acest sindrom nu este aceeasi boala ca
poliomielita. Dezvoltarea acestui sindrom nu
semnifica revenirea bolii initiale si, spre
deosebire de poliomielita, sindromul post-polio
nu este contagios.

Virusulpoliomieliteilezeaznerviicarecontroleazmuchii,iar
acestfenomenprovoacalipsadeenergieitulburrilesomnului.

Blocajul
artereilombareanterioare
spinaledincauza
poliomielitei

Demulteoridiagnosticulsindromuluipost-polioesteunulde
excludere,mediculvaanalizaistoriculpacientului(celelaltebolidecare
amaisuferit)ivaefectuaoexaminarefizicriguroascare
sconfirmeexistenapoliomieliteintrecut.Dinpcate,nu
existanalizedelaboratorcaresconfirmesindromulpost-polio.

Sindromulpost-polioesteoafeciuneprogresiv,iartratamentul
sevafocalizapecontrolulsimptomelorigsireaunornoimetode
princarepacientulsrmnactiv,nciudaslbiciuniimusculare.
Exerciiulfiziciacordareadeperioaderezonabiledeodihn,sunt
cheiasuccesuluinterapiaacesteiafeciuni. Tratamentulincludei
terapiafiziciocupaional,utilizareaunordispozitiveajutatoare,
medicaieantialgic(pentrudurere)ipentrutulburriledesomni
terapiarespiratorie.
Tulburrilederespiraieidedeglutiiepotfitratatedeun
fizioterapeutsaudeunpneumologpentruamenine
funciapulmonarideaseprevenidezvoltareapneumoniilor.

SimptomelePPS-uluipotsaseasemenecuscleroza
amiotroficalaterala(boalaGehrig-oboalaneuromusculara
incurabila,careslabesteinmodprogresivcontrolulasupra
muschilor),careafecteazacontrolulmiscarilormusculare,ceeace
duceladecesincativaani.Sindromulpost-polionuesteoformaa
sclerozeiamiotroficelateralesinuesteamenintatoaredeviata.
CelemaifrecventesimptomealePPS-uluisunt:
-slabiciunemuscularanoua
-oboseala
-durerimuscularesiarticulare.

DiagnosticuldePPSesteposibilinurmatoarelesituatii:
-existentauneiinfectiicuvirusulpoliomieliticinantecedentesauo
electromiograma(analizaactivitatiielectriceamuschilor)sugestiva
pentruacestaspect
-autrecutcelputin15anidelapoliomielitasis-aprodusorecuperare,
celputinpartialaamuschilorparalizati
-existanoislabiciunimusculare,oboseala,durere,scadereacapacitatii
deefortsaupierdereafunctieiunuigrupmuscular,maialeslacele
afectatecandvadepoliomielita
-investigatiilenurelevaoaltacauzacarecaexplicesimptomatologia.
Existaomultitudinedeinvestigatiiposibilecaresastabileascadaca
simptomatologiasedatoreazaaltorafectiuni,inafaradePPS.Potfi
necesareexaminarispecialelapacientiicutulburariderespiratie,
dedeglutitiesaualememoriei.Uneleexaminarisepotrepetaincazulin
careaparnoislabiciunimusculare,neevidentiatelaconsultulprecedent.

Tratament de intretinere
Exercitiilefizicesiodihna
-ridicareadegreutati,lafelcasicelelalteactivitatideintarireamusculaturii,
potimbunatatiisenzatiadeslabiciunemuscularasidurerilearticulare,atata
timpcatnuseagraveazaobosealadupaefectuarealor;nuserecomandaacest
tipdeexercitiimaifrecventdeodatala2-3zilepentruanusuprasolicita
musculatura
-exercitiilemoderatedeaerobic,ajutalaameliorareasenzatieideoboseala,
princresterearezistenteimusculare;scopul,atatalacestorexercitii,catsia
celorderidicaredegreutatiestedeaimbunatatiifunctiamusculara,darfaraa
depasiipunctulincareseobosestemaitaremusculatura
-intinderilesiexercitiilederelaxaremuscularapotreducedurerilemusculare
sistresul
-perioaderegulatedeodihnasauepisoadescurtedesomnlimiteazaoboseala;
sevorefectuaajustarialeprogramuluizilnic,astfelincatrutinazilnicasafie
maiputinstresantasiobositoare;anturajulpacientuluivafiimplicatpecat
posibilinaacordaajutorlaactivitatilederutinasisevorevitasarcinileinutile,
carevorducelaepuizareaineficientaaenergiei.

Laceirecentdiagnosticati,mediculrecomandadeobicei,
incepereaunuiprogramregulatdeexercitiifizice,pentruacresteforta
sirezistentamusculara.Exercitiilefizicevorajutasila
mentinereagreutatiicorporale,ceeacereducesolicitareatendoanelor
siarticulatiilor.Subindrumareamedicului,unfizioterapeutpoate
concepeunprogramdeexercitiiindividualsisepoateasigurade
efectuareacorectaaacestora,faraexcese.Efectuareade
exercitiifiziceexcesive,poateaccentuasimptomatologiadeoboseala,
slabiciunemuscularasidurere.
Acesteexercitiisepotefectua,deasemeneasiintr-ounitatede
ergoterapie,individualsauingrup.Activitatilezilnicecotidiene,
precumgradinaritul,aspiratulcovorului,spalatulmasiniisuntfoarte
bunepentrucresterearezistenteiinmentinereacorporala.

Mediculpoaterecomandautilizareaunordispozitiveajutatoare,
precumunbastonsaucarje,dacaacesteasuntnecesare.Deoarece
PPS-ulpoateslabiimuschiiimplicatiinmecanismulrespiratiei,
uniimedicipotrecomandaacestorpacientiadministrareaanualaa
vaccinuluiantigripal,pentruaseevitatulburarilerespiratorii
datorateacestuivirus.Sepoateluainconsideraresiadministrarea
unuivaccinantipneumococic(bacteriaresponsabila,incelemai
multecazuri,depenumoniabacteriana)

Gheata, caldura si fizioterapia


-durerilemuscularepotfitratatecugheata,caldura,masajesaustimulareelectrica
-dacadurerilemuscularesedatoreazaviciilordepostura,poatefideajutor
corectareaacesteiasubindrumareafizioterapeutului
-durerilearticularepotfiameliorateprinaplicatiidegheatasicaldura
-pentrucurburileanormalealecoloaneivertebrale,potfideajutormodificarilede
posturasialteingrijirialespatelui,realizatesubindrumareafizioterapeutului.
Dispozitive ajutatoare
ExistaovarietatedeastfeldedispozitivecepotfideajutorcelorcuPPS:
-durerilearticulare(genunchi,incheieturi),subindrumareamedicului,potfi
ameliorateprinutilizareaatelelor,caresastabilizezearticulatiasisaomentinain
pozitienormala
-uncorsetortopedicpoateimbunatatiisimptomeledatedecurburileanormaleale
coloanei
-dificultatileinaefectuasarcinilezilnicedatoritaslabiciuniidinbratesiumeri,pot
fitratateprinutilizareadesuporturipentrubratesialtetipurideatele;
unergoterapeutpoateajutainacesteprobleme
-bastoanelesicarjelepotfideajutorlaceiceaudificultatilamerssauurcatul
scarilor;dacamersulestefoarteingreunat,serecomandautilizareaunuiscauncu
rotile.

Mersulpejos,inotul,alergarea,ciclismul,dansulsidrumetiilesunt
doarcatevaexempledeexercitiiaerobice.
Exercitiileaerobicetrebuieefectuatetimpdeaproximativ30de
minute,cincipanalasaptezilepesaptamana.Incazulincaretimpul
uneisedinteapareoproblemasaurezistentanuesteincalaunnivel
optim,putetiimpartisesiuneade30deminuteintreisesiunide10
minutefiecare.

Exercitiile fizice
Elepotimbunatatirezistentalaefort,putereamuscularasirezistentasipot
ajutalaajungerealasilamentinereauneigreutaticorporalenormale.Exercitiile
imbunatatescstareageneralaapacientuluisiiicrescincredereainforteleproprii.
Mediculpoateajutalaintocmireaunuiplandeexercitiisipoatestabiliicaredintre
acesteasuntutilepacientului,iar,ulterior,esteimportantaurmarireaacestuiplan.
Sevorevitaeforturileexcesivecacisepoateagravasimptomatologiadeoboseala
sidureremusculara.Nusevadepasipunctulincarebeneficiileexercitiilorfizice
suntanulatedeagravareaoboselii.Beneficiilemaximesuntobtinutedela
exercitiileexecutateinlimitaposibilitatilorindividualesicarenuobosescpacientul
intimpulsauulteriorexecutariilor.
Dieta echilibrata
DietarecomandatabolnavilordePPSesteaceeasicucearecomandatapentru
majoritateaadultilorsanatosi.Suntincluseinmeniufructele,legumele,cerealele,
pestele,carnurileslabesiproduselelactatecuuncontinutmicingrasimi.
Odietaechilibrata,maialesincombinatiecuexercitiilefizice,poateajutala
controlulgreutatiicorporale,iaraceastapoateajutalaameliorareaanumitor
simptome.Excesulponderalpoatesuprasolicitagenunchiisiglezneledejaafectate
deslabiciuneamusculara.Aceststresaditionalpoateduceladistrugeriarticulare
(osteoartrita)careducmaidepartelaaccentuareadurerilor.Scadereain
greutatepoateducelaameliorareaunoradinacesteacuze.

Odihna
Oparteimportantaatratamentuluiambulatoriuesteacordareaunor
perioadesuficientedeodihnasistabilireaunorobiceiurisanatoase
desomn.Serecomandaperioadedeodihnapetimpulzileipentruase
recuperaopartedinobosealaobtinutapanaatuncisipentruasecreste
rezistentalaefort.
Sindromulprogreseazafoartelent.Simptomelesepotstabiliza
pentrumultiani.Dacasituatiaseagraveaza,vorfinecesareschimbari
aletratamentului:
-dacapacientuldezvoltatulburarialerespiratiei,poatedeveninecesar
utilizareadispozitivelordeoxigenare;inacestcazesteutilsfatul
pneumologului,specializatintratareabolilorpulmonare
-incazulincaredurerilemuscularesiarticularecrescinintensitate,
potfinecesaredispozitivedesustinereceajutalaactivitatilezilnice;
poatedeveniutilunscauncurotileincazulincareslabiciunea
muscularaestesevera
-poatedeveninecesarainterventiachirurgicalaincazulincare
curburilecoloaneivertebralesuntseverafectate.