Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL FLTICENI

U.I.P.

APROB,
PRIMAR, PROF. GHEORGHE-CTLIN COMAN

CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA


IN MUNICIPIUL FALTICENI

FISA DE POST
TITLUL POSTULUI

Responsabil Financiar

NUMELE TITULARULUI

MATEI MIRELA

SCOPUL GENERAL AL
POSTULUI

Asigurarea managementului financiar in cadrul


proiectului

RESPONSABILITATILE
SPECIFICE POSTULUI

coordonarea si urmarirea utilizarii fondurilor


aferente proiectului;
intocmirea, tinerea sub control si urmarirea
documentelor financiare aferente
proiectului;
intocmirea documentatiei raportarilor
financiare intermediare si finale;
intocmirea dosarelor ce contin documentele
justificative privind utilizarea fondurilor
proiectului;
analiza financiara lunara, trimestriala si
anuala a fondurilor proiectului;
monitorizarea proiectului.

Data,

Manager Proiect,

Titular,