Sunteți pe pagina 1din 1

UniversitateaTransilvaniadinBraov

FacultateaDesigndeProdusiMediu

NOTDELICHIDARE

Dl./Dna _____________________________________________________________,

FacultateaD.P.M.,programuldestudiu____________________________alichidatdatoriile
fadeUniversitateaTransilvaniadinBraov.

Nr.
crt.
1

Feluldatoriei

Secia
BibliotecaAula,

Cri

str.TraianGrozvescu,et.II

Semntura/tampila
responsabil

Cmin

Cazarmamentcmin

(Pt.studeniibraoveni
copiedupbuletinulde
identitate)

(lacminulundeafostcazat)

Taxecmin

Catedraaparintoare

Cricatedre,plane,
proiectedediplom

Valabilpentrustudeniicareau
beneficiatdemobiliti

(corpD/F/G)

OficiulSocrates
4

Suma
datorat

(cldireRectorat,etajul
II,camera205)

Carnetdestudent,
legitimaieicupoane
cltorie
(ncazdepierderese
predanunuldelaziar)

ServiciulSocial(Memo)

LaSecretariatulFacultii
SalaDI4

Semnturatitularuluideprimireaacteloraflateladosarulpersonaldelafacultate,

____________________Data:__________________

ncazulprimiriiactelordectreopersoanmputernicit(prini,frai,so/soie):

Numele__________________________Prenumele____________________B.I./C.I.seria
_____nr.____________eliberatladatade___________dePoliia_________________.

Semntura______________________Data:_________________