Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

CRAIOVA
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU
ANUL 2007
Nr.
crt.
1.

2.

OBIECTIVE
GENERALE
Conformarea cu
legislatia actuala
privind protectia
mediului si cu alte
cerinte aplicabile,
referitoare la aspectele
sale de mediu
Imbunatatirea continua
a performantelor de
mediu

3.

Prevenirea poluarii in
activitatile curente

4.

Instruirea si
constientizarea
intregului personal
privind problemele de
protectia mediului
Integrarea cerintelelor
de management de
mediu intr-un sistem de
management unitar

5.

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIUNI

Respectarea cerintelor
legale si reglementare
aplicabile

Colectarea selectiva
pe tipuri a deseurilor
generate

Reducerea consumurilor de
utilitati pentru conservarea
resurselor naturale

Afise aplicate in
zonele de consum
pentru evitarea
pierderilor
nejustificate
Verificarea
semestrial a
indeplinirii planului
Realizarea
programelor de
instruire si a
instruirii
personalului
Realizarea
auditurilor conform
planificarii

Realizarea planului de
prevenire a poluarilor
accidentale
Instruirea i testarea
profesional a personalului
implicat n activiti cu
impact asupra mediului
Controlul implementarii
cerintelor de mediu
specificate

TERMEN
INCEPERE
01 09 2007

TERMEN
FINALIZARE
31 12 2007

RESPONSABIL

RESURSE

Director
Comercial

Umane

01 09 2007

31 12 2007

RMCM

10 RON

20 08 2007

31 12 2007

RMCM

Umane

01 09 2007

31 12 2007

RMCM

Umane

20 08 2007

31 12 2007

RMCM

Umane

Data: 20. 08 2007


INTOCMIT,
RMCM
Cod F-06-04

OBS.

S-ar putea să vă placă și