Sunteți pe pagina 1din 3

A 1 NEXA

O parte a unui proiect de design industrial ar putea fi constituită din împărţirea


după numărul de aur a unei suprafeţe plane.
În cazul în care suprafaţa plană este un patrulater, iar împărţirea după raportul de
aur vizează unghiurile acestuia, etapele în proiectare sunt:
1. Se dau patru puncte distincte, prin coordonatele lor carteziene.
2. Coordonatele punctelor, atât de pe desen cât şi din realitate, date sau
calculate se exprimă în [mm], cu o precizie de o zecimală. Exemple de
scriere în sistemul xOy a coordonatelor punctelor: (70;145), (102,3;62,9) etc.
3. Desenele se fac la scara 1:1 [mm/mm]. Prin scara unui desen se înţelege un
parametru k dimensional care, dacă este înmulţit cu o mărime (exprimată în
[mm]) de pe desen, dă mărimea din realitate (exprimată în diverse unităţi de
măsură). Dimensiunea scării este: [dimensiunea din realitate / mm].
4. Restul parametrilor (dimensionali sau adimensionali) desenelor se consideră
cu o precizie de trei zecimale.
5. Valorile coeficienţilor A, B şi C ai ecuaţiilor dreptelor  : Ax  By  C  0 nu
se simplifică.
6. Se construieşte patrulaterul determinat de cele patru puncte date, stabilindu-
se un sens de parcurgere. Segmentele care unesc două puncte consecutive se
numesc laturi, iar segmentele care unesc două puncte neconsecutive se
numesc diagonale.
7. Se verifică dacă patrulaterul este oarecare (fără laturi paralele sau
confundate). Dacă patrulaterul nu este oarecare, se schimbă cu un alt set de
patru coordonate.
8. Toate unghiurile generate de laturile patrulaterului se împart (în câte două
variante), după , cu ajutorul unor drepte de împărţire ’, respective ’’.
8.1. Se calculează ecuaţiile dreptelor care conţin laturile patrulaterului.
8.2. Se împarte (în ambele variante) unghiul dintre fiecare două drepte.
8.3. Laturile opuse generează două unghiuri, iar laturile alăturate generează
patru unghiuri (interioare patrulaterului).
8.4. Se calculează (dar nu se figurează) coordonatele punctelor de intersecţie
ale dreptelor ce conţin laturile opuse.
8.5. Se calculează ecuaţiile dreptelor de împărţire (două variante) ale
fiecărui unghi. În cazul unghiurilor interioare, se consideră doar două
unghiuri alăturate (fig. A1-1, A1-2).
8.6. Se figurează doar punctele de intersecţie ale dreptelor de împărţire a
unghiurilor cu laturile patrulaterului.
9. Se alege şi se figurează o împărţire armonioasă a patrulaterului cu două
drepte de împărţire, câte una de la fiecare unghi generat de laturile opuse.
10. Se alege şi se figurează o împărţire armonioasă a patrulaterului cu două
drepte de împărţire a două unghiuri interioare alăturate ale patrulaterului.
11. Figurile obţinute prin împărţirile de la punctul 9, respectiv 10, se colorează

236
Anexa 1

uniform fiecare cu altă culoare. Se are în vedere armonia coloristică a


ansamblului, precum şi a figurilor alăturate (fig. A1-3, A1-4).

1

3
' '

4

2

x
Fig. A1-1. Dreapta  ' ' împarte după  unghiul dintre  1 şi  2

1

3

'

4

2

x
Fig. A1-2. Dreapta  ' împarte după  unghiul dintre  1 şi  3

237
Inovare inginerească în design

Fig. A1-3. Împărţirea după  a suprafeţei unui


patrulater considerând unghiurile exterioare

Fig. A1-4 Împărţirea după  a suprafeţei unui


patrulater considerând unghiurile interioare

238