Sunteți pe pagina 1din 26

Sisteme de Operare

Curs 1

Structura generala a cursului


1. SO Unix-Interfete Exterioare

Scurt Istoric al SO Unix


Standardizarea SO Unix
Structura generala a SO Unix
Fisiere si specificarea fisierelor Unix
Structura de directoare a sistemului Unix
Conceptul de montare al sistemelor de

fisiere

Structura generala a cursului

Interpretorul de comenzi. Conceptul de


Shell.
Procesoare de comenzi
Comenzi utile si gestiunea externa
proceselor
Programare Shell
Expresii regulare si filtre Unix

Structura generala a cursului


2. SO Unix-structuri interne, apeluri sistem

Fisiere si procese Unix


I/O si conceptul de handle
Protectia fisierelor
Blocarea fisierelor

Structura generala a cursului


3. SO Unix Procese Unix

Structura unui proces


Gestiunea proceselor
Comunicatii inter-proces

Structura generala a cursului


4. SO Windows

Scurt Istoric
Structura generala a SO Windows
Fisiere si specificarea fisierelor

5. SO Windows - Procese Windows

Structura unui proces


Gestiunea proceslor
Conceptul de Shell Windows

Structura generala a cursului

Comunicatii interprocess Windows


Subsistemul POSIX

6. Sisteme de fisiere si gestiunea discului

Probleme generale privind gestiunea


discului.
Planificarea accesului la discul magnetic
Structura interna a discului. Partitionare.

Structura generala a cursului

Structura interna a discului si SF DOS FAT


Structura innterna a discului si sistemul
de fisiere Windows NT/2000. NTFS.
Fisierul MFT.
Structura interna a discului si sistemul de
fisiere Unix. Mecanismul I-node. FSF/Ext2.

7. Teoria generala a sistemelor de


operare

Structura generala a cursului

Tipuri de sisteme de calcul si sisteme de operare.


Clasificari.
Canal I/O, zone tampon multiple.
Multiprogramare.
Conceptul de proces: specificari, concurenta,
semafoare, impas.
Planificarea proceselor.
Gestiunea memoriei
Planificarea schimbului dintre memoria interna si
cea secundara.

Bibliogafie
1.
2.
3.
4.
5.

Bacon J. Concurrent Systems: Operating Systems,


Database and Distributed Systems an integrated
approach. Addison-Wesley, 1998.
Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris,
Cluj, 1994.
Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa
Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
Boian F.M. Ferdean C.M., Boian R.F., Drago R.C.
Programare concurent pe platforme Unix, Windows,
Java. Ed. Albastr, Microinformatica, Cluj, 2002.
Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed.
Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.

Bibliografie
6.

Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice


Hall, 1985.
7. Stallings W. Operating Systems: Internal and Design
Principles. Prentice Hall, 1998.
8. Tanenbaum A.S. Distributed Operating Systems.
Prentice Hall, 2002.
9. V. Cristea, A. Panoiu, E. Kalisz, I. Athanasiu, L.
Negreanu, S. Calinoiu, F. Baboescu. UNIX, ed. Teora,
1993.
10. *** UNIX Unleashed, Internet Edition.
http://docs.rinet.ru:8083/UNIXi/
11. *** UNIX Unleashed, System Administrators Edition.
http://docs.rinet.ru:8083/UNIXs/

SO Unix istoric
1968 Ken Thompson (Bell Labs) echipa de implementare MULTICS
(MULTIplexed Information and
Computing Service)
Dennis Ritchie, Brian Kernighan
(UNICS)- UNIplexed
1969 Unix v1 SO mic eficient

SO Unix Istoric
1970 Unix v2 limbaj asamblare
1972 Dennis Ritchie proiecteaza
limbajul C.
1973 Unix rescris aproape complet in
C (~15000 linii cod sursa)+1000 linii
asamblare
Bell-Labs obtine dreptul de licentaprima implementare industriala

SO Unix Istoric
1978 Unix v7 <=Universitatea Berkley
Dezvoltare larga pe tot mai multe platforme
hardware (de catre fiecare constructor)
1984 Unix SYSTEM V (AT&T Bell)
Microsoft cumpara licenta =>XENIX
1988 UNIX patrunde in domeniile
industriala si bancare/financiare
1988 IBM creeaza OSF standard avand ca
model Unix SYSTEM V.

SO Unix Istoric
1989 ANSI standard C =>
standardizarea librariilor de functii Unix
1988-1990 IEEE POSIX standard de
defineste serviciile pe care un SO
trebuie sa le ofere. (interfata SO)
Linux (Linus Torvalds) cel mai popular
dialect Unix.

Manipulare fisiere generale:ls, cd, cat, mv, rm


Manipulare fisiere text: lp,split,sort,less,head
Editoare de texte:ed,vi,sed,joe,emacs
Preparatoare de documente:troff,nroff,tbl,equ,latex
Comunicatii intre utilizatori:write,who,mail,mesg,pine,ftp
Dezvoltare de programe:c,c++,shell,pascal,as,fortran,java
Administrare sistem:passwd,mkfs,fsck,cpio,tar,.

Shell
FileSystem
Kernel
CDEVSW

BDEVSW
HARDWARE

Structura SO Unix
Cdevsw, Bdevsw componente de
legatura cu hardware-ul masinii
Cdevsw periferice de tip caracter
Bdevsw periferice de tip bloc
Necesita aprox. 1000 linii de cod sursa.
Singurele componente scrise in limbak
de asamblare.

KERNEL
Kernel nucleul SO unix (C ~12000
linii de cod sursa).

Gestiunea proceselor
Gestiunea memoriei
Gestiunea la nivel jos a sistemului de
fisiere.
Planificatorul

File System
Organizeaza si gestioneaza datele
vehiculate in sistem.
Conceptul de fisier
Gestioneaza toate aspectele organizarii
datelor persistente in cadrul SO.
Unix primul SO cu structura

arborescenta de directoare

SHELL
Shell interpretorul de comenzi Unix
Interfata utilizator kernel
Nu este parte fixa a sistemului.
Supravegheaza terminalele si preia
comenzile utilizatorilor.
Permite controlul sucesiunilor de
comenzi adresate nucleului.
Este un adevarat limbaj de programare.

Caracterizare SO Unix
Unix este un SO:

Interactiv

Multiutilizator

Multitasking

Fisiere Unix
Fisiere obisnuite
Fisiere speciale orice dispozitiv este
vazut in Unix ca si un fisier de tip
special.
Fisiere directori permit organizarea
fisierelor si altor directoare.
Intrari speciale: . si ..

Specificarea fisierelor Unix


Lipseste conceptul de device
Specificare

Absoluta
Relativa

Specificare nume

caractere ASCII
Caractere speciale
Distinctie litere mari/mici.

Specificare generica

Structura de directoare standard Unix

Conceptul de montare

Interactiunea UtilizatorSO
Sesiuni de lucru

Terminale seriale
Telnet, SSH
Terminale grafice (Xterm)

Transfer de date si fisiere

FTP
SCP, PSCP