Sunteți pe pagina 1din 5

SEMINAR 5

Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu a persoanei fizice si a persoanei


juridice; Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale;

1. CF si CE a persoanei fizice
CF= aptitudinea de a dobandi drepturi si obligatii patrimoniale si personale nepatrimoniale pe care
persoanele le pot avea in cadrul raporturilor juridice civile;
- caractere juridice a CF:
a) egalitatea CF;
b) inalienabilitatea CF-nimeni nu poate enunta la ea;
c) legalitatea CF- consacrata prin lege;
d) generalitatea CF- caracterul abstrat al aptitudinii omului de a avea drepturi si obligatii;
e) universalitatea CF- recunoscuta tuturor oamenilor;
f) intangibilitatea CF- nimeni nu poate fi ingradit in CF si CE cu exceptia cazurilor prevazute de lege, iar
ingradirea lor este sanctionata cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani;
- ingradiri legale ale CJ:- interdictia unor persoane de a exercita anumite drepturi;
a) ingradiri cu caracter de sanctiune:-pronuntate prin hot jud. si sunt de regula limitate in timp;
-pedepse penale:interzicerea drepturilor parintesti si a dreptului de
a fi tutore; masuri de siguranta a obligarii la tratament medical si
a internarii medicale;
- pedepse civile:decaderea din drpeturile parintesti, nedemnitatea
succesorala;
b) ingradiri cu caracter de masuri de ocrotire:- absolute, cand opereaza intre un subiect de drept determinat
si toate celelelalte subiecte nedeterminate; incapacitatea
minorului de a dispune prin testament de mai mult de
jumatate de cat ar fi putut dispune daca ar fi fost majorart 807 C.civ;
- relative, cand opereaza numai intre subiecte determinate;
incapacitatea medicilior, farmacistilor si a preotilor de a
primi donatii si legate din partea persoanelor pe care leau tratat de boala de care au murit- art.810 C.civ;
- inceputul si incetarea CF a PF:
a) incepe de la nastere repectiv conceptie;
b) inceteaza odata cu moartea, sau la declararea pe cale judecatoreasca a mortii; daca cel declarat mort se
dovedeste a fi viu, el poate cere anularea hot jud;
CE= capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma drepturi prin incheierea de acte juridice;
- clasificare vezi seminar 2 si 4;

2. CF si CE a persoanei juridice
PJ= colectiv de oameni, avand o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propiu distinct, afectat
realizarii unui scop determinat in acord cu interesul obstesc si care constituie un subiect de drept de sine
statator si participa in nume propriu la rap. jur.
CF= aptitudinea de a avea drepturi si obligatii civile care corespund scopului sau;
- CJ se dobandeste de la data infiintarii pt cele supuse inregsistrarii si de la data recunoasterii sau
autorizarii lor sau a indeplinii altor cerinte cerute de lege, astfel:
a) data inreg la organul competent pt:- asociatii de locatari;
- reprezantantele soc. com si organizatiilor economice care
functioneaza in RO;
b) data inscrierii inregistrul special pt:- asociatiile si fundatiile fara scop patrimonial;
- societatile agricole;
c) data inmatricularii la ORC:- regiile autonome;
- societatile comeciale;
d) data actului de dispozitie care le infiinteaza in cazul persoanelor juridice de stat;
e) data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a inregistrarii in cazul partidelor politice
si a organizatiilor obstesti;
CE se exercita prin intermediul organelor sale de conducere colectiva (consilii de administratie, consiliul
director)
3. Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale
Patrimoniul= totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial (economic) precum si bunurile
la care se refera aceste drepturi, apartinand unei persoane;
- caractere juridice:
a) este o universalitate juridica ce cuprinde toate drepturile si obligatiile cu continut economicale unui
subiect de drept;
b) este indisponibil oricarui subiect de drept;
c) este unic, intrucat orice subiect de drept are un singur patrimoniu;
d) este divizibil, pt ca este format din mai multe bunuri fiecare avand un regim distinct, bine determinat
e) este inalienabil, fiind strans legat de persoana careia ii apartine;
- exercitarea dreptului de proprietate presupune punerea in valoare de catre proprietar a trei atribute:
a) posesia- prerogativa conferita proprietarului de a stapani in fapt, direct si nemijlocit bunul ce costituie
obiect al dreptului de proprietate, prin putere si interes propriu;
b) folosinta- prerogativa conferita proprietarului de a utiliza bunul in interesul sau propriu si de a-i
percepe fructele si veniturile pe care le poate obtine de pe urma folosintei sale;
c) dispozitia - prerogativa conferita proprietarului de a dispune cu privire la fiinta juridica sau ateriala a
bunurior ce constituie obiect al dreptului de proprietate;

- caracterele dreptului de proprietate:


a) absolut si inviolabil- este recunoscut titularului sau in raporturile cu tertii, care sunt obligati sa nu faca
nimic de natura a-l incalca;
- exceptii:- anumite imobile pot fi expropriate pt cauza de utilitate pulica;
- subsolul oricarei proprietati imobiliare poate fi folosit si exploatat
pentru lucrari e interes general;
b) deplin si exclusiv-conferind titularului sau plena potestas, adica toate cele trei atribute;
c) perpetuu si transmisibil- adica nelimitat in timp si dureaza atata vreme cat exista bunul care face
obiectul sau, nepierzandu-se prin neuz;
- structura dr, de proprietate:
a) dupa subiectele dreptului de pr.:- apartinand PF;
- apartinand PJ;
b) dupa modurile de dobandire:- dobandit prin acte juridice;- dobandit prin fapte juridice;
- dobandit prin raporturi intre vii; - dobandit pentru cauza de moarte;
- dr.proprietate originara; -dr. de proprietate derivate
c) dupa regumul juridic: - proprietate publica;
- proprietate privata;
d) in functie de titularul sau:- apartinand pf si pj;
- apartinand statului si unitatilor admin-teritoriale;
- dezmembramintele dreptului de proprietate:
- dr de proprietate poate fi dezmembrat, recunoscand unei alte persoane decat proprietarul un drept real in
virtutea caruia acesta din urma isi exercita unele atribute ale dr de proprietate; ele pot fi constituite in
pricipiu, numai asupra bunurilor ce formeaza obiectul dreptului de proprietate
privata;
a) dreptul de uzufruct, uz si abitatie:
UZUFRUCT-uzufructuarul exercita atributele de posesie si folosinta asupra unor bunuri apartinand noului
proprietar, culegand fructele acestora, cu obligatia de a conserva substanta bunurilor
- caracter temporar si nu poate deasi 30 de ani;
- este incesibil; poate ceda doar beneficiul unei alte persoane;
- se constituie numai asupra bunurilor neconsumptibile;
- se stinge la:- moartea uzufructuarului;
- expirarea perioadei pentru care s-a constituit;
- renuntarea uzufructuarului la dreptul sau;
-pieirea totalaa bunului;
- prin neuz(30 de ani);
- dobandirea de catre uzufructuar a nudei proprietati;
UZ:-uzuarul exercita atributele de posesie si folosinta aupra unor bunuri apartinand altei persoane,
culegand si fructele acestora, pe care le poate folosi numai pentru satisfacerea nevoilor sale si a
familiei sale,cu obligatia de a conserva substanta bunurilor
- numai o pers fizica poate fi titularul acestui drept, pe care nu il poate instraina;
ABITATIE:-titularul exercita atributele de posesie si folosinta asupra unei locuinte apartinand unei alte
persoane, pentru satisfacerea nevoilor sale si ale familiei sale;

- titular poate fi doar o pf, care nu il poate instraina, dar care poate inchiria o parte din
locuinta daca depaseste nevoile de locuit ale sale si ale familiei sale;
- se constituie prin contract sau testament, dar si prin lege (ex: sotul supravietuitor sasupra
casei care a apratinut celui decedat, timp de un an de la moartea acestuia- cu conditia ca
in aceasta perioada sa nu se recasatoreasca;)
b) DREPTUL DE SUPERFICIE:
- dezmembramant al dr de proprietate prin care superficiarul exercita atributul de folosinta asupra unui
teren apartinand unei alte persoane, pe care are in proprietate o constructie, plantatie, lucrare pe durata
existentei bunurilor;
- caractere jur:- drept real imobiliar avand ca obiect un bun imobil;
- drept perpetuu, in sensul ca exista atata timp cat dureaza constructia, plantatia etc.
- nu se stinge prin neexercitare;
- drept imprescriptibil extinctiv
- se dobandeste prin conventie, testament, uzucapiune, sau direct prin lege;
- asupra terenurilor proprietate privata a statului dr de superficie se dobandeste prin act de concesiune;
- se stinge cand:- constructia, plantatia a pierit sau a fost desfiintata;
- proprietarul terenului devine prin orice cale proprietar al constructiei, plantatiei sau
lucrarii;
c) DREPTUL DE SERVITUTE
- drept real principal, derivat, perpetuu si indivizibil constituit asupra unui imobil proprietate privatanumit fond dominat- pentru uzul si utilitatea unui alt imobil- numit fond dominant- apartinand unui alt
proprietar;
- Clasificari:
1. dupa modul de exercitare:-continue-nu necesita o fapta a omului; servitutea de vedere, de scurgere a
apelor de ploaie;
- necontinue- necesita neaparat o fapta a omului; servitutea de a lua apa de
la fantana;
2. dupa cum se manifesta:-aparente- se cunosc datoria unor semne exterioare; usa, canal, carare;
-neaparente- nu se recunosc prin semne exterioare;servitutea de a nu cladi sau
zidi decat pana la o distanta prevazuta de lege;
3. dupa obiectul lor:- pozitive- obliga la anumite actiuni; servitute de trecere, de a lua apa;
- negative- impun anumite restrictii; servitutea de a nu cladi;
4. dupa modul de constituire:- naturale:-isi au originea in situatia naturala a fondurilor; serv de scurgere a
apelor naturale;
- legale:- stab prin lege in interesul public ori impreua cu proprietarii;serv
distantei plantatiilor;
- prin fapta omului:-se constituie prin titlu, uzucapiune;
Principale servituti:
- de trecere;
- de scurgere a apelor naturale;
- izvoarelor; (cel de pe teritoriul caruia izvoraste sa nu faca nimic de natura a impiedica folosinta izvorului
de catre alte pers pe teritoriul carora trece);

- de vedere; (interdictia de a deschide ferestre sau balcoane inspre un fond invecinat la distante mai mici
decat cele legale-1.90 m)
- privind distanta intre constructii;
- privind picatura stresinilor;