Sunteți pe pagina 1din 16

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr.

3
Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

PLANUL DE LUCRU (PLANIFICAREA IN TIMP A ACTIVITATILOR) PENTRU


FIECARE ACTIUNE COMPONENTA A CONTRACTULUI DE EXECUTIE

Structura echipei de proiect este mixta, reprezentand o imbinare a echipelor de tip matriciala
si pe contract. Membri echipei care lucreaza in cadrul acestui proiect sunt angajati in diverse
departamente functionale ale organizatiei si se subordoneaza mai multor manageri pentru diverse
aspecte ale activitatii lor.
Echipa de proiect este formata din:
1. Manager de proiect
2. Sef de santier constructii
3. Sef de santier instalatii
4. R.T.E - Responsabil Tehnic cu Executia pentru lucrari de domeniul I
5. R.T.E - Responsabil Tehnic cu Executia pentru lucrari de instalatii electrice
6. Specialist Topo
7. Inginer retele electrice
8. Manager calitate
9. Manager Mediu
10. Coordonator securitate si sanatate in munca
11. Diriginte de santier
12. Echipa de muncitori
Pentru ceea ce se lucreaza in cadrul proiectului, angajatii SC Rom Service Construct SRL care
constituie echipa de proiect, sunt condusi de Managerul de proiect, iar pentru celelalte aspecte ale
activitatii lor raspund managerii de linie din departamentele functionale ale organizatiei.
Managerul de proiect este subordonat Directorului General si are la dispozitie o echipa de proiect
bine definita pentru care isi asuma responsabilitatea si controlul asupra activitatii ei in cadrul
proiectului.

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

Din echipa de proiect mai fac parte persoane care sunt aduse din exteriorul organizatiei
pentru a efectua anumite parti din proiect, responsabilitatea activitatilor lor fiind asumata de
managerul de proiect, ca reprezentant al firmei executante.
Persoanele aduse din exteriorul organizatiei sunt:
Dirigintele de santier ca reprezentant al beneficiarului, este unul din factorii importanti care
contribuie la realizarea lucrarilor de constructii cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in
termenele si valorile stabilite in contractul de executie.
Alegerea structurii echipei de proiect mixta, cea de tip matriciala si pe contract, a fost
realizata pe baza urmatoarelor aspecte:
-

Echipa cu structura matriciala implica un echilibru complex si delicat intre managerul de proiect
si managerii functionali. Acesta structura a fost aleasa deoarece va putea permite membrilor
echipei sa se concentreze atat asupra activitatillor proiectului pentru care sunt responsabili cat si
asupra activitatilor specifice din cadrul departamentelor functionale ale organizatiei.

La alegerea acestei structuri a echipei matriciale s-a avut in vedere ca membrii echipei sa mai fi
lucrat impreuna anterior, sa existe in cadrul echipei un set echilibrat de abilitati, sa aiba etica
profesionala si sa fie flexibili.

Prin alegerea echipei cu structura matriciala putem utiliza cel mai eficient resursele umane ale
organizatiei.

In cadrul acestei structuri, dezvoltarea unor abilitati puternice de management al timpului devine
tot mai importanta pentru membrii echipelor, pentru a se asigura ca indeplinesc asteptarile
profesionale ale mai multor manageri.

PROGRAMUL DE EXECUTIE
Pentru finalizarea lucrarilor pentru obiectivul "Centru social pentru copii, in Comuna
Clinceni, Judetul Ilfov societatea noastra isi propune un termen de executie de 15 luni conform
graficului de executie anexat.
Astfel se va folosi o echipa de conducere complexa compusa din :
Manager de proiect
-

Sef de santier

Coordonator securitate si sanatate in munca

Manager de mediu

Manager de calitate

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

Responsabil tehnic cu executia instalatii electrice

Responsabil tehnic cu executia constructii

Inginer geodez

Inginer retele electrice

Sef santier instalatii

Sef santier constructii

Aceasta echipa de conducere va coordona pentru executarea in conditiile de calitate cerute un


efectiv de 80 muncitori si 6 mecanici de utilaje dupa cum urmeaza:
Mecanici utilaje= 6 persoane
a) excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc 1 buc;
b) vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5kw1 buc;
c) compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) R8-14, DE14TF 1 buc;
d) autocisterna cu dispozitiv de stropire 5-8T1 buc;
e) Schela metalica tubulara de exterior 640 mp- 1 set;
f) Incarcator frontal pe pneuri 2.6-3.9MC1 buc;
Muncitori = 80 persoane
-

Terasamente SUBSOL TEHNIC

4 muncitori

Terasamente CLADIRE CENTRU SOCIAL

3 muncitori

Lucrari de fundatii

18muncitori

Umpluturi

9 muncitori

Structura spatiala beton

60 muncitori

Inchideri si compartimentari

9 muncitori

Tamplarie

10 muncitori

Pardoseli placaje

12 muncitori

Terasa necirculabila

10muncitori

Ascensor

9 muncitori

Instalatii electrice

4 muncitori

Instalatii termice

6 muncitori

Instalatii sanitare

4 muncitori

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

1. ESALONAREA LUCRARILOR
Lucrarile de organizare de santier vor fi realizate incepand cu prima saptamana de la
semnarea ordinului de incepere a lucrarilor si de la aporbarea tuturor autorizatiilor de constructie de
catre beneficiar, conform graficului de executie si se vor avea o durata de 59 zile lucratoare,
ultimele doua saptamani fiind alocate pentru dezafectare. In primele doua saptamani vor fi realizate
platformele de depozitare materiale,amplasarea baracilor, toaletelor ecologice, racordul la surse de
apa si energie electrica, imprejmuiri ale zonelor de lucru,cai de acces in interiorul santierului.
Pe

toata perioada

in care vor fi executate lucrari va fi asigurata paza santierului si

intretinerea cailor de acces si a zonelor de lucru si asigurarea curateniei si evacuarea deseurilor din
santier. In ultimele doua saptamani vor fi executate lucrari de dezafectare a constructiilor provizorii
ale organizarii de santier.
2. LUCRARI DE BAZA
Conform graficului de executie anexat, lucrarile de constructie pentru Centru social pentru
copii, vor incepe dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor si predarii amplasamentului dupa
cum urmeaza:
Lucrari de INFRASTRUCTURA
Conform listelor de cantitati se executa lucrari de terasamente subsol care cuprind sapaturi si
sprijiniri si care vor incepe in prima saptamana a primei luni avand o durata de 11 zile lucratoare
fiind urmate de terasamente corp cladire, avand un total de ore manopera de 35.25 de ore si un
numar de 7.03 ore functionare utilaj, nr. total 223 tone transport .Lucrarile de terasamente vor fi
realizate manual si mecanizat , sapaturile mecanizate vor fi executate cu ajutorul excavatorului pe
pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc-1 buc.
Pentru lucrarile de Terasamente subsol tehnic se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje ,
manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera: 4 muncitori
Utilaj:
-

excavator pe pneuri mot.termic(buldoexcavator) 0.21-0.39mc. 4.5 ore -1 buc

autovehicol spec. pt.intr si reparare drum caroser lea 5.5t 0.51 ore-1buc

incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc 2.02 ore-1 buc

Material:
-

sc.dl.tiv.rasin.cl 4 gros=38mmlung=4-6m

lat=16-30cm 0.02 mc

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

dulap metalic pt.sprijinirea sapaturii 50x200x3000mm 0.06 buc

sprait met.telescop.0.8mm(8tf)pt.sprij.lung.1.50-2.50m 0.06 buc

vopsea alba (fp) v.101-1 ntr

90-80 1 kg

Transport:
-

transport pamant sau moloz 223 t


Lucrarile de terasamente cladire centru vor incepe in a doua jumatatea primei luni si se

deruleaza pana la finalul lunii a doua, avand o durata de excutie de 33 de zile lucratoare, avand un
total de ore manopera de 47.71 de ore si un numar de 223 ore functionare utilaj, nr. total 234 tone
transport.
Pentru lucrarile de Terasamente cladire centru se utilizeaza urmatoarele resurse materiale,
utilaje , manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera- 3 muncitori
Utilaj:
-

excavator pe pneuri mot.termic(buldoexcavator) 0.21-0.39mc 8.18 ore-1 buc

autovehicol spec. pt.intr si reparare drum caroser lea 5.5t 6.61 ore-1 buc

incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc 2.11 ore-1 buc

Material:
-

vopsea alba (fp)

v.101-1 ntr

90-80

4 kg

Transport:
-

transport pamant sau moloz 234 t


Dupa executarea sapaturilor se trece la receptia terenului si a cotei de fundare , cu implicarea

responsabilului tehnic cu executia , a geotehnicianului si a reprezentantului beneficiarului.


Lucrarile de fundatii incep imediat ce se semneaza procesul verbal de receptie la inceputul primei
luni si dureaza 44 zile lucratoare pana la sfarsitul lunii a doua, avand un total de ore manopera de
6809.54 de ore si un numar de 252.35 ore functionare utilaj, nr. total 829 tone transport. Dupa
verificarea fundatiilor, armare si cofrare de catre responsabilului cu executia, proiectantul,
reprezentantul beneficiarului, si inspectoratul de stat in constructii, se trece la betonare acestora si se
va intocmi proces verbal de lucrari ascunse si process verbal de faza determinanta.
Pentru lucrarile de fundatii se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje , manopera si
transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera: 18 muncitori
Utilaj:

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

vibrator de interior pt.beton actionat electric 0.9-1.5 kw

252.35 ore-1 buc

Material:
-

otel beton "8,927.04 kg"

beton de ciment

b 100 -bc7.5 stas 3622

beton de ciment

b 250-bc20 stas 3622

scind rasin lunga tiv cls c gr=24mm l=5.00m s 942 1.29 mc

dulap rasinos tivit cls a gr=48mm l=3.50m s 942

8.2 mc
331 mc
13.52 mc

Transport:
-

transport pamant sau moloz

transport beton

16 t

812 t

Lucrarile de Umpluturi incep in prima luna , dureaza 33 zile lucratoare, cu finalizare la


jumatatea lunii a doua, avand un total de ore manopera de 1394.61 de ore si un numar de 72.19 ore
functionare utilaj, nr. total 342.5 tone transport .Pentru lucrarile de umpluturi

se utilizeaza

urmatoarele resurse materiale, utilaje , manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic
gantt anexat :
Manopera: 9 muncitori
Utilaj:
-

vibrator de interior pt.beton actionat electric 0.9-1.5 kw

compactor static autoprpo. cu rulouri

7.19 ore-1 buc

autocisterna dispozitiv de stropire

1.08 ore-1 buc

macara turn

51 ore-1 buc

12.92 ore-1buc

Material:
-

otel beton 299.22 kg

beton de ciment

plasa sudata 100 x 100 mm d = 8 mm

plasa sudata @10mm

balast

scind rasin lunga tiv cls c gr=24mm l=5.00m s 942 0.51 mc

dulap rasinos tivit cls a gr=48mm l=3.50m s 942

b 250-bc20 stas 3622

nespalat de riu

transport materiale

transport beton

245 t

"1,056 kg"

"11,868 mp"
0-70 mm

Transport:
-

102 mc

97.5 t

61.61 mc
5.3 mc

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

Lucrarile de SUPRASTRUCTURA
Structura de rezisten a construciei va fi structur din zidrie de b.c.a. autoportant intarit cu
stalpi, grinzi si centuri din beton armat. Pereii exteriori se vor realiza din zidrie de blocuri de b.c.a.
i vor avea grosimea de 30cm. Compartimentrile se vor realiza cu perei din b.c.a. de 25 cm
grosime i din gips carton (la grupurile sanitare) montat pe structur metalic, cu fonoizolaie din
vat mineral.
Planeele de peste parter, etajul 1 si etajul 2 se vor realiza din beton armat si pardoseli. Acoperiul
construciei se va face de tip terasa necirculabila. Structura de rezisten a acoperisului va fi din
beton armat.
- Structura de rezistenta va fi de tip cadre ( stalpi, grinzi, centuri, placi din beton armat );
- Pereii exteriori se vor placa la exterior cu polistiren expandat ( gros.= 5cm );
- Planeele de nivel vor fi realizate din beton armat cu grosimea plcii de 15 cm.
- Placa de peste sol va avea grosimea de 15cm;
Lucrarile de structura spatiala vor incepe la inceputul lunii a treia si dureaza pana la
finalul lunii a sasea , avand o durata de 75 zile lucratoare, avand un total de ore manopera de
44665.47 de ore si un numar de 219.5 ore functionare utilaj, nr. total 1157.5 tone transport.
Lucrarile de betonare vor incepe dupa verificarea elementelor verticale cu privire la cofraj si
armare, la care participa responsabilul cu executia, proiectantul, reprezentantul beneficiarului, si
inspectoratul de stat in constructii si dupa ce se va intocmi proces verbal de lucrari ascunse si
process verbal de faza determinanta.
Dupa efectuarea verificarii planseelor de nivel de catre

responsabilul cu executia,

proiectantul, reprezentantul beneficiarului, si inspectoratul de stat in constructii si dupa intocmirea


proces verbal de lucrari ascunse si process verbal de faza determinanta se va trece la betonarea
acestor elemente.
Pentru lucrarile de structura

se utilizeaza urmatoarele

resurse materiale, utilaje ,

manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :


Manopera: - 60 muncitori
Utilaj:
-

vibrator de interior pt.beton actionat electric 0.9-1.5 kw

Material:
-

otel beton "50,092.85 kg"

219.5 ore-1 buc

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

beton de ciment

b 250-bc20 stas 3622

439 mc

scind rasin lunga tiv cls c gr=24mm l=5.00m s 942 10.3 mc

dulap rasinos tivit cls a gr=48mm l=3.50m s 942

107.74 mc

Transport:
-

transport materiale

transport beton

106.65 t

"1,051 t"

Lucrarile de inchideri si compartimentari vor incepe la jumatatea lunii a cincea si se vor


derula pana la finalul lucrarilor, avad o durata de executie de 227de zile lucratoare, avand un total
de ore manopera de 12039.94 de ore si un numar de 3976.18 ore functionare utilaj, nr. total 575tone
transport.
Finisajele interioare se vor realiza astfel:
- Zugraveli i vopsitorii: vopsea pe baz de ap (Vinarom) la perei i tavane tencuite aplicate pe
suport gletuit, slefuit si amorsat;
- Placaje ceramice : faian la grupurile sanitare;
- Pardoseli : parchet triplu stratificat in dormitoare: gresie in celelalte incaperi;
Finisajele exterioare se vor realiza astfel:
- Perei : tencuieli exterioare, rezistente la cicluri inghe dezghe; aplicarea termosistemului de
fatada cu polistiren expandat de 5cm grosime si vopsirea cu vopsea lavabila de exterior. Pentru
lucrarile de inchideri si compartimentari se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje ,
manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:9 muncitori
Utilaj:
-

topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) <=cu 500l

bob elevator mobil. cu electromotor de 4.5 kw

schela metalica tubulara s=640mp g=13.5t

12.79 ore-1 buc

39.59 ore-1buc
"3,923.8 ore"-1 buc

Material:
-

dulap rasinos tivit cls a gr=48mm l=3.50m s 942 1.69 mc

ciment "30,838.26 kg"

var pasta 15.51 mc

ipsos constructii "12,689 kg"

placa rbi 12.5mm 28.94 mp

mortar tencuiala m100

"10,224 kg"

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

nisip

160.18 mc

placa polistiren expandat5cm

bloc bca

balustrada 94 ml

vopsea vinarom "2,096 kg"

aracet 6.58 kg

adeziv polistiren "3,838.5 kg"

42.7 mc

265.2 mc

Transport:
-

transport materiale 318 t

transport beton

257 t

Lucrarile de tamplarie incep in a doua jumatate a lunii a opta si se finalizeaza la jumatatea lunii a
zecea, avand o durata de 44 zile lucratoare, avand un total de ore manopera de 1677.66 de ore si un
numar de 1228 ore functionare utilaj, nr. total 13.4 tone transport.
Tamplaria se va realiza din:
- Tamplria interioar : ui din PVC i geamuri termoizolante.
- Tamplria exterioar: ui din Aluminiu i geamuri termoizolante PVC cu geam
termoizolant de tip Termopan in cinci camera.
Pentru lucrarile de tamplarie se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje , manopera si
transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:-10 muncitori
Utilaj:
-

bob elevator mobil. cu electromotor de 4.5 kw

0.23 ore buc

Material:
-

glafuri pervazuri 111.3 ml

usa ext aluminiu 38 mp

ferestre de aluminiu 162 mp

usa pvc 101 buc

Transport:
-

transport materiale 13.4 t

Lucrarile de pardoseli si placaje vor incepe la inceputul lunii a zecea pana la sfarsitul lunii a
unsprezecea avand o durata de executie de 44 de zile lucratoare, avand un total de ore manopera de

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

4391.64 de ore si un numar de 91.04 ore functionare utilaj, nr. total 203 tone transport .Lucrarile de
pardoseli sunt descrise astfel:
pardoseli : placaje ceramice antiderapante la trepte de acces i balcoane,beton de ciment pentru
trotuarele de lang construcie.
Pentru lucrarile de pardoseli si placaje se utilizeaza urmatoarele

resurse materiale, utilaje ,

manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :


Manopera:-12 muncitori
Utilaj:
-

topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) <=cu 500l

8.99 ore-1 buc

bob elevator mobil. cu electromotor de 4.5 kw 77.49 ore-1 buc

macara de fereastra 0.15 tf (0.0015 mn) 0.61 ore-1buc

utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 6.92 ore-1 buc

Material:
-

mortar tencuiala m100 160.61 kg

faianta 779 mp

placi gresie "1,621 mp"

bitum "1,057.03 kg"

polistiren celular obisnuit 5cm 174.73 mp

parchet de fag

182 mp

pervaz de fag

155.7 ml

chit de etansare

239.05 kg

adeziv placi gresie

"2,390.5 kg"

Transport:
-

transport materiale

transport beton

42.8 t

162.2 t

Lucrarile de termohidroizolare a terasei vor incep in luna a opta pana la jumatatea lunii a noua
avand o durata de 33 de zile lucratoare, avand un total de ore manopera de 1232.99 de ore si un
numar de 115 ore functionare utilaj, nr. total 301.3tone transport.
Pentru lucrarile de terasa se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje , manopera si transport
conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:-10 muncitori
Utilaj:

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

vibrator de interior pt.beton actionat electric 0.9-1.5 kw

topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) <=cu 500l

macara de fereastra 0.15 tf (0.0015 mn)

30 ore-1 buc

38.75 ore-1buc

46.25 ore-1buc

Materiale:
-

adeziv polistiren "1,562.5 kg"

bitum

beton b50-bc3.5 76 mc

mortar tencuiala reparatii "45,000 mc"

mortar sapa uscata

pietris ciuruit

membrana bituminoasa 719 mp

carton bitumat

impaslitura fire sticla

polistiren extrudat 10 cm 631.25 mp

"2,157.5 kg"

13 mc

25 mc
719 mp
719 mp

Transport:
-

transport materiale

301.3 t

Lucrarile de montare ascensor vor incepe in luna a cincea si vor avea o durata de 49 de zile
lucratoare, montajul ascensorului si obtinerea autorizatiilor de functionare fiind realizat in luna a
paisprezecea, avand un total de ore manopera de 170.18 de ore si un numar de 0.65 ore functionare
utilaj, nr. total 7.01tone transport. Lucrarile pregatitoare in vederea montajului ascensorului vor fi
asigurate de antreprenor in conformitate cu proiectul de montaj si specificatia tehnica intocmite de
furnizorul de ascensor.
Lucrarile propuse sunt:
a. Executarea fundatiei si a cuvei din beton, care asigura si spatiul de siguranta inferior de
dimensiuni corespunzatoare si izolat impotriva infiltratiilor de apa. Spatiul de siguranta inferior
va avea iluminare artificiala corespunzatoare controlata de un intrerupator electric, precum si o
scara verticala metalica;
b. Executarea unui put de tip inchis, cu structura din diafragme din beton armat;
c. Executarea golurilor in peretele exterior al cladirii, pentru montarea usilor de acces in put;
d. Executarea golurilor, decuparilor sau deschiderilor necesare montarii echipamentelor
ascensorului;

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

e. Executarea (turnarea) postamentelor, suportilor, traverselor din beton armat, etc., necesare
pentru fixarea consolelor, glisierelor si tampoanelor;
f. Executarea instalatiei de alimentare cu energie electrica, a echipamentelor;
g. Executarea lucrarilor de montaj al echipamentelor ascensorului;
h.Executarea lucrarilor de reparatii si finisare corespunzatoare, dupa montarea echipamentelor;
i. Furnizarea energiei electrice pentru functionarea ascensorului;
j. Efectuarea probei de functionare a ascensorului.
Pentru lucrarile de montare ascensor se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje, manopera
si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:9 muncitori
Utilaj:
-

incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc

0.03 ore-1 buc

vibrator de interior pt.beton actionat electric 0.9-1.5 kw

0.63 ore-1 buc

Material:
-

otel beton 133.21 kg

beton de ciment

dulap rasinos tivit cls a gr=48mm l=3.50m s 942

ascensor electric 4 persoane

b 250-bc20 stas 3622

1.25 mc
0.38 mc

1 buc

Transport:
-

transport pamant sau moloz

transport materiale

transport beton

3.7 t

0.31 t

3t

Lucrarile de instalatii electrice vor incepe la inceputul lunii a sasea si pana la sfarsitul lunii a
saptea pentru lucrarile de constructie iar pentru montaj corpuri de iluminat si echipamente vor
incepe la jumatatea lunii a treiprezecea pana in sfarsitul lunii a paisprezecea, avand o durata de 66
de zile lucratoare, avand un total de ore manopera de 859.43 de ore si un numar de 2.55 ore
functionare utilaj, nr. total 0.45 tone transport.
Construcia va fi prevazut cu instalaii elecrice pentru iluminat general, iluminat exterior, circuite
prize, instalaii pentru prevenirea tensiunilor accidentale, precum i instalaii pentru cureni slabi
(cablu tv, cablu telefon fix i internet). Iluminatul natural va fi asigurat prin spaii vitrate. Iluminatul
artificial se va face prin corpuri de iluminat cu cu surse eficiente, montate in fiecare incpere a

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

construciei. Pentru lucrarile de instalatii electrice se utilizeaza urmatoarele resurse materiale,


utilaje , manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:4 muncitori
Utilaj:
-

autolab.mobil pt.verificari electrice mont.pe auto 3t

2.55 ore-1 buc

Utilaj:
-

conductor fy 1x1.5

"2,436 ml"

conductor fy 1x2.5

420 ml

conductor fy 1x4 195 ml

corp de iluminat 220v

intrerupator

comutator 47 buc

priza

tablou de distributie

usa met ptr firide 4 buc

tub izolat ipe pantzer

cutie cu eclisa

doze

295.64 buc

49 buc

98 buc
4 buc
"1,042.42 ml"

1 buc

346.55 buc

Transport:
-

transport materiale

0.45 t

Lucrarile de instalatii termice vor incepe la inceputul lunii a sasea si pana la sfarsitul lunii a
saptea pentru lucrarile de constructie iar pentru montaj echipamente vor incepe la jumatatea lunii a
treiprezecea pana in sfarsitul lunii a paisprezecea, avand o durata de 66 de zile lucratoare, avand un
total de ore manopera de 1242.67 de ore si un numar de 0.48 ore functionare utilaj, nr. total 4tone
transport.
Necesarul de cldur se va asigura prin intermediul a trei centrale termice ce funcioneaz cu gaze,
montate la fiecare nivel. Transferul termic in interiorul cldirii se va face prin radiaie, de la
caloriferele montate in interiorul fiecrei camere i pe holuri. Agentul termic va fi apa cald din
centrala termic sau alt lichid omologat spre folosin in acest scop. Pentru lucrarile de instalatii
termice se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje , manopera si transport conform listelor
de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:6 muncitori

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

Utilaj:
-

macara pionier 0.5-0.75tf

0.18 ore-1 buc

aparat de tractiune (tirfor) 1.5tf

0.3 ore-1 buc

Material:
-

teava de instalatii neagra 32 ol3236 ml

radiator portprosop

19 buc

teava ppr d=25mm

158 ml

teava ppr d=40mm

300 ml

vacuummetru m160

6 buc

boiler 209spte 100l

3 buc

vas de expansiune 150l 3 buc

pompa de circulatie q=8mc/h h=7mca

pompa de circulatie q=3mc/h h=7mca boiler

robineti 263 buc

cazan monobloc incalzire centrala 3 buc

distribuitor colector 3 buc

schimbator de caldura tip b55

6 buc
3 buc

63 buc

Transport:
-

transport materiale 4 t

Lucrarile de instalatii sanitare vor incepe la inceputul lunii a sasea si pana la sfarsitul lunii a
saptea pentru lucrarile de constructie iar pentru montaj corpuri de iluminat si echipamente vor
incepe la jumatatea lunii a treiprezecea pana in sfarsitul lunii a paisprezecea, avand o durata de 66
de zile lucratoare, avand un total de ore manopera de 1523.92de ore si un numar nr. total 12 tone
transport.
Se vor executa instalaii sanitare pentru alimentarea cu ap rece i distribuia ei in sistem ramificat
precum i distribuia apei calde.
Alimentarea cu ap potabil se va face din reeaua stradal de distribuie a apei potabile la care se va
brana cladirea centrului social. Branarea la reeaua de ap se va realiza prin intermediul unui
cmin de racordare amplasat in partea de nord-vest a cldirii propuse. Apele reziduale si menajere
vor fi colectate in partea de nord-vest a cladirii printr-o conducta de canalizare cu diametrul de
300mm ce se va racorda la reteaua de canalizare stradala a Comunei Clinceni.

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

Pentru lucrarile de instalatii electrice se utilizeaza urmatoarele resurse materiale, utilaje,


manopera si transport conform listelor de cantitati si grafic gantt anexat :
Manopera:3 muncitori
Materiale:
-

teava ppr d=25mm

132 ml

teava ppr d=40mm

108 ml

lavoar portelan

vas closet 40 buc

rezervor wc

sapuniera 27 buc

oglinda

portprosop27 buc

robineti

tevi pp canalizare 263.25 ml

teava ppr d=20mm 114 ml

teava ppr d=32mm 69 ml

36 buc
40.4 buc

34.34 buc
212 buc

Transport:
-

transport materiale 12 t

Bucureti, Sector 1, str. Cruov, nr. 3


Tel:(4-021) 667.72.63; 668.60.70; Fax:(4-021) 667.72.56
www.rsconstruct.ro; e-mail: contact@rsconstruct.ro

DIAGRAMA DRUMULUI CRTITIC


Activitatile care descriu drumul crtitic sunt reprezentate de lucrarile de terasamente subsol tehnic si de lucrarile de fundatii pentru
infrastructura. Activitatile critice aferente lucrarilor de suprastructura sunt: structura spatiala de beton si inchideri si compartimentari. Ca
masuri corective pentru remedierea acestor activitati critice putem mentiona suplimentarea numarului de utilaje folosite si a numarului de
muncitori , precum si prelungirea programului de lucru, eventual lucru in doua schimburi.