Sunteți pe pagina 1din 8

METODOLOGIE DERULARE CONCURS

EVA Evoluie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe pia a muncii


Premii pentru cele mai competitive planuri de afaceri

Implementat n cadrul proiectului: POSDRU/144/6.3./S/125842, EVA Evoluie Valoare


Antreprenoriat pentru femei pe piaa muncii
I. Cadru general:
n cadrul proiectului EVA Evoluie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaa muncii , cod
proiect: ID 125842, cofinanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional Regional
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este organizat competiia dedicat antreprenoriatului
feminin n cadrul creia vor fi oferite premii pentru dezvoltarea de afaceri femeilor care fac parte din
grupul int al proiectului i care satisfac cumulativ cerinele descrise n prezenta metodologie.
Grupul int al proiectului este format din femei aparinnd urmtoarelor categorii: GT1 - femei din
grupuri vulnerabile care au nevoie de calificare/recalificare pentru a fi competitive pe pia a muncii,
GT2 femei cu studii superioare care pot contribui la dezvoltarea comunitii i la crearea de noi
locuri de munc prin dezvoltarea de iniiative antreprenoriale i GT3 persoane a caror activitate
se reflecta in comunitate prin proiecte si politici publice n cadrul ONG-urilor si APL-urilor.
Prezenta metodologie se adreseaz membrelor GT1 i GT2 care au participat la cursurile de
Dezvoltare competene antrepreoriale derulate n cadrul proiectului.
Comisia de evaluare i selectie: reprezint organismul de decizie cu atribuii in evaluarea,
selecia i stabilirea planurilor de afaceri ctigtoare, infiinat prin decizie intern a
reprezentantului legal de proiect i format din 3 membrii;
Concurs cu premii: reprezint totalitatea activitilor derulate n interesul proiectului, desfurate
de grupul int eligibil i de organizatorul concursului, in conformitate cu regulile i criteriile
menionate n prezentul regulament, n vederea acordrii premiilor. Denumirea concursului cu
premii este: EVA Evoluie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaa muncii
Organizatorul concursului: este Asociaia Four Change;

Planul de afaceri: reprezint lucrarea realizat de beneficiar n vederea participrii la concurs i


supus evalurii;
Planul financiar al Planului de afacere: reprezinta planul financiar estimat (atat structura de
venituri, cat si structura de costuri estimate) pentru 12 luni, conform activitatilor propuse in Planul
de afacere transmis. Acesta va contine inclusiv informatiile pe baza carora se va realiza Bugetul de
investitie pentru care se va solicita premiu.
Premii: sumele de bani menionate n cuprinsul prezentului regulament care vor fi acordate
primelor 5 participante ale cror planuri de afaceri vor ntruni cel mai mare punctaj, n conformitate
cu mecanismul i criteriile menionate n prezentul regulament;

II. ORGANIZATORUL CONCURSULUI I CADRUL DE REGLEMENTARE


II.1 Organizator
Concursul cu premii: EVA Evoluie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaa muncii , este
organizat i implementat de Asociaia Four Change, cu sediul n Bucureti, Str. Stirului, nr 8A,
Bucuresti.
II.2 Cadrul de reglementare
Concursul

cu

premii

este

activitate

distinct

prevzut

cadrul

proiectului

POSDRU/144/6.3./S/125842, cu titlul EVA Evoluie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaa


muncii: A.9.3. Organizarea si desfasurarea competitiei cu premii in cadrul careia se pot inscrie
beneficiarele proiectului cu un plan de afaceri.
Concursul vizeaza premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri care vin in intampinarea
obiectivelor proiectului mentionat anterior, si anume:
-

Cresterea competitivitii femeilor n sectorul antreprenorial, creterea numrului afacerilor

initiate si coordonate de femei,


Cresterea independentei financiare a femeilor.

Concursul cu premii se supune tuturor reglementrilor legale n vigoare aferente contractului de


finanare POSDRU/144/6.3./S/12584, precum i prevederilor Codului Fiscal cu referire la
impozitarea premiilor (Cap. 8. Venituri din premii i din jocuri de noroc, art. 75, 76, 77).
III. GRUP INT ELIGIBIL
Poate candida cu un plan de afaceri orice beneficiar care a participat la cursurile de Dezvoltare a
Competenelor Antreprenoriale realizate n cadrul proiectului;

NOTA: Avnd n vedere circuitul nchis al acestui concurs cu premii, pentru dovedirea satisfacerii
criteriilor de eligibilitate, organizatorul concursului nu va solicita documente justificative noi, ci va
verifica documentele existente, depuse anterior de beneficiare pe parcursul derulrii proiectului
(respectiv: documentele care completeaz dosarul de nregistrare n grupul int , liste de prezen
la activitile de formare)
IV. CONDIII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS SI ACORDAREA
PREMIULUI
IV1. Condiii obligatorii anterioare participrii la concurs:
Pentru a putea participa la concurs, beneficiarul trebuie sa ndeplineasc urmtoarele criterii (n
mod cumulativ):
a) Sa prezinte un plan de afaceri si plan financiar (conform modelului din Anexa 1 Plan de
afaceri si Anexa 1 Plan financiar), care s dovedeasc viabilitatea investiiei propuse. Asociatia
Four Change, prin intermediul experilor si, ofer un program de consultan n domeniul
antreprenoriatului, cu scopul de a facilita completarea dosarului de aplicaie de ctre
participanii la concurs;
b) Investiiile prevzute prin planul de afaceri i obiectivul general al planului de afaceri trebuie sa
respecte urmatoarele conditii, respectiv: s fie o activitate independent sau o afacere iniiat i
administrat de beneficiare i care s contribuie la mbuntirea condiiilor de trai i ale
independenei financiare ale acestora.
c) nfiinare unei enti juridice, cel mai trziu n de 20 de zile lucrtoare de la data publicrii
listei finale de ctigtori;
d) Prin prezentul Concurs nu se pot premia activitatile economice deja implementate prin
intermediul unei entitati juridice existente la data transmiterii dosarului si in care participantul
este actionar.
IV.2 Condiii obligatorii dup data declarrii planului de afaceri ca fiind ctigtor
a) La data Notificrii privind rezultatul Concursului, n baza unei declaraii pe proprie rspundere
privind cazierul fiscal, persoanele anunate ca fiind ctigtoare vor primi 10% din premiu n
contul deschis n acest scop i pus la dispoziia organizatoului concursului.
b) n maxim 20 de zile lucrtoare de la primirea Notificrii privind rezultatul Concursului,
beneficiarul se oblig s deschid o form juridic prin care s asigure implementarea afacerii
conform planului de afacere evaluat. In termenii prezentei metodologii se considera forma
juridica urmatoatele tipuri de entitati: societatea comerciala (SRL), persoana fizica
independenta (PFA) si organizatia neguvernamentala (ONG). n acest sens, n termenul
menionat, beneficiarul va transmite ctre Asociatia Four Change o copie conform cu originalul a
documentului de inregistrare1 a entitatii juridice. In aceasta etapa beneficiarul poate solicita
sprijin Asociatiei Four Change in procesul de completare si elaborare a documentatiei.

1Dovada: copie dupa Certificat de Inregistrare Fiscala sau copie dupa Sentinta de Inregistrare
Juridica/Certificatul de Grefa
3

c) Dupa transmiterea documentului de nregistrare, beneficiariului ii va fi virata 90% din suma


totala a premiului, in contul mentionat de catre beneficiar.
d) In caz de nerespectare a conditiilor de mai sus, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda
sau de a recuperarea premiului. Acest fapt se va putea face ori prin intelegere intre parti ori sau
alte mijloace legale. In acest sens, participantul la Concurs va da o Declaratie de angajament
(Anexa 2).
V. VALOAREA PREMIULUI
V.1. Valoarea premiului
Valoarea total a premiului ce face obiectul concursului este de 10.000 RON, din care 2150 RON
impozit pe profit si contributia la asigurari de sanatate si respectiv 7850 RON net, pentru fiecare
candidat declarat ctigtor.
V.2. Obligaii de natur fiscal
Concursul se desfoar n acord cu prevederile Codului Fiscal al Romniei n vigoare. Impozitul
pentru premiu va fi reinut de organizator, ctigtorul urmnd a primi valoarea net a premiului.
Organizatorul are obligaia achitrii ctre bugetul de stat a impozitului astfel reinut n termenul legal
si a altor taxe privind contributia la bugetul asigurarilor de sanatate si social. Orice alte obliga ii de
natur fiscal sau de orice alt natur, n legtur cu premiile acordate, sunt n sarcina exclusiv a
ctigtorilor.
VI. PROCEDURA DE CONCURS
ETAPELE DESFURRII CONCURSULUI:
Etapa 1: Lansarea concursului la data de 6 iulie 2015. Lansarea concursului va fi anunat
beneficiarelor eligibile prin email i prin postarea unui anun pe evanetwork.ro i website-urile
membrilor din consortiu i diseminarea acestuia i prin reelele de socializare.
Etapa 2: Depunerea aplicaiilor pn la 20 iulie 2015
Pentru a participa la prezentul Concurs, beneficiarele vor completa prin tehnoredactare
-

Planul de afaceri si Planul financiar (conf. modelului din Anexa 1). Nu se admit Planuri
de afaceri scrise de mn. Planul de afaceri va fi nsoit in mod obligatoriu de urmtoarele

documente, considerate parte integrant a acestuia:


Declaraie de angajament (Anexa 2)
Declaraie privind conflictul de interese (Anexa 3)

Declaratie pe propria raspundere privind Cazierul fiscal (anexa 4) in original. In aceasta


declaratie, participantul va declara pe propria rspundere ca in Cazierul fiscal personal nu
sunt inregistrate fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc
disciplina financiara.
NB: Certificatul de cazier fiscal este necesar atat inregistrarii oricarei forme juridice pentru
implementarea de activitati economice, cat si inregistrarii ca asociat, actionar sau membru intr-o
astfel de entitate. In cazul in care aceasta declaratie nu reflecta realitatea, in contextul prezentului
Regulament, premiul nu va putea fi acordat.

Cererea de inscriere in Concurs (Anexa 5), in original.

* Asociaia Four Change i rezerv dreptul de a solicita documente suplimentare n faza de


evaluare, dac se consider c acest lucru este necesar. O persoan poate depune un singur
plan de afaceri n concurs.
* Dosarul va fi transmis in plic sigilat, indosariat, nsoit de un OPIS.
Dosarul complet va fi transmis n original la sediul Asociaiei Four Change, prin po t cu
confirmare de primire sau prin predare personal ntre orele 10 - 15 la urmtoarea adres:
Bucureti, Str Stirului, nr 8A, Sector 3.
Etapa 3: Evaluarea aplicaiilor de ctre Comisia de Evaluare, 20-26 iulie 2015
Evaluarea planurilor de afaceri depuse de beneficiari se va face de o comisie de evaluare
specializat format din 3 evaluatori din partea Asociatiei Four Change.
Evaluarea planurilor de faceri se va derula n dou faze:
1) Evaluarea conformitii administrative i a eligibilitii : reprezint etapa n care se
verific satisfacerea criteriilor i condiiilor din prezentul regulament. Aceasta evaluare se va
realiza de ctre comisia de evaluare, n conformitate cu Anexa 6- Gril de evaluare a
conformitii administrative i a eligibilitii i reprezint o faz eliminatorie;
2) Evaluarea tehnico-financiar: reprezint etapa n care se analizeaz viabilitatea afacerii
i investiiei propuse de beneficiar prin planul de afaceri. Aceasta evaluare se va realiza n
conformitate cu Anexa 7- Grila de evaluare tehnico-financiar. Evaluarea tehnicofinanciar se va realiza concomitent i separat de ctre cei 3 evaluatori stabilii n Comisia
de evaluare. Punctajul final obinut de planul de afaceri este reprezentat de media aritmetic

a punctajelor acordate de cei trei evaluatori. Pentru a fi considerat eligibil pentru finanare,
punctajul minim obinut de un proiect trebuie s fie de 60 de puncte . Punctajul maxim
obinut este de 100 puncte.
Etapa 4: Publicarea ctigtoarelor pe siteul www.evanetwork.ro si www.4change.ro la data de
27 iulie 2015
Etapa 5: Depunerea contestaiilor deschise pn la data de 30 Iulie 2015.
Contestaia va fi depus la sediul Asociaiei Four Change n termen de 3 zile de la afiarea
rezultatelor concursului. Contestaia se formuleaz n scris i va cuprinde: datele de identificare ale
solicitantului, obiectul contestaiei, motivele de fapt i de drept pe care se ntemeiaz contestaia;
dovezile pe care le ntemeiaz, datele de comunicare a rezultatului contestaiei (adres, telefon,
fax, email). Contestaia va fi judecat de o comisie de analizare a contestaiilor numit prin decizia
managerului de proiect. Din comisia de analizare a contestaiilor nu pot face parte membrii comisiei
de evaluare. Contestaiile vor fi soluionate pn pe date de 3 august.
Etapa 6: Afisarea listei finale a catigtorilor dupa contestaii 3 August 2015.
Etapa 7: Furnizarea de ctre Asociatia Four Change, ncepand cu 3 August, de consultan n
vederea nfiinrii (realizare statut, act constitutiv, etc).
Etapa 8: Depunerea dovezii de nfiinare a entiii juridice (copie dupa Certificat de Inregistrare
Fiscala sau copie dupa Sentinta de Inregistrare Juridica/Certificatul de Grefa) pn la 1
Septembrie 2015.
Etapa 9: Acordarea premiilor diferenei de 90% din valoarea premiului va fi furnizata utilizand
mecanismul Cererilor de Plata, conform Instructiunilor AMPOSDRU si a legislatiei in vigoare.
Premiul va fi virat de ctre Organizator n contul bancar indicat de Beneficiar dup acceptarea i
plata sumelor solicitate de catre Organizator prin mecanismul mentionat mai sus.
Organizatorul nu raspunde pentru intarzierea acordarii premiului sau de eventualele costuri pentru
Participantul la Concurs generate de acesta intarziere.

Organizatorul isi poate rezerva dreptul de a face plata premiilor si prin a apela la alte mijloace.
Acest lucru va fi adus la cunostinta participantilor si va fi facut fara discriminare, tinand cont de
constrangerile Instructiunilor AMPOSDRU si a legislatiei in vigoare.
In momentul acordarii premiului, intre Organizator si persoana premiata se va semna un Contract
de premiere care prevede obligatiile si drepturile fiecarei dintre parti.
VII. NERESPECTAREA REGULAMENTULUI
a) Orice abatere a beneficiarului de la prevederile prezentului regulament, este considerata
neregula. In cazul constatarii oricarei nereguli, organizatorul poate decide respingerea
beneficiarului din procedura de concurs, sau, daca premiul a fost deja acordat, organizatorul poate
decide recuperarea totala a acestuia.
VIII. PREVEDERI FINALE
a)

Asociaia Four Change consider nscrierea n concurs ca o acceptare implicit a acestui


regulament. Orice beneficiar care depune un plan de afaceri accepta n mod nemijlocit toate
prevederile prezentului regulament.

b) Organizatorul i asum responsabilitatea numai n ceea ce privete acordarea premiului.


c) Interesele i buna reputaie ale Asociaiei Four Change primeaz n orice situaie, de aceea
organizatorul i rezerv dreptul de a scoate din concurs n orice moment nscrierile pe care le
consider inoportune sau neadecvate. Un participant poate fi descalificat n orice moment, n
cazul n care organizatorul observ orice fel de comportament considerat neadecvat concursului
i prezentului regulament. O astfel de descalificare va fi motivat de organizator i notificat
concurentului descalificat.
d) Organizatorul concursului deine toate drepturile de publicare a numelui ctigtorilor fr alte
consideraii sau pli ctre acetia.
e) Concursul va putea fi ntrerupt n caz de for major, prin decizia organizatorului, acesta avnd
obligaia de a anuna participanii prin postarea unui anun pe site-ul proiectului.

f)

Organizatorul concursului i rezerv dreptul de a interveni n orice fel, n orice moment, n


derularea concursului; aceste modificri vor fi aduse la cunostinta participantilor la Concurs in
timp util si vor face obiectul unui addendum la regulament.

g) Organizatorul este exonerat de orice rspundere privind comportamentul ctigtorului pe


parcursul concursului. Organizatorul nu rspunde pentru situaia n care ctigtorul renun la
premiu. In acest sens, Organizatorul va putea acorda premiul urmatoarei persoane care se
califica in conformitate cu prezentul Regulament.
h) Pentru o mai buna intelegere a proiectului, participantii sunt incurajati sa ataseze fotografii (cu
locatia in care se va desfasura proiectul sau cu produsele ce vor fi realizate etc.), CV-ul
participantului etc. Aceste documente nu sunt obligatorii, iar lipsa acestora nu va influenta
negativ evaluarea Planului de afaceri.
i)

Prezentul regulament este disponibil gratuit pe site-urile www.evanetwork.ro, www.4change.ro si


pe

website-urile

partenerilor:

www.cag.ro,

http://evapiatamuncii.blogspot.ro/,

http://www.protectiacopilului6.ro, http://www.fsc.ro/proiectul-eva/ , http://infogreen.ro .


X. DATE DE CONTACT
Pentru orice lmurire suplimentar privind prezentul regulament, v putei adresa la urmtoarele
date de contact:
Asociatia Four Change
Str Stirului, nr 8 A, Bucuresti, sector 3
Tel: (+40) 31 432 84 19
E-mail: office@4change.ro
Persoana de contact: Diana Secal