Sunteți pe pagina 1din 24

Unitatea:

CUI:
Nr. ORC:
Capital social:
Adesa:
Punct de lucru:
Gestiunea:

Loc de depozitare:

Data inceperii:

Ora inceperii:

Decizia interna:

nr.:

din data:

Semnatar:

Functie:

Total stocuri:

Valoare totala:
1
2
3

Data finalizarii:

ora finalizarii:

Unitatea:

Punct de lucru:

CUI:
Nr. ORC:

Gestiunea:

Capital Social:
Adresa:
Nr.
Crt.
0

Loc de depozitare:
Codul sau
numrul de
inventar

Cont

DENUMIREA BUNURILOR INVENTARIATE

U/M

0.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Total

CANTITI
Stocuri
Diferene
Faptice
Scriptice
Plus
Minus
4
5
6
7
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!

Preul
unitar
8

VALOAREA CONTABIL
Diferene
Valoarea
Plus
Minus
9
10
11
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Pagina

.
Valoarea de
inventar

Valoarea

12

13

- lei

DEPRECIEREA
Motivul
14

- lei

Unitatea:

Punct de lucru:

Situaia plusurilor i minusurilor de inventar


constatate de comisia de inventariere

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:
Adresa:
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

la data de
Cont

DENUMIREA BUNURILOR INVENTARIATE

Numr de
inventar
3

CANTITI
Faptice
Scriptice
4
5

Gestiunea:
Loc de depozitare:

DIFERENTE
Plus
Minus
6
7
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Pret unitar
8

DIFERENTE VAL
Plus
9
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Unitatea:

Punct de lucru:

Situaia plusurilor i minusurilor de inventar


constatate de comisia de inventariere

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:
Adresa:
Nr.
Crt.
0

Loc de depozitare:

la data de
Cont

DENUMIREA BUNURILOR INVENTARIATE

Numr de
inventar
3

CANTITI
Faptice
Scriptice
4
5

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Total

0.00

Gestiunea:

0.00

DIFERENTE
Plus
Minus
6
7
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Pret unitar
8

DIFERENTE VAL
Plus
9
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Pagina

.
DIFERENTE VALOARE
Minus
10
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Observaii
11

Pagina

.
DIFERENTE VALOARE
Minus
10
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Observaii
11

Unitatea:

Situatia stocurilor fara miscare neutilizabile


propuse la declasare si valorificare

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:
Adresa:
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cont
1

la data de
Cod
2

Materialul
Denumire
3

Punct de lucru:
Gestiunea:
Loc de depozitare:

U/M

Cantitate

P.U.

Valoare

Data ultimei:
Aprovizionari
Iesiri
8
9

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Total

0.00

- lei

Pagina

.
Observatii
10

Suma estimata de
recuperare
11

- lei

Unitatea:

Punct de lucru:

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:
Adresa:

Situatia bunurilor fara miscare sau cu miscare lenta pentru


care se propune inregistrarea unor ajustari pentru depreciere Gestiunea:
Loc de depozitare:

la data de
Materialul
Nr. Crt.

Cont

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cod

Denumire

din care pe vechimi :


U/M

P.U.

Cantitate

Valoare

3-6 luni

6-9 luni

9-12 luni

10

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3xxx

Total
Indice ajustare
Total ajustat

- lei

- lei
25.00%
- lei

- lei
50.00%
- lei

- lei
75.00%
- lei

Pagina

..
din care pe vechimi :
peste 12 luni
11

Observatii

valoarea
acceptata

12

13

- lei
100.00%
- lei

- lei

Unitatea:

Punct de lucru:

CUI:
Nr. ORC:

Gestiunea:

Capital Social:
Loc de depozitare:

Adresa:

NOT EXPLICATIV

Subsemnatul .................................................... desemnat gestionar al .................................................. (denumirea exact conform


ultimei organigrane), n baza contractului de munc nr. ...... din data de ......... i a Deciziei nr. ...... din data de ..............
emis de .............................................. (se indic funcia i numele celui care l-a numit responsabil al gestiunii).

La cererea comisiei de inventariere dau urmatoarele explicaii:


1.

ntrebare: Cum justificai plusurile de inventar constatate de comisia de inventariere la data de . potrivit
listei de inventariere Anexa nr. 2 la procesul verbal?
Raspuns: (se justific fiecare material gasit n plus, indicnd cauzele reale).

2.

ntrebare: Cum justificai minusurile de inventar constatate de comisia de inventariere la data de ...
potrivit listei de inventariere Anexa nr. 2 la procesul verbal?
Raspuns: (se justific fiecare material gsit n minus, indicnd cauzele reale).

3.

ntrebare: Dac mai avei ceva de adaugat?


Raspuns:

Dat n faa noastr:


Comisia de inventariere

Gestionar
..
..

Localitatea
Data

..

Unitatea:

Punct de lucru:

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:

Gestiunea:

Adresa:

Loc de depozitare:

Ctre,

(Se indic denumirea complet a unitatii , a clientului sau furnizorului, dupa caz, i adresa acestuia

Anexat la prezenta v naintm alturat, n 2 (dou) exemplare, lista(ele) de inventariere a bunurilor pe care le avei n
noi, cu rugmintea ca n termen de 5 (cinci) zile de la primirea acestora s ne restituiti un exemplar semnat i stampila
dumneavoastr.

n situaia n care nu suntei de acord cu datele menionate i/sau cu valorile stabilite, va rugm ca, la restituire, prin ad
furnizai detaliile care s justifice neconcordana, inclusiv copii dup documentele justificative care atest afirmaiile d

Localitatea
Data

lientului sau furnizorului, dupa caz, i adresa acestuia)

ista(ele) de inventariere a bunurilor pe care le avei n custodie (consignaie) la


cestora s ne restituiti un exemplar semnat i stampilat de conductorul unitii

cu valorile stabilite, va rugm ca, la restituire, prin adresa de naintare, s ne


dup documentele justificative care atest afirmaiile dumneavoastr.

Cu respect,
(Conductorul custodelui)

(numele i prenumele)

(semntura i tampila)

Unitatea:

Punct de lucru:

CUI:
Nr. ORC:
Capital Social:

Gestiunea:

Adresa:

Loc de depozitare:

PROCES VERBAL AL COMISIEI DE INVENTARIERE


OPERATIVA A GESTIUNII din data de

1.

n baza Deciziei interne nr. din data de emis de , avand functia al unitatii , comisia de inventariere faptic format:

Din partea _______________________________________________:


Nume Prenume:

nsoit de reprezentanii unitatii si ai punctului de lucru :

Nume Prenume:

a procedat la inventarierea stocurilor gestiunii ncepnd din data de , ora .


2.

Gestiunea bunurilor existente n magaziile i/sau locurile de depozitare este asigurat de:
Nume Prenume:

3.

4.

5.

S-a procedat la numrarea, cntrirea i msurarea, dup caz, a tuturor bunurilor aflate n cadrul gestiunii, att cele aparinnd unit
cele aflate n custodie/consignaie, aparinnd altor subuniti ale i/sau a terilor.

Comisia de inventariere a barat, datat i semnat, ultima poziie din fia de magazie pentru fiecare bun n parte, stabilind stocul efecti
inventarierii precum i diferenele constatate, dup caz.

n perioada desfaurrii inventarierii nu s-au efectuat operaiuni de intrri i/sau, eliberri de bunuri din gestiune.

6.

Astfel au fost inventariate un numr de sorto/tipo/dimensiuni n valoare total de lei, din care:

6.1.
6.2.
6.3.

un numr de , n valoare total de . lei, aparinnd unitatii inventariate;


un numr de , n valoare total de lei, aparinnd altor subuniti ;
un numr de , n valoare total de lei, aparinnd terilor.

Nota: Listele aferente paragrafelor 6.2 i 6.3 de mai sus, semnate de comisie i de gestionar au fost transmise proprietarilor de drept,
(doua) exemplare cu scrisoare de naintare recomandat (vezi modelul din Anexa nr. 6), prin care se solicita confirmarea stocurilor
in custodie.
7.

n urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:


Acest paragraf se completeaz, cu respectarea urmatoarei ordini:

7.1.

Plusurile de inventar, nscrise n formularul Anexa nr. 2;

7.2.

Minusurile de inventar, nscrise n formularul Anexa nr. 2;

7.3.

Lista bunurilor fr micare, degradate i/sau inutilizabile, popuse la declasare i valorificare conform modelului din Anexa nr. 3;

7.4.

Lista bunurilor fr micare sau cu micare lent pentru care comisia propune, potrivit politicilor contabile ale societii, nregistrare
ajustari pentru deprecierea general, conform modelului din Anexa nr. 4;

7.5.

Au fost solicitata nota explicativ gestionarului pentru justificarea diferenelor i/sau erorilor stabilit potrivit paragrafelor 7.1, 7.2,
ntocmita conform modelului Anexa nr. 5.

7.6.

ALTE PROBLEME CONSTATATE DE COMISIA DE INVENTARIERE

7.7.

Propunerile comisiilor de inventariere:


- PROPUNERI DE SOLUTIONARE A MINUSURILOR/PLUSURILOR CONSTATATE

- pentru bunurile fr micare prezentate n Anexa nr. 3, n numr de ... poziii, cu o valoare de ... lei, comisia de inventariere faptic
propune declasarea, valorificarea i nregistrarea n contabilitate a deprecierilor, dup aprobarea Consiliului de Administraie.

- pentru bunurile fr micare sau cu micare lent n numr de ... repere, redate n Anexa nr. 4, comisia propune nregistrarea unei
deprecieri n valoare de . lei.
- PROPUNERI DE SOLUTIONARE A PROBLEMELOR CONSTATATE LA PCT. 7.6
8.

Operaiunile de inventariere, inclusiv ntocmirea prezentului proces verbal s-au ncheiat astazi la orele .

9.

Toate listele de inventariere, inclusiv anexele au fost semnate de comisie i de gestionari.

10.

Pe ultima fil a listelor de inventariere, gestionarii au inscris, olograf, urmatoarea afirmaie:

"Totalitatea bunurilor nscrise n prezenta list au fost numerate, msurate i cntarite, dup caz, n prezena mea. Aceste bunuri con
evaluate de comisia de inventariere rmn n gestiunea i pe raspunderea mea potrivit reglementrilor legale

Prezentul proces verbal, nregistrat sub numrul .., s-a ncheiat astzi data de ora , n 2 (dou) exemplare originale, unul a
unitate i unul la gestionar
Comisia de inventariere - _____________________________________:
(Numele i prenumele)

(Semnatura)

..

Reprezentantii :
(Numele i prenumele)

(Semnatura)

..

AL COMISIEI DE INVENTARIERE
A A GESTIUNII din data de

functia al unitatii , comisia de inventariere faptic format:

___________:

ucru :

din data de , ora .


de depozitare este asigurat de:

caz, a tuturor bunurilor aflate n cadrul gestiunii, att cele aparinnd unitii, cat i
iti ale i/sau a terilor.

oziie din fia de magazie pentru fiecare bun n parte, stabilind stocul efectiv la data

eraiuni de intrri i/sau, eliberri de bunuri din gestiune.

siuni n valoare total de lei, din care:

inventariate;
buniti ;

emnate de comisie i de gestionar au fost transmise proprietarilor de drept, n 2


(vezi modelul din Anexa nr. 6), prin care se solicita confirmarea stocurilor aflate

ordini:

e, popuse la declasare i valorificare conform modelului din Anexa nr. 3;

are comisia propune, potrivit politicilor contabile ale societii, nregistrarea unei
din Anexa nr. 4;

ustificarea diferenelor i/sau erorilor stabilit potrivit paragrafelor 7.1, 7.2, si 7.3,

E INVENTARIERE

OR/PLUSURILOR CONSTATATE

n numr de ... poziii, cu o valoare de ... lei, comisia de inventariere faptic


bilitate a deprecierilor, dup aprobarea Consiliului de Administraie.

mr de ... repere, redate n Anexa nr. 4, comisia propune nregistrarea unei

LOR CONSTATATE LA PCT. 7.6

ului proces verbal s-au ncheiat astazi la orele .

nate de comisie i de gestionari.

cris, olograf, urmatoarea afirmaie:

merate, msurate i cntarite, dup caz, n prezena mea. Aceste bunuri constatate i
pe raspunderea mea potrivit reglementrilor legale

.., s-a ncheiat astzi data de ora , n 2 (dou) exemplare originale, unul a rmas la

______________:

(Semnatura)

..

(Semnatura)

..

S-ar putea să vă placă și